Klub - Kadra
Wykaz klubowych czynnych przodowników turystyki kolarskiej

08.10.2017

Im zawdzięczamy pomysły na bliższe czy dalsze wyprawy wykaz klubowych czynnych przodowników turystyki kolarskiej PTTK

Nr leg.Imię i
nazwisko
Klubowe imięUprawnieniaRok zdobycia uprawnień
1808Andrzej Słota „Kepi”Honorowy p.t.kol 19971974
3738Janina Pawlik„Afi”Honorowy p.t.kol 20101982
3739Zbigniew Pawlik„Rechtór”Honorowy p.t.kol 20101982
4068Maria Biłko-Holisz„Rozstrzapek”Honorowy p.t.kol 20101984
4547Władysław Zmełty „Kropelka”Honorowy p.t.kol 20101985
4710Jarosław Rezmer„Bystry”Honorowy p.t.kol 2018, znakarz szlaków kolarskich 20041986
4844Włodzimierz NowakHonorowy p.t.kol 20141986
5600Piotr Holisz„Śmig”Honorowy p.t.kol 20101989
6343Jadwiga Rezmer „Ośka”Nie podlegający dalszej weryfikacji 2010
Honorowy p.t.kol 2010
1998
6344Barbara Toman„Apanaczi”Nie podlegający dalszej weryfikacji 2010
Honorowy p.t.kol 2018
1988
6588Andrzej Nowak„Skryba”Nie podlegający dalszej weryfikacji 20102002
7169Kazimierz Szewczyk„Gwarek”2009
7319Piotr Hamera„Paparazzi”2012
7336Alicja Pawlik (Gołucka)„Alapala”2012
7337Leszek Szurman„Wędrowniczek”2012
7428Andrzej Warpechowski„Maratończyk”2014
7427Andrzej Nowak„Ziołowy”2014
7577Mariusz Bubik2017
Zbyszek Pawlik - "Rechtór"
Zarząd klubu na kadencję 2017-2020

13.02.2017

Barbara Toman "Apanaczi" - skarbnik
Alicja Wlach "Czorno" - sekretarz
Jadwiga Rezmer "Ośka" - członek zarządu
Maria Biłko-Holisz "Rozstrzapek" - członek zarządu ds kontaktu z mediami
Jarosław Rezmer "Bystry" - wiceprezes
Andrzej Nowak "Skryba" - wiceprezes
w marcu 2017r. zrezygnował z działalności w zarządzie klubu
Zbigniew Pawlik "Rechtór" - prezes
Rechtór-Zbyś
Uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej

10.05.2015

Informacja dla osób posiadających uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej. W naszym klubie aktywnie działa obecnie 17 Przodowników Turystyki Kolarskiej. Uprawnienia te, zgodnie z regulaminem, są nadawane osobom, które są członkami PTTK, posiadają KOT w stopniu srebrnym oraz zdali kierunkowy egzamin. Uprawnienia są nadawane ze wskazaniem terminu ważności (2 lata) i podlegają okresowej prolongacie.

Weryfikacji przodowników, tzn. ocenie jego pracy oraz aktywności w czasie ważności uprawnień, dokonuje oddziałowa komisja - lub klub na prawach komisji (dział III par. 4 ust. 1 regulaminu). Nasz TKK Ondraszek jest klubem z uprawnieniami komisji, a więc uprawnienia są prolongowane przez przystawienie w legitymacji pieczęci klubu oraz podpis prezesa. Po 10 latach bardzo aktywnej działalności przodownicy nie podlegają już procesowi prolongaty. Przy zaistnieniu jednak specjalnych okoliczności nabyte uprawnienia mogą zostać cofnięte. Po 20 latach aktywniej działalności na wniosek klubu pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kolarską ZGPTTK Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego PTTK (KNAK) może przyznać godność "Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej" (dział I par. 2 ust. 3d regulaminu).

Zbyszek Pawlik - "Rechtór"
Zmiany w zarządzie klubu

W dniu 23.01.2009r. na zebraniu zarządu wybrano nowy zarząd klubu Ondraszek.

Aktualnie działalność klubu prowadzi siedmioosobowy zarząd wybierany kadencyjnie (na okresy 4-letnie) w składzie:

Zbigniew Pawlik

prezes

Andrzej Nowak

wiceprezes

Władek Zmełty

wiceprezes

Jarek Rezmer

sekretarz

Basia Toman

skarbnik

Jadwiga Gracyasz

członek d/s organizacji imprez

Maryla Biłko-Holisz

członek d/ kontaktów z mediami

Działalność zarządku klubu jest kontrolowana przez komisję rewizyjną w składzie:

Barbara Nowak

przewodniczący

Janina Pawlik

członek

Irena Dzikowska

członek