Komunikaty Terenowego Referatu Weryfikacyjnego
Spis treści
Zmiana prowadzącego TRW

07.07.2017

Z przykrością informujemy, że na własną prośbę kolega Andrzej Nowak „Skryba” zrzekł się pełnienia funkcji wiceprezesa w zarządzie naszego klubu oraz prowadzącego Terenowy Referat Weryfikacyjny. Na zebraniu ustalono, że nie będziemy uzupełniać wakatu i zarząd pozostanie w 6-osobowym składzie. Prowadzenia TRW podjął się kolega Piotr Hamera "Paparazzi", który przejął wszelkie sprawy z tym związane.

W imieniu wszystkich Ondraszków „Skrybie” bardzo dziękujemy za wielkie zaangażowanie w pracę klubu, wiele wspaniałych i zrealizowanych pomysłów oraz bardzo sumienne prowadzenie referatu. Od siebie dodam, że współpraca ze „Skrybą” w zarządzie była dla nas wielką przyjemnością i z pewnością jego wsparcia będzie nam mocno brakowało.

Zbyszek Pawlik - Rachtór, prezes TKK Ondraszek
Przyznane kolarskie odznaki turystyczne PTTK w 2015r.

27.01.2016

Odznaki kolarskie PTTK

KOT mała brązowa4 sztuki
KOT mała srebrna3 sztuki
KOT mała złota3 sztuki
KOT duża brązowa3 sztuki
KOT duża srebrna1 sztuka
KOT duża złota2 sztuki
Szlakami zamków w Polsce w stopniu brazowym2 sztuki
Szlakami zamków w Polsce w stopniu srebrnym1 sztuka
Kolarskie odznaki regionalne PTTK
Indywidualny rajd rowerowy "Ziemia Cieszyńska"3 sztuki
Rajd krajoznawczy byłego województwa bielskiego4 sztuki

Inne odznaki turystyczne PTTK (piesze)

GOT w stopniu małym brązowym1 sztuka
Główny szlak beskidzki w stopniu diamentowym1 sztuka
Beskidzkie tysięczniki nadana przez Slavoj Czeski Cieszyn1 sztuka

Razem turystycznych odzak PTTK: 29 sztuk.

Odznaki zgłoszone po 5 stycznia 2016 były przyznane w 2015 roku i nie były ujęte w sprawozdaniu ZG PTTK.

Odznaki kolarskie
Kot duża brązowa2 sztuka
Szlakami zamków w Polsce w stopniu brązowym1 sztuka
Mały rajd dookoła Polski1 sztuka
Odznaki piesze
GOT mała srebrna2 sztuki
Międzynarodowa odznaka turystyczna "Beskidy II"2 sztuki

W sumie wydano 37 odznak.

Zestawienie szczegółowe

Kolarskie odznaki turystyczne

 1. KOT mała brązowa
  • Szurman Leszek, nr wer. 1/253/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn (2. raz)
  • Owczarzy Wiesław, nr wer. 2/254/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Zydek Jadwiga, nr wer. 3/255/2015 niezrzeszona
  • Zydek Mieczysław, nr wer. 4/256/2015 niezrzeszony
 2. KOT mała srebrna
  • nr wer. 1/106/2015 PTTK Bielsko – Biała
  • Woszczyński Jan, nr wer. 2/107/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Szurman Leszek, nr wer. 3/108/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn (2. raz)
 3. KOT mała złota
  • Szemla Zygmunt, nr wer. 1/45/2015 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Szemla Janina, nr wer. 2/46/2015 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Szurman Leszek, nr wer. 3/47/2015 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn (2. raz)
 4. KOT duża brązowa
  • Szarzec Beata, CRW nr wer. 12/170 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Kroczek Teresa, Referat V K-ce nr wer. 4172/28/15 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Kroczek Mirosław, Referat V K-ce nr wer. 4173/29/15 Klub Przerzutka Zebrzydowice
  • Wlach Alicja, CRW nr wer. 4/162* TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Wlach Marian, CRW nr wer. 5/163* TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 5. KOT duża srebrna
  • Nowak Leszek, Referat V K-ce nr wer. 4187/43/15 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 6. KOT duża złota
  • Holisz Małgorzata, Referat V K-ce nr wer. 186/V/15
   PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
  • Holisz Kazimierz, Referat V K-ce nr wer. 187/V/15
   PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
 7. Szlakami zamków w Polsce
  • w stopniu brązowym
   • Holisz Małgorzata, Referat V K-ce nr wer. 209/8/15
    PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
   • Holisz Kazimierz, Referat V K-ce nr wer. 210/9/15
    PTTK O/Cieszyn, Koło nr 8
   • Szurman Leszek, Referat V K-ce nr wer. 202/1/15
    TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • w stopniu srebrnym
   • Szurman Leszek, Referat V K-ce nr wer. 69/5/15 TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 8. Mały rajd dookoła Polski
  • Szurman Leszek, Referat V K-ce nr wer. 81.5/15 TKK PTTK ”Ondraszek” Cieszyn (3. raz)
 9. Indywidualny rajd rowerowy „ziemia cieszyńska”
  • Walichrad Eugeniusz, nr wer. 1/39/2015
  • Prawdzik Urszula, nr wer. 2/40/2015
  • Prawdzik Mieczysław, nr wer. 3/41/2015
 10. Rajd krajoznawczy (dawnego) województwa bielskiego (1975 – 1998)
  • Machała Henryk, nr wer. 1/4/2015 kolekcjoner PTTK, Klub „Gronie” Tychy
  • Krupiński Tomasz, nr wer. 2/5/2015 kolekcjoner PTTK Jaworzno
  • Krupiński Tomasz, nr wer. 3/6/2015 kolekcjoner PTTK Jaworzno
  • Zegarek Tomasz, nr wer. 4/7/2015 PTTK Zawiercie

Turystyka piesza

 1. Główny szlak beskidzki w stopniu diamentowym
  • Szurman Leszek, nr wer. 265, nadał CRW Kraków TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 2. Tysięczniki beskidów
  • Szurman Leszek, nr wer. 100 – dnia, 08.09.2015 nadana przez Slavoj Czeski Cieszyn TKK PTTK „Ondraszek”
 3. Górskie odznaki turystyczne
  • GOT w stopniu małym brązowym
   • Szurman Leszek, nr wer.147/2015* nadana przez O/PTTK w Cieszynie TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • GOT w stopniu małym srebrnym
   • Wlach Marian, nr wer. 149/2015* nadana przez O/PTTK w Cieszynie TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
   • Wlach Alicja, nr wer. 150/2015* nadana przez O/PTTK w Cieszynie TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 4. Międzynarodowa odznaka turystyczna „Beskidy II”
  • Wlach Marian, nadana 08.09.2015* przez O/PTTK w Wiśle TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn
  • Wlach Alicja, nadana 08.09.2015* przez O/PTTK w Wiśle TKK PTTK „Ondraszek” Cieszyn

* - Odznaki przyznane w 2015, zgłoszone po 5 stycznia 2016, nie zostały ujęte w sprawozdaniu ZG PTTK.

Andrzej Nowak - "Skryba"
Przyznane kolarskie odznaki turystyczne w 2014r.

19.02.2015

W roku 2014 zostały przyznane nastepujące kolarskie odznaki turystyczne:

 • KOT mała brązowa - 6 sztuk
 • KOT mała srebrna - 3 sztuki
 • KOT mała złota - 6 sztuk
 • KOT duża brązowa - 3 sztuki
 • KOT duża srebrna - 5 sztuk
 • KOT duża złota - 3 sztuki
 • Indywidualny Rajd Rowerowy „Ziemia Cieszyńska” - 6 sztuk
 • Odznaka Województwa Bielskiego (1975-1998) - 3 sztuki
 • Szlakiem Wielkiej Wojny (1409-1411) - 1 sztuka
 • Duży Rajd Dookoła Polski - 1 sztuka
 • Mały Rajd Dookoła Polski - 1 sztuka
 • Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża - 1 sztuka

Razem przyznano 39 turystycznych odznak kolarskich PTTK. Ponadto przyznano nastepujące odznaki PTTK:

 • Międzynarodową Odznakę Turystyczną „Beskidy II” - 2 sztuki
 • GOT małą złotą - 2 sztuki
 • Zimową Odznakę Turystyczną pieszą na stopniu srebrnym - 2 sztuki

Podsumowując, innych odnazk turystycznych przyznano łącznie 6, a wszystkich odnzak turytstycznych w roku 2014 przyznano 45 sztuk.

Andrzej Nowak
Kolarskie Odznaki Turystyczne przyznane przez TRW w latach 1973-2014

18.02.2015

Poniższy wykres przedstawia ilość przyznanych odznak małych brązowych (kolor brązowy), małych srebrnych (kolor szary), oraz małych złotych (kolor złoty) w latach 1973-2014.

1973
3
4
- 7
1974
7
4
3
- 14
1975
9
3
- 12
1976
7
4
- 11
1977
3
3
1
- 7
1978
12
4
- 16
1979
15
2
- 17
1980
8
5
2
- 15
1981
8
2
- 10
1982
- 0
1983
7
3
2
- 12
1984
1
2
- 3
1985
10
3
- 13
1986
4
1
1
- 6
1987
12
1
- 13
1988
2
2
1
- 5
1989
2
2
- 4
1990
- 0
1991
3
2
1
- 6
1992
- 0
1993
- 0
1994
- 0
1995
9
2
- 11
1996
10
4
- 14
1997
1
2
- 3
1998
4
3
- 7
1999
13
- 13
2000
1
1
- 2
2001
24
2
- 26
2002
4
2
- 6
2003
4
7
- 11
2004
1
1
1
- 3
2005
1
1
1
- 3
2006
11
7
3
- 21
2007
4
1
2
- 7
2008
9
1
1
- 11
2009
6
2
3
- 11
2010
5
4
- 9
2011
6
4
6
- 16
2012
15
6
4
- 25
2013
5
8
4
- 17
2014
6
3
6
- 15

Poniższzy wykres przedstawia ilość przyznanych odznak dużych brązowych (kolor brązowy), dużych srebrnych (kolor szary), oraz dużych złotych (kolor złoty) w latach 2000-2014.

2000
1
- 1
2001
- 0
2002
- 0
2003
- 0
2004
- 0
2005
- 0
2006
1
- 1
2007
1
- 1
2008
1
1
1
- 3
2009
3
- 3
2010
2
3
- 5
2011
1
1
- 2
2012
1
1
- 2
2013
5
2
1
- 8
2014
3
5
3
- 11

Poniższa tabela przedstawia ilość okazjonalnych odnzak przyznanych w latach 1973-2014.

Odznakado 2008200920102011201220132014Suma
IRR "Ziemia Cieszyńska"2550011638
Jubileuszowa Odznaka 60 Lat PTTK0016400020
Jubileuszowa Odznaka 60 Lat Tur. Kolar. w PTTK0000335038
Kolarski Rajd Krajoznawczy woj. Bielskiego00010135
Rajd Dookoła Polski stopień mały00000112
Rajd Dookoła Polski stopień duży00000011
WiślanaTrasa Rowerowa00000101
Odznaka Krajoznawcza Ziemi Płockiej00000202
Szlakiem Wielkiej Wojny00000011
Latarnie Morskie Poskiego Wybrzerza00000011

W latach 1973-2008 przyznano w sumie 340 odznak, sumaryczna ilość oznak przyznanych w latach następnych przedstawiona jest na wykresie poniżej. Do końca roku 2014 przynano w sumie 548 odznak.

19
30
23
61
36
39
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Andrzej Nowak
Sprawozdanie TRW za lata 2009-2012

04.03.2013

Nasz cieszyński Terenowy Referat Weryfikacyjny Kolarskich Odznak Turystycznych przy Turystycznym Klubie Kolarskim PTTK "Ondraszek", został powołany w 1973 roku i w tym roku obchodzi Jubileusz 40-lecia. Korzystając z artykułu p.t. "KOT PTTK w statystyce", autorstwa dr Mariana Kotarskiego, publikowanym w Gościńcu PTTK, chciałbym przybliżyć genezę kolarskich odznak turystycznych.

24. kwietnia 1952 powołano Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK i wtedy też ustanowiono Kolarską Odznakę Turystyczną zwaną popularnie KOT. Już w 1953 roku Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w komunikacie nr 1 podaje, że za udział i ukończenie II Turystycznego Rajdu Kolarskiego na trasie: Chełm - Majdanek - Nałęczów - Czersk - Warszawa, każdy uczestnik otrzymał 100 punktów na KOT. Nie wiemy kto zdobył pierwszą brązowa odznakę, nie wiadomo też, czy przeprowadzone badania w tym zakresie były skuteczne. Opublikowana pod koniec 1957 roku alfabetyczna "Lista osób posiadających złotą KOT" zawiera 59 nazwisk, a wśród nich między innymi są: Henryk Ginter z Warszawy, Władysław Huza z Gliwic, czy Alojzy Szupina z Cieszyna.

Od 1952 roku do 1961 roku Kolarska Odznaka Turystyczna, była odznaką trójstopniową nadawaną w stopniach brązowym, srebrnym i złotym. W 1962 Kolarska Odznaka Turystyczna uzyskała kolejne dwa stopnie : duży srebrny i duży złoty. Rychło okazało się, że turyści zdobyli te stopnie i na liczne wnioski w 1971 roku wprowadzono kolejny stopień - "Za wytrwałość" a w 2008 roku (po 46 latach) uzupełniono lukę i wprowadzono brakującą dużą brązową odznakę KOT.

Wracając do naszego Referatu Weryfikacyjnego KOT przy Turystycznym Klubie Kolarskim PTTK "Ondraszek" to na przestrzeni tych 40 lat weryfikację prowadziły i odznaki KOT przyznawały trzy osoby. Pierwszym prowadzącym Referat w Cieszynie był Pan Władysław Sosna od 1973r. do 1995r czyli przez 22 lata. Drugim prowadzącym był Pan Andrzej Słota od 1996 r. do czerwca 2009 r. – co daje 13 i pół roku. Trzecim prowadzącym Referat jest Andrzej Nowak, który zaczął w lipcu 2009 roku i pracuje nadal.

Referat w Cieszynie, pierwszą odznakę KOT w stopniu brązowym, przyznał Panu Jarosławowi Madzia z Ogrodzonej, dnia 19.11.1973 roku. Pierwszą odznakę KOT w stopniu srebrnym, przyznano Panu Romanowi Białoniowi z Międzyświecia, a pierwszą odznakę KOT w stopniu złotym, przyznano Panu Ryszardowi Macurze z Cieszyna dnia 08.12.1974 r. nr weryfikacji 01/74.

Terenowy Referat Weryfikacyjny KOT w Cieszynie posiada uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT w stopniu małym; brązowym, srebrnym i złotym. Wyższe stopnie przyznają Referaty Okręgowe i Centralny. Nasz Referat od początku istnienia (1973 roku) do końca 2012 roku - czyli przez 39 lat - przyznał ogółem 462 odznaki turystyczne.

W okresie minionych czterech lat 2009-2012 przyznano następujące odznaki:

OdznakaRokSuma
2009201020112012
KOT mała brązowa6561532
KOT mała srebrna244616
KOT mała złota306413
W sumie61
ROK IRR Ziemia Cieszyńska50005
Kolarski Rajd Krajoznawczy woj. Bielskiego00101
Jubileuszowa Odznaka 60 Lat PTTK0164020
Jubileuszowa Odznaka 60 Lat Tur. Kolar. w PTTK0003333
W sumie59

W kadencji 2009-2012 ustępującego Zarządu, Referat przyznał w sumie 120 odznak. Dla porównania w poprzedniej kadencji w latach 2005-2008 Referat przyznał 73 odznaki.

OdznakaRokSuma
2005200620072008
KOT mała brązowa1114925
KOT mała srebrna171110
KOT mała złota13217
W sumie42
KOT duża brązowa00022
KOT duża srebrna02114
W sumie6
ROK IRR Ziemia Cieszyńska5115425

Porównując te dwie kadencje to przedstawione liczby 73 i 120 mogą świadczyć o dynamicznym wzroście ilości przyznanych odznak, jednak trzeba wziąć pod uwagę znaczną ilość przyznanych jubileuszowych odznak w mijającej kadencji, a te jubileuszowe odznaki nie istniały w poprzedniej kadencji 2005-2008. Jeśli jednak porównamy tylko ilości przyznanych KOTów - brązowych, srebrnych i złotych, to w latach 2005-2008 (poprzednia kadencja), przyznano 42 odznaki a w latach 2009-2012 (ostatnia kadencja), przyznano 61 odznak.

Można powiedzieć, że ta zwiększona o 19 ilość przyznanych odznak w analizowanym okresie może świadczyć o zwiększonym zainteresowaniu turystyką rowerową w naszym Euroregionie Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko. Nasz Klub "Ondraszek" od lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Turystyczno Sportowym "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej i z tam prężnie działającym Towarzystwem Rowerowym "Olza". Współpraca zaowocowała organizowanymi rajdami, obozami, wycieczkami, wpisanymi do wspólnego corocznego kalendarzyka turystycznych imprez. Przedstawiciele Towarzystwa Rowerowego "Olza" regularnie uczestniczą w Ogólnopolskich Szkoleniowych Zlotach Przodowniów Turystyki Kolarskiej. W ubiegłym roku sześcioosobowa ekipa wzięła udział w 52. Zlocie P.T. Kol. z bazą w Strykowie koło Łodzi. Reprezentanci Towarzystwa Rowerowego "Olza" podczas wycieczek zlotowych spełnili wymagania na kolarskie odznaki turystyczne. Wszystkim, 22 listopada 2012r. w Bystrzycy na podsumowaniu obchodów Jubileuszu 90 Lecia PTTS uroczyście wręczono brązowe KOTy .

W naszym Referacie po raz pierwszy dokonano przyznania odznak KOT turystom z Republiki Czeskiej. Z uwagi iż jest to wymowne wydarzenie w naszych 40-letnich poczynaniach, dla upamiętnienia tego faktu odczytam imiennie odznaczonych, a są to: Monika Machaczowa, Czesław Byrtus, Zdzisław Fierla, Renata Fukała, Bolesław Fukała i Otto Santarius.

Na szczególną uwagę zasługują cykliści z Towarzystwa Rowerowego "Przerzutka" z Zebrzydowic. Turyści z tego zaprzyjaźnionego towarzystwa biorą udział w "Ondraszkowych" wycieczkach. Liczna grupa Towarzystwa Rowerowego "Przerzutka" zdobyła kolarskie odznaki turystyczne różnych stopni. Kończąc, serdecznie zapraszam turystów z obu stron Olzy, do dalszego zdobywania turystycznych odznak, będących jednocześnie dowodem umiejętności i doświadczenia turystycznego. Najpopularniejsze rodzaje kolarskich odznak turystycznych w PTTK przedstawiam w prezentacji medialnej. Zestawienia przyznanych odznak również.

Cieszyn, dnia 25.01.2013r. Andrzej "Skryba" Nowak
Terenowy Referat Weryfikacyjny
Turystyczny Klub Kolarski "Ondraszek"
PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie

Informacje o odznakach

07.12.2012

Szanowni turyści,

Kończący się rok 2012 w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym został ogłoszony "Rokiem Turystyki Rowerowej". To hasło miało na celu propagowanie i rozpowszechnianie aktywnego wypoczynku na rowerze. Jednym z elementów podjętych działań w ramach tej akcji było zaproponowane i bezpłatne przekazanie 300 szt. "Książeczek wycieczek kolarskich" dla dopiero rozpoczynających zdobywanie "KOLARSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ". Mamy nadzieję, że odbiorcy książeczek prowadzili w nich rejestr wycieczek i teraz gdy sezon turystyki rowerowej dobiegł końca, nadszedł czas na podsumowanie. Prosimy zatem wszystkich turystów zdobywających kolarskie odznaki turystyczne aby zechcieli do 15 grudnia 2012 roku dostarczyć książeczki do Oddziału PTTK "Beskid Śląski" przy ul. Głębokiej nr 56 w Cieszynie, celem weryfikacji i przyznania odznak.

Szczegółowe informacje

Andrzej Nowak - "Skryba"
Odnzaki KOT zdobyte przez Ondraszków od 1973r.

31.03.2012

Rok1973-20082009201020111973-2011
Nazwa i stopień odznakiKOT małabrązowa209656226
srebrna7824488
złota2230631
KOT dużabrązowa13217
srebrna20305
złota30014
ROK IRR Ziemia Cieszyńska2550030
60-lecia PTTK0016420
Kolarski Rajd Krajoznawczy00011
Razem340193023412
Andrzej Nowak
Odznaki KOT przyznane w 2011 roku

13.02.2012

Kolarskie Odznaki turystyczne przynane przez Terenowy Referat Weryfikacyjny KOT PTTK w Cieszynie w roku 2011.

KOT mała brązowa

Imię i nazwiskonr rej.data przyznaniaKlub
Piotr Hamera1/221/201116.02.2011Ondraszek
Monika Moskała2/222/201122.05.2011Ondraszek
Bożenna Mikucka3/223/201110.09.2011Ondraszek
Stanisław Pawlik4/224/201130.12.2011Ondraszek (al. Łyska)
Janina Semla4045/40/1110.12.2011*"Przerzutka" Zebrzydowice
Zygmunt Semla4045/40/1110.12.2011*"Przerzutka" Zebrzydowice

KOT mała srebrna

Imię i nazwiskonr rej.data przyznaniaKlub
Małgorzata Holisz1/85/201110.04.2011"Przerzutka" Zebrzydowice
Kazimierz Holisz2/86/201110.04.2011"Przerzutka" Zebrzydowice
Danuta Bieda3/87/201130.12.2011Ondraszek
Piotr Hamera4/88/201130.12.2011Ondraszek

KOT mała złota

Imię i nazwiskonr rej.data przyznaniaKlub
Andrzej Nowak1/25/201116.02.2011Ondraszek
Leszek Nowak2/26/201130.12.2011Ondraszek
Alicja Wlach3/27/201130.12.2011Ondraszek
Marian Wlach4/28/201130.12.2011Ondraszek
Małgorzata Holisz4047/42/1110.12.2011*"Przerzutka" Zebrzydowice
Kazimierz Holisz4048/43/1110.12.2011*"Przerzutka" Zebrzydowice

KOT duża brązowa
Leszek Szurman - przyznana przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach

KOT duża srebrna
-

KOT duża złota
Stanisław Pawlik (ul. Akacjowa) - przyznana przez Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach

*Odznaki przyznane przez Regionalna Radę Turystyki Kolarskiej w Katowicach.

Andrzej Nowak
Przyznane odznaki 60-lecia PTTK w 2011 roku

13.02.2012

Imię i nazwiskonr rej.Data przyznania
Piotr Hamera1/17/201116.02.2011
Andrzej Nowak2/18/201116.02.2011
Monika Moskała3/19/201122.05.2011
Bożena Mikucka4/20/201110.09.2011

Przyznane odznaki Kolarskiego Rajdu Krajoznawczego województwa bielskiego w 2011 roku (województwo Bielskie istniało w latach 1975-1998)

Imię i nazwiskonr rej.Data przyznania
Adam Pala1/2011Sierpień 2011
Andrzej Nowak
Statystyka przyznawania odznak kolarskich w latach 1973-2010

03.03.2011

Zestawienie zdobytych turystycznych odznak kolarskich przez członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie na przełomie lat 1973 do 2010.

LpNazwa i stopieńod 1973r. do 2008w roku 2008rw roku 2009od 1973 do 2010r.
1KOT mała brązowa20965320
2KOT mała srebrna782484
3KOT mała złota223025
4KOT duża brązowa (od 1.1.2008)1326
5KOT duża srebrna2035
6KOT duża złota3003
7ROK IRR Ziemia Cieszyńska255030
8Odznaka Turystyczna "60-lecie PTTK" od 01.06.2010 do 31.12.2011001616
Razem:3401930389
Andrzej Nowak
Odznaki 60-lecia PTTK

03.03.2011

Zestawienie zdobytych odznak turystycznych „60-lecia PTTK„ przez członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie za 2010r.

 1. Jadwiga Gracjarz
 2. Jarosław Rezmer
 3. Marian Wlach
 4. Alicja Wlach
 5. Zbigniew Pawlik
 6. Alicja Pawlik
 7. Janina Pawlik
 8. Justyna Pawlik
 9. Leszek Szurman
 10. Danuta Bieda
 11. Leszek Nowak
 12. Henryk Moskała
 13. Józef Lincer
 14. Stanisław Pawlik
 15. Barbara Nowak
 16. Andrzej Nowak

Odznakę można zdobywać do 31.12.2011r.

Andrzej Nowak
Kolarskie odznaki turystyczne zdobyte w roku 2010

03.03.2011

Zestawienie zdobytych Kolarskich Odznak Turystycznych przez członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” w Cieszynie za 2010r.

KOT mała brązowa:

 1. Moskała Tamara nr rejestru 1/216/2010 z dnia 13.07.2010r.
 2. Moskała Henryk nr rejestru 2/217/2010 z dnia 13.07.2010r.
 3. Holisz Małgorzata nr rejestru 3/218/2010 z dnia 24.10.2010r.
 4. Holisz Kazimierz nr rejestru 4/219/2010 z dnia 24.10.2010r.
 5. Bieda Danuta nr rejestru 5/220/2010 z dnia 31.01. 2011r.

KOT mała srebrna:

 1. Moskała Henryk nr rejestru 1/81/2010 z dnia 20.10.2010r.
 2. Nowak Leszek nr rejestru 2/82/2010 z dnia 13.12.2010r.
 3. Alicja Wlach nr rejestru 3/83/2010 z dnia 31.01. 2011r.
 4. Marian Wlach nr rejestru 4/84/2010 z dnia 31.01. 2011r.

KOT duża brązowa:

 1. Nowak Barbara nr rejestru 4008/3/11 z dnia 31.01.2011r.
 2. Rezmer Jarosław nr rejestru 4010/5/11 z dnia 31.01.2011r.

KOT duża srebrna:

 1. Pawlik Stanisław nr rejestru 4007/2/11 z dnia 31.01.2011r.
 2. Nowak Andrzej nr rejestru 4009/4/11 z dnia 31.01.2011r.
 3. Lincer Józef nr rejestru 7/142/2010r. z dnia 05.12.2010r.
Andrzej Nowak
Wykaz przyznanych odznak kolarskich w roku 2009

25.09.2010

KOT mała brązowa

Lp.Imię i nawiskonr rejestracyjny
1.Alicja Wlach1/210/2009 z 5.08.2009
2.Marian Wlach2/211/2009 z 5.08.2009
3.Leszek Nowak3/212/2009 z 28.10.2009
4.Rafał Kolek4/213/2009 z 28.10.2009
5.Krzysztof Ochman5/214/2009 z 28.10.2009
6.Jarosław Rezmer6/215/2009 z 22.12.2009

KOT mała srebrna

Lp.Imię i nawiskonr rejestracyjny
1.Justyna Pawlik1/79/2009 z 22.12.2009
2.Jarosław Rezmer2/80/2009 z 22.12.2009

KOT mała złota

Lp.Imię i nawiskonr rejestracyjny
1.Jarosław Rezmer1/23/2009 z 22.12.2009
2.Leszek Szurman2/24/2009 z 31.12.2009

KOT duża brązowa

Lp.Imię i nawiskonr rejestracyjny
1.Janina Pawlik3966/1/2010 z styczeń 2010
2.Alicja Pawlik3967/2/2010 z styczeń 2010
3.Józef Lincer3968/3/2010 z styczeń 2010

ROK IRR Ziemia Cieszyńcka

Lp.Imię i nawiskonr rejestracyjny
1.Piotr Frydrych1/26/2009 z 05.05.2009
2.Jan Mozik2/27/2009 z 05.05.2009
3.Zygmunt Jeż3/28/2009 z 19.09.2009
4.Jarosław Rezmer4/29/2009 z 22.12.2009
5.Jadwiga Gracyasz5/30/2009 z 22.12.2009
Andrzej Nowak
Zakończenie roku 2010 - pora na weryfikacje książeczek

25.09.2010

Szanowni turyści,
Sezon turystyki rowerowej 2010 został już zakończony. Opon rowerowych z kolcami do jazdy zimowej w polskim handlu jeszcze nie ma, wobec tego nadszedł więc czas sprawdzenia książeczek wycieczkowych i kart rajdowych.

Czy wszystkie wycieczki zostały zapisane?
Który stopień turystycznej odznaki mogę zdobyć?
Turysto, dostarcz swój rejestr wycieczek do Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie ul. Głęboka 56. tel. +48 (033) 8-521-186. Informacje w sprawie weryfikacji turystycznych wycieczek rowerowych również pod telefonem +48 508-500-891.

Andrzej Nowak "Skryba"
Komunikat w sprawie weryfikacji odznak kolarskich

06.11.2009

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Kolarskich informuje że turyści ubiegający się o kolarskie odznaki turystyczne PTTK oraz "Rajdu Indywidualnego Ziemia Cieszyńska" proszeni są o przedłożenie książeczki lub karty w biurze PTTK Cieszyn ul. Głęboka 56, tel. (033) 8-521-186.

Informacji w zakresie weryfikacji książeczek i przyznawania odznak udziela prowadzący Terenowy Referat Weryfikacyjny kol. Andrzej Nowak - tel. 508-500-891.

Rechtór-Zbyś
Zdobywaj odznakę KOT

11.08.2009

Przy klubie działa Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak turystyki kolarskiej. Ma on prawo weryfikować samodzielnie punktację odznak Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT) w stopniu małych brązowym, srebrnym i złotym. Pozostałych stopni tej odznaki Referat nie weryfikuje, jednak pośredniczy w ich weryfikacji przez Referat Okręgowy Turystyki Kolarskiej PTTK.

Nasz referat od sezonu kolarskiego 2009 prowadzi kol. Andrzej Nowak - Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 6588.
Adres:
ul. Karłowicza 3m39
43-400 Cieszyn
tel. domowy: (033) 479 78 48
tel. komórkowy: 508 500 891
E-mail: skryba48@tlen.pl

Prowadzący służy pełną i kompetentną pomocą przy weryfikacji KOT i innych odznak kolarskich PTTK, wydaje specjalne książeczki dla zbierania punktacji KOT, prowadzi ewidencje i sprzedaż wszystkich stopni tej odznaki. Ponadto prowadzi weryfikację naszej Regionalnej Odznaki Kolarskiej "Rajd Indywidualny Ziemia Cieszyńska".

PAMIĘTAJ: wszelkiego rodzaju wyróżnienia dostaniesz tylko wówczas, gdy Twoja praca i wysiłek zostanie zauważony przez innych. Odznaki PTTK w tym kolarskie sa wyjątkiem - wyłącznie od Ciebie zależy, czy i kiedy je zdobędziesz. Wymaga to jednak minimum systematyczności. Jednak zdobyte odznaki to z jednej strony wielka frajda i prestiż, a z drugiej wypełnione książeczki stanowią swoistą kronikę wydarzeń, do której chętnie się wraca po latach, przypominając sobie własne przygody na kolarskich ścieżkach.

Zapraszamy do naszego Referatu Weryfikacyjnego - tutaj nikt nie pozostanie bez rady i pomocy!

Trochę historii i statystyki: Referat Weryfikacyjny działa przy klubie prawie od jego narodzin. Najpierw prowadził go kol. Władysław Sosna, a następnie kol. Andrzej Słota. Za okres 35 lat (od 1973 do 2008) przyznano następujące odznaki KOT:

 • małe:
  • brązowe: 209 szt.
  • srebrne: 78 szt.
  • złote: 22 szt.
 • duże:
  • brązowe: 2 szt.
  • srebrne: 5 szt.
  • złote: brak danych
 • za wytrwałość: brak danych.
zestawił: A.Nowak