Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK - Kronika
Spis treści
Rozpoczęcie

26.06.2006

Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" - działający przy oddziale PTTK "Beskid Śląski", zgłosił na poprzednim 45. zlocie P.T. Kol. w Sulęcinie gotowość organizacji tegorocznego zlotu. Już wówczas przygotowano pilotażową ulotkę przedstawiającą uroki Ziemi Cieszyńskiej, a także uzasadniającą dlaczego właśnie tutaj powinien się odbyć. Można więc powiedzieć, że przygotowania rozpoczęły się bardzo wcześnie.

Przy wydatnej pomocy partnerów: Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšinske Slezsko, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego "Beskid Śląski" w RCZ, oraz TJ Slavoj Č.Tešin, stosunkowo sprawnie zdołaliśmy się uporać z organizacyjnymi problemami. Rok minął szybko a efektem naszych starań jest obecność ok. 350 kolarzy reprezentujących wszystkie województwa Polski w tym także goście z Niemiec i Czech. Najliczniejsza - aż 32-osobowa grupa kolarzy przyjechała ze Szczecina, licznie reprezentowana była również Bydgoszcz - 19 osbób, Warszawa - 17,Katowice - 15, Poznań -12 i Gdynia - 12.

Wszyscy stawili się dnia 10.06.2006r. o godz. 1600 na cieszyński Rynek, gdzie zaplanowano uroczystość otwarcia.

Przybyłych przywitali:

 • Poseł do parlamentu UE p. Jan Olbrycht
 • Zastępca Starosty Powiatu cieszyńskiego p. Jan Król
 • Sekretarz miasta Cieszyna i równocześnie Prezes oddziału PTTK "Beskid Śląski" p. Ryszard Mazur
 • Primator miasta Karwiny p. Antonin Petraš
 • Senator do parlamentu RCZ p. Andrzej Feber
 • Sekretarz Euroregionu " Śląsk Cieszyński-Tešinske Slezsko" p. Bogdan Kasperek
 • Członek Zarządu Głównego PTTK p. Edward Kutyła
 • Prezes Polskego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego w RCZ p. Władysław Janik
 • Szef Koła Przewodników Beskidzkich PTTK p. Władysław Orszulik
 • Założyciel i pierwszy prezes TKK "Ondraszek" kol. Władysław Sosna wraz z małżonką Emilią
 • Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK kol. Waldemar Wieczorkowski z Torunia
 • Koordynator 46. zlotu z ramienia ZGPTTK kol. Ryszard Kościński z Warszawy
 • Przedstawicielka organizatora poprzedniego 45. Zlotu w Sulęcinie kol. Dorota Nojman

Władze miasta Czeskiego Cieszyna złożyły na ręce Sekretarza Miasta Cieszyna pismo z pozdrowieniami dla uczestników zlotu oraz zapewnieniem o swej przychylności. Po okolicznościowych wystąpieniach nastąpiło oficjalne otwarcie poprzez przekazanie "Koła przechodniego" dla komandora zlotu kol. Zbigniewa Pawlika. Tradycyjną formułę otwarcia wypowiedział przewodniczący Kom. Kol. ZGPTTK.

Splendoru tej wspaniałej uroczystości dodał występ zespołu dziecięcego "Małokończanki" z Kończyc Małych, który pod kierunkiem p Joanny Nowak przywitał zebranych wiązanką beskidzkich pieśni. Następnie uformowano peleton i wielobarwna rowerowa kawalkada pilotowana przez Staż Miejską ruszyła ulicą Głęboką w stronę cieszyńskiego Zamku. W jego czołówce jechali na rowerach p. J. Olbrycht, R. Mazur, J. Król A. Petraš oraz komandor zlotu Z. Pawlik.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Pawlik
wiceprezes TKK "Ondraszek"
komandor zlotu

24. Mezinarodni Etapovy Pochod IVV "Okolo Těšina"

11.06.2006

Już od samego rana widać było zwiększony ruch rowerzystów na granicznym moście "Wolności". Wszyscy zdążali na punkt startu do rajdu, którego głównym organizatorem był czeskocieszyński TJ Slavoj. Na stadionie sportowym uczestnicy rajdu dokonywali wyboru tras - od najkrótszej 35km, poprzez 60km do prawdziwego ponad 100km maratonu. Uczestnicy otrzymywali mapę startową a udział w rajdzie polegał na pokonaniu trasy i potwierdzeniu swej obecności w wyznaczonych punktach kontrolnych.

Na trasy udało się przeszło 200 uczestników. Na mecie, która była w punkcie startu, jako pierwsi pojawili się już po ok. dwóch godzinach kolarze z najkrótszej trasy, natomiast z maratonu zaczęto wracać ok. 1600. Wszyscy otrzymali posiłek regeneracyjny. Pamiątkowy dyplom wraz z specjalną odznaką i drobnymi pamiątkami wręczał osobiście komandor zlotu Zbigniew Pawlik dorzucając od siebie gratulacje i "uścisk ręki komandora".

Wieczorem na terenie campingu "Olza" rozpalono integracyjne ognisko, a Marian Ściskała z harmonią i zespół gitarzystów Kożusznik & Hałczyński zachęcali do nauki naszych "pieśniczek" i wspólnego śpiewania. Miłym akcentem było wręczenie specjalnych medali "długodystanowcom", natomiast salwy śmiechu wzbudziła spontaniczna wzajemna wymiana koszulek między organizatorem z TJ "Slavoj" kol. Otokarem Šrubařem a uczestnikiem zlotu. Marianem Stokowcem z żorskiego "Wandrusa". Na zakończenie dnia odbyło się wielkie pieczenie kiełbasek, które dostarczył "Slavoj", natomiast szef tras Leszek Porębski na odprawie przedstawił zasady organizacji tras na dzień następny.

"Na góralską nutę" PL

12.06.2006

Atrakcjami były odwiedziny w Izbie Regionalnej "U Brzezinów" w Cisownicy, gdzie można było zapoznać się z rodzinnymi pamiątkami tego zacnego rodu, wyeksponowanymi w starodawnej "drzewiónce". Dodatkowo sympatyczna gaździna serwowała chętnym cieszyńskie kołocze oraz dobrą kawę. Tradycje hutnictwa przedstawiono w jedynym na Z.C. muzeum technicznym w Ustroniu. Równolegle czterdziestu wybrańców, którzy już w sobotę zgłosili swój udział mogło zwiedzić zameczek Prezydenta R.P. na Zadnim Gróniu, gdzie wejście podlega specjalnym regułom. Pozostali mogli zobaczyć specjalnie udostępnione Muzeum Beskidzkie w Wiśle.

Z kategorii terenowych ciekawostek warto było zobaczyć wodospad w Wiśle Malince oraz budującą się skocznię narciarską. Najdalszym punktem zwiedzania była izba pamięci w domu J. Kukuczki, który urodził się w przysiółku Istebna Wilcze, a zginął w odległych Himalajach.

W popołudniowym bloku szkoleniowym p. Józef Szymeczek Prezes Kongresu Rady Polaków w RCZ przybliżył skomplikowaną historię kształtowania się świadomości narodowej i granicy na Z.C. oraz osiągnięcia i problemy którymi żyją Polacy na Zaolziu.

Bardzo interesujący okazał się amatorski film z 1953r. autorstwa nestora cieszyńskich kolarzy p. Waltera Sprenzla nakręcony na kanwie wycieczki rowerowej z Cieszyna na niedaleki Tuł. Autor osobiście komentował komiczne sytuacje jakie zdarzyły się w trakcie kręcenia filmu. Na zakończenie szef tras na dzień następny Władysław Janik z PTTS w RCZ przedstawił trasy oraz przewidziane atrakcje.

"Śladami przeszłości zamierzchłej i niedawnej" CZ

13.06.2006

Kolarze spod znaku PTTS zobowiązali się służyć za przewodników na trasach, wobec tego w miejscu startu które wyznaczono tuż za przejściem granicznym w al. Masaryka zebrał się spory, różnokolorowy tłum uczestników. Wyjazd był zaplanowany w odstępach czasowych, więc ten tłok wkrótce sprawnie rozładowano. Przewodnicy w charakterystycznych koszulkach z logo "Ondraszka" poprowadzili peleton w stronę Cierlicka-Kościelca, gdzie zwiedzono Dom Polski oraz Izbę Pamięci lotników St. Żwirki i H. Wigury, którzy zginęli tutaj w 1932r. w katastrofie lotniczej. Następny postój odbył się w muzeum antyhitlerowskiego oporu i martyrologii w Żywocicach. Niebywała atrakcją była kopia talara księstwa cieszyńskiego z 1609r., którą tłoczono na miejscu za pomocą specjalnej prasy.

W tym miejscu trasy się rozdzielały - najkrótsza wiodła przez Olbrachcice gdzie specjalnie otwarto nieczynny już kościółek drewniany, a także naczelną atrakcję okolicy - Archeopark w Podoborze. Archeopark który oddany został w ubiegłym roku do użytku, porównywany bywa z naszym Biskupinem. Dłuższa trasa wiodła na Hawierzów, gdzie można było odwiedzić "Kotulową drzewiónke" tj. jedyny w okolicy zachowany relikt wiejskiej XIXw. architektury oraz Pietwałd, w którym znajduje się ciekawe muzeum techniki i oryginalny oktogonalny kościół.

Realizując najdłuższy wariant trasy można było poczuć się górnikiem wędrując chodnikami ćwiczebnej sztolni kopalni Paskov w miejscowości Stařič. Przyrodniczą atrakcją dnia były dwa największe jeziora zaporowe na Zaolziu tj. Cierlickie oraz Żermanickie. Wieczorem, przy ognisku kapitalna gawęda W. Sosny znanego turysty-krajoznawcy, założyciela klubu "Ondraszek" przybliżyła turystyczne atuty wplecione w historię Ziemi Cieszyńskiej. Była ona również przeplatana piosenkami w wykonaniu pozna-nego już wczoraj zespołu gitarzystów. Tradycyjnym już punktem programu była odprawa na dzień następny, co uczynił kierownik tras Piotr Holisz.

"Śladami pisarzy regionalnych oraz drogami Żabiego Kraju" PL

14.06.2006

Dzień ten był przeznaczony na zapoznanie się z sylwetkami pisarzy, którzy związali się z regionem. Tu tworzyli, tu są pochowani i tutaj znajdują się muzea upamię-tniające ich życie i twórczość. Dlatego też na trasie znalazło się muzeum miejskie im. Gustawa Morcinka w Skoczowie oraz Muzeum Zofii Kossak Szczuckiej w Górkach Wlk. Dodatkowo można było odwiedzić muzeum św. Jana Sarkandra w Skoczowie. Na dalszych wariantach tras zakładaliśmy zwiedzanie miejscowości uzdrowiskowych Jaworze oraz Goczałkowice oraz przejazd jedyną w miarę nizinną częścią regionu czyli drogami "Żabiego Kraju". Warto było również odwiedzić zabytkowy spichlerz w Dębowcu oraz najstarszy w polskiej części Śląska Cieszyńskiego kościół drewniany w Zamarskach. Kościół Też został specjalnie dla nas otwarty, a kościelny oczekiwał gości z pieczątką w garści.

Osią przewodnią wieczornego bloku programowego był nasz wspaniały folklor. Wprowadzenie do tematu odbywało się już od rana, gdyż niektórzy organizatorzy starali się udzielać wszelkich informacji "po naszymu", czyli. w miejscowej gwarze.

Małgorzata Wisełka nasz przyjaciel i przewodnik beskidzki szczegółowo omówiła cieszyński strój kobiecy, który prezentowała na sobie urodziwa modelka. Następnie niuanse gwary czyli języka naszej małej ojczyzny i nie tylko przedstawił w dowcipnej formie Tadeusz Filipczyk, na co dzień konferansjer polskiego zespołu regionalnego "Gorol" z Jabłonkowa w RCZ.

Kontynuacją tematu był występ dziecięcego zespołu regionalnego z Cisownicy, który zebrał gorące owacje oraz wspólne śpiewanie regionalnych pieśni, które zaaranżowała szefowa zespołu ubrana oczywiście piękny cieszyński strój. Nasz gość z Niemiec Horst Weschel urzeczony występem spontanicznie ofiarował zespołowi książkę z okolicznościową dedykacją. Wieczór zakończyła odprawa na dzień następny, którą przedstawił autor trasy Zbigniew Pawlik.

"Doliną Olzy" PL+CZ

15.06.2006

Udział w uroczystościach święta Bożego Ciała zaproponowano w zabytkowym kościele w Kończycach Małych. Msza św. rozpoczynała się o 830 więc poranny treminarz zajęć uczestników z konieczności był bardzo napięty.

Proboszcz, wcześniej uprzedzony o naszej wizycie specjalnie powitał i pobłogosławił uczestników zlotu, którzy swoimi barwnymi strojami mocno wyróżniali się w tłumie parafian.

Po mszy, w pobliskim zamku można było odwiedzić ciekawą izbę regionalną, której eksponaty ilustrują dawne życie i zajęcia okolicznych mieszkańców. Następnym terminem którego warto było dotrzymać to 1230 w miejscu zbiórki tuż za szlabanem granicznym w Marklowicach Górnych. Oczekiwała nas bowiem Rowerowa Straż Miejska miasta Karwiny oraz i asysta miejscowych kolarzy z Polskiego Towarzystwa Turystyczno Sportowego w RCZ (PTTS). Prowadzeni przez rowerowych policjantów pokonaliśmy ruchliwe miejskie skrzyżowania, a wielobarwny peleton ok. 150 kolarzy wzbudził małą sensację wśród przechodniów.

Zorganizowany przez PTTS parking rowerowy znajdował się na terenie Domu Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w dzielnicy Frysztat. Tutaj też oczekiwał na gości p. Józef Chmiel znawca historii Karwiny oraz życia miejscowej polonii. Swoją ciekawą gawędę zilustrował graniem na trombitach czyli trąbach pasterskich, które własnoręcznie wykonał. Najdłuższa z nich, przeszło 8 metrowa trafiła nawet do księgi Guinessa jako najdłuższa trombita świata.

Po zwiedzeniu starówki przemieszczono się rowerami do pobliskiego Darkowa gdzie znajduje się znane uzdrowisko założone jeszcze w XIXw. w oparciu o bogate złoża solanki jodowo-bromowej. Historię uzdrowiska pokrótce przedstawiła jego pracownica p.Janikova , lecz wydaje się, że najbardziej oczekiwanym punktem programu był... obiad serwowany w uzdrowiskowej restauracji. Ciekawym zabytkiem techniki na trasie był również pobliski żelbetowy most na Olzie. Bolesną historię konfliktu granicznego z 1919r. przypominało mauzoleum poległych żołnierzy WP w niedalekiej Stonawie.

Niezależnie od powyższej trasy dla kolarzy lubiących sportowa rywalizację zaproponowano udział w IV Triathlonie Rowerowym, który równolegle odbywał się na terenie podcieszyńskiej gminy Hażlach. Triathlon polegał na udziale w trzech rowerowych konkurencjach: jazda na spostrzegawczość z wyszukiwaniem ukrytych w terenie punktów kontrolnych, jazda na czas, oraz cross górski. Imprezę tą TKK "Ondraszek" wspólnie z UM Cieszyn zorganizował już po raz kolejny, a jej odbiorcami dotychczas byli głównie mieszkańcy Cieszyna.

Wieczór zarezerwowano dla narady prezesów klubów i komisji kolarskich która odbyła się pod przewodnictwem członków Kom. Kol. ZGPTTK. W tym też czasie pomysłodawca konkursu krajoznawczego Jan Cichy podsumował wyniki I etapu konkursu, a Andrzej Słota wraz z przewodnikami z cieszyńskiego oddziału PTTK dokonali weryfikacji punktacji złożonych książeczkach odznaki regionalnej "Przyjaciel Cieszyna" oraz kolarskiej odznaki krajoznawczej. Obie odznaki można było w trakcie zlotu dodatkowo zdobyć. Bogaty we wrażenia program zakończył Władysław Janik przedstawiając trasy na dzień następny, ostatni już dzień na zlotowych trasach.

"W stronę Frydku-Mistku i Beskidu Morawsko-Śląskiego" CZ

16.06.2006

Przewodnicy z PTTS tak jak uprzednio oczekiwali chętnych tuż za przejściem granicznym. Głównymi atrakcjami trasy było tym razem zwiedzenie najstarszego na Ziemi Cieszyńskiej drewnianego kościoła w Gutach oraz w Bystrzycy. Oba te zabytki zostały specjalnie dla nas otwarte za pośrednictwem naszego przyjaciela Józefa Przywary z PZKO z Cierlicka.

Najdalsza trasa prowadziła aż do Frydku-Mistku w celu eksploracji tego ciekawego miasta zahaczając po drodze o browar Nošovice- producenta słynnego piwa "Radegast". Zapewne najtrudniejsza, ale obfitująca w wspaniałe widoki trasa pięła się serpentynami na Praszywą górę leżącą w łańcuchu Morawsko-Śląskich Beskidów. Z tarasu podszczytowego zabytkowego schroniska górskiego roztaczała się wspaniała dookolna panorama.

Podczas gdy zlotowicze jeździli po trasach zwiedzając powyższe atrakcje w ośrodku Fundacja rozpoczęła się narada Kom. Kol. ZG PTTK, na którą specjalnie przybył pan Lech Drożdzyński Prezes Zarządu Głównego PTTK. Na naradzie dokonano wstępnej, bardzo pozytywnej oceny zlotu. Dużo ciepłych słów padło w związku z tym pod adresem Komitetu Organizacyjnego, który na naradzie reprezentowali: honorowi przewodniczący Ryszard Mazur i Władysław Sosna z małżonką Emilią, komandor Zbigniew Pawlik oraz zastępca komandora Andrzej Słota.

Narada jeszcze trwała, gdy na campingu rozpoczęła się finałowa rywalizacja w konkursie krajoznawczym, a następnie długo oklaskiwany występ świetnego dziewczęcego zespołu wokalnego przy akompaniamencie jednoosobowej orkiestry p.Śliwki. Przed sejmikiem kolarskim dokonano również losowania upominków w loterii zorganizowanej przez Janinę Pawlik. Upominki ufundowane zostały przez PSS "Społem" w Cieszynie. Sejmikowanie było potwierdzeniem oceny zlotu dokonanej na wspomnianym zebraniu komisji. O poziomie organizacyjnym i merytorycznym zlotu wyrażano się bardzo pochlebnie, a jeżeli dołączymy do tego cały tydzień pięknej, wprost upalnej pogody myślę, że spełniliśmy oczekiwania naszych gości, czemu dano ogólny wyraz. A potem... zapanowało parkietowe szaleństwo w tanecznych rytmach serwowanych przez p. Śliwkę, który z powodzeniem zastępował cały zespół.

Zakończenie

17.06.2006

Tak, wszystko co dobre też niestety się kończy. Na placu Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie odbyła się ceremonia pożegnania poprzedzona rozdaniem pucharów i przygotowanych wyróżnień. Pełna lista nagrodzonych zamieszczona jest w statystyce zlotu. Skończył się zlot, skończyła się również i pogoda, gdyż wręczanie nagród odbywało się w akompaniamencie grzmotów, natomiast z przygotowanym programem artystycznym musieliśmy się przenieść pod daszek, gdyż lunęło jak z cebra. No cóż, nawet Cieszyn opłakiwał smutną chwilę rozstania. Na zakończenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej popisał się efektownym występem, a po okolicznościowych przemówieniach m.in. prezesa ZGPTTK z ust Mariana Kotarskiego z Kom. Kol. ZGPTTK padła oficjalna formuła "Uważam zlot za zakończony...".

Tak zakończył się 46 Zlot P.T.Kol. "Ziemia Cieszyńska" już trzeci w 40-letniej historii Ondraszka ,drugi organizowany na Ziemi Cieszyńskiej a pierwszy którego trasy biegły po obu stronach granicznej rzeki Olzy. Dla Komitetu Organizacyjnego skończył się okres przeszłorocznej pracy wpierw nad jego przygotowaniem, później realizacją a zaczął się teraz okres finansowych rozliczeń. Ale to już zupełnie inna bajka...

Wydarzenia
w miarę możliwości rzetelnie uwiecznił

Zbigniew Pawlik
komandor zlotu

Podsumowanie - Cyfry i fakty
 1. Komitet organizacyjny
  • Ilość członków komitetu organizacyjnego (w szkieletowej formie od 20.07.2005r.): 44
  • Ilość członków komitetu honorowego: 10
   (Posłowie do parlamentów UE,CZ,PL, przedstawiciele ZGPTTK, władze powiatowe i samorządowe PL i CZ)
  • Ilość członków komitetu koodynacyjnego: 4
   (PTTK, Euroregion, PTTS, TJ "SLAVOJ")
 2. Działania komitetu organizacyjnego
  Oficjalne podjęcie realizacji zlotu przez Oddział PTTK "Beskid Sląski" od 10.08.2005r.
  Ilość protokołowanych zebrań i spotkań roboczych w konfiguracji uzależnionej od potrzeb: 51
  Promocja:
  • Folder reklamowy o zlocie rozdawany w 2005r. na 45 Zlocie P.T.Kol. w Sulęcinie: 200 egz.
  • Prezentacja multimedialna na płytach CD Ziemi Cieszyńskiej, partnerów oraz bazy zlotu: 100 egz. na KNAK Warszawa 2005r.
  • Opracowanie i druk afisza informacyjnego: 250 egz.
  • Opracowanie elementów graficznych zlotu: logo, odznaki, nadruku na reklamówkach, naklejkach, banerów, koszulki pamiątkowej i organizacyjnej, identyfikatorów.
  • Opracowanie, druk i wysyłka do Oddziałów PTTK regulaminów zlotu: 400 egz.
  • Opracowanie i druk informatora krajoznawczego: 400 egz.
  • W trakcie zlotu organizacja narad:
   • Prezesów Klubów i Komisji kolarskich PTTK: 1
   • Komisji Kolarskiej ZGPTTK: 1
  • Dodatkowo :
   • Logistyczna obsługa kursu na przodownika turystyki kolarskiej PTTK
   • Opracowanie anonimowej ankiety dotyczącej oceny programowej i merytorycznej zlotu, sugestii dla następnych organizatorów oraz stanu technicznego szlaków rowerowych
   • Opracowanie odezwy do administratora szlaków rowerowych "Euroregionu" celem przeprowadzenia ich renowacji
  • Współpraca z mediami:
   • Opracowanie artykułu promocyjnego o zlocie, który został wysłany do prasy, radia i TV w PL oraz CZ.
   • Do 19.06.2006 odnotowano wzmianki o zlocie w:
    • "Głos Ziemi Cieszyńskiej" x2
    • "Wiadomości Ratuszowe"
    • "Dziennik Zachodni"
    • "Echo Wisły"
    • "Cykloturysta" - pismo branżowe
    • "Głos Ludu" - gazeta Polonii w CZ
    • Radio CCM - newsy w dniach 7-9.06.2006r.
    • TV Regionalna 3 - news
   • Relacje ze zlotu są zamieszczone na stronach internetowych: miasta Cieszyna, Skoczowa, Dębowca, powiatu cieszyńskiego, Euroregionu, ZGPTTK Warszawa, "Cykloturysty" Gliwice, TKK "Ondraszek" Cieszyn.
 3. Program
  • Ilość dni programowych: 8
  • Ilość proponowanych tras kolarskich (trasy kolarskie 5 dni x 3 warianty, 1 dzień x1 wariant): 16
  • Łączna długość proponowanych tras kolarskich (bez rajdu "Okolo Tesina"): 828km
  • Obiekty udostępnione do zwiedzania: muzea PL: 5, CZ: 5
  • Skanseny, izby regionalne PL: 3, CZ: 2
  • Zamki: PL: 1, CZ: 1
  • Kościoły: PL: 5, CZ: 5
  • Gawędy-prelekcje tematyczne: 4
  • Spotkania integracyjne przy ognisku (w tym nauka pieśni regionalnych): 4
  • Występy zespołów: 4
  • Wystawy (fotograficzna i okolicznościowa): 2
  • Pokaz archiwalnego filmu: 1
  • Konkurs krajoznawczy:
   • I etap - zestaw - 5 dni x średnio. 10 pytań: 350 egz.
   • II etap finałowy estaw ok.40 pytań: 40 egz.
  • Zawody sportowe Triathlon rowerowy: 1
  • Odznaki regionalne do zdobycia na zlocie na podst. odrębnych regulaminów: 2
  • Podczas zlotu wydano i zweryfikowano książeczki odznak regionalnych: 108 egz.
 4. Uczestnicy
  • Ilość osób na zlocie - po uwzględnieniu zgłoszeń dodatkowych oraz wcześniejszych rezygnacji: 349 osób
  • W tym goście zagraniczni:
   • Niemcy: 2 osoby
   • Czesi: 1 osoba
  • Absencja mimo potwierdzenia przyjazdu: 8 osób
  • Reprezentacje miast bez wzgl. na przynależność klubową (do 5 osób):
   • Szczecin: 32 osoby
   • Bydgoszcz: 20 osób
   • Warszawa: 16 osób
   • Gliwice: 16 osób
   • Toruń: 13 osób
   • Poznań: 12 osób
   • Katowice: 12 osób
   • Gdynia: 11 osób
   • Żory: 9 osób
   • Tychy: 9 osób
   • Ruda Śląska: 7 osób
   • Ostrów Wlkp.: 7 osób
   • Myszków: 7 osób
   • Tarnowskie Góry: 6 osób
   • Łódz: 6 osób
   • Krosno Odrz.: 6 osób
   • Inowrocław: 6 osób
   • Włoszakowice: 5 osób
   • Rybnik: 5 osób
   • Bytom: 5 osób
  • Uczestnicy zlotu wg. podziału na województwa
   • śląskie: 112
   • kujawsko pomorskie: 36
   • zachodnio pomorskie: 34
   • mazowieckie: 33
   • wielkopolskie: 27
   • opolskie: 18
   • lubuskie: 17
   • pomorskie: 15
   • łódzkie: 11
   • małopolskie: 7
   • warmińsko-mazurskie: 7
   • dolnośląskie: 5
   • podkarpackie: 3
   • świętokrzyskie: 2
   • podlaskie: 2
  • Reprezentacje klubów kolarskich - do 6 osób ( zestawienie może być obarczone błędem-nie wszyscy uczestnicy wypełnili odnośną rubrykę w karcie zgłoszenia)
   • SKTKol. "Neptun" Szczecin: 14 osób
   • KTR "Przygoda" ToruńL 12 osób
   • KTK "Na Fali" Gdynia: 11 osób
   • KTR "Sigma" Poznań: 10 osób
   • KTR "Turkole" Bydgoszcz: 9 osób
   • TKK "im.W.Huzy" Gliwice: 9 osób
   • STK "Wandrus".Żory: 9 osób
   • KTK "Horyzont" Kedzierzyn-Koźle: 9 osób
   • KTR "Gryf" Bydgoszcz: 8 osób
   • STK "im.St.Kaczmarka" Szczecin: 8 osób
   • KTK "Gronie" Tychy: 6 osób
   • WKK "Wektor" Warszawa: 6 osób
   • KTK "Bicykl1977" Ostrów Wlkp: 6 osób
   • KO "M2" Myszków: 6 osób
  • Uczestnicy wg. kryterium wieku:
   • 0-20 lat: 20 osób
   • 21-40 lat: 36 osób
   • 41-60 lat: 195 osób
   • 60-80 lat: 94 osoby
   • pow.80 lat: 4 osoby
 5. Konkurs krajoznawczy
  Na zakończenie I etapu oddano 24 zestawy pytań tj. 6,8% wydanych zestawów wraz z świadczeniami. Do II etapu zakwalifikowali się wszyscy uczestniczący w etapie I.
 6. Obciążenie bazy noclegowej
  • Ośrodek Doskonalenia Kadr "Fundacja" (bez organizatorów i gości oficjalnych): 230 osób
  • Camping "Olza": 116 osób
  • Schronisko Młodzieżowe PTSM: 3 osoby
  Zapewniono wieczorną komunikację autokarową między ośrodkami bazy noclegowej.
 7. Nagrody
  Rodzaj wyróżnieniaRodzaj nagrodyFundatorNagrodzony(a)
  Za uczestnictwo w największej ilości zlotów P.T.Kol.pucharZG PTTKKol. Maria Mann Poznań
  Za najliczniej reprezentowany klub na zlociepucharStarosta pow. cieszyńskiegoTKK "Neptun"Szczecin
  Senior zlotuksiążkaBurmistrz m. CieszynaKol. Zygmunt Borkowski Warszawa
  Seniorka zlotuksiążkaBurmistrz m. CieszynaKol. Maria Mann Poznań
  Najmłodszy uczestnik zlotumedalTKK "Ondraszek"Kol. Joanna Kowalska (2006r.) Chojnice
  Najmłodsi uczestnicy zlotu na rowerzemedaleTKK "Ondraszek"Kol. Dominika Garncarz (2004r) i Kamila Grancarz (2001r) Myszków, Wojtek Ignasiak (2003r.) Z.Góra
  Konkurs krajoznawczy I m.PucharPoseł do parlamentu UE G.StaniszewskaKol.Mariusz Bieńkowski Jastrzębie Zdrój
  Konkurs krajoznawczy II m.obrazTKK "Ondraszek"Kol. Beta Nowacka Ostrów Wlkp.
  Konkurs krajoznawczy III m.książkaTKK "Ondraszek"Kol. Dariusz Nowacki Ostrów Wlkp.
  Konkurs krajoznawczy IV m.książkaTKK "Ondraszek"Kol.T.Pasierb Gliwice
  Konkurs krajoznawczy V m.książkaTKK "Ondraszek"Kol.Tadeusz Krzyżanowski Kościan
  Konkurs krajoznawczy VI m.książkaTKK "Ondraszek"Kol.Kazimierz Matuszak Szczecin
  Konkurs krajoznawczy VII m.książkaTKK "Ondraszek"Kol. Zenon Suski Szczecin
  Konkurs krajoznawczy VIII mksiążkaTKK "Ondraszek"Kol. Ryszard Krupa Siemianowice
  Konkurs krajoznawczy IX mksiążkaTKK "Ondraszek"Kol. Zdzisław Majerczyk Katowice
  Konkurs krajoznawczy X m.książkaTKK "Ondraszek"Kol. Ryszard Walerych Poznań
  Konkurs krajoznawczy - pozostalidyplomy udziałuTKK "Ondraszek"
  współorganizacjapucharTKK "Ondraszek"Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšinske Slezsko
  współorganizacjapucharTKK "Ondraszek"PTTS "Beskid Śląski" w RCZ
  współorganizacjapucharTKK "Ondraszek"TJ "Slavoj" Č.Těšin
  Organizacja zlotu i jubileusz klubupucharPrezes PTTK O/"Beskid Śląski" Cieszyn TKK "Ondraszek"
  IV Triathlon RowerowyZestaw nagródTKK "Ondraszek"Wg oddzielnego zestawienia

Sporządził:
Zbigniew Pawlik
Komandor Zlotu

Podsumowanie - Wyniki zlotowej ankiety

Ankieta była rozdawania w dniu 15.06.2006r. na naradzie prezesów KTKol. oraz 16.06.2006r. na sejmiku kolarskim

Założone cele ankiety:

 • Wewnętrzna ocena pracy Komitetu Organizacyjnego
 • Ocena programu merytorycznego 46 zlotu ,prowadzenia tras oraz bazy noclegowej
 • Ocena stanu technicznego ścieżek rowerowych Ziemi Cieszyńskiej oraz porównanie ścieżek rowerowych po stronie PL i RCZ
 • Sugestie programowe dla organizatora przyszłych zlotów

Wypełnione formularze oddało 78 uczestników tj. 22% ogółu

 1. Autorzy odpowiedzi
  • mężczyźni: 44
  • kobiety: 22
  • w następującym przedziale wiekowym:
   • do 25 lat: 3
   • 25 - 50 lat: 19
   • ponad 50 lat: 40
   • w tym 40 przodowników t.kol. oraz 18 pasjonatów turystyki rowerowej
 2. Ocena pracy sekretariatu zlotu
  • brak oceny: 8
  • niska: 1
  • średnia: 18
  • wysoka: 58

  Komentarz

  Zakładaliśmy pracę (w zależności od potrzeb) od godz. 700 do „ostatniego klienta”. W trakcie przyjmowania uczestników stworzyliśmy stanowiskowy podział kompetencji, natomiast w późniejszym okresie praca sekretariatu była bardziej uniwersalna (wszyscy robili wszystko), co w niektórych wypadkach powodowało zamieszanie organizacyjne. Całą dokumentację świadczeń i zakwaterowania prowadziliśmy w oparciu o wspomaganie komputerowe. Z powyższej oceny wynika, że w dużej części spełniliśmy w tym względzie wymagania uczestników.

 3. Ocena jakości noclegów
  • brak oceny: 3
  • średnia: 33
  • wysoka: 36

  Komentarz

  Ośrodek „Fundacja” jako dawny internat dysponuje raczej wysłużonym wyposażeniem, w związku z czym noclegi nie były „wysokich lotów”. Spotkaliśmy się również z krytycznymi uwagami dotyczącymi czystości pomieszczeń oraz sanitariatów, lecz uwzględniwszy wyniki ankiety statystyczny uczestnik nie spodziewał się również luksusów. „Wąskie gardło” stanowiła przechowalnia rowerów. Uczestnicy z zrozumiałych względów woleli mieć rowery przy sobie lub przynajmniej uniezależnione od godzin otwierania i zamykania pomieszczenia na przechowywanie. Powodowało to spięcia na linii dyrekcja ośrodka - uczestnicy - szef rowerowni. Mimo tego ocena plasuje się „w średniej stanów wysokich”.

 4. Ocena przygotowania tras zlotowych
  • pod względem trudności technicznych:
   • brak odpowiedzi: 3
   • łatwe: 10
   • średnio trudne: 8
   • trudne: 50
   • b.trudne: 9
  • pod względem programowym:
   • brak odpowiedzi: 7
   • ocena niska: 1
   • ocena średnia: 28
   • ocena wysoka: 44
  • prowadzenie tras zlotowych:
   • metoda piktogramów – Itinerer: 13
   • metoda opisowa - tabelaryczna: 18
   • metoda opisowa: 31
   • prowadzenie z przewodnikiem: 29

  Komentarz

  Dość długo zastanawialiśmy się jaki model i konfigurację tras zaproponować. Postanowiliśmy wypróbować kilka możliwych wariantów, przy założeniu odrębnej programowej osi tematycznej każdego dnia. Uwzględniając realia terenowe widać, że trasy mimo wszystko okazały się trudne, a dodając dość bogaty program zwiedzania (doceniony przez uczestników) oraz upalną pogodę można przypuszczać, że przeciętny uczestnik chcąc uczestniczyć w programie nie mógł zaliczyć pobytu na zlocie w kategorii rozrywkowej. No cóż... każdy miał możliwość wyboru. Dodatkowo okazuje się, że preferowany jest raczej indywidualny wyjazd na trasę, choć niekoniecznie z precyzyjnym opisem za pomocą piktogramów.

 5. Ocena programu popołudniowego - prelekcje, występy zespołów, ogniska
  • brak odpowiedzi: 35
  • niska: 4
  • średnia: 21
  • wysoka: 15

  Komentarz

  Uwzględniwszy sporą ilość braku odpowiedzi na to pytanie można sądzić, że uczestnicy raczej realizowali po powrocie z tras własny program. Wśród tematów, które zainteresowały biorących udział w zajęciach programowych wymieniono:

  • historia Ziemi Cieszyńskiej: 20
  • obiekty zabytkowe kultury materialnej: 12
  • przyroda: 11

  Na dalszych miejscach wymieniono tematykę Zaolzia i wspólnoty kulturowej (10), blok spraw związanych z turystyką i folklorem (po 5) i inne.

 6. Ocena konkursu krajoznawczego
  • do względem pomysłu i realizacji (punktacja w skali 1-5)
   • nie brałem udziału 30
   • 1-0
   • 2-0
   • 3-5
   • 4-18
   • 5-8
  • pod względem trudności pytań:
   • brak oceny: 28
   • łatwe: 5
   • trudne: 31
   • bardzo trudne: 6

  Komentarz

  Konkurs w naszym zamierzeniu miał sprowokować zmierzenie własnych wiadomości z dość szczegółowymi wymaganiami konkursu i posiadania wiedzy o różnorodnej tematyce począwszy od wiadomości z zakresu historii poprzez krajoznawstwo a skończywszy na tutejszej gwarze. Odpowiedzi należało szukać zarówno w materiałach zlotowych jak i na trasach . Pytania były trudne (co potwierdziła ankieta), lecz wcale nie spodziewaliśmy się wystrzałowych rezultatów. Udział w konkursie miał raczej prowokować do drążenia tematów i zadawania pytań. Podobne konkursy były również prowadzone i na innych zlotach, jednakże co innego jest błyszczeć własną wiedzą przed dużym quorum z mikrofonem w ręce, a co innego dochodzić do odpowiedzi „drążąc temat”. Mimo słabej frekwencji (tylko 8% uczestników wzięło w nim udział) pomysł formuły konkursu został wysoko oceniony i myślę, że przyniósł satysfakcję jego uczestnikom. Słaba frekwencja w mojej ocenie jest wypadkową trudnych pytań konkursowych oraz niechęci poddawania ocenie własnych wiadomości, co poniekąd jest zrozumiałe.

 7. W jakim stopniu zlot pomógł poszerzyć wiedzę o Ziemi Cieszyńskiej
  • brak odpowiedzi: 2
  • wiem niewiele więcej: 1
  • co nieco się dowiedziałem: 15
  • dowiedziałem się bardzo dużo: 61
 8. Czy udział w zlocie zachęcił Cię do ponownego przyjazdu na Ziemię Cieszyńską
  • brak odpowiedzi: 7
  • raczej nie: 4
  • raczej tak: 37
  • przyjadę na pewno: 30

  Komentarz do pkt. 6 i 7

  Nie ukrywam, że odpowiedzi na te właśnie pytania stanowią dla Komitetu Organizacyjnego odpowiedź na sens organizacji zlotu. Jednym z celów jego organizacji była szeroko pojęta promocja naszego regionu bez uwzględnienia podziałów granicznych. Dlatego tak dużą uwagę zwróciliśmy na aspekt szkoleniowy imprezy mając nadzieję, że Ziemia Cieszyńska zostanie odkryta dla turystyki kolarskiej (i nie tylko) w tym dla szerokiej społeczności turystów spod znaku PTTK. Opierając się na powyższych odpowiedziach z satysfakcją mogę stwierdzić, że zamierzony cel został osiągnięty, co niewątpliwie stanowi dla nas - organizatorów największą nagrodę.

 9. Ocena przygotowania i oznakowania ścieżek rowerowych i ich porównanie na terenie PL i CZ

  Ocena

  PLCZ
  brak oceny33
  słaba195
  średnia4927
  dobra1247
  Porównanie ścieżek rowerowych na terenie PL do CZ
  brak oceny18
  lepsze9
  gorsze45

  Komentarz

  Widząc postępującą dewastację infrastruktury regionalnych ścieżek kolarskich i zadając to czysto techniczne pytanie chcieliśmy wysondować opinię użytkowników ścieżek rowerowych, którzy zapoznając się z regionem byli zmuszeni z nich korzystać. Odpowiedź jest jednoznaczna i potwierdziła nasze odczucia – po stronie czeskiej ścieżki są dużo lepiej utrzymane. Wyniki ankiety przekażemy administratorowi euroregionalnych szlaków rowerowych.

 10. Sugestie uczestników dotyczące organizacji przyszłych zlotów
  PolecamyOdradzamy
  Asekuracja - samochód wysyłany na żądanieZakwaterowanie w więcej niż jednej bazie
  Karta ratunkowa - telefony dostępne w sytuacji awaryjnejZniżka kolejowa z ograniczeniem terminów dojazdu i wyjazdu
  Konkurs krajoznawczyOgraniczone godziny pracy sekretariatu
  Informator krajoznawczy z szczegółowym opisem trasPilotaż większych grup turystów kolarzy na trasach
  Organizacja większej ilości wieczorków tanecznych
  Utrzymanie szkoleniowej formy zlotu
  Ciągła praca referatu weryfikacyjnego odznak
  Punkt serwisowy naprawy rowerów na terenie bazy noclegowej
  Pilotaż - pomoc miejscowych przodowników t.kol. na trasach
  Zobligowanie uczestników zlotu do udziału w programie szkoleniowym
  Dystrybucja pamiątek w tym fotografii w trakcie zlotu
  Utrzymanie porządku i czystości w miejscach zakwaterowania
  Zamówienie pogody !!??

  Komentarz

  Powyższa tabela odzwierciedla oczekiwania uczestników, które zostały zanotowane w ankiecie w formie luźnych uwag. Nie odnosząc się do ich treści sadzę, że mogą wskazać kierunek jaki mogą obrać organizatorzy XLVII i dalszych zlotów P.T.Kol. przy organizacji kolejnych zlotów ku zadowoleniu własnym oraz uczestników.

Opracowanie wyników ankiety
Andrzej Nowak
Organizacja tras i informacja zlotu
Komentarz
Zbigniew Pawlik
Komandor zlotu