Fragment kalendarza imprez
20.08Rajd kolarski śladami walk i powstania śląskiego powstańców z Piotrowic

Wobec konieczności deklaracji udziału proszę, aby wszyscy chętni zgłaszali swój akces udziału na adres e-mailowy Zbyszka Pawlika do 14.08.2017. Na tej podstawie zostanie wysłane zgłoszenie za cały klub. Zbiórka na rynku o godz. 730. Wyjazd rowerem do Piotrowic godz. 800. Uważam, że warto wziąć udział w tym wydarzeniu.

Informacje od organizatora

Rajd organizowany jest pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Ostrawie - Pana Janusza Bilskiego oraz Dyrektorki Muzeum Powstań Śląskich w Świętochowicach - Pani Aliny Biedy. Rajd odbędzie się w niedzielę 20 sierpnia 2017r. Start rajdu będzię sprzed Urzędu Gminnego w Piotrowicach o godz. 1000. Funkcję Startera Honorowego przyjął wójt Gminy Piotrowice - pan Dr Doc. inż. Marian Lebiedzik. Uroczyste zakończenie odbędzie się w parku gminnym w Zebrzydowicach o godz. 1500.

Partnerami rajdu są: Gmina Piotrowice koło Karwiny, Gmina Godów wraz Kołem Turystyki Rowerowej, Gmina Zebrzydowice wraz Klubem Rowerowym „Przerzutka“.

Partnerami medialnymi są: „ZWROT“, Głos Ludu, OX. PL ZF Godów oraz Zebrzydowice NET.

W związku z zapewnieniem posiłku na trasie rajdu w Godowie oraz na uroczystym zakończeniu rajdu w Zebrzydowicach, prosimy o przysłanie zobowiązujących, imiennych zgłoszeń na adres e-mailowy stasekg@gmail.com. Zgłoszenia będą także przyjmowane telefonicznie pod numerem +420 608 429 545. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 16 sierpnia 2017r. Mapę trasy rajdu otrzyma każdy uczestnik na starcie.