Fragment kalendarza imprez
Opis16.06XVIII Rajd do źródła Olzy

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej (PTTS w RCZ).

Patronat honorowy: Henryk Gazurek - Wójt Gminy Istebna

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z Polski i Czech, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, realizacja hasła „turystyka bez granic”.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 16.06.2018r. o godz. 10:00 Lasek Miejski Jabłonków (Republika Czeska) sekretariat czynny od godz. 9:00.

Meta: Pensjonat „Maria”, Istebna Zaolzie, czynna od godz. 14:00 do 16:00.

Zgłoszenia: w dniu i miejscu startu.

Wpisowe: 10 zł lub 70 KC od osoby.

Świadczenia: ciepły posiłek oraz herbata na mecie, możliwość zwiedzenia Izby Pamięci K. Kukuczki, alternatywnie zwiedzanie kościoła parafialnego oraz cmentarza w Istebnej. Okolicznościowa naklejka.

Nagrody:

  • Dla wyróżnionych osób wg uznania organizatorów,
  • puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej ufundowany przez Urząd Gminy Istebna

Trasa: pilotowany przez Policję przejazd Jabłonków, Piosek, Bukowiec, przekroczenie granicy Czechy-Polska, grupowy przejazd do Galerii i następnie pod Gańczorkę. Dojście pieszo do źródła ok. 500 m. Powrót do Istebna Zolzie (meta). Łącznie ok. 25 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny wedle własnego uznania.

Uwagi organizacyjne:

  • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
  • Ubezpieczenie we własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
  • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
  • Zgłoszenie udziału przez wpłatę wpisowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • Przejazd trasy w tempie turystycznym, w grupach, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.