Fragment kalendarza imprez
Opis30.03
31.03
100 lat po - śladami walk o Śląsk Cieszyński

Prowadzący: M. Buława, Z.Pawlik - ”Rechtór”

Regulamin rajdu rowerowego „100 lat po… śladami konfliktu zbrojnego PL-CZ 1919”

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 • Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „Przerzutka” Zebrzydowice
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Czechach
 • przy wsparciu:
  • Urzędu Miasta Skoczów,
  • Urzędu Gminy Zebrzydowice,
  • Starostwa Powiatowego Cieszyn.

Patronat honorowy:

 • Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
 • Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko
 • Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka

Cel: w 100-lecie przypomnienie wydarzeń, które doprowadziły do podziału Śląska Cieszyńskiego, poznanie miejsc z tym związanych, zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar, promocja turystyki rowerowej.

Uczestnictwo: Rajd ma formę pilotowanej wycieczki rowerowej w dwóch częściach, z odrębnym wprowadzeniem tematycznym na prelekcji historycznej.

Terminarz:

 1. 15 marca godz. 18:00 - sala SM Cieszynianka ul. Hajduka Cieszyn. Prelekcja pt. „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” z poczęstunkiem i prezentacją artefaktów z epoki,
 2. 30 marca - wycieczka rowerowa cz.I. start godz. 10:00 przed kościołem NMP w Zebrzydo-wicach. Trasa RCZ/PL: Orłowa, Stonawa, Olbrachcice, Cieszyn pomnik Cieszyńskiej Nike,
 3. 31 marca - wycieczka rowerowa cz.II start godz. 10:00 przy pomniku Cieszyńska Nike. Trasa PL: Cieszyn, Goleszów, Nierodzim, Godziszów, Skoczów.

Na trasie: spotkanie z historykami (Stonawa, Skoczów). Zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar.

Meta: Skoczów. Poczęstunek, tematyczny quiz historyczny z nagrodami. Powrót w własnym zakresie.

Zgłoszenia: dotyczy poz. 2 i 3 do 25 marca w następujących miejscach:

Wpisowe: nie przewiduje się

Świadczenia: pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek na prelekcji i mecie rajdu, udział w konkursie z nagrodami.

Trasa: Trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Należy dysponować sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem.
 • Przejazd w pilotowanych grupach max. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a dla dzieci i młodzieży jest obowiązkowe.
 • Na terytorium Czech należy obowiązkowo posiadać dokument tożsamości.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Ubezpieczenie: dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali ubezpieczają się w własnym zakresie.

Rajd jest współfinansowany przez starostwo powiatowe w cieszynie.