Kalendarz imprez na rok 2004
01.01Walne zebranie sprawozdawcze - podsumowanie 2003 roku w salce "Nasz kącik" Dom Narodowego.
Opis18.04"Ziemia Cieszyńska znana i nieznana" cz. I. Wysoczyzna Kończycka
Opis24.04
30.05
"II. Międzynarodowy Rajd Rowerowy" - rajd kolarskimi ścieżkami Ziemi Cieszyńskiej

Konsultacja

 • Polskie Towrzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" Czeski Cieszyn - Republika Czeska

Termin

 • 24.04.2004r. - 30.05.2004r.

Cel

 • Popularyzacja turystyki owerowej i ścieżek rowerowych, pogłębienie wiedzy o historii i kulturze Ziemi Cieszyńskiej bez podziałów granicznych, upowszechnienie czynnego wypoczynku na rowerze.

Warunki uczestnictwa

 • Rajd jest adresowany do każdego turysty bez podziałów wiekowych. Jednakże dzieci i młodzież bez uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach biorą udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych. Rodziny mogą wystawiać zgłoszenia grupowe z podaniem kapitana zespołu.

Zgłoszenia

 • Od dnia 19.04.2004r. do 10.05.2004r. w siedzibie organizatora w godz. 1000-1600 w dni robocze oraz dnia 24.04.2004r. od godz. 900 w trakcie wycieczki rowerowej do Nydku (Republika Czeska), będącej imprezą otwierającą rajd (start ul. Bobrecka przed siedzibą TKK), wraz z równoczesną wpłatą wpisowego w wysokości 7zł.

Przebieg rajdu i punktacja

Rajd jest podzielony na dwa etapy:

 • Etap 1. - indywidualny przejazd dowolnymi trasami z rekomendacją scieżek rowerowych do dowolnie wybranych punktów z "karty potwierdzeń". W trakcie poytu w wybranej miejscowości należy zwiedzić proponowane obiekty oraz potwierdzić swoją obecność odciskiem pieczęci w "karcie" koniecznie z nazwą miejscowości. Minimalna ilość odwiedzonych miejscowości uprawinająca do startu w 2. etapie i walki o nagrody rzeczowe po 10 w każdym państwie. Uczestnicy, którzy ukończyli pierwszy etap i wykażą sie obecnością w co najmniej siedmiu proponowanych miejscowościach, zarówno po stronie RP i CZ oraz przyjadą na miejsce weryfikacji otrzymaja "CERTYFIKAT TURYSTY KOLARZA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ" jednak bez prawa walki o główne nagrody.
 • Etap2. - dnia 30.05.2004r. w Nierodzimiu od godz. 1100 odbędzie się weryfikacja przedłożonych "kart potwierdzeń" z obliczeniem zdobytych punktów w etapie I. Uczestnicy, którzy odwiedzili wymaganą ilość miejscowości (patrz etap I.) uczestniczą w konkursie krajoznawczym. Pytania związane z przebytą trasą oraz rowerowych zawodach rekreacyjno-sportowych. w tym rowerowy tor przeszkód, jazda zółwia. Suma zdobytych punktów w obu etapach decyduje o zwycięstwie i zdobyciu nagró rzeczowych ufundowanych przez Starostwo Powiatowe. Zespoły rodzinne do drugiego etapu wystawiają reprezentanta..

Planowanie tras

   W celu prawidłowego wykonania planu trasy polecamy korzystać z mapy ścieżek rowerowych "EUROREGION Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko" oraz dowolnego przewodnika regionalnego.

Świadczenia w ramach wpisowego

 • Pamiątkowy dyplom udziału - "Certyfikat turysty kolarza Ziemi Cieszyńskiej"
 • Posiłek w dniu 30.05.2004r. oraz napoje.
 • Nagrody rzeczowe za zajęcie I-III. miejsca.
 • Materiały rajdowe, potwierdzanie punktacji przy zdobywaniu "Kolarskjiej Odznaki Turystycznej". Z regulaminem zdobywania prosimy się zapoznać przy wpłacie wpisowego (odznakę można zdobywać równocześnie z uczestnictwem w niniejszym rajdzie).

Postanowienia końcowe

 • Rajd odbywa sie w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów drogowych.
 • W celu bezpiecznego poruszania sie na terenie sąsiedniego państwa polecamy nabycie indywidualnego ubezpieczenia (dla obywateli polskich służymy informacją telefoniczna w tym zakresie).
 • Za ewentualne wypadki czy szkody materialne zaistniałe podczas rajdu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Postanowilśmy zamieścić karty potwierdzeń na stronie, aby wszyscy mogli się z nimi wcześniej zapoznać, mimo to będą wydawane na starcie rajdu, nie potrzeba ich drukować.

Miasta po polskiej stronie (doc)Miasta po czeskiej stronie (doc)
Miasta po polskiej stronie (pdf)Miasta po czeskiej stronie (pdf)

Życzymy pomyślności oraz wyłącznie miłych przygód na trasie

24.04Otwarcie XXXVIII sezonu
Opis01.05
17.05
"Rowerem do Europy" - trasa Wisła-Gdańsk - limitowany obóz kolarski organizowany przez Beskidzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
30.05Zielonoświątkowa jajecznica
Opis05.06
13.06
Udział w 44. Zlocie Szkoleniowym Przodowników Turystyki Kolarskiej - okolice Poznania
Opis06.06VII Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny - święto roweru

Patronat honorowy

 • Senator RP p.Grażyna Staniszewska
 • Burmistrz miasta Cieszyna p.Bogdan Ficek
 • Wójt Gminy Goleszów p. Zbigniew Wacławik

Cel imprezy

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku jako środka integrującego rodzinę, poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej.

Uczestnictwo

 • Prawo startu mają wszyscy dysponujący rowerem, zgłaszając swój udział w biurze imprezy.
 • Dzieci startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych!

Start

 • Dnia 06.06.2004r. o godz. 1000 przy restauracji „Ogrodowa” - Cieszyn ul. Mickiewicza

Odpoczynek

 • Goleszów - Chełm - restauracja „Markizs” - posiłek, możliwość zaopatrzenia się w napoje (we własnym zakresie), krótki program rekreacyjny.

Meta

 • camping ”OLZA” od godz. 1500 do 1730

Zgłoszenia

 • W terminie do 05.06.2004r. w biurze BTK Cieszyn ul. Bobrecka 2a oraz w siedzibie PTTK Cieszyn ul. Głęboka 57
 • W dniu imprezy od godz. 830 - 930 w miejscu startu.

Wpisowe

 • 8zł od osoby do 05.06.2004r.
 • 10 zł od osoby w dniu imprezy.

Świadczenia w ramach wpisowego

 • Okolicznościowa koszulka (do wyczerpania zapasów)
 • Ciepły posiłek na półmetku i napój na mecie
 • Ubezpieczenie
 • Prawo do udziału w konkursach i loterii.

Nagrody

 • „Rajdowej rodziny” - zwycięzcy trójboju rodzinnego, który zostanie rozegrany na mecie. Przy starcie lub na mecie prosimy o zgłaszanie się zespołów rodzinnych - (małżeństwo + dziecko lub dziadkowie + wnuk) do rozegrania łatwych rekreacyjnych zawodów rodzinnych na podstawie odrębnego regulaminu. Suma punktacji w kategorii - mężczyźni, kobiety i dzieci decyduje o zdobyciu głównej nagrody.
 • „Najmłodszego Kolarza Rajdu” jadącego samodzielnie.
 • Najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu - „Rajdowego Juniora”.
 • „Rajdowego Seniora”.
 • Wszystkich uczestników którzy wypełnią „LOS SZCZĘŚCIA” i wrzucą go do skrzynki na mecie przez co biorą udział w loterii. Warunkiem uczestnictwa w zabawach jest udział w rajdzie.

Uwagi organizacyjne

 • Jazda podczas rajdu odbywa się po drogach publicznych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy zgłaszając udział w rajdzie zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu rajdu.
 • Rajd nie jest wyścigiem z czasem - nie wolno wyprzedzać służb prowadzących peleton.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Opis trasy

 • Przejazd na terenie miasta:
  • ul.Mickiewicza
  • ul.Hallera
  • ul.Wielodroga
 • Wyjazd poza teren miasta:
  • Dzięgielów - Bażanowice - Goleszów - ul. Żniwna - ul. Lotnicza
   - Chełm 464mnpm (półmetek 13km).
  • ul. Lotnicza - ul. Kolejowa - ul. Folwarczna - Bażanowice - Dzięgielów
   - ul. Targoniny - Punców
 • Ponowny wjazd na teren miasta:
  • al. Jana Łyska - meta camping „Olza” (14km).
 • Łączna długość trasy ok. 27 km
 • Trasa prowadzi drogami asfaltowymi (nawierzchnia odcinkami zniszczona) oraz gruntową utwardzoną (ul. Wielodroga, część ul. Żniwna, Kolejowa, Targoniny) w terenie mocno zróżnicowanym wysokościowo.

Miejsca wymagające szczególnej uwagi

 • Bażanowice – wjazd na ul. Cieszyńską i zjazd na ul. Żniwną
 • Goleszów - wjazd na ul. Cieszyńską i zjazd na ul. Kolejową
 • Ostre zjazdy z ul. Wielodroga oraz ul. Lotniczą z góry Chełm
 • Przejazd kolejowy niestrzeżony w Bażanowicach

Rajd mógł zostać zorganizowany dzieki życzliwości:

 • Sponsor główny - „Polifarb Cieszyn-Wrocław”
 • Urząd Miejski - Miejski ośrodek sportu i rekreacji - Cieszyn
 • Przedsiębiorstwo "Lakma”
 • Bank Spółdzielczy Cieszyn
 • Pzu s.a. oddział Cieszyn
 • Firma „Profesjonał”
 • Zakłady mięsne "Gawłowski"
 • Hurtownia „Beskid Plus”
 • Kraft Food Polska oddział „Olza”
 • Firma „Atal”
 • Brackie Browary Zamkowe
 • Patronat medialny: „Głos Ziemi Cieszyńskiej"

UCZESTNIKOM WYPRAWY ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH PRZEŻYĆ
I DOBREJ KONDYCJI NA TRASIE

Opis19.06
20.06
"Dookoła Cieszyna"
26.06"Do źródeł Olzy"
Opis30.07
08.08
"Pogórze Ciężkowickie z rowerowego siodełka" - okolice Tarnowa
07.08
15.08
53. Centralny lot Turystów Kolarzy - Krajenka - Ziemia Złotowska
Opis21.08"Rajd kolarski na Osówki"
Opis29.08"Ziemia Cieszyńska znana i nieznana" cz. II. w Żabim Kraju

Zbiórka

 • godz. 800 dworzec PKP Cieszyn

Termin

 • 29.08.2004r. - poprzednio podana data była błędna!

Przebieg wycieczki

 • godz. 800 dworzec PKP Cieszyn
 • godz. 835 przejazd koleją do Skoczowa (bilet: osoba + rowerowy - ok. 7zł)
 • godz. 917 wyjazd na trasę - wzdłuż Wisły ścieżką rowerową czerwoną nr 24 do Górek Wielkich.
 • Zwiedzanie muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej
 • Przejazd ścieżką rowerową niebieską nr 12 wzdłuż masywu Błatniej do Jaworza.
  (w centrum park zdrojowy i pałac).
 • Przejazd przez Biery do Grodźca - rodzinnej miejscowości św. Melchiora Grodzieckeigo (zamek, pozostałości kościoła).
 • Przejazd Bielowicko - kościół drewniany pw. św. Wawrzyńca z 1701r.
 • Przejazd Wieszczęta - Kowale - Pierściec - Skoczów (galeria Dariusza Orszulika).
 • Przejazd Simoradz - Dębowiec (zabytkowy spichlerz).
 • Przejazd Kostkowice - Hażlach - Cieszyn.

Informacje o trasie

 • Całość trasy ok. 50km po drogach o nawierzchni utwardzonej w pagórkowatym terenie.
Opis04.09"Dolinki jurajskie z rowerowego siodełka" - wycieczka z cyklu "powiedz nam a pojedziemy"
Opis17.09
19.09
Zwiedzamy polskie góry korzystając ze zniżej PTTK cz. III. - Beskid Żywiecki - Hala Miziowa
Opis26.09"Thiatlon Rowerowy"

Dzień startu

 • 26.09.2004r.
 • O godz. 1000 z rynku w Cieszynie

Tiatlon składa się z 3 etapów:

 • Czasówka turystyczna (jazda na czas) na trasie Cieszyn – Leszna Górna
  (ok. 14km)
 • Cross górski po nawierzchni utwardzonej Leszna Górna - Mała Czantoria – Cisownica (ok. 4km).
 • Jazda na spostrzegawczość na trasie Cisownica – Cieszyn (ok. 15km).

Cel

 • Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej.
 • Upowszechnianie aktywnego wypoczynku jako alternatywę dla biernego spędzania wolnego czasu.

Wpisowe

 • 8 zł z czego opłacony zostaje posiłek i napoje, ubezpieczenie, materiały rajdowe oraz pamiątkowy dyplom.

Zapisy

 • W biurze OTK „Ondraszek” Cieszyn ul. Bobrecka 2a oraz
 • PTTK „Beskid Śląski” ul. Głęboka 56, w dniach od 06 do 25 września.

Kategorie klasyfikacji

 • Mężczyźni do 40 lat
 • Kobiety
 • Seniorzy
 • Młodzież w wieku 16-18 lat.
 • Dla najlepszych nagrody rzeczowe.

Omówienie trasy

 • Zadanie I

  Po otrzymaniu numeru startowego zawodnik wyrusza na trasę ze startu zatrzymanego z pomiarem czasu. Przejazd przez Puńców, Dzięgielów, Leszną Górną - końcowy przystanek PKS. Meta I. etapu (odpoczynek 10 min., napoje).

 • Zadanie II

  Zawodnik staruje do jazdy górskiej na trasie Leszna Górna, Mała Czantoria – punkt kontrolny, Cisownica – skansen „Chata u Brzezinów”. Meta etapu II. pomiar czasu łącznego, posiłek ok. 30 min. Wybór punktów kontrolnych do etapu III. metodą losowania.

 • Zadanie III

  Zawodnik startuje wg kolejności przyjazdu na metę etapu II. Jazda na spostrzegawczość podczas której należy znaleźć ukryte w terenie punkty kontrolne na ogólnej trasie Cisownica, Goleszów, Bażanowice, Cieszyn. Lokalizację wylosowanych punktów z mapy startowej na mapę własną zawodnik nanosi indywidualnie. Na trasie należy uzyskać potwierdzenie odnalezienia punktu (pieczątka).

Uwagi końcowe

 • Impreza odbywać się będzie w warunkach normalnego ruchu drogowego a więc prosimy o uważną i rozważną jazdę.
 • Zawodnicy starują na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie wg listy startowej.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Tiatlon to impreza dla indywidualistów – zawodnicy startują i pokonują trasę samodzielnie; bez konsultacji w terenie.
 • W tej imprezie nie ma przegranych, wygrywa każdy kto pokona własne lęki, uprzedzenia i słabości - wystartuje i dojedzie do mety.

Powodzenia na trasie !!!

Opis03.10"Złote Gody"
Opis09.10"Rajd pamięczi ks. T. Klocka i kol. J. Furtaka" - zakończenie sezonu
Opis24.10Na tandemach dookoła Cieszyna
Opis12.12"Ondraszkowa wigilijka" - posezonowe wspomnienia przy opłatku