Kalendarz imprez na rok 2005
Opis04.04Rozpoczęcie XXXIX. sezonu kolarskiego Od źródła Piotrówki do jego ujścia do "Olzy"

Prowadzący: W. Zmełty

Miejsce i czas

 • Dnia 17.04.2005 zbiórka o godz.945 na cieszyńskim rynku

Trasa

 • Zamarski, Kończyce Wlk, Kończyce Małe, Zebrzydowice oraz powrót do Cieszyna przez Pogwizdów.
 • Dla chętnych - przejazd przez granicę (potrzebny dowód lub paszport) w Marklowicach Górnych i kontynuacja wyprawy do Gołkowic w miejsce gdzie Piotrówka a później Petruvka wpływa do Olzy.
 • Powrót po stronie czeskiej. W tej opcji przyda się uczestnikom trochę koron na coś na ząb (ok. 100)
Opis23.04
28.08
III. Indywidualny Rajd Rowerowy "Ziemia Cieszyńska"

Cel

 • Popularyzacja turystyki rowerowej i ścieżek rowerowych , pogłębienie wiedzy o historii i kulturze Ziemi Cieszyńskiej bez podziałów grani-cznych, upowszechnienie czynnego wypoczynku na rowerze ,uczczenie jubileuszu 95-lecia istnienia polskiej turystyki na Śląsku Cieszyńskim.

Miejsce i czas

 • Start: Start 23.04.2005r. o godz. 900Cieszyn ul.Bobrecka 2a przed biurem TKK Ondraszek
 • Czas trwania: 23.04-28.08.2005r.

Opis

 • W zależności od liczby uczestników pojedziemy dwoma trasami: górską i nizinną (obie na Czechy), lub tylko nizinną.
 • Na starcie najpierw załatwimy formalności związane z przystąpieniem do rajdu oraz wydamy regulaminy.
 • Zaznaczamy, że uczestnikiem rajdu zostaje się po zgłoszeniu w biurze organizatora, otrzymaniu numeru startowego i uiszczeniu opłaty wpisowej.
 • Zwiastuny wysłaliśmy również do szkół średnich na terenie Cieszyna a sam regulamin będzie również dostępny w języku czeskim.

Do zabrania

 • Należy zabrać dokumenty do przekroczenia granicy oraz trochę czeskich koron.

Warunki uczestnictwa

 • Rajd jest adresowany do turystów – kolarzy bez podziału na kategorie wiekowe.
 • Dzieci i młodzież do 16 lat biorą udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych tworząc zespoły.
 • Rodziny mogą brać udział dokonując zgłoszenia grupowego z podaniem kapitana zespołu.

Zgłoszenia

 • Od dnia 15.04.2005r. do 12.08.2005r. w Biurze Turystyki Kwalifikowanej „Ondraszek” ul.Bobrecka 2a lub w Agencji Informacji Przygranicznej ul. Rynek 1, wraz z równoczesną wpłatą wpisowego: 10 zł.

Przebieg rajdu i punktacja:

 • etap I. – indywidualny przejazd dowolnymi trasami z rekomendacją ścieżek rowerowych do dowolnie wybranych punktów z „karty potwierdzeń.” W trakcie wycieczki należy zwiedzić proponowane obiekty oraz potwierdzić obecność odciskiem pieczęci w odpowiednim oknie „karty”.
 • etap II. – dnia 28.08 wycieczka do wybranego przez organizatora miejsca, stanowiącego metę II. etapu. Nastąpi tam weryfikacja przedłożonych „kart potwierdzeń” z obliczeniem zdobytych punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskana w etapie I. oraz z konkursu krajoznawczego w formie testu, związanego z obiektami wg „kart potwierdzeń”. Dla najlepszych przewidujemy nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora. Zespoły rodzinne do drugiego etapu wystawiają reprezentanta. Informacja o lokalizacji mety etapu II. zostanie wyprzedzająco umieszczona w mediach oraz siedzibie organizatora wg pkt.1.

Planowanie tras

 • W celu prawidłowego zaplanowania tras polecamy korzystać z mapy ścieżek rowerowych wyd. Euroregion, mapy „Powiat Cieszyński” oraz dowolnego przewodnika regionalnego.
 • Publikacje te są dostępne w punktach informacji turystycznej lub odpowiednich księgarniach.

Świadczenia w ramach wpisowego

 • Dyplom udziału „Certyfikat udziału w rajdzie”.
 • Pamiątkowa plakietka.
 • Posiłek oraz napoje na mecie II. etapu.
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych.
 • Materiały rajdowe, potwierdzenie punktacji przy zdobywaniu „Kolarskiej Odznaki Turystycznej”. Z regulaminem zdobywania KOT prosimy zapoznać się przy wpłacie wpisowego (odznakę można zdobywać niezależnie od startu w niniejszym rajdzie).

Postanowienia końcowe

 • Na trasach rajdu uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów drogowych.
 • W celu bezpiecznego poruszania się na terenie sąsiedniego państwa polecamy nabycie indywidualnego ubezpieczenia (dla obywateli polskich służymy informacją w tym zakresie).
 • Za ewentualne wypadki czy szkody materialne zaistniałe podczas rajdu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Do pobrania

Życzymy pomyślności oraz wyłącznie miłych przygód na trasie

Opis01.05"XI Żorski Zlot Kolarski Wandrusa"
Opis08.05Rajd pamięci Ks. T. Klocka i kol. J. Furtaka Grzawa-Kończyce - Zmienia Cieszyńska znana i nieznana - odc. III. "W żabim kraju"

Prowadzący: Z. Pawlik

Miejsce, czas, koszt

 • Zbiórka uczestników w Cieszynie na dworcu PKP o godz. 550
 • Odjazd pociągu relacji Katowice godz.616
 • Przyjazd do Pszczyny 727
 • Koszt biletu: jeżeli zbierze się grupa min.11 osób: 5zł, w innym wypadku 7,90 zł oraz dodatkowo 5 zł za rower.

Opis

 • Na rowerach jedziemy do Grzawy do drewnianego kościoła, gdzie ks. Klocek był proboszczem.
 • Rajd kontynuujemy ścieżkami bocznymi przez Goczałkowice Zdrój, Landek, Drogomyśl, Pruchną do Kończyc Małych, gdzie przy grobie wspomnimy sylwetkę śp. ks. Tadeusza.
 • Rozwiązanie rajdu w pobliskim zamku.
 • Długość trasy ok. 90km bocznymi drogami.
 • Jeżeli zostanie nam zapewniona pogoda to zapewniamy wspaniałe widoki.
Opis15.05Zielonoświątkowa jajecznica gigant
Opis23.05
28.05
Ogólnopolski Zlot Przodowników Tur. Kol. PTTK - Sulęcin
26.05
29.05
X Zlot Turystów Kolarzy-Palowice (Sekcja Koła PTTK „Krokus”)

Prowadzący: Józef Lubszczyk (032) 4317787

16.06
19.06
 1. Serce Moraw - Kromeziz-Velehrad - Czechy
 2. Alternatywnie: od źródła Odry do ujścia Olzy

Prowadzący: A. Słota

Opis18.06
19.06
"Rajd Dookoła Cieszyna"

Koszty

 • Wpisowe 15-25KC.
 • Dla chętnych nocleg 30KC/osoba. - Nocleg trzeba rezerwować najpóźniej do 1.06.2005r. (dcyduje kolejność). Należy mieć śpiwór i karimatę.

Opis

 • Trasy rowerowe proponowane przez oranizatora lub własne w punktach węzłowych trzeba potwierdzić pobyt.
 • Długość tras od 20-100km.
 • Meta: stadion sportowy przy parku Sikory nad Olzą do godz.1700
 • W ramach wpisowego: dyplom, odznaka i udział w loterii oraz pamiątkowa pieczątka.
 • Komandor rajdu: Petr Friedrich tel.605738022 e-mail p.friedrich@centrum.cz
Opis26.06VIII. Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny

Patronat honorowy

 • Deputowana do Parlamentu UE p.Grażyna Staniszewska
 • Burmistrz miasta Cieszyna p.Bogdan Ficek
 • Wójt Gminy Goleszów p. Zbigniew Wacławik

Sponsorzy

 • Sponsor główny -„Polifarb Cieszyn-Wrocław”
 • Urząd miejski - MOSiR - Cieszyn
 • Bank Spółdzielczy Cieszyn
 • PZU s.a. oddział Cieszyn
 • Inmet Cieszyn
 • Zakłady Mięsne J.P. Gawłowski s.j.
 • Hurtownia „Beskid Plus”
 • Kraft Food Polska Oddział „OLZA”
 • Prefel Cieszyn
 • Brackie Browary Zamkowe
 • Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza

Patronat medialny

 • Wiadomości Ratuszowe
 • Głos Ziemi Cieszyńskiej

Warunki uczestnictwa

 • Prawo startu mają wszyscy dysponujący rowerem, zgłaszając swój udział w biurze imprezy.
 • Dzieci startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • W celu przekroczenia granicy dorośli muszą mieć dokument tożsamości (paszport, dowód osobisty) natomiast dzieci mogą przekroczyć granicę na podstawie własnego paszportu, wpisu do dowodu osobistego rodzica (stary wzór) bądź nowy wzór i zaświadczenie z gminy o zameldowaniu.

Cele imprezy

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku jako środka integrującego rodzinę
 • Poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej
 • Uczczenie jubileuszu 95-lecia istnienia polskiej turystyki na Śląsku Cieszyńskim.

Czas i miejsce

 • Start: dnia 26.06. godz.1000 Rynek Cieszyn
 • Meta: pasieka p.Gajdacza w Lesznej Górnej od godz.1300 - konkursy rekreacyjne, posiłek, loteria.

Zgłoszenia

 • W terminie do 24.06 w biurze BTK „Ondraszek” Cieszyn ul. Bobrecka 2a .
 • W dniu imprezy od godz. 830 - 930 w miejscu startu.

Wpisowe

 • 10zł od osoby do 24.06
 • 14 zł od osoby w dniu imprezy

Świadczenia w ramach wpisowego

 • Okolicznościowa koszulka (do wyczerpania zapasów)
 • Ciepły posiłek i napój na mecie
 • Ubezpieczenie
 • Prawo do udziału w konkursach i loterii.

Nagrody

 • Puchar dla „Rajdowej rodziny”
 • „Najmłodszego Kolarza Rajdu” jadącego samodzielnie.
 • Najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu - „Rajdowego Juniora”
 • „Rajdowego Seniora”.
 • Uczestnictwo w loterii „los szczęścia”
 • Quiz rodzinny z przepisów ruchu drogowego (prowadzi KRP Cieszyn)
 • Upominki w konkursach rekreacyjnych

Warunkiem uczestnictwa w zabawach jest udział w rajdzie.

Uwagi organizacyjne

 • Jazda podczas rajdu odbywa się po drogach publicznych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy zgłaszając udział w rajdzie zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu rajdu .
 • Rajd nie jest wyścigiem z czasem-nie wolno wyprzedzać służb prowadzących peleton.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora .
 • Zgodnie z warunkami ubezpieczenia wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania w trakcie przejazdu kasku ochronnego.

Opis trasy

 • Start: Cieszyn Rynek
 • Trasa przejazdu:
  • ul.Regera
  • ul.Limanowskiego
  • ul.3 Maja
  • al.J.Łyska
  • Puńców - przekroczenie granicy do Czech - Kojkowice
  • Leszna Górna – przekroczenie granicy do Polski.
 • Meta: pasieka p. Gajdacza.
 • Alternatywnie: Puńców - Dzięgielów - Leszna Górna - dla osób nie posiadających dokumentów do przekroczenia granicy, małych dzieci. Odrębny peleton tą trasą poprowadzą organizatorzy rajdu.
 • Powrót zalecany następującymi ścieżkami rowerowymi:
  • nr „13. żółta” do Dzięgielowa - Zamku,
  • następnie „13. zielona” do Dzięgielowa - skrzyżowanie
  • docelowo „24. czerwona” ul.Wielodroga do Cieszyna.
 • Łączna długość trasy ok.26 km
 • Trasa prowadzi drogami asfaltowymi (nawierzchnia odcinkami zniszczona) oraz gruntową utwardzoną (ul.Wielodroga) w terenie umiarkowanie zróżnicowanym wysokościowo.
 • Miejsca wymagajace szczególnej uwagi:
  • Zjazd ul.3 Maja do ul.J.Łyska
  • Dzięgielów Zamek -zjazd od Lesznej Górnej
  • Ostre zjazdy z ul.Wielodroga
  • Zjazdy ul. Jastrzębia oraz ul.Dębowa
Opis02.07
03.07
Jezioro Dzierżno – zielony Górny Śląsk

Prowadzący: Z. Pawlik

09.07
13.07
Malokarpatska Vinna Cesta Słowacja

Prowadzący: A. Słota

16.07
17.07
Warta na Kamiennym Wisła

Prowadzący: A. Nowak

Opis16.07
19.07
Środkowa Morawa-Buchlavice - zlot kolarski (6 miejsc)

Prowadzący: B. Fukała

Miejsce i czas

 • Czas trwania: 16.07-19.07.2005r.

Opis

 • Meta w miejscowości Buchlovice - Środkowa Morawa w pobliżu Uherskeho Hradiśta.
 • Tereny o nieprzeciętnej urodzie pod względem przyrodniczym i krajoznawczym.
 • Noclegi w domkach campingowych. Koszt 520 KC (noclegi + śniadanie).
 • Mamy jeszcze kilka miejsc.
 • Chętnych proszę o kontakt na adres e-mail głównego edytora tekstów lub tetefoniczny - Zbyszek Pawlik.
22.07
24.07
Jura Krakowsko-Częstochowska

Prowadzący: M. Ryszkowska

Opis01.08
14.08
Bieszczadzka Pętla

Prowadzący: P. Holisz

Miejsce i czas

 • Czas trwania: 01.08-14.08.2005r.

Plan imprezy

 • Poniedziałek 01.08.2005
  Wyjazd z Cieszyna samochodami w godzinach rannych do Cisnej. Zakwaterowanie we własnych namiotach
 • Wtorek 02.08.2005
  Wyprawa: Cisna – Majdan – Liszna – Roztoki Górne – Solinka – Żubracze – Cisna – około 40km.
 • Środa 03.08.2005
  Wycieczka: Cisna – Żubracze – Maniów – Wola Michowa – Przełęcz Żebrak – Łubne – Jabłonki – Habkowce – Cisna – około 60km
 • Czwartek 04.08.2005
  Wycieczka: Cisna – kolejka do Przysłup – Przysłup – Kalnica – Jaworzec – Sine Wiry – Buk – Dołżyca – Cisna – około 40km
  Zmiana bazy na Brzegi Górne
 • Piątek 05.08.2005
  Wycieczka piesza na Połoninę Wetlińską.
 • Sobota 06.08.2005
  Wycieczka: Brzegi Górne – Przełęcz Wyżniańska – Ustrzyki Górne – Bereżki – Pszczelin – Procisne – Drewniczek – Nasiczne – Brzegi Górne – długość 80km
 • Niedziela 07.08.2005
  Dzień wolny
  Zmiana bazy na Czarną Górę
 • Poniedziałek 08.08.2005
  Wycieczka: Czarna Góra – Żłobek – Rabe – Zadwórze – Hoszów – Ustrzyki Dolne – Ustinowa – Równia – Hoszowczyk – Rabe – Czarna Góra – długość 60km
 • Wtorek 09.08.2005
  Wycieczka: Czarna Góra – Lutowiska – Skorodne – Polana – Chrewt – Czarna Dolna – Czarna Góra – około 50km
 • Środa 10.08.2005
  Czarna Góra – Bystre – Michniowice – Lipie – Czarna Góra – długość 30km
  Zmiana bazy na Polańczyk
 • Czwartek 11.08.2005
  Wycieczka: Polańczyk – Myszków – Solina – Bórka – Myczkowce – Zwierzyń – Kwaśnica – Zabrodzie – Solina – Polańczyk – około 60km
 • Piątek 12.08.2005
  Wycieczka: Polańczyk – Wołkowyja – Górzanak – Wola Górzańska – Steżnica – Baligród – Mchawa – Nowosiółki – Hoczew – średnia Wieś – Berezka – Myczków – Polańczyk – około 80km
 • Sobota 13.08.2005
  Dzień wolny
 • Niedziela 14.08.2005
  Powrót

Opis

 • Dojazd własny - oparty o samochody prywatne.
 • Zainteresowanych prosimy o kontakt celem ustalenia szczegółów.
28.08Zakończenie III Indywidualnego Rajdu Rowerowego „Ziemia Cieszyńska”

Start

 • Miejsce: Cieszyn rynek
 • Godzina: 1000

Meta

 • Nad jeziorem Ton w Goleszowie, gdzie ugoszczą uczestników rajdu wędkarze z klubu wędkarskiego "Ton"
 • Przewidywalnie grupa dojedzie do mety o 1200
Opis16.09
18.09
Z serii: korzystamy ze zniżek PTTK Tatry - Morskie Oko

Prowadzący: B. Toman

Opis25.09II. Triathlon Rowerowy

Miejsce i czas

 • Czas trwania: 25.09.2005r.

Cel

 • Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej, oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku.

Wpisowe

 • 10 zł w tym posiłek i napoje, ubezpieczenie, materiały rajdowe oraz pamiątkowy dyplom.

Zapisy

 • W biurze BTK „Ondraszek” Cieszyn ul.Bobrecka 2a w dniach od 13 do 24.09 oraz w miejscu startu - Cieszyn Rynek - do godz. 830
 • Start od godz. 900

Trasa

 • Liczy 3 etapy łącznie 40km
  1. Jazda na czas na trasie Cieszyn – Goleszów Ton (ok. 16km)
  2. Cross górski Goleszów Ton - Goleszów Ton (ok. 6,5km)
  3. Jazda na spostrzegawczość Goleszów Ton – Cieszyn (ok. 15km)

Kategorie wiekowe

 • K1 – kobiety open
 • M1 - młodzież 13-17lat (wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów oraz karta rowerowa)
 • M2 - mężczyźni 18-35lat
 • M3 - mężczyźni 36-55lat
 • M4 - mężczyźni od 56 lat open
 • Kategorie mogą być łączone przy udziale poniżej 3 zawodników.
 • Zawodnicy otrzymują numery startowe do mocowania na kierownicy

Omówienie trasy

 • Zadanie I.

  Po otrzymaniu numeru startowego zawodnik wyrusza na trasę z startu zatrzymanego z pomiarem czasu. Przejazd przez Puńców, Dzięgielów, Goleszów Ton. Meta I. etapu - odpoczynek, napoje.

 • Zadanie II.

  Zawodnik startuje do jazdy górskiej na trasie prowadzonej po zboczach Jasieniowej oraz ścieżką rowerową na odcinku Dzięgielów - Goleszów Ton. Na trasie punkty kontrolne potwierdzające przejazd. Na mecie etapu II. pomiar czasu, posiłek ok. 30 min. Losowanie punktów kontrolnych do III. etapu.

 • Zadanie III.

  Zawodnik startuje wg kolejności przyjazdu na metę etapu II. Jazda na spostrzegawczość podczas której należy znaleźć ukryte w terenie punkty kontrolne (PK). Powrót na metę zawodów - Cieszyn Rynek trasą dowolną w czasie limitowanym. Lokalizację wylosowanych PK z mapy startowej na mapę własną zawodnik nanosi indywidualnie. Do zaliczenia wymagane potwierdzenie odnalezienia PK w terenie. Punktacja łączna z wszystkich etapów decyduje o zwycięstwie. Dla najlepszych upominki.

Uwagi końcowe

 • Impreza odbywać się będzie w warunkach normalnego ruchu drogowego a więc prosimy o uważną i rozważną jazdę.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Ubezpieczenie wg listy startowej.
 • Zalecamy używanie kasku ochronnego.
 • Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Triathlon to zawody dla indywidualistów – uczestnicy startują i pokonują trasę samodzielnie bez konsultacji w terenie. W tej imprezie nie ma przegranych, wygrywa każdy kto pokona własne lęki, uprzedzenia i słabości i dojedzie do mety.

15.10
16.10
Wschód słońca na Babiej Górze

Prowadzący: B. Toman

16.106. Ostatni Złoty Liść

Prowadzący: Lesław Dynak

Cel imprezy

 • Poznanie piękna Ziemi Gliwickiej w jesiennej scenerii,
 • Współzawodnictwo sportowo-turystyczne wśród miłośników turystyki rowerowej .
 • Popularyzacja kolarskich odznak turystycznych,

Termin i meta rajdu

 • 16.10.2005 r. (Niedziela). Boisko LKS „Naprzód Żernica”
 • Dojazd na metę z Rynku w Gliwicach o 1000 pod opieką przewodnika lub indywidualnie dowolnymi trasami. Od strony Gliwic zalecany czerwony szlak rowerowy nr 6.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę

Program rajdu

 • 1130 - przyjmowanie uczestników
 • 1200 - oficjalne otwarcie rajdu
 • 1215 - konkursy: złoty liść, tor przeszkód
 • 1330 – zakończenie rajdu

Wpisowe

 • Młodzież szkolna – 2,50zł.
 • Dorośli – 3,00zł.

Świadczenia

 • puchar dla najliczniejszej drużyny
 • pamiątkowa ozdobna pieczątka rajdowa
 • plakietki
 • nagrody dla zwycięzców w konkursach
 • dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkursach

Warunki uczestnictwa i uwagi końcowe

 • posiadanie sprawnego roweru, oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
 • uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a dzieci tylko pod opieką dorosłych
 • uczestnicy rajdu ubezpieczają się sami we własnym zakresie
 • organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników oraz osoby trzecie
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów rajdu.

Informacje – komandor rajdu – Lesław Dynak, tel. (0-32) 232-57-39, e-mail

Strona organizatora

Opis18.12Ondraszkowe łamanie opłatka