Kalendarz imprez na rok 2006
17.01Walne zebranie sprawozdawcze z XXXIX sezonu (z roku 2005)
21.01Spotkanie Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej PTTK z okazji 15-lecia działalności
Opis07.05Rozpoczęcie sezonu oraz IV Indywidualnego Rajdu Rowerowego „Ziemia Cieszyńska” z wizytą u p. Anieli w Nydku

Prowadzący: Z. Pawlik

 • Termin: 29.04.2006 - 27.08.2006r.
 • Cel
  Popularyzacja turystyki rowerowej i ścieżek rowerowych, pogłębienie wiedzy o historii i kulturze Ziemi Cieszyńskiej bez podziałów grani-cznych, upowszechnienie czynnego wypoczynku na rowerze, uczczenie jubileuszu 40-lecia działalności TKK „Ondraszek”.
 • Warunki uczestnictwa
  Rajd jest adresowany do turystów – kolarzy bez podziału na kategorie wiekowe. Dzieci i młodzież do 16 lat biorą udział w rajdzie pod opieką osób dorosłych tworząc zespoły. Rodziny mogą brać udział dokonując zgłoszenia grupowego z podaniem kapitana zespołu.
 • Zgłoszenia
  Od dnia 18.04.2006 do 11.08.2006r. w Biurze Turystyki Kwalifikowanej „Ondraszek” ul. Bobrecka 2a, w Agencji Informacji Przygranicznej ul. Rynek 1, p.Bolesława Wawrzacza Č.TĚŠIN wraz równoczesną wpłatą wpisowego: 10zł lub 65kč.
 • 6. Przebieg rajdu i punktacja - rajd jest podzielony na dwa etapy:
  • etap I –indywidualny przejazd dowolnymi trasami z rekomendacją ścieżek rowerowych do dowolnie wybranych punktów z „karty potwierdzeń” W trakcie wycieczki należy zwiedzić proponowane obiekty oraz potwierdzić obecność odciskiem pieczęci w odpowiednim oknie karty.
  • etap II – dnia 27.08.20006 wspólna wycieczka do wybranego przez organizatora miejsca, stanowiącego metę rajdu. Nastąpi tam weryfikacja przedłożonych „kart potwierdzeń” oraz obliczenie zdobytych punktów. O zwycięstwie w rajdzie decyduje suma punktów uzyskana w etapie I oraz z konkursu krajoznawczego w formie testu, związanego z obiektami wg „kart potwierdzeń”, przeprowadzonego na mecie. Punktacja sumaryczna z karty i testu daje wynik końcowy. Dla najlepszych przewidujemy nagrody rzeczowe, natomiast zweryfikowana karta potwierdzeń stanowi podstawę do otrzymania pamiątkowego dyplomu. Zespoły rodzinne wystawiają reprezentanta. Informacja o lokalizacji mety zostanie umieszczona z wyprzedzeniem w mediach oraz siedzibie organizatora.
 • Planowanie tras
  W celu prawidłowego zaplanowania tras polecamy korzystać z mapy ścieżek rowerowych np. wyd. Euroregion, mapy „Powiat Cieszyński” oraz dowolnego przewodnika regionalnego. Publikacje te są dostępne w punktach informacji turystycznej lub dobrych księgarniach.
 • Świadczenia w ramach wpisowego:
  • pamiątkowy dyplom udziału.
  • okolicznościowa odznaka,
  • posiłek oraz napoje na mecie II etapu,
  • nagrody rzeczowe dla najlepszych.
  • materiały rajdowe,
  • potwierdzenie punktacji w książeczce „Kolarskiej Odznaki Turystycznej” PTTK
 • Postanowienia końcowe:
  • Na trasach rajdu uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów drogowych.
  • W celu bezpiecznego poruszania się na terenie sąsiedniego państwa polecamy nabycie indywidualnego ubezpieczenia oraz używanie kasku ochronnego. (dla obywateli polskich służymy informacją w tym zakresie).
  • Za ewentualne wypadki czy szkody materialne zaistniałe podczas rajdu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Życzymy pomyślności oraz wyłącznie miłych przygód na trasie

Opis14.05Velky Choč 1611 m npm Słowacja

Prowadzący: A. Słota

Opis21.05„Ziemia Cieszyńska znana i nieznana”- odc. IV Zaolzie - śladami miejscowości których...nie ma

Prowadzący: Z. Pawlik

Opis04.06Jubileusz 40-lecia działalności TKK „Ondraszek” cz.I „Odkrywamy korzenie klubu” Zielonoświątkowa jajecznica
„U Jónka” Mała Czantoria
10.06
14.06
XLVI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK „Ziemia Cieszyńska” - czyli... u nas w Cieszynie
10.06
17.06
Jubileusz 40-lecia działalności TKK „Ondraszek” cz.II - „Czas przeszły i teraźniejszy Ondraszka”, wystawa towarzyszy zlotowi
15.06IV Triathlon Rowerowy - Impreza towarzysząca dla zlotu
 1. Czas i miejsce:
  • data: 15 czerwca 2006r.
  • czas trwania: 1200 do 1600
  • miejsce startu: Cieszyn Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr "Fundacja" ulica Moniuszki 4
 2. Cel imprezy
  • Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej oraz upowszechniania aktywnego wypoczynku.
 3. Warunki uczestnictwa
  • Wypełnienie "Karty zgłoszenia"
  • Dokonanie zapisu w biurze BTK "ONDRASZEK" Cieszyn, ul Bobrecka 2a tel. (033) 852-01-80 do dnia 14.06.2006r. lub w dniu 15.06.2006r. do godz. 1130 przed startem do pierwszego etapu w Biurze Zawodów Nr 1.
  • Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 10zł w biurze BTK "ONDRASZEK" lub w Biurze Zawodów nr 1 przed startem do pierwszego etapu.
  • Rower dowolnej klasy.
  • Długopis lub pisak.
 4. Trasa
  • Pierwszy etap Cieszyn Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr "Fundacja" ulica Moniuszki 4 - Hażlach (skrzyżowanie ulic Główna - Karnowiec - Krótka - Lipowa. Przystanek PKS Hażlach Dęby) indywidualna jazda na orientacje z wyszukiwaniem określonych wylosowanych przez uczestnika punktów (PK) w terenie. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym bez pomiaru czasu przejazdu. Na starcie należy się zgłosić w biurze zawodów nr 1 od godziny 1030 do 1130. Start pierwszego uczestnika o godzinie 1200. Długość etapu od 9 do 15 km.
  • Drugi etap - jazda indywidualna na czas w gminie Hażlach ulicami - Lipowa, Leśna, Czarne Doły do skrzyżowania z ulicą Szerokie. Zgodnie z przebiegającą tymi ulicami trasą rowerową. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym Start pierwszego uczestnika o godzinie 1330. Nawierzchnia drogi asfaltowa. W przypadku niewielkiej ilości uczestników etap może zostać rozegrany jako wyścig grupowy w danej kategorii. Długość etapu 3400m.
  • Trzeci etap - "cross terenowy" na czas w gminie Hażlach ulicami Szerokie, przejazd wyznaczona trasą wzdłuż pól i łąk. Wjazd na ulicę Pasieki w okolicach skrzyżowania z ulicą Krzepty następnie ulicą Pasieki i Szkolną do skrzyżowania z ulicą Szerokie. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Start uczestnika do trzeciego etapu w czasie 3 minut po zakończeniu drugiego etapu. Nawierzchnia dróg: asfaltowa, drogi polne i łąki. W przypadku niewielkiej ilości uczestników etap może zostać rozegrany jako wyścig grupowy w danej kategorii. Długość etapu 2800m.
 5. Biura zawodów
  • Biuro zawodów nr 1 przed startem do pierwszego odcinka w Cieszynie w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr "Fundacja" ul. Moniuszki 4. czynne od 1030 do 1230
  • Biuro zawodów nr 2 po starcie do pierwszego odcinka i w trakcie dalszego trwania zawodów "Karczma u Żródełka" ul. Cieszyńska. (teren dawnej RSP w Zamarskach) - czynne od 1300 do zakończenia zawodów.
 6. Kategorie wiekowe
  NrOznaczenieKategoria płciRocznik
  1K-1Kobiety1971-1994
  2K-2Kobietyopen-1971
  3M-1Mężczyźni1989-1994
  4M-2Mężczyźni1971-1988
  5M-3Mężczyźni1951-1970
  6M-4Mężczyźniopen-1950

  • Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest zgłoszenie do niej co najmniej trzech uczestników. W przypadku braku żądanej liczby uczestników zawodnik może startować w kategorii starszej i jest punktowany zgodnie z ta kategorią.
  • W przypadku braku trzech uczestników w kategorii K-2 i M-4 zawodnicy mogą startować w odpowiedniej kategorii K-1 lub M-3 i będą punktowani zgodnie z tymi kategoriami.
 7. Punktacja:
  • Pierwszy etap:
   • prawidłowe odnalezienie punktów kontrolnych (PK) w terenie;
  • Drugi etap:
   • pomiar czasu
   • zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 1) lub w przypadku wyścigu grupowego miejsce na mecie odcinka.
  • Trzeci etap:
   • pomiar czasu
   • zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 2) lub w przypadku wyścigu grupowego miejsce na mecie odcinka.
  • Każdy uczestnik otrzyma:
   • "Kartę zawodnika etap 1" - na której zostanie umieszczona mapa i punkty kontrolne (PK). Zostanie ona odebrana zawodnikowi na mecie I etapu.
   • "Kartę zawodnika etap 2 i 3" na której sędziowie będą wpisywali czasy przejazdu lub miejsca na mecie odcinka
  • Przejazd przez PKP organizator rejestruje w "Protokole sędziowskim" - bez potwierdzania tego faktu na karcie zawodnika.
  • Czasy przejazdu lub miejsca na mecie odcinka 2 i 3 organizator rejestruje w "Protokole sędziowskim"
 8. Zasady punktacji oparte na punktacji negatywnej zwycięża najmniejsza ilość uzyskanych punktów
  NrZdarzeniePunkty
  1Za każdą pełną minutę jazdy etapu 2 i 31
  2Za każdą sekundę jazdy etapu 2 i 30.01
  3Za ominięcie PKP15
  4Za spóźnienie na start etapu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  5Za przekroczenie limitu czasu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  6Za mylną lub niepełną treść PK, ominięcie PK15
  7Za brak, zagubienie numeru startowego15
  8Zagubienie lub nieczytelność Karty zawodnika15
  9Miejsce na mecie etapu 2 i 3 odpowiada ilości punktów. Miejsce 11
  10Miejsce na mecie etapu 2 i 3 odpowiada ilości punktów. Miejsce 22
  11Miejsce na mecie etapu 2 i 3 odpowiada ilości punktów. Miejsce 33
  12Miejsce na mecie etapu 2 i 3 odpowiada ilości punktów. Kolejne miejsca punktowane analogicznie
 9. Zawody będą rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 10. Organizator może odwołać zawody bez obowiązku podania przyczyny.
 11. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
  • opiekę medyczną i przeciw pożarową,
  • poczęstunek dla uczestników zawodów (napoje chłodzące, posiłek).
  • ubezpieczenie wg listy startowej.
  • kartę zawodnika etap 1, kartę zawodnika etap 2 i 3, Numer startowy - do zwrotu po zakończeniu etapu nr 3.
  • dyplom ukończenia dla wszystkich uczestników.
  • puchary lub medale i nagrody za miejsca od I do III w każdej kategorii.
 12. Organizator nie zwraca wpisowego jeżeli uczestnik nie wystartuje w zawodach lub ich nie ukończy.
 13. Pełnoletni uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na Karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organizatorów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
  • za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich.
  • materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,
 15. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do:
 16. przestrzegania zasad "fair play" wobec innych zawodników,
 17. nie zaśmiecania miejsca, gdzie rozgrywają się zawody i szanowania środowiska naturalnego. Obowiązuje zakaz używania szklanych opakowań.
 18. dbania o teren rozgrywania zawodów
 19. jechać po oficjalnie wyznaczonej trasie na etapie 2 i 3 o których mowa w punktach 4b i 4c niniejszego regulaminu.
 20. Pomoc startującemu uczestnikowi z zewnątrz jest dozwolona. To znaczy osoby z zewnątrz mogą pomagać uczestnikowi dostać się na trasę zawodów, usunąć powstałą awarię.
 21. Każdy uczestnik zawodów na starcie otrzymuje numer startowy (umieszczany na kierownicy), którego posiadanie podczas trwania zawodów oraz po przekroczeniu linii mety jest konieczne do jego klasyfikacji. Zgubienie numeru, lub przekroczenie linii mety bez niego skutkuje brakiem klasyfikacji uczestnika.
 22. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora:
  • Upomnienie
  • Dyskwalifikacja po jednym upomnieniu.
 23. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując "Kartę zgłoszenia" akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.

W tej imprezie nie ma przegranych. Wygrywa każdy kto pokona własne lęki, uprzedzenia, słabości i dojedzie do mety. Zalecamy jazdę w sztywnych kaskach rowerowych.

Powodzenia na trasie

Organizator

Opis24.06Zielony Górny Śląsk - jezioro Dzierżno

Prowadzący: Z. Pawlik

24.06
25.06
Watra na Kamiennym Wisła
Opis03.08
06.08
Rajd rowerowy Pogórze Ciężkowickie – Brzozowa (okolice Tarnowa)

Prowadzący: Z. Pawlik

Opis12.08
18.08
Rajd rowerowy Palava (RCZ) „Stare zamczyska i wino”

Prowadzący: A. Słota

Opis27.08Zakończenie IV Indywidualnego Rajdu Rowerowego „Ziemia Cieszyńska”

Gdzie i kiedy

 • 27.08.2006r.
 • od godz. 1200
 • w Simoradzu na terenie Klubu Sportowego

Dojazd

 • Dojazd indywidualny.
 • Organizatorzy startują z Cieszyna o godz. 1030 z rynku.

Atrakcje

 • Zgodnie z regulaminem odbędzie się quiz turystyczny ze znajomości Ziemi Cieszyńskiej.
 • Rozdamy dyplomy oraz nagrody.
 • Dla wszystkich uczestników ciepły posiłek oraz napoje (w ramach wpisowego).
Opis02.09IX Rodzinny Rajd Rowerowy - w stronę Zebrzydowic

Patronat Honorowy:

 • Posłanka do parlamentu UE p. Grażyna Staniszewska
 • Burmistrz Miasta Cieszyna p.Bogdan Ficek
 • Naměstek Primatora Miasta Karvina p. Gabriela Mrózkova

Cel:

 • Popularyzacja czynnego wypoczynku jako środka integrującego rodzinę, poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej bez granicznych podziałów, zawiązanie nowych turystycznych znajomości, obchdy jubileuszowe 40-lecia założenia TKK "Ondraszek".

Uczestnictwo:

 • W rajdzie mogą brać rowerzyści bez ograniczeń wiekowych, zgłaszając udział w miejscu zapisów i opłacając wpisowe. Niepełnoletni startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Do przekroczenia granicy niezbędny jest paszport lub dowód osobisty, co dotyczy również osób niepełnoletnich.

Termin

 • 02.09.2006r.

Start

 • Rynek Cieszyn godz. 1000

Trasa

 • Cieszyn: Rynek, ul. Głęboka, ul. Zamkowa, ul. Frysztacka, Boguszowice
 • Marklowice - do granic Cieszyna
 • Pogwizdów
 • Kaczyce (przejście do CZ) ul. Sobieskiego
 • Zalecana trasa powrotna: Od przejścia granicznego ścieżka rowerowa 124N niebieska, następnie 24C czerwona do Cieszyna.
 • Trasa prowadzi wyłącznie drogami asfaltowymi w terenie o umiarkowanie zróżnicowanej wysokości.
 • Długość trasy: 14km

Meta

 • Dom PZKO Karwina - Raj (Republika Czeska) od godz. 1200 do 1500

Zgłoszenia

 • W terminie do 30.08 w biurze BTK "Ondraszek" Cieszyn ul. Bobrecka 2a
 • Cieszyńskie Centrum Informacji - Cieszyn Rynek (w podcieniach ratusza)
 • Informacja telefoniczna: BTK Ondraszek 033/8520180, Zbigniew Pawlik 033/8515298

Wpisowe

 • 5zł/osoba + 8zł koszulka pamiątkowa (dla chętnych)
 • Koszulki należy zamawiać i opłacić wcześniej w biurze zapisów do dn. 20.08.2006r.
 • W dniu startu wpisowe 10zł koszulek nie gwartantujemy.

Świadczenia w ramach wpisowego

 • Ciepły posiłek oraz napój na mecie
 • Mozliwość udziału w konkursach rekreacyjnych na mecie
 • Ubezpieczenie (lecz tylko w PL)

Nagrody i dodatki

 • Na mecie będzie otwarty bufet z napojami i słodyczami (za odpłatnością).
 • Najliczniej reprezentowanej rodziny rajdowej - na podstawie złożonych na mecie wypełnionych kart udziału załącvzonych do niniejszego regulaminu.
 • Najmłodszego kolarza rajdu jadącego samodzielnie.
 • Najmłodszego uczestnika rajdu
 • Rajdowego Seniora oraz rajdowej Seniorki
 • Upominki w konkursach rekreacyjnych
 • Warunkiem możliwości zdobycia nagród jest udział w rajdzie.

Należy zabrać:

 • Dowód tożsamości (także niepełnoletni) dla przekroczenia granicy
 • Kask dla niepełnoletnich - w RCZ jest obowiązkowy
 • Nieco czeskich koron (ok. 100KC) aby móc skorzystać z bufetu

Powrót

 • Indywidualny - ściezkami rowerowymi (można wracać z organizatorami).

Uwagi organizacyjne:

 • Trasa rajdu prowadzona jest po drogach publicznych i uczestnicy są zobowiązani przestrzegać przepisy ruchu drogowego.
 • Rajd kończy się w punkcie mety - powrót do miejsca zamieszkania indywidualny (możliwość powrotu do Cieszyna z organizatorami).
 • Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Rajd nie jest wyścigiem z czasem-nie wolno wyprzedzać prowadzących peleton.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Stosownie do przepisów drogowych w Republice Czeskiej osoby do lat 18 zobowiązane są do używania kasku ochronnego. Pozostałym uczestnikom zalecamy jego używanie.
Opis10.09
12.09
Z serii: korzystamy ze zniżek PTTK Tatry – Morskie Oko

Prowadzący: Piotr Holisz, Maria Biłko – Holisz

Opis16.09
17.09
Rajd Rowerowy "Poodrze cz.III"
Opis22.09
24.09
Z serii: korzystamy ze zniżek PTTK Tatry – Morskie Oko - Drugie podejście na Rysy

Prowadzący: B. Toman

Opis01.10Zakończenie XL Jubileuszowego Sezonu Kolarskiego
Opis25.11Jubileusz 40-lecia działalności TKK „Ondraszek” cz.III - „Dawnych wspomnień czar...”

Z uwagi na ograniczoną ilośś miejsc wejście na zaproszenia. Chętnych do udziału prosimy o telefoniczny kontakt od dnia 15.11.2006r. pod nr (033) 8578957 w godz. 1000-1600 celem rezerwacji (w miarę wolnych miejsc).

 • Czas i miejsce:
  • "Cafe Muzeum" Cieszyn ul. Regera 6
  • Dnia 25.11.2006r od godz. 1600
 • Ramowy program
  1600hymn Ondraszka (zapraszamy do śpiewu)
  1610Przywitanie i przedstawienie programu spotkania
  1620Rys historyczny turystyki kolarskiej, założenie klubu oraz działalność do roku 1979
  1650Działalność w latach 1979-2006, organizacja imprez ogólnopolskich i międzynarodowych
  1710Pozostałe klubowe inicjatywy, współpraca z innymi organizacjami oraz przebieg 46. zlotu P.T.Kol. w 2006r.
  1730Działalność klubu w ocenie władz Oddziału PTTK
  1740Wystąpienia gości
  1810Prezentacja książki "40 lat z Ondraszkiem"
  1820Toast
  1825-1845przerwa
  1845Nagrody, wyróżnienia
  1900-1930Wspomnienia z klubowych wypraw
 • Uwagi
  • W przerwie będzie można nabyć książkę pt. "40 lat z Ondraszkiem" w cenie 10zł
  • W czasie spotkania prezentowane będą filmy VHS z klubowych wypraw
  • wpisowe wynosi 5zł i obejmuje:
   • Możliwość zwiedzenia Muzeum Śląska Cieszyńskiego - grupowe wejście z przewodnikiem o godz. 1430
   • Gorące napoje i ciasto
   • Okolicznościowy dyplom oraz odznakę pamiątkową
   • Toast
   • Odcisk okolicznościowego stempla.
Opis10.12Wigilijka z Ondraszkiem

Dnia 10.12.2006r. o godz.1600w sali MOSiR - Boisko al. J.Łyska odbedzie się Ondraszkowa wigilijka. Koszt 8zł - w tym: coś ciepłego - danie wigilijne, kawa, herbata, kołocz(wypieki domowe!), wigilijne posiady oraz... niespodzianka.

Zapraszamy - zapisy Basia Toman BTK "Ondraszek" 033/8578957 do 7.12.2006r.