Kalendarz imprez na rok 2007
22.01Zebranie sprawozdawcze z XXXX jubileuszowego sezonu - rok 2006

Zebranie sprawozdawcze za rok 2006 odbędzie się w poniedziałek dnia 22.01.2007r. od godz. 1630 w sali Domu Narodowego "Nasz Kącik".

W programie:

 • Sprawozdanie z działalności TKK "Ondraszek" za rok 2006 w różnorakich aspektach (programowym, finansowym, pracy Komisji Rewizyjnej).
 • Prezentacja wyróżnień otrzymanych przez klub w ubiegłym roku oraz klubowych kronik (prowadzonych nieprzerwanie od 1952 r.!).
 • Rozstrzygniecie dorocznego konkursu na "Najaktywniejszego klubowego turystę -kolarza sezonu" .
 • Wręczenie nagród i wyróżnień.
 • Przedstawienie programu na XLI sezon kolarski.
 • Dyskusja, wspomnienia, wolne wnioski.

Obrady będziemy prowadzić przy kawie i herbatce a zamierzamy je zakończyć ok. 2000. Aby nic nie uronić z ubiegłorocznych wspomnień prosimy również przynieść dokumentację zdjęciową z własnych podróży a zwłaszcza z wspólnych wypraw z Ondraszkiem. Liczymy na niezawodną obecność i już cieszymy się na spotkanie. Pamiętaj, że TKK Ondraszek istnieje również dzięki Twojemu zaangażowaniu.

Za zarząd klubu

"Rechtór"

Zbyszek Pawlik

kwiecieńKolarski prolog w Tyrze (Czechy)

Prowadzący: Marian Palowski

Opis22.04Rozpoczęcie sezonu "W nieznane"

Prowadzący: A. Nowak

 • Miejsce zbiórki: pl.Wolności (skwerek koło dawnej Policji)
 • Start: godz. 1000.
 • Trasa:
  • Puńców
  • Kojkowice
  • Leszna Górna
  • Przełęcz pod Tułem
  • Cisownica
  • schronisko pod Tułem
  • Cieszyn
 • W schronisku biesiada (na własny koszt).
 • W programie: Ondraszkowe chrzciny.
Opis12.05Z serii: "Ziemia Cieszyńska znana i nieznana" odc.V - "na wojennej ścieżce"

Prowadzący: Z. Pawlik

"Rechtór" poprowadzi chętnych "wojenną ścieżką". Zgłębimy historię miejsc związanych z wojennymi wydarzeniami na szlaku:

 • Cieszyn
 • Brzezówka
 • Kończyce
 • Zebrzydowice
 • Dębowiec
 • Skoczów
 • Ogrodzona
 • Cieszyn

Długość trasy to ok. 60km, start z rynku spod odnowionego Floriana o godz. 900.

12.05
13.05
Watra na Kamiennym

Prowadzący: Jadwiga Gracyasz

Opis19.05Wycieczka rowerowa "Z PTTSem na Zaolzie"

Prowadzący: Leon Osuchowski (PTTS)

Zbiórka godz. 900 przed dworcem kolejowym w Czeskim Cieszynie.
Trasa:

 • Ropica
 • Smiłowice (dom premiera RP)
 • Guty (kościół)
 • Karpetna (dom St.Hadyny)
 • Bystrzyca
 • Nydek
 • Cieszyn

Długość trasy ok. 50-80km w zalezności od wariantu.

Opis27.05Zielonoświątkowa jajecznica w karczmie "U Zająca" Cisownica

Prowadzący: W. Zmełty

Impreza odbędzie się w karczmie "U Zająca" w Cisownicy - centrum. Start o godz. 900 pod Florianem na rynku. Do Cisownicy wjedziemy od strony czeskiej (pamietać należy o dokumentach).
Trasa:

 • Cieszyn
 • Kojkowice
 • Leszna Dolna
 • Wędrynia
 • Bystrzyca
 • Nydek
 • przejście turystyczne-Cisownica

Dodatkowe informacje:

 • Długość trasy ok 33km
 • Wziąźć należy: jaja w ilościach dowolnych oraz wsad do kotła (boczek, kiełbasa itp).
 • Ondraszek zapewnia chleb, sztućce i tacki oraz herbatę. (zrzutka na ten cel na miejscu).
 • Inne napoje do kupienia na miejscu, możliwe korzystanie z innych atrakcji (konna przejażdzka).

W programie oprócz jajecznicy gigant konkurs z niespodzianką! Prowadzi Władek "Kropelka".

Opis02.06
09.06
XLVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Siedlcach

Zgłoszenia indywidualne - przyjmowane do końca kwietnia. Regulamin oraz karta zgłoszenia jest do ściągnięcia na stronie organizatora PTTK Siedlce.

Jest możliwość wspólnego wyjazdu autokarem z przyczepą na rowery. Przewóz załatwia PTTS w RCZ. Koszty przewozu w obie strony:

 • 30 osób: 1100Kc(155 zł)
 • 20 osób - 1300 Kc( 185 zł)

Wariant zależny od ilości chętnych. Na miejscu dopłata klika złotych w razie wykorzystania autokaru do podwiezienia grupy - (płacą solidarnie wszyscy pasażerowie, niezależnie czy będą korzystać). Wyjazd autokaru 2.06.2007r. (pierwszy nocleg 2.3.2007, powrót 9.6.2007r. (ostani nocleg 8.9.2007r.).
Wszelkie dodatkowe informacje - Z.Pawlik - tel. 033/8515298 od 1700.

Opis16.0625 Rajd "Dookoła Cieszyna"

Prowadzący: TJ "Slavoj"

Rajd odbędzie się dnia 16.06.2007 (sobota) na trasach pieszych i rowerowych. Dla kolarzy przewiduje się 5 wariantów tras od 20 do 100km. Trasy piesze do wyboru: 15, 25, 35 i 50km. Start przy dworcu kolejowym w Czeskim Cieszynie w godz. 600-830, meta przy Cieszyńskim zalewie (dom Skautów) do godz. 1800

Udział w rajdzie polega na przejeździe wyznaczoną i oznaczoną trasą oraz potwierdzeniu przejazdu w punktach kontrolnych. Wpisowe wynosi 20-25Kc a każdy uczestnik otrzyma Dyplom udziału a dla zespołów różne drobne upominki.

Możliwość noclegu w dniach 15-17.06.2007. Ilość miejsc ograniczona. Koszt na osobę 30 Kc/noc (z własnym śpiworem). Po zakończeniu rajdu organizowana będzie turystyczna zabawa "Pochotnicka zabava" + ognisko z wielkim grilowaniem. Udział w zabawie kosztuje 30Kc (w tym kiełbaski).

Zgłoszenia do dnia 01.06.2007r. przyjmuje komandor rajdu: kol. Petr Fridrich -tel. 0605738022 e-mail p.friedrich@centrum.cz
TKK "Ondraszek" popiera powyższą, ciekawą imprezę!!!.

Opis24.06X Jubileuszowy Rodzinny Rajd Rowerowy

Organizator:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
 • Urząd Miasta - MOSiR Cieszyn

Patronat honorowy

 • Posłanka do Parlamentu UE p. Grażyna Staniszewska
 • Burmistrz miasta Cieszyna p. Bogdan Ficek

Cel imprezy

 • Popularyzacja czynnego i bezpiecznego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego Rodzinę, popularyzacja Kolarskiej Odznaki Regionalnej „Rajd Indywidualny Ziemia Cieszyńska”, poznanie ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla kolarzy, poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej.

Uczestnictwo

 • Prawo startu mają wszyscy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając swój udział w biurze imprezy. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start

 • dnia 24.06.2007r. godz.1000
 • ul.J.Łyska (z wjazdu do campingu „Olza”)

Meta

 • Ośrodek „Gajówka” w Skoczowie–Bładnicach.
 • Od godz.1300 - konkursy rekreacyjne, posiłek, loteria.

Zgłoszenia

 • W terminie do 23.06.2007 w Cieszyńskim Centrum Informacji Cieszyn (podcienia ratusza), lub siedzibie PTTK ul. Głęboka 56.
 • W dniu imprezy od godz. 830 - 930 w miejscu startu.

Wpisowe

 • 10zł od osoby do 23.06.2007
 • W dniu imprezy 15zł od osoby

Świadczenia

 • Rowerowa koszulka odblaskowa (do wyczerpania zapasów)
 • pamiątkowa naklejka
 • ciepły posiłek i herbata na mecie
 • ubezpieczenie
 • prawo do udziału w konkursach oraz loterii.

Nagrody

 • Puchar dla „Rajdowej rodziny”
 • „Najmłodszego Kolarza Rajdu” jadącego samodzielnie.
 • Najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu- „Rajdowego Juniora”.
 • „Rajdowych Seniorów”
 • Upominki w konkursach rekreacyjnych

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest udział w rajdzie.

Trasa

 • Cieszyn
 • Puńców
 • Dziegielów OSP
 • Goleszów - (wjazd na ścieżkę rowerową Greenways)
 • Kozakowice
 • Skoczów Bładnice PKP - (zjazd z ścieżki na ul. Harbutowicką)
 • meta ośrodek agroturystyczny „Gajówka”.
 • Powrót indywidualny własnymi trasami lub wraz z organizatorami (po zakończeniu rajdu).

Uwagi organizacyjne

 • Jazda podczas rajdu odbywa się częściowo po drogach publicznych - uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy zgłaszając udział w rajdzie zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu rajdu.
 • Rajd nie jest wyścigiem z czasem - nie wolno wyprzedzać służb prowadzących peleton.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 • Zgodnie z warunkami ubezpieczenia wszyscy uczestnicy zobowiązani są do używania w trakcie przejazdu kasku ochronnego.
Opis30.06Wyprawa do źródeł Olzy Jabłonków (Czechy)-Bukowiec-Istebna

Prowadzący: Józef Štirba

Organizator

 • TKK Ondraszek Cieszyn
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe "Beskid Śląski" w Czechach.

Patronat honorowy

 • Euroregion Sląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko

Wpisowe

 • 7zł lub 50KC płatne w miejscu startu

Start

 • Lasek Miejski Jabłonków (RCZ)
 • Do godz.900 zbiórka uczestników
 • Można skorzystać z pociągu - wyjazd Cz. Cieszyn godz.810

Przejazd pociągiem

 • Jabłonków
 • Nawsie - 845

Trasa

 • Jabłonków
 • Piosek
 • Bukowiec - przejście turystyczne
 • Istebna Tartak
 • Istebna Zaolzie
 • stok Gańczorki

Meta

 • Bar p. Kukuczka (vis a vis)schroniska "Zaolzianka"
 • Powrót indywidualny.

Świadczenia

 • Identyfikator oraz certyfikat udziału
 • Posiłek (kiełbaska na ciepło i herbata)
 • Punkty KOT
 • Pieczątka okolicznościowa
 • drobne upominki

Obowiązki uczestnika

 • Młodzież do lat 16 wyłącznie z opiekunami
 • Młodzież do lat 18 obowiązkowo w kaskach rowerowych
 • Pozostali zalecane używanie kasku.
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie (członkowie PTTK objęci ubezpieczeniem zbiorowym na terenie RP)

Program

 • Przy źródle Olzy wielkie śpiewanie w udziałem kapeli (niezbędne śpiewniki Ondraszka - kto nie posiada może nabyć w miejscu startu (4zł/sztuka).
08.07"Orłowa jakiej nie znacie"

Prowadzący: Otto Santarius (PTTS)

Start: godz. 900 przy dworcu kolejowym w Karwinie. Trasa w okolicach tego miasta z wyszukiwaniem terenowych ciekawostek.

04.08"Kyrpce Macieja" indywidualny rajd połączony z "Gorolskim Świętem" w Jabłonkowie (Cieszyn-Jabłonków)

Prowadzący: Bolesław Fukała

Opis04.08
12.08
Obóz kolarski "Roztocze-Zamojszczyzna 07"

Prowadzący: Zbigniew Pawlik

10.08
18.08
56. Centralny Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej w Sulejowie

Cel zlotu

 • poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych oraz promocja Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatów : piotrkowskiego,bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego a także całego województwa łódzkiego.
 • popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy czynnego wypoczynku,
 • integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń.

Czas i miejsce

 • Zlot odbędzie się w dniach: 10.08.2007 –18.08.2007
 • Miasteczko Zlotowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Victoria”, ul. Błonie 1, 97-300 Sulejów
 • Biuro Zlotu czynne:
  • w dn. 10.08, godz. 1400 – 2200
  • w dn. 11.08, godz. 0600 – 2200
  • w dn. 12.08 - 17.08, godz. 0800 – 1000, godz. 1600 – 1800
  • w dn. 18.08, godz. 0800 -1400

Warunki uczestnictwa

W zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły i instytucje, osoby indywidualne oraz niepełnosprawni. Młodzież do lat 18 bierze udział w zlocie pod opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy.

Zgłoszenia

Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych wzorach należy przesłać na adres:

Oddział PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego
Pl. Czarnieckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
Tel. (044) 647-70-52, tel/fax (044) 732-36-63

Wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za dodatkowe zamówione świadczenia w terminie do dnia 15.06.2007 roku. Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Pekao S.A. O/Piotrków Tryb.
Nr 69 1240 3116 1111 0000 3503 6050
z dopiskiem: 56 CZTK PTTK

Opłaty

 1. Wpisowe
  • honorowi członkowie PTTK nie płacą wpisowego.
  • honorowi przodownicy turystyki kolarskiej oraz osoby niepełnosprawne i młodzież do lat 18: 25 zł
  • przodownicy turystyki kolarskiej z aktualną legitymacją PTTK: 30 zł
  • członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2007 rok: 35zł
  • pozostali uczestnicy: 40 zł

  Wpisowe dokonane po terminie 15.06.2007 wzrasta o dodatkowe 20 zł. Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówione dodatkowe świadczenia, organizator prześle potwierdzenie przyjęcia na Zlot.
  UWAGA ! W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę wpisowe zwracane nie będzie.

 2. Opłaty za świadczenia organizatorów
  • A – Miejsce w domku (pokój 2 os.) z węzłem sanit. i pościelą: 25 zł/doba (ilość miejsc: 30)
  • B - Miejsce w domku (pokój 2 os.) z węzłem sanit. i pościelą: 20 zł/doba (ilość miejsc: 84)
  • C - Miejsce w domkach bez węzła sanitarnego z pościelą: 16 zł/doba (ilość miejsc: 60)
  • D – Miejsce na łóżku w namiocie wielosob. (własny śpiwór): 12 zł/doba
  • E - Miejsce we własnym namiocie (od osoby): 6 zł/doba
  • F - Miejsce we własnej przyczepie (od osoby) – bez prądu: 6 zł/doba

  W kategorii B i C możliwość dostawki 3. łóżka (należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia). O zakwaterowaniu w danej kategorii noclegów (A, B, C, D) decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Wyżywienie
  • Śniadanie: 5zł
  • Obiadokolacja: 10zł
 4. Opłaty dodatkowe
  • Biesiada - Kolacja pożegnalna dla chętnych w dn. 17.08.07r. godz. 1900: 40zł
  • Wycieczka autokarowa: 30zł
  • Odpłatna pomoc techniczna w Miasteczku Zlotowym: wg. cennika

Świadczenia organizatora

 • ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w Zlocie (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcie lub utratę sprzętu biwakowego, roweru, dokumentów osobistych, utraconych pieniędzy)
 • znaczek zlotowy, koszulka i czapeczka zlotowa
 • materiały krajoznawcze
 • opis tras zlotowych
 • identyfikator uczestnika Zlotu (znaczek – button)
 • odcisk pieczęci zlotowej
 • pamiątkowy dyplom uczestnika
 • 30 pkt na KOT premii za udział w Zlocie przez minimum 3 dni
 • możliwość zdobycia potwierdzeń do: Odznaki Turystyczno Krajoznawczej Regionu Piotrkowskiego, Odznaki Krajoznawczej, punktów do Odznaki Turysta Przyrodnik i innych
 • opiekę medyczną
 • nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach
 • możliwość zdobywania odznak regionalnych
 • dla zainteresowanych zniżka na przejazd PKP.
 • świadczenia odpłatne wg zamówienia.

Obowiązki uczestników

 • Posiadanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej uprawniającej do ulg wpisowego, legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za 2007 rok
 • posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i zamówionych świadczeń
 • grupa zorganizowana powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy
 • posiadanie roweru, wyposażonego zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym
 • poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników Zlotu
 • przestrzeganie regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
 • przestrzeganie zarządzeń Komandora Zlotu i służb porządkowych
 • przestrzeganie ciszy nocnej w czasie obowiązującym na terenie Miasteczka Zlotowego zgodnie z programem.

Biuro zlotu

 • Czynne w dniach: od 10.08.2007r. godz. 1400 do 18.08.2007r. godz. 1400
 • Adres: OSiR "VICTORIA" Sulejów ul. Błonie 1
 • Tel. (044) 616-21-78 i (044) 617-28-77, 0 506 187 722
 • WWW
 • e-mail

Ramowy program

 • Pt. 10.08.2007 – przyjazdy uczestników
 • Sob. 11.08.2007 – przyjazdy uczestników
 • Niedz 12.08.2007 – przejazd rowerami do Piotrkowa Trybunalskiego, godz. 1200 Uroczyste rozpoczęcie 56 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy wycieczki przewodnikami po mieście, powrót do Sulejowa, ognisko, konkurs piosenki turystycznej
 • Pon. 13.08.2007 - wyjazd na trasy, zawody "Kolarski Tor Przeszkód"
 • Wt. 14.08.2007 - wyjazd na trasy, zawody "Żółwia jazda"
 • Śr. 15.08.2007 - wyjazd na trasę, maraton "AUDAX", konkurs wiedzy o ruchu drogowym
 • Czw. 16.08.2007 - wyjazd na trasy, konkurs krajoznawczy
 • Pt. 17.08.2007 - trasa rowerowa, wycieczki autokarowe:
  • Trasa A: Piotrków Trybunalski – Góra Kamieńsk – Kopalnia i Elektrownia "Bełchatów"
  • Trasa B: Tomaszów Mazowiecki – Spała (COS) Konewka (Bunkry) – Inowłódz – Anielin – Opoczno

  godz. 1800 Zakończenie Zlotu
  godz. 1900 Biesiada turystyczna
 • Sob. 18.08.2007 - wyjazdy

Trasy

 • Dn. 12.08.2007r. (niedziela)
  • Sulejów - Murowaniec - Barkowice Mokre – Koło – Piotrków Trybunalski - Zalesice – Witów Kolonia - Kłudzice – Włodzimierzów – Zacisze – Sulejów – (45 km)
  • Sulejów – Zacisze – Włodzimierzów – Kłudzice – Witów Kolonia – Zalesice – Piotrków Trybunalski – Koło – Barkowice Mokre - Murowaniec - Sulejów (45 km)
 • Dn. 13.08.2007r. (poniedziałek):
  • Sulejów - Murowaniec - Barkowice Mokre – Koło – Polichno Budy – Proszenie – Gazomia Nowa – Moszczenia – Baby - Kiełczówka – Biskupia Wola – Czarnocin – Remiszewice – Będków - Lubiatów - Wolborz – Żarnowica – Koło – Barkowice Mokre – Murowaniec - Sulejów (80 km)
  • Sulejów - Murowaniec - Barkowice Mokre – Koło – Polichno Budy – Proszenie – Psary Lechawa – Wolbórz – Żarnowica – Koło – Barkowice Mokre - Murowaniec - Sulejów. (40 km)
 • Dn. 14.08.2007r. (wtorek):
  • Sulejów – Podklasztorze – Zarzęcin – Karolinów – Tresta Rządowa – Smardzewice – rezerwat Książ – Jeleń – Białobrzegi - Tomaszów Mazowiecki -(Skansen Rzeki Pilicy)- Nagórzyce – Borki – Swolszewice Małe i Duże – Adamów – Bronisławów – Barkowice Mokre – Murowaniec - Sulejów (65 km)
  • Sulejów - Podklasztorze – Zarzęcin – Karolinów – Tresta Rządowa – Smardzewice (zapora) – Borki – Swolszewice Małe i Duże – Adamów – Bronisławów – Barkowice Mokre - Murowaniec - Sulejów (45 km)
 • Dn. 15.08.2007r. (środa):
  • Maraton "AUDAX" (limit 6 godzin) – 102 km Sulejów – Jaksonek – Dąbrowa n/Czarną – Skotniki - Przedbórz – Dobromierz – Góry Mokre – Przedbórz – Bąkowa Góra – Łęczno - Wójtostwo – Sulejów
  • Sulejów – Kurnędz – Biała – Trzy Morgi – Stobnica – Stobnica Piła – Lubień – Łęczno – Wójtostwo – Sulejów (35 km)
 • Dn. 16.08.2007r (czwartek)
  • Sulejów – Ostrów – Niewierszyn – Aleksandrów – Siucice – Zdyszowice – Żarnów – Miedzna Murowana –(zalew) – Miedzna Drewniana – Straszowa Wola – Daleszewice – Wielka Wola - Popławy – Kozenin – Sępno Radonia – Syski – Grabowa – Małe Końskie – Błogie Rządowe i Szlacheckie – Strzelce – Dobra Woda – Sulejów (76 km)
  • Sulejów – Ostrów – Niewierszyn – Sieczka – Dąbrowa nad Czarną – Jaksonek – Stoczki Duże i Małe – Strzelce – Dobra Woda – Sulejów (32 km)
 • Dn. 17.08.2007r. (piątek)
  • rowerowa – Sulejów – Kurnędz – Biała – Trzy Morgi – Łęg Ręczyński – Ręczno – Łęki Szlacheckie – Trzepnica – Tomawa – Lubień – Łęczno – Wójtostwo – Sulejów (65 km)
  • autokarowa – Sulejów – Góra Kamieńsk – Kleszczów (odkrywka) – Rogowiec (Elektrownia) – Bełchatów – Sulejów
  • autokarowa – Sulejów – Tomaszów Mazowiecki – Spała (COS) – Konewka (bunkry) – Inowłódz – Anielin (Szaniec Hubala)- Opoczno – Sulejów

Patronat

 • Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztofa Chojniaka
 • Starosty Piotrkowskiego – Stanisława Cubały
 • Prezesa ZG PTTK Lecha Drożdżyńskiego
 • Przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Waldemara Wieczorkowskiego
 • Burmistrza Miasta i Gminy Sulejów- Stanisława Baryły

Patronat medialny

 • TVP 3
 • Telewizja Piotrków
 • Radio Strefa FM
 • Radio Łódź
 • Dziennik Łódzki
 • 7 Dni
 • Tydzień Piotrkowski
 • Piotrkowska Ziemia

Współorganizatorzy

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 • Starostwo Piotrkowskie
 • Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
 • Starostwo Opoczyńskie
 • Urząd Miasta i Gminy Sulejów

Komitet organizacyjny

 • Komandor Zlotu – Mirosław Ratajski
 • Z-ca Komandora ds. organizacyjnych – Remigiusz A. Niedżwiecki
 • Z-ca Komandora ds. programowych – Grzegorz Ząbecki
 • Kwatermistrz – Halina Górna
 • Sekretariat Zlotu – Halina Szafnicka. Iwona Celmer
 • Koordynator Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK - Michał Raczyński
 • Weryfikacje Odznak KOT - Marian Kotarski
Opis25.08"Co w lesie piszczy" - wycieczka edukacyjna
Opis01.09
03.09
Z serii: korzystamy ze zniżek PTTK Tatry Zachodnie Dolina Chochołowska

Prowadzący: Barbara Toman

W schronisku na hali Ornak zarezerwowano miejca na 12 osób - pozostały 4 wolne miejsca. Koszt przejazdu w obie strony 200zł.
Opis08.09"Rowerem na Żwirkowisko"

Cel:

Udział w obchodach 75. rocznicy tragedii poległych lotników w cierlickim lesie.

Zbiórka:

O godz. 900 tradycyjnie na rynku w Cieszynie.

Program:

 • Przejazd rowerem na trasie Cieszyn-Kocobendz-Cierlicko
 • udział w mszy św. w kościele w Cierlicku o godz. 1100.
 • Udział w uroczystościach rocznicowych przy pomniku oraz w Domu Polskim.
 • Spotkanie z uczestnikami 20. edycji Rajdu kolarskiego im. Żwirki i Wigury na trasie Jastrzębie-Cierlicko powrót przez Albrechcice do Cieszyna.

Prosimy o przyjazd w koszulkach klubowych bądź pamiątkowych z rodzinnych rajdów rowerowych, na których nadrukowano logo klubu. Zalecamy użytkowanie kasku rowerowego - młodzież do lat 18 obowiązkowo.

09.09
11.09
Z serii: korzystamy ze zniżek PTTK Tatry Wysokie Orla Perć-Murowaniec

Prowadzący: M.Biłko-Holisz, P.Holisz

Noclegi - schronisko Murowaniec - zarezerwowano pokój 7 osobowy.
Brak wolnych miejsc
Opis16.09Wyprawa do ujścia Olzy Cieszyn-Kończyce-Olza-powrót RCZ
 • Termin: 16.09.2007r
 • Zbiórka:
  • dla korzystających z pociągu o godz. 815 w Czeskim Cieszynie na dworcu kolejowym, odjazd pociągu godz. 836, przyjazd do Karwiny godz. 856
 • Start: Karwina dworzec kolejowy godz. 930
 • Wpisowe w wys. 5 zł lub 70 KC będzie pobierane w miejscu startu.
 • Trasa:
  • Karwina
  • Zawada - przejście graniczne
  • Gołkowice
  • Łaziska
  • Gorzyczki
  • Uchylsko
  • Olza - miejsce połączenia Olzy i Odry
  • Chałupki - przejscie graniczne
  • Wierzniowice
  • Dolna Lutynia.
 • Długość trasy ok. 40km.

W Dolnej Lutyni można skorzystać z pociągu powrotnego relacji Bogumin – Cieszyn bądź indywidualnie kontynuować wycieczkę do miejsca zamieszkania.

Świadczenia:

 • Ciepły posiłek na trasie
 • Indywidualny certyfikat udziału
 • Pieczątka okolicznościowa
 • Prowadzenie oraz informacje turystyczne zapewnione przez przewodników trasy

Uwagi organizatorów:

 • Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność (zalecamy indywidualne ubezpieczenie).
 • Zalecamy używanie kasku ochronnego – zgodnie przepisami w RCZ młodzież do lat 18 jest zobowiązana do jego używania.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 biorą udział w wyprawie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 • Uczestnicy są obowiązani do używania sprawnego roweru oraz wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego(oświetlenie, sygnał dźwiękowy itd.).
 • Zalecamy również posiadanie zapasowej dętki
Opis22.09Rowerem z Bielska na Żar

Prowadzący: Krzysztof Sumera ( Bielsko)

Wycieczka krajoznawcza w malownicze okolice Bielska, Kęt i Porąbki.

 • Trasa: Bielsko-Hałcnów-Kozy-Kęty Podlesie-Kobiernice-Żar i z powrotem. Razem ok.60km
 • Start: przed dworcem PKP w Bielsku-Białej o godz. 1000 (transport własny - dojazdu nie zapewniamy).
 • Koszt wyjazdu kolejką zębatą na górę Żar 10zł w obie strony.

WARUNEK: dobra pogoda, wskazany kask oraz rowerowa koszulka odblaskowa.

Opis30.09V Triathlon Rowerowy "Ziemia Cieszyńska"
 1. Data: 30 września 2007 r. w godzinach od 1200 do 1600
 2. Cel: Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej oraz upowszechniania aktywnego wypoczynku.
 3. Warunki uczestnictwa:
  • Wypełnienie "Karty zgłoszenia".
  • Dokonanie zapisu w biurze CCI (Cieszyńskie Centrum Informacji) w podcieniach ratusza tel (033)4794248 lub PTTK oddział Cieszyn, ul Głęboka 56 tel. (033)8521186 do dnia 28.09.2007r.
  • W dniu 30.09.2007r. do godz. 1130 przed startem do pierwszego etapu w Biurze Zawodów Nr 1.
  • Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 10zł w ww punktach lub w Biurze Zawodów nr 1 przed startem do pierwszego etapu.
  • Posiadanie roweru dowolnej klasy, jednakże wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  • Długopis lub pisak.
 4. Trasa:
  • Pierwszy etap Cieszyn płyta Rynku–Hażlach (skrzyżowanie ulic Główna – Karnowiec – Krótka – Lipowa. Przystanek PKS Hażlach Dęby) indywidualna jazda na orientacje z wyszukiwaniem określonych wylosowanych przez uczestnika punktów (PK) w terenie. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym bez pomiaru czasu przejazdu; Na starcie należy się zgłosić w biurze zawodów nr 1 od godziny 1030 do 1130. Start pierwszego uczestnika o godzinie 1200. Długość etapu od 9 do 15 km.
  • Drugi etap – jazda indywidualna na czas na terenie gminy Hażlach ulicami – Lipowa, Leśna, Czarne Doły do skrzyżowania z ulicą Szerokie. Zgodnie z przebiegającą tymi ulicami trasą rowerową. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym Start pierwszego uczestnika o godzinie 1330. Nawierzchnia drogi asfaltowa. Długość etapu 3400m.
  • Trzeci etap – „cross terenowy” na czas na terenie gminy Hażlach ulicami Szkolna, Pasieki przejazd wyznaczona trasą przez las. Wjazd na ulicę Grzybową następnie ulicą Szerokie do skrzyżowania z ulicą Szkolną. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym Start uczestnika do trzeciego etapu w czasie 5 minut po zakończeniu drugiego etapu. Nawierzchnia dróg: asfaltowa, drogi polne i łąki. Długość etapu 3500m.
 5. Biuro zawodów:
  • Biuro zawodów nr 1 przed startem do pierwszego odcinka w Cieszynie na płycie Rynku w okolicy Ratusza czynne od 1030 do 1230
  • Biuro zawodów nr 2 po starcie do pierwszego odcinka i w trakcie dalszego trwania zawodów „Karczma u Żródełka” ul. Cieszyńska. (teren dawnej RSP w Zamarskach). Czynne od 1300 do zakończenia zawodów.
 6. Kategorie wiekowe:
  KategoriaPłećRocznik
  K-1Kobiety1971-1994
  K-2Kobietyprzed 1971
  M-1Mężczyźni1989-1994
  M-2Mężczyźni1971-1988
  M-3Mężczyźni1951-1970
  M-4Mężczyźniprzed 1951

  Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest zgłoszenie do niej co najmniej trzech uczestników. W przypadku braku żądanej liczby uczestników zawodnik będzie przypisany do kategorii starszej i jest punktowany zgodnie z ta kategorią. W przypadku braku trzech uczestników w kategorii K-2 i M-4 zawodnicy mogą startować w odpowiedniej kategorii K-1 lub M-3 i będą punktowani zgodnie z tymi kategoriami.

 7. Punktacja:
  • Pierwszy etap - prawidłowe odnalezienie punktów kontrolnych (PK) w terenie;
  • Drugi etap – pomiar czasu; zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 1)
  • Trzeci etap – pomiar czasu. zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 2).
  • Każdy uczestnik otrzyma:
   • "Kartę zawodnika etap 1" – na której zostanie umieszczona mapa i punkty kontrolne (PK). Zostanie ona odebrana zawodnikowi na mecie I etapu.
   • "Kartę zawodnika etap 2 i 3" na której sędziowie będą wpisywali czasy przejazdu lub pomiar czasu będzie dokonany elektronicznie i zapisany w protokole sędziowskim.
  • Czasy przejazdu na mecie odcinka 2 i 3 organizator rejestruje w „Protokole sędziowskim”
 8. Zasady punktacji oparte na punktacji negatywnej zwycięża najmniejsza ilość uzyskanych punktów.
  NrKategoriaPunkty
  1Za każdą pełną minutę jazdy etapu 2 i 31
  2Za każdą sekundę jazdy etapu 2 i 30.01
  3Za ominięcie PKP15
  4Za spóźnienie na start etapu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  5Za przekroczenie limitu czasu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  6Za mylną lub niepełną treść PK, ominięcie PK15
  7Za brak, zagubienie numeru startowego15
  8Zagubienie lub nieczytelność Karty zawodnika15
 9. Zawody będą rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator może odwołać zawody bez obowiązku podania przyczyny, w tym przypadku gwarantując zwrot poniesionego wpisowego.
 10. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
  • opiekę medyczną i przeciw pożarową,
  • poczęstunek dla uczestników zawodów (napoje chłodzące, posiłek),
  • ubezpieczenie wg listy startowej,
  • kartę zawodnika etap 1, kartę zawodnika etap 2 i 3, Numer startowy – do zwrotu po zakończeniu etapu nr 3,
  • dyplom ukończenia dla wszystkich uczestników,
  • nagrody (puchary, medale) za miejsca od I do III w każdej kategorii.
 11. Organizator nie zwraca wpisowego jeżeli uczestnik nie wystartuje w zawodach lub ich nie ukończy.
 12. Pełnoletni uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na Karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organizatorów.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
  • za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich.
  • materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów.
 14. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do:
  • przestrzegania zasad "fair play" wobec innych zawodników,
  • nie zaśmiecania miejsca, gdzie rozgrywają się zawody i szanowania środowiska naturalnego. Obowiązuje zakaz używania szklanych opakowań.
  • dbania o teren rozgrywania zawodów,
  • jechać po oficjalnie wyznaczonej trasie na etapie 2 i 3, o których mowa w punktach 4b i 4c niniejszego regulaminu.
 15. Pomoc startującemu uczestnikowi z zewnątrz jest dozwolona. To znaczy osoby z zewnątrz mogą pomagać uczestnikowi dostać się na trasę zawodów, usunąć powstałą awarię.
 16. Każdy uczestnik zawodów na starcie otrzymuje numer startowy (umieszczany na kierownicy), którego posiadanie podczas trwania zawodów oraz po przekroczeniu linii mety jest konieczne w celu klasyfikacji. Zgubienie numeru, lub przekroczenie linii mety bez niego skutkuje brakiem klasyfikacji uczestnika.
 17. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora:
  • Upomnienie,
  • Dyskwalifikacja po jednym upomnieniu.
 18. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując „Kartę zgłoszenia” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę, wyłacznie na cele niniejszej imprezy, na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 19. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.
 20. Zalecamy jazdę w sztywnych kaskach rowerowych.
Opis14.10Zawody uphill na Stożek w Wiśle
 • Start - 1100 - dolna stacja kolejki linowej na Stożku.
 • Meta - górna stacja kolejki linowej na Stożku
 • Wpisowe - 10zł
 • Biuro zawodów - czynne w dniu zawodów od 0830 do 1030, Ośrodek Narciarski „Stożek”
 • Dodatkowe informacje - pod nr. Tel. 0601 980 519.
Opis20.10Zakończenie sezonu - Ondraszkowe pieczenie barana

Sezon zakończymy w "Karczmie u Józefa" w Cieszynie-Boguszowicach. Impreza rozpocznie się o godz. 1600. Koszt pokrywamy ze składek klubowych, dlatego też piewszeństwo na imprezę mają aktywne, czynne Ondraszki, których obecność jest prawie obowiązkowa (zgłoszenia zgodnie z rozesłanym komunikatem programowym do 12.10.2007).

Zapewniony: baran oraz inne jedzonka z grilla, oraz muzykant, zabierzcie śpiewniki i trochę grosza na inne dodatki.

Opis30.11Zabawa Andrzejkowa

 • Początek godz. 1900, do upadłego.
 • Koszt 200KC w tym kolacja oraz świetna muzyka.
 • Bufet obficie zaopatrzony - płatny również i w zł.
 • Dojazd autobusem - koszt 12zł w obie strony. Wyjazd z Cieszyna ul. Bobrecka godz. 1830
 • Zapisy u kol. Rozstrzapka - Maryli Biłko-Holisz w CCI.
Opis09.12Ondraszkowa Wigilijka

Prowadzący: B. Toman

 • Miejsce: Restauracja Targowa Cieszyn
 • Czas: godz. 1600
 • Koszt: 20zł obowiązuje wcześniejszy zapis i wpłata wpisowego w miejscu j.w. Osoby, które wcześniej deklarowały udział mają miejsce gwarantowane pod warunkiem uiszczenia wpisowego.
 • Spieszcie się - ilość miejsc ograniczona