Kalendarz imprez na rok 2009
Opis01.01Pierwszy Ondraszek na rowerze
23.01Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Okres świąteczno-noworoczny to czas przesyłania serdeczności, więc również i my składamy życzenia wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, dużo zdrowia i kondycji a przede wszystkim wspaniałych wypraw i tylko dobrych przygód na rowerowych szlakach A.D.2009. Na zewnątrz zimny wicher dmie a Twój "bicykiel" prawdopodobnie spokojnie wisi "na hoku" i czeka wiosny, nastąpił więc czas podsumowań. Jest to dobra pora aby przypomnieć wielkie i małe przygody minionych lat, pomyśleć, pomarzyć i zaplanować następny sezon - już XXXXIII w historii klubu. Tym razem mamy okazję objąć wspomnieniem aż cztery ubiegłe lata klubowej działalności, gdyż miniony sezon był także ostatnim w kadencji obecnego zarządu klubu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 23 stycznia 2009r. o godz. 1700 w sali "Nasz Kącik" Domu Narodowego w Cieszynie.
W programie:

 • Przywitanie przybyłych, wybór przewodniczącego zebrania, członków komisji skrutacyjnej i uchwał i wniosków.
 • Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 • Sprawozdanie prezesów Klubu z działalności TKK za lata 2005-08.2006 (A.Słota), 09.2006-2008 (Z.Pawlik)
 • Sprawozdanie z działalności finansowej i gospodarczej.
 • Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 • Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich w kadencji 2005-2008.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
 • Zebranie kandydatur i tajne wybory składu zarządu i komisji rewizyjnej na następną kadencję.
 • Ukonstytuowanie się nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.
 • Rozstrzygnięcie klubowych konkursów na "Najaktywniejszego turystę-kolarza w sezonie 2008" oraz "Długodystansowca sezonu 2008".
 • Wręczenie wyróżnień i zdobytych odznak.
 • Wybór 4 delegatów na walny zjazd Oddziału PTTK który odbędzie się 21.03.2009r.
 • Omówienie propozycji programowych na rok 2009.
 • Dyskusja oraz przyjęcie złożonych uchwał i wniosków.
 • Zakończenie.

Na spotkaniu możesz liczyć na drobny poczęstunek (kawa, herbata, sok oraz ciasteczka). Ze względu na wagę spraw Twoja obecność i aktywny udział w zebraniu jest wprost niezbędny, więc jesteśmy przekonani, że możemy na Ciebie liczyć. Zebranie zakończy się ok. godz. 2000.

Opis21.03Topienie Marzanny
Opis02.04
03.04
„Jest nas troje Bóg, Góry i Ja” wycieczka na Groń JPII do sanktuarium górskiego i wędrówka szczytami B. Małego

Prowadzący: B.Toman

Opis04.04Otwarcie sezonu w klubie Wiercipięta z Jastrzebia
Opis19.04Prolog im. Mariana Palowskiego Tyra (RCZ)

Prowadzący: J. Štirba, J.Gociek

Spotkamy się na rynku o godz. 800, następnie przejedziemy do Czeskiego Cieszyna, gdzie o godz. 830 spotykamy się z kolarzami z Polskiego Towarzystwa Turystyczno Sportowego w Republice Czeskiej (PTTS) w al. Masaryka, przy remizie straży pożarnej. Oczekuje nas tam prowadzący wyprawę kol. J.Stirba z PTTS-u. I co dalej?

Najpierw jedziemy na cmentarz komunalny w Czeskim Cieszynie, gdzie zapalimy znicz na mogile nieodżałowanej pamięci M. Palowskiego, którego imieniem nazwaliśmy ten prolog. Po krótkim wspomnieniu jego osoby wyjeżdzamy na trasę:

 • Ropica
 • Końska
 • Niebory
 • Oldrzrychowice
 • Tyra

Trasa ma około 25km. Na mecie w restauracji "U Kotali" będziemy ok. 1230. Tutaj można będzie coś ciepłego zjeść i wypić, i tu kończy się nasza wspólna pierwsza wyprawa.

Wycieczkę można dalej kontynuować, bądź wrócić do domu już indywidualnie. Nie zbieramy wpisowego, lecz warto mieć trochę koron aby kupić coś na mecie. Odsłonimy tam szczegóły następnych wycieczek, w tym otwarcia sezonu.

Zbyszek-rechtór

Opis26.04Otwarcie sezonu na Chełmie

Prowadzący: A.Nowak

Obowiązuje wpisowe: 3zł

Spotykamy sie narynku dnia 26.04.2009 i wyruszamy o godz. 1000 na Chełm dwoma trasami - oczywiście obie pod górkę. Jedna ma długość ok. 17km a druga 20km (w jedna stronę). Na mecie czekają różne atrakcje, konkursy i być może pasowanie kolejnego Poganina na PRAWDZIWEGO ONDRASZKA. Uczestnictwo w tych wspaniałych wydarzeniach kosztuje jedynie 3zł. Jadło i napitki dostępne w miejscowej gospodzie, lecz do zakupu we własnym zakresie.

Rechtór-Zbyś

Opis09.0528. Wędryński Rajd Turystyczny

Działacze z Wędryni (RCZ) zapraszają chętnych na rowerowe trasy 28. Wędryńskiego Rajdu Turystycznego dnia 9.05.2009r. Na dawnym przejściu granicznym w Lesznej Górnej o godz. 1000 będzie oczekiwał specjalnie delegowany przewodnik, który porowadzi ekipę ścieżkami rowerowymi m.in. do źródła św. Huberta (ok. 10km). Zakończenie rajdu w Wędryni przy Czytelni. Ondraszki spotykają się na rynku i ruszają do Lesznej o godz. 900.

Opis10.05Okolice Cieszyna (RCZ)

Prowadzący: J.Štirba (PTTS)

Zbiórka odbędzie się w Czeskim Cieszynie przed Strażą Pożarną (al. Masaryka) o godz. 900.

Opis12.05Sztafeta przez Polskę

Studenci III roku pedagogiki US w Cieszynie zrzeszeni w AZS zapraszają do udziału w "Sztafecie przez Polskę". Sztafeta od 12 do 22 maja jest organizowana w różnych miastach Polski - w Cieszynie 12.05.2009r. Jest to ogólnopolskie wydarzenie kulturalne którego pierwszy etap nastąpi u nas. Inicjatywa jest przygotowywana dla uczczenia 100-lecia AZS-u, najstarszej polskiej organizacji sportowej.

Łącznie różnymi środkami lokomocji uczestnicy pokonają ponad 1900km. Udział nie jest skomplikowany - rowerzyści mają stanowić honorowy konwój biegaczy. Start o godz. 1400 przy ul. Wiślańskiej (w rejonie starego motelu), przejazd ulicami miasta na Rynek, skąd po krótkim postoju jedziemy dalej w stronę Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ok. 1500 na terenie campusu US jest meta.

Tutaj będzie można uczestniczyć w przygotowanych atrakcjach (występy zespołów itd). Przejazd przez miasto pilotowany przez policję a udział jest bezpłatny. Jedyną niedogodnością dla pracujacych jest termin - rajd odbędzie się we wtorek. Apeluję o poparcie inicjatywy, więc kto tylko może niech wsiada na rower i rusza na trasę.

Uprzejmie proszę chętnych o wcześniejszy kontakt e-mailowy bądź telefoniczny: 7 893 499 837 aby można było ustalić liczbę kolarzy.

Opis17.05XII Cieszyński Rodzinny Rajd Rowerowy

Regulamin Rajdu

 • Organizator:
  • Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek"
  • Urząd Miasta - MOSiR Cieszyn
 • Patronat honorowy:
  • Poseł do Parlamentu UE p. Grażyna Staniszewska
  • Burmistrz miasta Cieszyna p. Bogdan Ficek
  • Wójt Gminy Dębowiec p. Tomasz Branny
 • Cel:

  Propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, popularyzacja Kolarskiej Odznaki Regionalnej "Rajd Indywidualny Ziemia Cieszyńska", promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów i protest przeciw ich dewastacji, poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej.

 • Uczestnictwo:

  Prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 • Start:
  • Data: 17.05.2009r.
  • Godzina: 1000
  • Miejsce: Rynek Cieszyn
  • Sekretariat czynny od godz. 830.
 • Meta:

  Pruchna gospodarstwo agroturystyczne państwa Gabzdyl "Wodna Dolina" czynna od godz. 1200 do 1600.

 • Zgłoszenia:
  • W terminie do 15.05.2009 w Cieszyńskim Centrum Informacji - podcienia ratusza (tylko do 5.05.2009)
  • Oddział PTTK ul. Głęboka 56 (godz. 12-16)
  • W dniu imprezy od godz. 830 - 930 w miejscu startu (świadczenia: do wyczerpania zapasów).
 • Wpisowe:
  • 12zł od osoby przy opłacie do 15.05.2009
  • W dniu imprezy 15zł od osoby (odlotowa czapka - do wyczerpania zapasów)
 • Świadczenia:
  • Czapeczka z okolicznościowym nadrukiem (do wyczerpania zapasów)
  • Ciepły posiłek oraz herbata lub kawa na mecie
  • Jeden kupon na loterię
  • Ubezpieczenie
  • Prawo do udziału w konkursach - warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.
 • Nagrody:
  • "Puchar dla Rajdowej rodziny" - ufundowany przez burmistrza miasta Cieszyna
  • "Puchar dla Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie" - ufundowany przez organizatora
  • "Niespodzianka dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu" - "Rajdowego Juniora" - ufundowany przez organizatora
  • "Puchar dla Rajdowych Seniorów" - ufundowane przez p. G. Staniszewską
  • "Puchary dla najliczniejszych grup zorganizowanych" - ufundowany przez wójta Gminy Dębowiec
  • Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych.
  • Loteria - fanty ofiarowane przez sponsorów, nagrodą główną jest rower!!!
 • Trasa:
  • Cieszyn - ul.Bielska, Słowicza, Mleczna
  • Gumna
  • Kostkowie
  • Dębowiec
  • Ochaby Wlk - ul.Bagno
  • Pruchna ul. Cicha

  Łącznie ok. 20km. Drogi o nawierzchni asfaltowej, częściowo utwardzonej i gruntowej (fragment ścieżki 11Y, ul.Bagno). Powrót indywidualny - zalecamy wybór ścieżek rowerowych 124N niebieska, 13Z zielona, 11Y-żółta.

 • Uwagi organizacyjne:
  • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
  • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
  • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • Przejazd trasy w tempie turystycznym regulowanym przez służby organizatora prowadzące peleton.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
  • Warunkiem realizacji ubezpieczenia niepełnoletnich jest używanie w trakcie jazdy kasku ochronnego.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 • Patronat medialny:
  • Głos Ziemi Cieszyńskiej
  • Dziennik Zachodni
  • Głos Ludu
  • Wiadomości ratuszowe
 • Posiłek na mecie zapewnia Wodna Dolina państwa Gabzdylów.
 • Ubezpieczenie:
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń
  • Dla członków PTTK dodatkowo "Signal Iduna Polska S.A."
 • Sponsorzy:
  • „HEMOS” Okna Drzwi Docieplenia Henryk Moskała
  • Montaż stolarki okiennej i drzwiowej Tamara i Henryk Moskała
  • Hurtownia papiernicza "Beskid Plus" p. Janusza Cybucha oraz Romana Tyrny
  • Zakład Usług Budowlano Montażowych „BUDOMONT” Bielsko-Biała
  • PSS Społem z Cieszyna
  • Centrum Oświetleniowe "Styl" Cieszyn
  • Serwis rowerowy Jarosław Słota Cieszyn
  • Kraft Food Polska Oddział "Olza" Cieszyn
  • P.H.U.P „STAL-BUD” SP.J. Skoczów
  • „ANDA” A. Krupa, Pierściec
  • Józef Swakoń

Życzymy wspaniałych przeżyć i dobrej kondycji na trasie

Opis24.05Z serii: „Ziemia Cieszyńska znana i nieznana” odc.VII „śladami wydarzeń sprzed 90 lat”

Prowadzący: Z. Pawlik - Rechtór

W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę konfliktu czesko-polskiego z 1919 roku, stąd zmiana tytułu i tematu wyprawy.

 • start: dworzec kolejowy w Karwinie o godz. 930.
 • Z Cieszyna do Karwiny mozna przyjechać dwojako:
  • rowerem 16km po równej drodze,
  • pociągiem - odjazd z Czeskiego Cieszyna o godz. 837 (kierunek Bohumin), przyjazd do Karwiny o 855. Koszt: 28KC (osoba) + 50KC (rower).
 • Z Karwiny jedziemy przez Stonawę, Kaczyce, Kończyce, Rudnik, Dębowiec, Simoradz, Skoczów - spotkanie z kustoszem Muzeum, Ogrodzona, Cieszyn. Całość ok. 50km.
Opis31.05Zielonoświątkowa jajecznica – Kończyce Wlk.

Prowadzący: W.Zmełty

Smażenie jajecznicy odbędzie się u p.Brzezinów w Cisownicy. Startujemy z rynku o godz. 1000 nalezy zabrać to co zwykle się dodaje do jajecznicy (chleb i herbata po naszej stronie).
Obowiązuje wpisowe

Opis06.06
14.06
XLVIX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kol. PTTK
Opis27.06IX wyprawa do źródeł Olzy

 • Start: 930, Jabłonków Lasek Miejski (CZ).
 • Zapewniony pilotaż policji do granicy w Bukowcu.
 • Trasa:
  • Jabłonków
  • Bukowiec
  • Istebna Gańczorka
  • Istebna Zaolzie
 • Meta: "Bar nad Olzą"
 • Długość trasy:ok. 20km.
 • Powrót indywidualny.
 • Wpisowe 8 zł w tym materiały krajoznawcze, ciepły posiłek i herbata, udział w konkursie krajoznawczym.
 • Możliwości dojazdu na start do Jabłonkowa:
  • rowerem ok. 25km,
  • pociągiem: Czeski Cieszyn 825 - Jabłonków Nawsie 852 następnie ok. 3km rowerem.
Opis03.07
05.07
Zielony Górny Śląsk - jezioro Dzierżno

Prowadzący: Zbyszek "Rechtór"

Dojazd jest indywidualny, choć nie widzę innej mozliwości jak jechać samochodem. Spotykamy się dnia 3.07.2009 (piątek) nad jeziorem Dzierżno Małe (koło Pyskowic) w ośrodku żeglarskim o nazwie "Maytur"

Wyjazd z Cieszyna dopiero ok. 1900 w piątek. Zabieramy ze sobą:

 • dobry humor,
 • śpiwór (ewentualnie prześcieradło),
 • rower,
 • jedzonko i kasę..

Ośrodek jest dobrze wyposażony w sprzęt kuchenny, piętrowe łóżka (pokoje 4 osobowe), za płotem w sąsiednim ośrodku jest restauracja z przystępnymi cenami.

 • Program:
  • w piątek wieczorem: ognisko, grillowanie i śpiewanie (w tym szantowanie);
  • sobota: wyprawa rowerowa w okolice i wspólne żeglowanie po jeziorze (żaglówki w cenie noclegu) wieczorem ognisko i dokończenie śpiewania;
  • niedziela: żeglowanie i zwiedzanie Gliwic w drodze powrotnej.
 • Koszt noclegu: 20 zł/noc/osoba.
 • Wyżywienie własne. Kiełbaski na grilla - sponsoruje klub Ondraszek.

Do środy (3.07.2009) musze potwierdzic ilość osób. Zgloszenia proszę przezkazać na adres e-mailowy. Kto chce jechać wsześniej - szczegóły jak trafić przekażę zainteresowanym.

Zbyszek "Rechtór"

Opis18.07„Poznajemy sąsiednie regiony” - okolice Bielska-Białej cz. III

Prowadzący: K.Sumera

Zbiórka o godz. 930 przed dwoprcem PKP Bielsko-Biała. Trasa:

 • Bielsko
 • Jankowice
 • Pisarzowice
 • Stara Wieś
 • Dankowice
 • Czechowice
 • Bielsko

Trasa liczy około 50km, po drodze dłuższe przerwy na uzupełnienie "płynów i paliwa". Wyjazd zależny od pogody - potwierdzenie na dwa dni przed startem.

Opis26.07Okolice Trzyńca (RCZ)

Prowadzący: Stanisław Martinek (PTTS)

Zbiórka jest zaplanowana przed dworcem kolejowym w Trzyńcu o godz. 900. Pojedziemy w kierunku: Końska, Osówki, Kojkowic, Leszna,Węndrynia, Karpentna a zakończymy na boisku piłki nożnej w Oldrzychowicach, gdzie będziemy serwowali gulasz.

Zakończenie planowo między godzina 12 a 13. Powrót własnymi dróżkami.

Opis08.08
15.08
Obóz kolarski Břeclav, Hodonin (RCZ) Południowe Morawy

Prowadzący: W.Michalik, Z.Fierla (PTTS)

Opis21.08
26.08
Wspomnienia z wypraw bliskich i dalekich - Bronholm

Prowadzący: Rechtór-Zbyś

Opis21.08
23.08
Wspomnienia z wypraw bliskich i dalekich
Jura Krakowsko-Częstochowska
Opis23.08Dookoła zapory Cierlicko i Żermanice (RCZ)

Prowadzący: T.Farny (PTTS)

Data wycieczki została w końcu sprecyzowana i wedle planu na trasę wyruszamy 23 sierpnia.

Start: Dworzec kolejowy Olbrachcice (CZ) - drugi przystanek kolejowy od CzCieszyna w kierunku Hawierzowa - godz. 900. Kto chce jechać na start na rowerze - spotkanie o godz. 800 przed remizą strażacką w Alejach w Czeskim Cieszynie (blisko kościoła katolickiego).

Trasa: ok. 50km po trasie obie zapory oraz inne ciekawostki m.in. Hawierzów, Kotulowa chata.

Prowadzą:

 • Główną trasę - Tadek Farny PTTS,
 • z Czeskiego Cieszyna - Józek Gociek PTTS

Trasę przygotowano po drogach bocznych, gdzie z samochodami się raczej nie spotkamy.

Opis05.09
08.09
Tatry Cz.Wierchy - Hala Kondratowa

Prowadzący: P.Holisz

12.09
14.09
Z serii: korzystamy ze zniżek PTTK „Hej Krupówki, jakie cudne...” Zakopane
Wyprawa odwołana

Prowadzący: B.Toman

Opis13.09„Poznajemy sąsiednie regiony” - okolice Gorzyc

Prowadzący: pp. Klapuchowie

 • Start o godz. 830 przed dworcem kolejowym w Karwinie.
 • Trasa:
  • Karwina
  • Zawada
  • Gołkowice
  • Łaziska
  • Gorzyce
  • Czyżowice-Kolonia
  • Fryderyk
  • i z powrotem do Karwiny. Ogółem ok.50km.

Wycieczkę poprowadzą Grażyna i Eugeniusz Klapuchowie i zamierzają uczestnikom wycieczki pokazać ciekawoski ze swojej okolicy m.in. drewniany kościółek, dworski pałac oraz... Szwajcarię.

Opis19.09III wyprawa do ujścia Olzy

Prowadzący: Bolesław Fukała, Zdzisław Fierla z PTTS

Zbiórka o godz. 930 na dworcu kolejowym w Dziećmorowicach (przystanek kolejowy za Karwiną w kierunku Bogumina). Trasa liczy ok. 30 km w tym wizyta na cmentarzu w Szonychlu (zamówiony przewodnik opowie o historii, która sie tam wydarzyła).

Meta tradycyjnie w Wierzniowicach w domu PZKO. Na mecie oferjemy następujące atrakcje:

 • posiłek,
 • żywą muzykę (może zatańczymy?)
 • oraz o ile będzie pogoda pływanie kajakiem po Olzie.

To wszystko za jedyne 50 KC. (Uwaga -trzeba mieć korony czeskie - polskie złote tym razem nie bedą respektowane). Wpisowe będzie zbierane w miejscu startu.

Opis26.09Ondraszki na Kozubowej
Opis27.09Triathlon Rowerowy „Ziemia Cieszyńska”
 1. Data: 27 września 2009r. w godzinach od 1200 do 1600
 2. Cel: Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej oraz upowszechniania aktywnego wypoczynku.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Wypełnienie "Karty zgłoszenia"
  2. Dokonanie zapisu w PTTK oddział Cieszyn, ul Głęboka 56 tel. (033) 8 521 186 do dnia 26.09.2009r. lub w dniu 27.09.2009r. do godz. 1130 przed startem do pierwszego etapu w Biurze Zawodów Nr 1 - Rynek Cieszyn. Osoby niepełnoletnie - zgodnie z zapisem zawartym w pkt 12.
  3. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 10zł w Biurze Zawodów nr 1 przed startem do pierwszego etapu.
  4. Posiadanie roweru dowolnej klasy, jednakże wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  5. Kask rowerowy sztywny (zalecany).
  6. Posiadanie długopisu lub pisaka.
 4. Trasa:
  1. Pierwszy etap Cieszyn płyta Rynku - Goleszów ulicą Łąkowa (przed bramą boiska piłkarskiego LKS Goleszów) indywidualna jazda na orientację z wyszukiwaniem określonych wylosowanych przez uczestnika punktów (PK) w terenie. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, bez pomiaru czasu przejazdu. Na starcie należy się zgłosić w biurze zawodów nr 1 od godziny 1030 do 1130. Start pierwszego uczestnika o godzinie 1200. Długość etapu od 12 do 15km.
  2. Drugi etap - jazda indywidualna na czas na terenie gminy Goleszów ulicami: Łąkowa, Dworska, Jaworowa, Graniczna, Lotnicza do ośrodka "Marksis" na górze Chełm. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Start pierwszego uczestnika o godzinie 1330. Nawierzchnia drogi asfaltowa, szutrowa, płyty betonowe. Długość etapu 4000m.
  3. Trzeci etap - "cross terenowy" na czas na terenie gminy Goleszów. Start: ośrodek "Marskis" na górze Chełm przejazd: ulicą Lotniczą, wyznaczona trasa przez las, łąka, las, ulica "bez nazwy", las, ulica Lotnicza, ośrodek "Marksis" na górze Chełm. Trasy będą oznakowane taśmami ostrzegawczymi. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Start uczestnika do trzeciego etapu po zakończeniu drugiego etapu przez wszystkich uczestników. Nawierzchnia dróg: asfaltowa, szutrowa, drogi polne i łąki. Długość etapu 2500m.
 5. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów nr 1 przed startem do pierwszego odcinka w Cieszynie będzie zlokalizowane na płycie Rynku w okolicy Ratusza czynne od 1030 do 1230
  2. Biuro zawodów nr 2 po starcie do pierwszego odcinka i w trakcie dalszego trwania zawodów znajdować się będzie na terenie ośrodka "Marksis" na górze Chełm. czynne od 1300 do zakończenia zawodów
 6. Kategorie wiekowe:
  KategoriaRocznikWiek
  K-1Kobiety1974-199712-35
  K-2Kobiety1973-OPEN36-OPEN
  M-1Mężczyźni1992-199712-17
  M-2Mężczyźni1974-199118-35
  M-3Mężczyźni1959-197336-50
  M-4Mężczyźni1959-OPEN50-OPEN
  Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest zgłoszenie do niej co najmniej trzech uczestników. W przypadku braku żądanej liczby uczestników zawodnik będzie przypisany do kategorii starszej i jest punktowany zgodnie z tą kategorią. W przypadku braku trzech uczestników w kategorii K-2 i M-4 zawodnicy mogą startować w odpowiedniej kategorii K-1 lub M-3 i będą punktowani zgodnie z tymi kategoriami.
 7. Punktacja:
  1. Pierwszy etap - prawidłowe odnalezienie punktów kontrolnych (PK) w terenie;
  2. Drugi etap - pomiar czasu; zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 1)
  3. Trzeci etap - pomiar czasu. zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 2).
 8. Każdy uczestnik otrzyma
  • "Kartę zawodnika etap 1" - na której zostanie umieszczona mapa i punkty kontrolne (PK). Zostanie ona odebrana zawodnikowi na mecie I etapu.
  • "Kartę zawodnika etap 2 i 3" na której sędziowie będą wpisywali czasy przejazdu lub pomiar czasu będzie dokonany elektronicznie i zapisany w protokole sędziowskim.
 9. Czasy przejazdu na mecie odcinka 2 i 3 organizator rejestruje w "Protokole sędziowskim"
 10. Zasady punktacji oparte na punktacji negatywnej zwycięża najmniejsza ilość uzyskanych punktów.
  Lp.ZdareniePunkty
  1.Za każdą pełną minutę jazdy etapu 2 i 31
  2.Za każdą sekundę jazdy etapu 2 i 30.01
  3.Za ominięcie PKP15
  4.Za spóźnienie na start etapu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  5.Za przekroczenie limitu czasu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  6.Za mylną lub niepełną treść PK, ominięcie PK15
  7.Zagubienie lub nieczytelność Karty zawodnika15
 11. Zawody będą rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator może odwołać zawody bez obowiązku podania przyczyny, w tym przypadku gwarantując zwrot poniesionego wpisowego.
 12. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
  1. opiekę medyczną
  2. poczęstunek (napoje, posiłek)
  3. ubezpieczenie wg listy startowej
  4. kartę zawodnika etap 1, kartę zawodnika etap 2 i 3, numer startowy - do zwrotu po zakończeniu etapu nr 3
  5. dyplom ukończenia
  6. nagrody (puchary, medale) za miejsca od I do III w każdej kategorii
 13. Organizator nie zwraca wpisowego jeżeli uczestnik nie wystartuje w zawodach lub ich nie ukończy.
 14. Pełnoletni uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na Karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organizatorów. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane posiadać kartę rowerową.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
  1. za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
  2. za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich,
  3. materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,
 16. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do
  1. przestrzegania zasad "fair play" wobec innych zawodników,
  2. nie zaśmiecania miejsca, gdzie rozgrywają się zawody i szanowania środowiska naturalnego. Obowiązuje zakaz używania szklanych opakowań.
  3. Przejazdu wyłącznie po wyznaczonej trasie na etapie 2 i 3 o których mowa w punktach 4.2 i 4.3 niniejszego regulaminu.
 17. Pomoc startującemu uczestnikowi z zewnątrz jest dozwolona. Pomoc ta może polegać np. przy usuwaniu awarii roweru. Nie jest dopuszczalna pomoc przy realizacji zadań etapu I.
 18. Każdy uczestnik zawodów na starcie otrzymuje numer startowy (umieszczany na kierownicy), którego posiadanie podczas trwania zawodów oraz po przekroczeniu linii mety jest konieczne w celu klasyfikacji. Zgubienie numeru, lub przekroczenie linii mety bez niego skutkuje brakiem klasyfikacji uczestnika.
 19. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora
  1. Upomnienie
  2. Dyskwalifikacja po jednym upomnieniu
 20. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując "Kartę zgłoszenia" akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie na cele niniejszej imprezy.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie stanowiła argumentu przy ewentualnym sporze.
 22. Zalecamy jazdę w sztywnych kaskach rowerowych.

W tej imprezie nie ma przegranych. Wygrywa każdy kto pokona własne lęki, uprzedzenia, słabości i dojedzie do mety.

Powodzenia na trasie,
Organizator


Mapka etapu 2
10.10
11.10
Wschód słońca na Baraniej Górze
Impreza odwołana z powodu złej pogody
Opis24.10Zakończenie sezonu

Prowadzący: J.Gracyasz

Impreza odbędzie się w Zamarskach w barze "Źródełko" (na terenie dawnej RSP "Przyjaźń"). Spotykamy się o godz. 1600. Przewidujemy smażenie kiełbasek na grillu i placków ziemniaczanych na blasze! Wpisowe 7 zł płatne na miejscu, a dojazd własnym dowolnym transportem. Prosimy pamietać o zabraniu: dobrego humoru, ciepłej odzieży i śpiewników.

Opis19.12Wigilijka z Ondraszkiem

Prowadzący: B.Toman

Spotkanie 19.12.2009 o godz. 1600 w Zamarskach w barze "U źródełka". Wpisowe 15zł - obejmuje: potrawy, ciasto i napoje - zapisy przyjmuje Basia Toman - BTK Ondraszek Cieszyn ul.Bobrecka. Ilość miejsc ograniczona - wstęp wyłącznie po uprzednim zapisaniu. Przewidujemy multimedialne, ilustrowane wspomnienia z sezonu 2009 oraz prelekcję Gościa Specjalnego.