Kalendarz imprez na rok 2010
Opis01.01"Nowy Rok na kole"

Prowadzący: Jarek - Bystry

Opis22.01Zebranie sprawozdawcze za sezon 2009
rozstrzygnięcie organizowanych w sezonie konkursów

Zima to czas podsumowań tego co za nami, jest to też dobra pora aby przypomnieć wielkie i małe przygody minionego sezonu i zaplanować następne wyprawy. Aby to zrealizować zapraszamy serdecznie na zebranie sprawozdawczo-wyborcze za XLIII sezon kolarski - rok 2009. Zebranie odbędzie się 22 stycznia 2010. Rozpoczęcie przewidziano na godz. 1630 w sali SM Cieszynianka ul. Hajduka 17 w Cieszynie.

Ramowy program

 1. Przywitanie przybyłych.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz).
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Sprawozdanie prezesa z działalności zarządu i klubu.
 5. Sprawozdanie skarbnika.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich i wręczenie zdobytych odznak.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głos dla gości.
 9. Rozstrzygnięcie klubowych konkursów na „Najaktywniejszego turystę – kolarza 43. sezonu”, „Długodystansowca 43 sezonu” oraz konkursu fotograficznego „Rower mój najlepszy przyjaciel w podróży”.
 10. Wręczenie nagród dla laureatów konkursów poz. 9 oraz wyróżnień.
 11. Omówienie propozycji programowych na rok 2010 - XLIV sezon kolarski.
 12. Dyskusja, wolne wnioski i zatwierdzenie podjętych uchwał.
 13. Zakończenie.

W trakcie obrad zapewnimy drobny poczęstunek (kawa, herbata, sok oraz przegryzka). Odbędzie się również prezentacja kroniki minionego sezonu oraz pokonkursowy wernisaż wystawy fotograficznej, w trakcie którego możesz uczestniczyć w wyborze „zdjęcia sezonu 2009 z perspektywy klubowiczów” oddając na nie swój głos. Ze względu na wagę spraw obecność i aktywny udział każdego klubowicza jest wprost nieoceniona, dlatego pamietaj, że liczymy na Twoje przybycie.

Zebranie zakończy się ok. godz. 2000.

Uwaga

Wysokość składek PTTK na rok 2010 nie ulega zmianie i można je uregulować w trakcie zebrania.

Opis27.03Topienie Marzanny na Gichcie - Żory 2010
Opis10.04"Pierwszy Dzwonek" - Jastrzębie Zdrój
17.04Prolog kolarski „Memoriał im.M.Palowskiego”
Wycieczka odwołana

Prowadzący: J.Štirba-J.Gociek

Dnia 17.04.2010 start nastąpi z rynku o godz. 830. O godz. 900 spotykamy się z przyjaciółmi z Towarzystwa Rowerowego "Olza" przy PTTS w Republice Czeskiej w al. Masaryka w Czeskim Cieszynie - przy remizie Strazy Pożarnej.

Połaczony peleton kolarski pojedzie na cmentarz w Czeskim Cieszynie aby złożyć kwiaty na grobie oraz przypomnieć sylwetkę Mariana Palowskiego. Zmarły trzy lata temu Marian był znanym chrurgiem i aktywnym członkiem zarówno naszego Ondraszka jak i PTTS-u. Prologi kolarskie do Tyry były właśnie autorskimi wycieczkami jego pomysłu, więc postanowiliśmy je kontynuować pod wspomnianą nazwą.

Peleton poprowadzi J.Stirba z PTTS-u. Tyra to dolina między szczytami Ostrego i Jaworowego (długość trasy w jedną stronę to ok.20km). Meta jest zorganizowana w miejscowej restauracji, gdzie będzie możliwość zakupienia posiłku. Powrót w własnym zakresie.

Opis25.04Otrwarcie sezonu ”Wiadomogdzie - w Skoczowie”
z okazji 80-lecia koła PTTK

Prowadzący: A. Nowak

Mapka: Otwórz mapę w nowym oknie

Organizatorzy

 • Miejskie Koło PTTK w Skoczowie
 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”

Patronat Honorowy

 • Burmistrz Miasta Skoczowa

Patronat Medialny

 • Portal i telewizja internetowa OX

Cele

 • Uczczenie jubileuszu 80-lecia istnienia szanownego Jubilata.
 • Popularyzacja czynnego wypoczynku.
 • Poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyoskiej.
 • Zawiązanie nowych turystycznych przyjaźni.

Uczestnictwo

W rajdzie mogą brad udział turyści bez ograniczeń wiekowych, zgłaszając indywidualny udział w każdy wtorek w godzinach 1600 – 1800 do dnia 20.04.2010 poprzez opłacanie wpisowego w wysokości 13zł w siedzibie Koła PTTK ul. Mickiewicza 10, Skoczów lub wpłatę na konto Banku Spółdzielczego w Skoczowie

67 8126 0007 0000 2554 2000 0010

z dopiskiem ZLOT, do dnia 19.04.2010.

Świadczenia

 • Ciepły posiłek i napój na mecie,
 • prawo do udziału w konkursach i nagrodach
 • okolicznościowa pieczęć,
 • plakietka,
 • wejście do Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie przy ulicy Fabrycznej (za okazaniem Karty Uczestnictwa).

Organizator

części pieszej

Miejskie Koło PTTK w Skoczowie.

 • Trasy marszu:
  • Górki Szpotawice – Zebrzydka (577m) - Górki Wielkie – Skoczów Czas przejścia: 3,5 godziny, punkty do GOT: 12
  • Ustroń – Równica (884m) - Skoczów Czas przejścia: 4,5 godziny, punkty do GOT: 20
 • Osoby które nie ukooczyły 18 – roku życia uczestniczą w zlocie z opiekunem, lub w dniu zapisu przedłożą pisemna zgodę rodziców.
 • Uczestnicy muszą posiadad dobry stan zdrowia, mocne buty, nieprzemakalną kurtkę, zalecane książeczki na odznaki GOT.
 • Na mecie można będzie zakupid książeczki GOT oraz prowadzona będzie weryfikacja.

części kolarskiej

Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”

 • W zlocie mogą uczestniczyd rowerzyści bez ograniczeo wiekowych jednak niepełnoletni startują wyłącznie pod opieka dorosłych.
 • Start: z miejsc dowolnie wybranych, jednak minimum długośd trasy winna wynosid 15 km (zgodnie z regulaminem KOT).
  Z cieszyoskiego rynku wyjazd o godzinie 830, trasa: Cieszyn – Zamarski – Kostkowice – Kępa – Łączka (zwiedzanie pracowni rzeźb i obrazów Andrzeja Klimowskiego) – Kisielów – Bładnice – Skoczów (zwiedzanie Muzeum im. G. Morcinka) – Kaplicówka. Długośd trasy około 23km. Maksymalny czas przejazdu ze zwiedzaniem pracowni i muzeum 3:30 godz. Powrót indywidualny.
 • Szczegóły u przodownika turystyki kolarskiej Andrzeja Nowaka, tel.: 508-500-891.
 • Na mecie można będzie zakupid książeczki wycieczek kolarskich oraz prowadzona będzie weryfikacja KOT.

Zakończenie zlotu

Meta zlotu jest zlokalizowana w Skoczowie na wzgórzu Kaplicówka. Uczestnicy przyjmowani będą w godzinach miedzy 1300 a 1400. O godzinie 1415 zorganizowane zostaną równolegle dwa konkursy:

 • wiedzy turystycznej,
 • rowerowy tor przeszkód.

Ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród i zakooczenie imprezy około godziny 1500.

Uwagi organizacyjne

 • Warunkiem uczestnictwa jest przebycie dowolnej trasy ze zwiedzeniem Muzeum Miejskiego w Skoczowie im. Gustawa Morcinka mieszczącym się przy ulicy Fabrycznej. Uczestnicy są zobowiązani uzyskad potwierdzenie w danym obiekcie na karcie uczestnictwa.
 • Uczestnicy biorą udział w zlocie na własna odpowiedzialnośd.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu osobom trzecim.
 • Młodzież do lat 18 musi posiadad kartę rowerową i w czasie przejazdu przestrzegad przepisy kodeksu drogowego.
 • Osoby piesze powinny przestrzegad zasad „Karty Turysty”, ochrony przyrody oraz przepisów przeciwpożarowych.
 • Organizator nie wysyła potwierdzeo zgłoszenia udziału.
 • Karty uczestnictwa można otrzymad:
  • przy wpłacie w siedzibie Koła
  • na mecie zlotu, (za okazaniem dowodu wpłaty)
  • przy wpłatach na konto grup zorganizowanych powyżej 10 osób istnieje możliwośd wysłania na wskazany adres.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Zgłoszenie udziału w zlocie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizatorzy

Opis30.04
03.05
Majówka pod Babią (Górą)
15.05Okolice Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

Prowadzący: Štirba Józek

 • Start: 900
 • Miejsce startu: Remiza strażackia w Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie
 • Trasa:
  • Remiza strażackia w Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie
  • Koniaków
  • Trzanowice
  • Gnojnik
  • Wielopole
  • Ropica
  • Czeski Cieszyn
 • Długość trasy: około 35km
Opis15.05Rajd wokół jeziora Goczałkowickiego
22.05Poznajmy sasiednie regiony - „Pisarzowice kraina azalii”

Prowadzący: Krzysztof Sumera

 • Start: 930, dworzec PKP Bielsko-Biała
 • Trasa (łącznie ok. 40km):
  • Pisarzowice (gospodarstwo specjalistyczne azalii p. Pudełka - wejście płatne),
  • Kęty,
  • Podlesie,
  • Kozy,
  • Lipnik,
  • Bielsko-Biała
 • Dojazd na start: (niestety) we własnym zakresie.

Uwaga: Ze względu na fakt, że południe Polski jest teraz krainą Deszczowców z niepewną pogodą, nie możemy zagwarantować, że wycieczka się odbędzie. Ustalono z prowadzącym, że decyzja zostanie podjęta w dniu wyjazdu - w sobotę. Kto ma zamiar jechać proszę, aby przed wyjazdem, zadzwonił pod nr 783-499-837 lub (033) 8-515-298 - Zbigniew Pawlik i upewnił się czy propozycja jest aktualna.

Opis23.05Zielonoświątkowe smażenie jajecznicy

Prowadzący: Władek Zmełty "Kropelka"

Start: godz. 1000, Cieszyński rynek
Trasa (ok. 15km): ul. Pikiety, Hażlach, Kończyce Wlk.

Jajecznicę smażymy na polu, lecz pod dachem, w gospodarstwie agroturystycznym Strusioland pana Tadeusza Żyły. Przewidziana kulinarna niespodzianka!

Atrakcje:

 • konkurs z Jajem,
 • strzelanie z wiatrówki o "Patelnię przechodnią klubu"
 • strzelanie z łuku.

We wszystkich konkursach przewidziano nagrody.

Wpisowe: 5zł płatne w miejscu startu.
W ramach wpisowego:

 • udział w konkursach,
 • herbata,
 • dodatki do jajecznicy.

Należy zabrać:
 • jajka w ilościach dowolnych,
 • kiełbaski - możliwość własnego smażenia na patyku.

Na miesjcu będzie czynny sklepik z kawą i innymi napojami.
Opis29.05
05.06
50. Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK, Myszków
05.06Okolo Tesina

Impreza podzielona jest na dwie sekcje - pieszą i rowerową, więc każdy powinen znaleźć coś dla siebie. Udział polega na przejechaniu wyznaczonej trasy o różnym kilometrażu (od 20 do 100km) przy potwierdzeniu swej obecności w kilku wskazanych miejscach.

Start: przy dworcu kolejowym w Czeskim Cieszynie w godz. 600-830

Meta: ośrodek Skautów "Nad zaporą" w Czeskim Cieszynie.

Wpisowe: 25-30KC w zależności od trasy

W ramach wpisowego organizator oferuje dyplom udziału, posiłek na mecie oraz nagrody od sponsorów.

Trasy piesze: 15, 25, 30, 50km

Trasy rowerowe: 20 - 100km

Opis13.06XIII Rodzinny Rajd Rowerowy

Regulamin rajdu

Organizator:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
 • Urząd Miasta - MOSiR Cieszyn

Patronat honorowy:

 • Burmistrz miasta Cieszyna p. Bogdan Ficek
 • Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Ryszard Mazur
 • pomysłodawca rajdów rodzinnych p. Grażyna Staniszewska

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów i protest przeciw ich dewastacji, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic, uczczenie jubileuszu 1200-lecia hipotetycznego założenia miasta Cieszyna oraz 100-lecia Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami ruchu drogowego rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 13.06.2010r. o godz. 1000 z Cieszyńskiego rynku

Meta: teren rekreacyjny OSP Cieszyn Boguszowice ul. Motokrosowa, czynna od godz. 1200 do 1600.

Zgłoszenia:

 • od 31.05.2010 do 11.06.2010
  • Oddział PTTK ul. Głęboka 56 (godz. 1200-1600) oraz w
  • Cieszyńskim Centrum Informacji w podcieniach ratusza w Cieszynie w godz. urzędowania.
 • W dniu imprezy od godz. 830- 930 w miejscu startu (świadczenia wyłącznie do wyczerpania zapasów).

Wpisowe:

 • 12zł od osoby przy opłacie do dnia 11.06.2010,
 • 15zł od osoby w dniu imprezy.

Świadczenia:

 • pamiątka z okolicznościowym nadrukiem (do wyczerpania zapasów),
 • pamiątki 1200-lecia miasta Cieszyna,
 • ciepły posiłek oraz herbata na mecie,
 • jeden kupon/osobę na loterię,
 • ubezpieczenie i pomoc medyczna,
 • prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych.

Warunkiem uczestnictwa w loterii i konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

Nagrody:

 • Puchar dla „Rajdowej rodziny” Burmistrza Miasta Cieszyna
 • Puchar dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu” jadącego samodzielnie
 • Niespodzianka dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu - „Rajdowego Juniora”
 • Puchary dla „Rajdowych Seniorów” p. Grażyny Staniszewskiej
 • Puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej Prezesa Oddziału PTTK „Beskid Śląski”
 • Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych i tematycznych związanych z Cieszynem oraz PTTK.
 • Loteria

Trasa: Przejazd ulicami miasta: Regera, Wyższa Brama, Bielska, Brodzińskiego, Zamarska do granicy miasta. Następnie na terenie gminy Hażlach-Zamarski: ul. Poluchnia, Ogrodowa, Kamienna, Rudowska, Akacjowa. Wyjazd i przecięcie drogi nr 938 przy stacji benzynowej Parchowiec. Przejazd ul. Jastrzebska, po ok. 100m, skręcamy w boczną ul. Źródlana, Pogwizdowska, Dębowa, Parchów. Znów wjeżdżamy w granice Cieszyna ul. Boczna, Łanowa, Dzika. W dzielnicy Marklowice wyjeżdżamy na ul. Frysztacką, skąd dojeżdżamy do mety przy ul. Motokrosowej. Łącznie ok. 20km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej za wyjątkiem fragmentu ul. Dzikiej (droga gruntowa). Odpoczynek na półmetku – dawny kamieniołom przy ul. Kamiennej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przejazd trasy w tempie turystycznym regulowanym przez służby organizatora prowadzące peleton.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora

Patronat medialny:

 • Głos Ziemi Cieszyńskiej,
 • Dziennik Zachodni,
 • Głos Ludu - Gazeta Polaków w RCZ,
 • Wiadomości Ratuszowe.

Ubezpieczenie:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
 • dla członków PTTK dodatkowo „Signal Iduna Polska S.A.”

Życzymy wspaniałych przeżyć i dobrej kondycji na trasie

Organizatorzy

Opis20.06Wyprawa ”Od Bystrzycy do Cieszyna"

Prowadzący: Leo Osuchowski (PTTS)

Jest to wyprawa dla rowerowych "Górali" bo przewyższenia trasy są dość duże.

 • Start: w Trzyncu przed dworcem kolejowym o godz. 900.
 • Trasa: Trzyniec, Wendrynia, Nydek, Filipka, Oldrzychowice, Trzyniec ok. 40km.

Informacja szczegółowa wraz z mapą przewyższeń jest umieszczona na stronie PTTS

Opis26.06X Rajd do źródła Olzy

Rajd odbędzie się dnia 26.06. Startujemy w Jabłonkowie w Lasku Miejskim o godz. 1000. Dojazd na start indywidualny - można skorzystać z pociągu z Czeskiego Cieszyna i wysiąść w Nawsiu. Pilotowani - tym razem przez czeską policję dojeżdżamy do Bukowca, gdzie przekroczymy Olzę i następnie już po polskiej stronie dojedziemy do Istebnej-Zaolzie i dalej pod stoki Gańczorki.

Tutaj zostawiamy rowery i pieszo podejdziemy (ok.500m) do miejsca gdzie Olza wytryskuje spod wielkiego kamienia. Następnie już na rowerach wracamy do Istebnej-Zaolzia, gdzie przy schronisku Zaolzianka jest zorganizowana meta. Na mecie rozegramy kilka konkursów turystycznych z nagrodami i wydamy gorący posiłek oraz herbatę.

Udział w rajdzie kosztuje tylko 7zł wpisowego lub 50KC (ubezpieczenie we własnym zakresie). Powrót indywidualny, lecz zaproponujemy jeszcze grupowe zwiedzanie chaty Kawuloka. Trasa to ok 20km w jedną stronę.

Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe "Beskid Śląski" w RCZ.

Opis03.07
05.07
Zielony Górny Śląsk „I znów... jezioro Dzierżno”

Prowadzący: Z. Pawlik

Wyprawa rozpoczyna się dnia 3.07.2010 (w sobotę). Aby dołączyć trzeba udać się do ośrodka "Maytur" nad jeziorem Dzierżno Małe we własnym zakresie o dowolnej porze. Należy jechać z Pyskowic w kierunku Kędzierzyna i przed Byciną skręcić w lewo nad jezioro. Na bazie oczekiwał już będzie kapitan żeglugi jeziorowej Mariusz Urbanek. Wieczorkiem wielkie szantowanie przy ognisku (zabierzcie śpiewniki), pieczenie kiełbasek (część sponsoruje klub, lecz można wziąć też własne).

Niedziela - zwiedzamy Gliwice z wysokosci rowerowego siodełka. W planie: palmiarnia, muzeum odlewnictwa artystycznego, widok na miasto z kościelnej wieży, wieża radiostacji. Po powrocie wyruszymy łodzią żaglową zdobywać nieznane lądy.

Poniedziałek o godz. 1000 wyjazd do Taciszowa, gdzie mamy zaplanowane zwiedzanie ludwisarni państwa Felczyńskich, po powrocie czeka nas dalsze pływanie, chociaż pogoda może nam nieco te plany poprzestawiać.

Koszty to 25 zł/osoba/noc - łóżka piętrowe, bez pościeli wiec konieczny jest śpiwór. Wypożyczenie łodzi dodatkowo płatne, ale negocjacje trwają. Wejścia do palmiarni i muzeum do opłacenia we własnym zakresie.

Obok miejsca biwaku jest restauracja - tawerna, w której dają dobre żarełko, tak, że obiadów nie będziemy gotować. Natomiast śniadania i kolacje jak najbardziej. Kuchnia w ośrodku jest we wszystko potrzebne wyposażona. Trzeba tylko wziąć surowce. Zapisy u B. Toman (033) 8-520-180.

Uwaga!
Kto ma zamiar wybierać prezydenta musi zaopatrzyć się w zaświadczenie!

10.07
17.07
Europejski Zlot UETC-59 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK, Prudnik
Opis11.07Słowackie Beskidy
Opis17.07Do Pszczyny szlakiem cesarsko-królewskim

Prowadzący: Zbigniew Pawlik "Rechtór"

 • Start:o godz. 1000 w Pawłowicach
 • Miejsce startu: przy wiadukcie kolejowym na starej drodze Pawłowice-Cieszyn (ok. 300m od zjazdu z drogi Katowice-Wisła w kierunku Cieszyna).
 • Dojazd na start we własnym zakresie.
 • Trasa: przejazd do Pszczyny rowerami szlakiem oznaczonym wzdłuż dawnej granicy austriacko-pruskiej cały czas bocznymi drogami (25km w jedna stronę).
 • Propozycje zwiedzania w Pszczynie:
  • Żubrowisko,
  • Muzeum Prasy Sląskiej,
  • skansen (bilety we własnym zakresie ok. 6-8zł).
  • Bezpłatnie: fotografia z księżną Daisy (będzie na nas czekać).
 • Powrót: do Pawłowic tą samą drogą lub własnymi wariantami.
 • Dodatkowe informacje: mail do prowadzącego, tel. 783499837
Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" Cieszyn
24.07Śladami starej Orłowej

Prowadzący: O. Santarius

 • Zbiórka: 24.07.2010 na dworcu koljowym w Dziećmorowicach (następny przystanek za Karwiną-RCZ)
 • Start: o godz. 900
 • Temat: Orłowa i okolice
31.07Poznajemy sąsiednie regiony „Od źródła do ujścia Knajki”

Prowadzący: K.Szewczyk

Startujemy tradycyjnie o godz. 1000 z cieszyńskiego rynku. Prowadził będzie "Gwarek" Kaziu Szewczyk i jest to jego wyprawa autorska.

sierpieńObóz kolarski „Niewiadomogdzie”

Prowadzący: Z.Fierla - L.Michalik

sierpieńPoznaj historię obozów zagłady: Oświęcim-Brzezinka

Prowadzący: K.Sumera

Opis06.08Śladami żywocickiej tragedii

Prowadzący: W.Kristen

Spotkanie o godz. 1600 na dworcu kolejowym Hawierzów-Sucha. Odjazd pociągu z Czeskiego Cieszyna o godz. 1542. z Suchej wyruszymy szlakiem tragedii, która wydarzyła się w Zywocicach dnia 6.08.1944r., a ofiarami było 36 miejscowych Polaków. W terenie, w miejscach ich śmierci są ustawione kamienne stele-obeliski. Po przewodnictwem W. Kristena z PZKO odwiedzimy te miejsca na rowerze.

Wycieczka ma unikalny charakter, gdyż pomniczki te stoją niekiedy na prywatnych, czasami niedostępnych posesjach i jak na razie nie powstał żaden oznakowany szlak, który by je łączył. Prowadzący W. Kristen poświęcił sporo czasu aby tą wyprawę przygotować. Przewidziano równiez postój w restauracji, a zakończenie nastąpi na dworcu kolejowym Sucha Górna, skąd powrót do Cieszyna pociagiem o godz. 2015, lub rowerem - wg własnych upodobań.

Opis07.08
21.08
Obóz rowerowy po „Terra incognita czyli... nieznanej ziemi tuż za miedzą”
Opis14.08Rajd Rowerowy Osób Niesłyszących
Opis28.08Rajd Kolarski im. Ryszarda Mielnika

Regulamin

 1. Cel imprezy
  • uczczenie pamięci śp. Ryszarda Mielnika – zasłużonego działacza turystyki kolarskiej - w 10 rocznicę Jego śmierci,
  • uczczenie 50 rocznicy powstania Zabrzańskiego Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Amator”, założonego przez śp. Ryszarda Mielnika,
  • uczczenie 60 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
 2. Termin i meta rajdu

  28 sierpnia 2010 r.(sobota). Meta w Ośrodku Wypoczynkowym „Lasy Borowskie” w Mikołowie - Borowej Wsi.

 3. Organizatorzy
  • Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach,
  • Bytomski Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Catena” w Bytomiu,
  • Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach,
  • Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wagant” w Katowicach,
  • Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wagabunda” w Katowicach,
  • Sekcja Turystyki Kolarskiej :HUGO” w Rudzie Śl.,
  • Klub Turystyki Kolarskiej „Swobodni” w Siemianowicach Śl.,
  • Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach,
  • Zabrzański Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Amator” w Zabrzu
 4. Przebieg rajdu
  • Uczestnicy przybywają na metę rajdu na godz. 1200 trasami dowolnymi lub wyznaczonymi przez poszczególne kluby, komisje i sekcje.
  • Na mecie przewiduje się wspomnienia o śp. Ryszardzie Mielniku oraz konkursy sprawnościowe.
  • Na mecie będzie czynny bar „Borówka”.
  • Dojazd na metę pieszym szlakiem zielonym od kościoła w Borowej Wsi lub tym samym szlakiem od ul. Borowej (boczna ul. 1 Maja) na początku Rudy Śląskiej - Halemby od strony zachodniej, a także drogą z parkingu położonego na początku Rudy Śląskiej.
 5. Zgłoszenia

  Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane na mecie.

 6. Wpisowe i świadczenia
  • Wpisowe na rajd wynosi: 2,00zł.
  • W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują plakietkę rajdową oraz nagrody w konkursach rajdowych.
 7. Warunki uczestnictwa
  • Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego roweru i karty rowerowej.
  • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
  • Członkowie PTTK z opłaconą składka członkowską uczestniczący w rajdzie w zorganizowanych grupach są ubezpieczeni przez PTTK.
  • Udział młodzieży wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  • Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników rajdu i osoby trzecie.
29.08Wycieczka od Ostrawy do Cieszyna

Prowadzący: Tadek Farny z PTTS

 • Start: Ostrawa o godz.9.35 dworzec kolejowy Svinov.
 • Trasa: Polanka nad Odrą, Stara Ves, Brusperk, zapora Olesna, Frydek, Dobra, Nosowice, Dobratice, Smilovice, Ropice, Czeski Cieszyn.
 • Długość trasy: 75km
 • Pociąg z Czeskiego Cieszyna do Ostrawy-Svinova (przez Bogumin) o godz. 833 lub przez Hawierzów o godz. 842
Opis02.09
06.09
Tatry Słowackie
Opis12.09IV wyprawa do ujścia Olzy im. W.Janika

Prowadzący: G i E.Klapuchowie

Zbiórka o godzinie 1015 na dworcu kolejowym w Boguminie. Zwiedzamy kilka miejsc zabytkowych w centrum Bogumina, następnie przemieszczamy się do Starego Bogumina. W Starym Boguminie zobaczymy kośćiół parafialny i przez stare przejście graniczne przejedziemy do Chałupek i dalej w kierunku wsi Olza.

Po drodze zahaczymy o rzekę Odrę. Niestety meandry Odry po powodziach są nieprzejezdne rowerem a i pieszo przejść trudno. Ale postaramy się pokazać chociaż jednego meandra przyjaznego dla kolarzy. Potem podążamy do ujścia Olzy po Polskiej stronie we wsi Olza. W Olzie jest też zaplanowany posiłek (biwak "Europa") ok. godz. 1330.

Dalej trasa prowadzi do Gorzyczek i stamtąd do Wierzniowic i Bogumina. W Boguminie będziemy ok. godz. 1630. Z Bogumina pociągi do Cieszyna odjeżdżają o 1643, 1743, 1843, 1943 a ostatni o 2043.

 • Trasa liczy ok. 35km.
 • Wpisowe: 8 zł lub lub 50KC na posiłek.
 • Pociąg z Czeskiego Cieszyna odjeżdza o godz. 935. Kto chce dojechaś na start pociągiem niech przyjdzie na dworzec o godz. 900. Bilet kupowany na grupe jest tańszy!
Opis16.09Spotkanie w 10 rocznicę śmierci Ryszarda Mielnika
Opis18.09Zlot Gwiaździsty Trzech Braci

 • Spotkanie - meta przy Studni Trzech Braci o godz. 1300 w sąsiednim "Barze u Trzech Braci" wydamy herbatę i przeprowadzmy konkurs krajoznawczy o Cieszynie. Dla najlepszych nagrody.
 • W godz. 1400-1500 będzie wydawany posiłek w restauracji "Targowa" (ul. Nowe Miasto)
 • O godz. 1500 udział w programie X Skarby z Cieszyńskiej Trówły - "Cieszyński przekładaniaec - czyli co z tą tradycją" w Parku przy Muzeum.
 • Wpisowe: 5 zł w tym pamiąki, posiłek, herbata, udział w konkursie.

Zapraszamy zwłaszcza grupy rowerowe oraz indywidualnych kolarzy spoza Cieszyna warto przyjechać - okazja jest wyjątkowa - 1200 lecie Cieszyna, zgłoszenia udziału (lecz bez wpisowego - to na miejscu) na adres mailowy: darekpwl@poczta.onet.pl

Opis26.09Triathlon rowerowy „Ziemia cieszyńska”

Prowadzący: K.Kasztura

Regulamin

 1. Data: 26 września 2010 r. w godzinach od 12:00 do 16:00.
 2. Cel: Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej oraz upowszechniania aktywnego wypoczynku.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Wypełnienie „Karty zgłoszenia”
  2. Dokonanie zapisu przed startem do pierwszego etapu w Biurze Zawodów Nr 1 na płycie Rynku w Cieszynie od godziny 10:30 do 11:45.
  3. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 10zł w Biurze Zawodów nr 1 przed startem do pierwszego etapu.
  4. Posiadanie roweru dowolnej klasy, jednakże wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  5. Kask rowerowy sztywny.
  6. Długopis lub pisak.
 4. Trasa:
  1. Pierwszy etap Cieszyn płyta Rynku– Goleszów ulica Łąkowa (przed bramą boiska piłkarskiego LKS Goleszów) indywidualna jazda na orientacje z wyszukiwaniem określonych wylosowanych przez uczestnika punktów (PK) w terenie. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym bez pomiaru czasu przejazdu; Na starcie należy się zgłosić w biurze zawodów nr 1 od godziny 10:30 do 11:30. Start pierwszego uczestnika o godzinie 12:00. Długość etapu od 12 do 15km.
  2. Drugi etap – jazda indywidualna na czas na terenie gminy Goleszów ulicami – Łąkowa, Dworska, Jaworowa, Graniczna, Lotnicza do ośrodka Markis na górze Chełm. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym Start pierwszego uczestnika o godzinie 13:30. Nawierzchnia drogi asfaltowa, szutrowa, płyty betonowe. Długość etapu 4000m.
  3. Trzeci etap – „cross terenowy” na czas na terenie gminy Goleszów ośrodek Markis na górze Chełm przejazd: ulicą Lotniczą, wyznaczona trasą przez las, przez łąkę, wyznaczoną trasa przez las, ulicą „bez nazwy”, dalej wyznaczoną trasą przez las, wjazd na ulicę Lotniczą i dojazd do ośrodka Markis na górze Chełm. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. Start uczestnika do trzeciego etapu po zakończeniu drugiego etapu przez wszystkich uczestników. Nawierzchnia dróg: asfaltowa, szutrowa, drogi polne i łąki. Długość etapu 2500m.
 5. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów nr 1 przed startem do pierwszego odcinka w Cieszynie na płycie Rynku w okolicy Ratusza czynne od 10:30 do 12:30.
  2. Biuro zawodów nr 2 po starcie do pierwszego odcinka i w trakcie dalszego trwania zawodów na terenie ośrodka Markis na górze Chełm. czynne od 13:00 do zakończenia zawodów.
 6. Kategorie wiekowe:
  NazwaPłećRocznikGrupa wiekowa
  K-1Kobiety1975-199812-35
  K-2Kobiety1974-OPEN36-OPEN
  M-1Mężczyźni1993-199416-17
  M-2Mężczyźni1975-199218-35
  M-3Mężczyźni1960-197436-50
  M-4Mężczyźni1959-OPEN51-OPEN
  Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest zgłoszenie do niej co najmniej trzech uczestników. W przypadku braku żądanej liczby uczestników zawodnik będzie przypisany do kategorii starszej i jest punktowany zgodnie z tą kategorią. W przypadku braku trzech uczestników w kategorii K-2 i M-4 zawodnicy mogą startować w odpowiedniej kategorii K-1 lub M-3 i będą punktowani zgodnie z tymi kategoriami.
 7. Punktacja:
  1. Pierwszy etap: - prawidłowe odnalezienie punktów kontrolnych (PK) w terenie.
  2. Drugi etap – pomiar czasu; zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 1)
  3. Trzeci etap – pomiar czasu; zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP - 2).
  4. Każdy uczestnik otrzyma:
   • „Kartę zawodnika etap 1” – na której zostanie umieszczona mapa i punkty kontrolne (PK). Zostanie ona odebrana zawodnikowi na mecie I etapu.
   • „Kartę zawodnika etap 2 i 3”, na której sędziowie będą wpisywali czasy przejazdu lub pomiar czasu będzie dokonany elektronicznie i zapisany w protokole sędziowskim.
  5. Czasy przejazdu na mecie odcinka 2 i 3 organizator rejestruje w „Protokole sędziowskim”
 8. Zasady punktacji oparte na punktacji negatywnej - zwycięża najmniejsza ilość uzyskanych punktów.
  ZdarzeniePunkty
  Za każdą pełną minutę jazdy etapu 2 i 31
  Za każdą sekundę jazdy etapu 2 i 30.01
  Za ominięcie PKP15
  Za spóźnienie na start etapu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  Za przekroczenie limitu czasu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  Za mylną lub niepełną treść PK, ominięcie PK15
  Za brak, zagubienie numeru startowego15
  Zagubienie lub nieczytelność Karty zawodnika15
 9. Zawody będą rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator może odwołać zawody bez obowiązku podania przyczyny, w tym przypadku gwarantując zwrot poniesionego wpisowego.
 10. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
  • opiekę medyczną i przeciw pożarową,
  • poczęstunek dla uczestników zawodów (napoje chłodzące, posiłek),
  • ubezpieczenie wg listy startowej,
  • kartę zawodnika etap 1, kartę zawodnika etap 2 i 3,
  • numer startowy – do zwrotu po zakończeniu etapu nr 3.
  • dyplom ukończenia dla wszystkich uczestników,
  • Nagrody (puchary, medale) za miejsca od I do III w każdej kategorii.
 11. Organizator nie zwraca wpisowego jeżeli uczestnik nie wystartuje w zawodach lub ich nie ukończy.
 12. Pełnoletni uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na Karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organizatorów.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
  • za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich.
  • materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,
 14. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do:
  • przestrzegania zasad "fair play" wobec innych zawodników,
  • nie zaśmiecania miejsca, gdzie rozgrywają się zawody i szanowania środowiska naturalnego. Obowiązuje zakaz używania szklanych opakowań.
  • dbania o teren rozgrywania zawodów
  • jazdy po oficjalnie wyznaczonej trasie na etapie 2 i 3 o których mowa w punktach 4.2 i 4.3 niniejszego regulaminu.
 15. Pomoc startującemu uczestnikowi z zewnątrz jest dozwolona. To znaczy osoby z zewnątrz mogą pomagać uczestnikowi dostać się na trasę zawodów, usunąć powstałą awarię.
 16. Każdy uczestnik zawodów na starcie otrzymuje numer startowy (umieszczany na kierownicy), którego posiadanie podczas trwania zawodów oraz po przekroczeniu linii mety jest konieczne w celu klasyfikacji. Zgubienie numeru, lub przekroczenie linii mety bez niego skutkuje brakiem klasyfikacji uczestnika.
 17. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora:
  • Upomnienie
  • Dyskwalifikacja po jednym upomnieniu.
 18. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując „Kartę zgłoszenia” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę, wyłacznie na cele niniejszej imprezy, na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 19. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.
 20. Zalecamy jazdę w sztywnych kaskach rowerowych.

W tej imprezie nie ma przegranych. Wygrywa każdy kto pokona własne lęki, uprzedzenia, słabości i dojedzie do mety.

Powodzenia na trasie,
Organiator

Opis02.10Ziemia Cieszyńska znana i nieznana
„Cieszyn - od prehistorii do współczesności”

Prowadzący: Z.Pawlik

Start: z rynku o godz. 1000

Wspólnie w tempie spacerowym przejedziemy do Archeoparku w Podoborze, gdzie ok. 1100 będzie nas czekał przewodnik po pradziejach Cieszyniska. Wstęp płatny 50KC dorośli, 25KC dzieci, emeryci i studenci. Archeopark zwiedza się ok. 1 godziny.

Następnie wrócimy do Cieszyna, gdzie na rowerach odwiedzimy ok. 20 miejsc związanych z jego dawną, nowszą i najnowszą historią. Zapewniam, że nawet starzy cieszyniacy na tej wyprawie dowiedzą się czegoś nowego swym mieście.

Opis17.10Zakończenie sezonu „Niewiadomogdzie”

Prowadzący: J. Gracyasz, J. Rezmer

 • Start: zbiórka na rynku o godz. 1000
 • Trasa: długości 15-25km z metą: nie wiadomo gdzie
 • Wpisowe: 2zł w tym: grill, widełki do kiełbaski, obsługa mini-baru.
 • Możliwość zakupienia ciepłych i zimnych napoi.
 • Towar na grilla we własnym zakresie.
 • Powrot indywidualny.
Opis24.10Rewizyta nad źródłem Olzy
Opis19.12Wigilijka z Ondraszkiem

Prowadzący: B. Toman

Wigilijka odbędzie się w sali Fundacji "Być Razem" przy ul. Wałowej 4-pawilon III w Cieszynie (dzielnica Mała Łąka - za cieszyńską Elektrownią).

 • Rozpoczęcie: o godz. 1600
 • Koszt udziału: 25zł, wpisowe zbiera Basia Toman do dnia 10.12.2010.
 • Wpisowe zawiera: wigilijne dania i napoje, specjalny okazjonalny śpiewnik, wspomnienia i slajdowisko - niespodzianka.

Uwaga! ilość miejsc ograniczona, a członkowie klubu mają pierwszeństwo.

Na wigilijce będą również rozprowadzane kalendarze z programem imprez na 2011r. Dodatkowo spotkanie wigilijne to ostatni dzwonek by opłacić udział w obozie kolarskim Osoblaha 2011. Organizator B.Fukała (PTTS) oczekuje aby na wigilijkę klubową przynieść pieniądze na wpisowe (1500 KC). Jest to już termin ostateczny!!!