Kalendarz imprez na rok 2011
Opis01.01Noworoczne Spotkanie Rowerowe

Prowadzący: J. Rezmer

Spotkanie chętnych 01.01.2011 na Rynku w Cieszynie o godz. 1200, a następnie - jeśli warunki pozwolą - udamy się na przejażdżkę. Długość ewentualnej trasy będzie również uzależniona od warunków atmosferycznych i drogowych.

Opis29.01Bal karnawałowy

Przychylając się do głosu stęsknionych dobrej i prawdziwej zabawy karnawałowej miło mi poinformować, że zarząd klubu podjął decyzję o wskrzeszeniu tradycji organizowania karnawałowych bali przebierańców. Niechaj wszyscy czujący choć odrobinę karnawałowych rytmów sobie zarezerwują termin 29.01.2011r. na klubowy szalenie ekskluzywny "Bal przebierańców". Przebrania tematycznie związane z hasłem EURO 2012.

 • Miejsce akcji: restauracja "Ogrodowa", ul. Mickiewicza, Cieszyn
 • Rozpoczęcie: godz. 1800
 • Koszt: 60zł w tym wszystko za wyjątkiem alkoholu
 • Zapisy i informacje: Irka Dzikowska, Jadwiga Gracyasz

Zbyszek

Opis04.02Zebranie sprawozdawcze za sezon 2010
Rozstrzygnięcie organizowanych w sezonie konkursów

Okres noworoczny to czas przesyłania serdeczności, a więc i my składamy życzenia wszystkiego najlepszego, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, dużo zdrowia i kondycji a przede wszystkim wspaniałych wypraw i tylko dobrych przygód na rowerowych szlakach XLV sezonu kolarskiego. Zima to czas podsumowań tego co za nami, jest to też dobra pora aby przypomnieć wielkie i małe przygody minionego sezonu i zaplanować następne wyprawy.

Zebranie rozpocznie się o godz. 1700 w sali SM Cieszynianka, ul. Hajduka 17 w Cieszynie.

Program

 1. Przywitanie przybyłych.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący,wiceprzewodniczący, sekretarz).
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Sprawozdanie prezesa z działalności zarządu i koła/klubu.
 5. Sprawozdanie skarbnika.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich i wręczenie zdobytych odznak.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głos dla gości.
 9. Rozstrzygnięcie klubowych konkursów na „Najaktywniejszego turystę – kolarza 44. sezonu” oraz „Długodystansowca 44. sezonu” .
 10. Wręczenie nagród dla laureatów konkursów poz. 9 oraz wyróżnień.
 11. Omówienie propozycji programowych na rok 2011 - XLV sezon kolarski.
 12. Dyskusja, wolne wnioski i zatwierdzenie podjętych uchwał.
 13. Multimedialna pokaz „Sezon kolarski 2010 w obiektywie” oraz prezentacja kroniki
 14. Zakończenie (ok. godz. 2000).

W trakcie obrad zapewnimy drobny poczęstunek. Obecność i aktywny udział każdego klubowicza jest bardzo ważna, dlatego pamiętaj, że liczymy na Twoje przybycie.

Wysokość składek w roku 2011:

 • normalna: 36 zł
 • ulgowa: 18 zł

Składki można uregulować w trakcie zebrania.

Zbigniew Pawlik

Opis26.03Topienie Marzanny
Opis02.04Rajd rowerowy z MOSIR-em (Rybnik) do parku krajobrazowego w Rudach
Opis09.04Pierwszy dzwonek w Jastrzębiu
Opis10.04Otwarcie sezonu
Memoriał Kolarski im. Mariana Palowskiego - Doliną Tyry

Prowadzący: A. Nowak

W tym sezonie dwa wydarzenia łączymy w jedno - orwarcie sezonu i memorial im. Mariana Palowskiego.

 • Godzina 0830 - zbiórka na Rynku w Cieszynie
 • Godzina 0900 - spotkanie z turystami z Towarzystwa Rowerowego "Olza" przy PTTS w Republice Czeskiej w alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie przy remizie Straży Pożarnej.
 • Połączony peleton kolarski pojedzie na cmentarz aby złożyć kwiaty, zapalić znicze na grobie i wspomnieć śp. Mariana Palowskiego.
 • Wycieczki do Doliny Tyry, były autorskimi wycieczkami śp. Mariana Palowskiego, więc postanowiliśmy je kontynuować dla uczczenia Jego pamięci, pod nazwą: Memoriał Kolarski im. Mariana Palowskiego. Tyra to dolina między szczytami Ostrego a Jaworowego.
 • Długość trasy około 30km w jedną stronę.
 • Zakończenie i meta zorganizowana będzie w miejscowej restauracji i tam będzie możliwość zakupienia ciepłego posiłku.
 • Powrót we własnym zakresie.
 • Na mecie - niespodzianka.
 • Udział w wycieczce obywał się będzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 • Uwaga! należy posiadać dowód osobisty lub paszport.
 • Prowadzacy:
  • na terytorium PL: Andrzej Nowak "Skryba"
  • na terytorium CZ: Józef Stirba i Józef Gociek
Opis16.04Wojewódzki Zlot Oddziałów PTTK Cieszyn

Regulamin

 1. Organizator: Rada Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego, Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie przy współpracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie.
 2. Termin: 16.04.2011r. (sobota)
 3. Start i Meta: Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków Cieszyn ul. Sportowa 1 (za wzgórzem zamkowym).
 4. Podstawowe cele zlotu: poznanie walorów turystyczno–krajoznawczych i historycznych Cieszyna, spotkanie turystów z różnych środowisk, integracja i wymiana doświadczeń między oddziałami PTTK woj. śląskiego.
 5. Zgłoszenia:
  1. W Zlocie mogą brać udział wszyscy członkowie PTTK i sympatycy zgłoszeni przez Oddziały PTTK.
  2. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe w wysokości 12zł na konto Oddziału PTTK „Beskid Śląski” - Bank Śląski O/Katowice nr 23 1050 1083 1000 0001 0075 8127 lub bezpośrednio w biurze Oddziału Cieszyn ul. Głęboka 56 w godz. 1000-1600 (z przerwą 1400-1500).
  3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 01 kwietnia 2011r.
  4. Uczestnicy biorą udział w Zlocie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
  5. W razie wycofania się Oddziału z udziału w Zlocie, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. Świadczenia w ramach wpisowego:
  • okolicznościowy znaczek zlotowy,
  • posiłek,
  • materiały promocyjne,
  • obsługę przewodnicką,
  • dyplom uczestnictwa w zlocie,
  • prawo uczestnictwa w quizie turystycznym „Czy znasz Cieszyn?”.
 7. Obowiązki uczestników Zlotu:
  1. Uczestników obowiązują ogólne zasady przyjęte na imprezach turystycznych PTTK, a w szczególności przestrzeganie Karty Turysty.
  2. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia.
  3. Celem przekroczenia granicy należy posiadać dowód osobisty lub paszport (obowiązuje również nieletnich).
  4. dodatkowo dla rowerzystów:
   • posiadanie sprawnego roweru i podstawowych części zapasowych, sprawnego oświetlenia,
   • zalecane posiadanie kasku rowerowego (dla nieletnich posiadanie kasku jest obowiązkowe).
   • przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 8. Ramowy przebieg Zlotu:
  • Drużyny zgłaszają się w dniu 16.04.2011r. W godz. 900-930 w punkcie startu: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Sportowa 1 (za wzgórzem zamkowym).
  • Rejestracja w sekretariacie Zlotu – należy okazać dowód opłaty wpisowego, ważną legitymację PTTK – celem weryfikacji danych uczestnika o najdłuższym stażu w PTTK, odbiór świadczeń (przez kierowników grup).
  • Podział uczestników na grupy i wyjście na trasy piesze i rowerowe pod opieką przewodników. Trasy będą obejmować najciekawsze zabytki i osobliwości Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, a dla drużyn kolarskich trasy rowerowe pod opieką przodowników z TKK PTTK „Ondraszek”.
  • Przyjmowanie uczestników na mecie w godz. 1400-1430 i wydanie posiłku.
  • Dla chętnych: rozegranie quizu turystycznego „Czy znasz Cieszyn?”.
  • Rozdanie nagród dla zwycięzców w quizie turystycznym, seniorów Zlotu oraz uczestników o najdłuższym stażu w PTTK.
  • Zakończenie zlotu ok. godz. 1600.
 9. Postanowienia końcowe:
  1. Kierownictwo Zlotu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
  2. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
  3. Wysłanie zgłoszenia na Zlot oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez uczestników.
  4. Dodatkowe informacje udziela biuro Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie tel. (033) 8-521-186 w godzinach pracy.

Życzymy samych pozytywnych doznań na trasach Zlotu

Rada Prezesów Oddziałów PTTK
Województwa Śląskiego
Oddział PTTK„Beskid Śląski”
w Cieszynie

Opis20.04Rowerem po górach Ostry i Mały Jaworowy
Opis25.04Święta, święta i po... czyli Wielkanocny Poniedziałek
29.04
03.05
XLVI Ogólnopolski Wiosenny Rajd Kolarski PTTK „Trójprzymierze”

Regulamin

Organizatorzy

 • Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach
 • Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy „KIGARI” PTTK Kielce

Patronat honorowy

 • Prezydenta Miasta Kielc – Wojciecha Lubawski
 • Starosty Powiatu Kieleckiego – Zdzisława Wrzałki
 • Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa
 • Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny – Roberta Jaworskiego

Cele rajdu

 • Poznanie walorów turystycznych Ziemi Świętokrzyskiej
 • Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
 • Kultywowanie tradycji spotkań turystów kolarzy z Kielc, Lublina oraz Warszawy
 • Zdobycie punktów do weryfikacji odznak regionalnych i turystyki kwalifikowanej

Kierownictwo

 • Komandor Rajdu – Ferdynand Biś tel. (041) 331 77 50
 • V-ce Komandor – Marek Szymczakowski tel. 505 380 259
 • Sekretarz – Renata Tomczak tel. 692 148 026
 • Kierownicy tras:
  • Trasa 1-3 – Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski tel. 513 046 542, Marian Adamczyk
  • Trasa 4 – Ferdynand Biś, Marek Szymczakowski

Termin i miejsce rajdu

 • Termin: 29.04.2011 – 03.05.2011r.
 • Baza imprezy została zlokalizowana w Powiatowym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, gdzie zostaną zakwaterowani uczestnicy imprezy (pokoje 4 osobowe, węzeł sanitarny na zewnątrz pokoju).
 • Zakwaterowanie uczestników rozpocznie się w dniu 29.04.2011r. (piątek) od godziny 1200
 • Oficjalne otwarcie Rajdu nastąpi w dniu 30.04.2011r. (sobota) o godzinie 830

Warunki uczestnictwa

 • Wpisowe wynosi:
  • członkowie PTTK z opłaconą składką za 2011r. i osoby poniżej 18 lat – 130zł
  • pozostali uczestnicy – 140 zł
 • Wypełnione karty zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2.04.2011r. w siedzibie Oddziału pod adresem:
  Oddział Świętokrzyski PTTK, 25–007 Kielce
  ul. Sienkiewicza 29, tel. (041) 344-77-43,
  Strona www: www.pttkkielce.pl
 • Wpłaty należy dokonać wyłącznie na konto Oddziału:
  Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA I/O Kielce
  92 1060 0076 0000 3200 0082 4713
  z dopiskiem „Trójprzymierze Chęciny 2011”
 • Istnieje możliwość przesłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail
 • Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane nie później niż do dnia 10.04.2011r.
 • Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zapewnia

 • Pamiątkowy dyplom za udział w imprezie
 • Okolicznościowy znaczek
 • Pieczątkę rajdową
 • Obsługę przewodnicką podczas trwania imprezy
 • Cztery noclegi z pościelą
 • Ciepły posiłek w czasie trwania ogniska
 • Upominki dla zwycięzców w konkursach krajoznawczych
 • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • Ubezpieczenie na czas trwania imprezy
 • Opis zwiedzanych obiektów
 • Miłą atmosferę i wspólną zabawę przy ognisku
 • Potwierdzenie punktów KOT oraz odznak regionalnych

Obowiązki uczestników

 • Posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku
 • Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody
 • Stosowanie się do postanowień organizatorów
 • Posiadanie dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem. Członkowie PTTK proszeni są o zabranie legitymacji członkowskiej wraz z opłacona składną za rok 2011
 • Każdy uczestnik powinien posiadać rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
 • Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która złoży stosowne pisemne oświadczenie dołączone do karty zgłoszenia
 • Osoby poniżej 18 roku życia powinny posiadać Kartę Rowerową lub Prawo Jazdy Kategorii B1
 • Każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu XLVI Ogólnopolskiego Wiosennego Rajdu Kolarski PTTK oraz regulaminu Powiatowego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

Postanowienia końcowe

 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • Organizator nie zapewnia wyżywienia dla uczestników
 • Organizator nie odpowiada za zaistniałe wypadki, szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim podczas trwania imprezy
 • Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu rowerowego)
 • Wpisowe jest bezzwrotne
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora i jest ostateczna

Program

29 kwietnia (piątek)

 • Godzina 1200 – 1500 - Kwaterowanie uczestników Rajdu Przyjmowanie uczestników Rajdu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach (ul. Białego Zagłębia 1).
 • Godzina 1500 – 1800 - Indywidualne zwiedzanie Chęcin („Szlak Mnicha”, klasztor bernardynek, klasztor franciszkanów, „Niemczówka”, ruiny zamku królewskiego, rezerwat „Góra Rzepka”)
 • Godzina 1800 – 1900 - czas wolny
 • Godzina 1900 – 2100 - wieczór integracyjny
 • Godzina 2200 – 0600 - cisza nocna

30 kwietnia (sobota)

 • Godzina 830 – wyjazd na oficjalne otwarcie rajdu na rynku w Chęcinach
 • Godzina 900 – uroczystość otwarcia Rajdu przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego, objazd ulicami Chęcin i wyjazd na trasę
 • Trasa nr 1. - około 80km.
  • Wycieczkę prowadzą: Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski i Marian Adamczyk
  • Przebieg trasy: Chęciny, Mosty, Chojny, Żerniki, Brzegi, Szczepanów, Miąsowa, Wymysłów, Mzurowa, Rudki, Antolka, Mnichów, Podlesie, Wygoda, Brus, Gozna, Raków, Kulczyzna, Jędrzejów (Muzeum im. Przypkowskich), Jędrzejów (Archiopactwo Cystersów), Wilanów, Lasków, Gawrony, Rudki, Mniszek, Lipnica, Rembieszyce, Karsznice, Nowa Wieś, Bocheniec, Choinki, Jedlnica, Korzecko, Polichno, Gościniec, Chęciny.
  • Obiekty zwiedzane na trasie:
   • Dwór z XIXw., Kościół z XIXw. i cmentarz wojenny 1914-1915 w Brzegach
   • Drewniany kościół z XVIII w. i dwór z XX w. z parkiem w Mnichowie
   • Muzeum im. Przypkowskich i Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie
   • Ruina pałacu w Wilanowie
   • Drewniany kościół z XVIII w. w Rembieszycach
   • Cmentarz wojenny 1914-1915 w Nowej Wsi
 • Godzina 1730 – 1900 - obiadokolacja w Schronisku Młodzieżowym
 • Godzina 1900 – 2000 - wieczór integracyjny
 • Godzina 2200 – 0600 - cisza nocna

1 maja (niedziela)

 • Godzina 830 – wyjazd na trasę
 • Trasa nr 2. - około 70km
  • Wycieczkę poprowadzą: Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski i Marian Adamczyk
  • Przebieg trasy: Chęciny, Tokarnia (skansen), Tokarnia, Wolica, Sokołów Górny – fortalicja Sobkowskich, Sobków, Mokrsko Górne, Mokrsko Dolne, Stare Kotlice, Borszowice, Motkowice, Rębów, Korytnica, Chomentów, Drochów Górny, Drochów Dolny, Zastawie, Chałupki, Dębska Wola, Zbrza, Chełstów-Wojda, Chałupki Zabrzańskie, Ostrów, Lurowizna, stacja kolejowa Radkowice, Lipowica, Przymiarki, Starochęciny, Podzamcze Chęcińskie, Chęciny.
  • Obiekty zwiedzane na trasie:
   • Park Etnograficzny w Tokarni
   • Fortalicja Sobkowskich z 2 poł. XVI w. pod Sobkowem
   • Kościół p.w. św. Stanisława z 2 poł. XVI w. i kirkut w Sobkowie
   • Ruiny zamku z XIV-XVI w. w Mokrsku Górnym
   • Kościół z XIII-XVI w. oraz dawny dwór (obecnie szkoła) w Mokrsku Dolnym
   • Dworek pod Lipą w Starych Kotlicach
   • Pozostałości zespołu dworskiego Lanckorońskich w Motkowicach
   • Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej z około 1800 roku w Rębowie
   • Kościół p.w. św. Floriana z XVII w. w Korytnicy
   • Kościół p.w. św. Marii Magdaleny z XVIII w. w Chomentowie
   • Ruina dworu w Drochowie Dolnym
   • Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach
   • Szkoła w dawnym zespole dworskim w Dębskiej Woli w otoczeniu zabytkowego parku
   • Ptasi Azyl w Ostrowie
   • Kościół p.w. św. Stanisława z XVII w. w Starochęcinach
   • Dwór i brama tryumfalna z XVIIw. w Podzamczu Chęcińskim
 • Godzina 1730 – 1900 - obiadokolacja w Schronisku Młodzieżowym
 • Godzina 1900 – 2100 - ognisko u podnóża zamku Chęcińskiego
 • Godzina 2200 – 0600 - cisza nocna

2 maja (poniedziałek)

 • Godzina 830 - wyjazd na trasę
 • Trasa nr 3. - około 40km
  • Wycieczkę poprowadzą: Andrzej Wągrowski, Lech Otwinowski i Marian Adamczyk
  • Jest to wycieczka dla posiadaczy „górali” oraz rowerów trekingowych, którym nie są straszne trudniejsze warunki terenowe. Trasa o zmiennym ukształtowaniu pionowym prowadzi przez pola i lasy drogami i ścieżkami o gruntowej, piaszczystej, żwirowej i asfaltowej nawierzchni i wymaga dobrej kondycji.
  • Przebieg trasy: Chęciny, Góra Zelejowa (zwiedzanie kamieniołomów oraz przejście skalną granią góry), niebieskim szlakiem pieszym do Jaskini Piekło na Górze Żakowej, kamieniołom „Wspinaczkowy Raj” na Górze Stokowej, kamieniołomy wapienia na Górze Ostrówce („zaglądamy do wnętrza ziemi”), Skałka, Bławatków, rezerwat geologiczny Góra Miedzianka (jaskinia, skalna grań, pozostałości górnictwa miedzi), Obory, Jaskinia Piekło na Górze Bolmińskiej, Góra Milechowska, Milechowy, Bolmin, Grząby Bolmińskie, Jedlica, Korzecko, rezerwat Góra Rzepka, Chęciny.
 • Trasa nr 4. - około 65km (alternatywa dla trasy 3)
  • Wycieczkę poprowadzą: Ferdynand Biś i Marek Szymczakowski.
  • Przebieg trasy: Góra Zelejowa, Zelejowa, Czerwona Góra, Szewce, Zawada, Zagórze, Fabryczna, Janów Dolny, Szczukowice, Brynica, Bugaj, Oblęgorek, Chełmce, Prebenda, Ukraina, Podzamcze Piekoszowskie, Piekoszów, Rykoszyn, Gałęzice, Bławatków, Góra Miedzianka, Miedzianka, Polichno, Gościniec, Chęciny.
  • Obiekty zwiedzane na trasie:
   • Rezerwat „Góra Zelejowa”
   • Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
   • Kościół i zbór ariański w Chełmcach
   • Ruiny barokowego pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim z 1655 r.
   • Sanktuarium maryjne w Piekoszowie
   • Rezerwat geologiczny Góra Miedzianka
   • Bolmin
   • Pomnik lotników w Gościńcu
 • Godzina 1730 – 1900 - obiadokolacja w Schronisku Młodzieżowym
 • Godzina 1900 – 2000 - konkurs krajoznawczy
 • Godzina 2000 – 2200 - zabawa taneczna
 • Godzina 2200 – 0600 - cisza nocna

3 maja (wtorek)

 • Godzina 800 – wyjazd na trasę
 • Trasa nr 5. - około 15km
  • Przebieg trasy: Chęciny, Zelejowa, Czerwona Góra, Sitkówka, Bolechowice, Panek, Jaskinia „Raj”
  • Obiekty zwiedzane na trasie:
   • Rezerwat „Jaskinia Raj”
   • Po zwiedzeniu Jaskini Raj przejazd do Kielc trasą: „Jaskinia Raj”, Panek, Nowiny, Zalesie, Białogon, ul. Krakowska, ul. Panosz-Kadzielnia
 • Rozwiązanie rajdu
Opis29.04
01.05
XXXIV Wojewódzki Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej województwa Opolskiego
07.05Wędryński rajd turystyczny

Projekt "Sport i turystyka bez granic" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - POWT RCz-PL 2007-2013 i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Ślask Cieszyński. Rajd organizowany jest pod patronatem gminy Wędrynia i gminy Goleszów.

Trasy dla pieszych (start o 730, Dom kultury Czytelnia):

 • T1 - Ścieżka edukacyjna - Czytelnia, Wopienka, pod Małym Ostrm, Czytelnia (6km)
 • T2 - Czytelnia, Wopienka, źródło Wędryńki, Praszywa, Czytelnia (12km)
 • T3 - Czytelnia, Wopienka, Wielka Czantorja, Czytelnia (24km)

Trasa rowerowa (start o 900):

 • T4 - Czytelnia, Wopienka, Górnionka, gospoda u Majki, Czytelnia, Wędryński kotar" (7,5km)

Wstęp na wieżę widokową dla uczestników trasy 24km na Czantorię jest darmowy. Dzieci do lat 15 uzestniczą obowiązkowo w towarzystwie osoby dorosłej. Udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

15.05Okolice Czeskiego Cieszyna i Cieszyna

Prowadzący: J.Stirba

Spotkanie z prowadzącym J. Stirbą (PTTS) o godz. 900 w Czeskim Cieszynie przy remizie strażackiej (al. Masaryka). Trasa to na razie niespodzianka... ale daleko od Cieszyna nie odjedziemy.

21.05"O zielony liść kasztanowca"

 • Organizatorzy:
  • Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach, ul. Ziemowita 1 IIIp., 44-100 Gliwice
  • Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy w Gliwicach, Rynek 11, 44-100 Gliwice, tel. (032) 231-05-76.
 • Finansowanie: Rajd dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Cel imprezy: Popularyzacja turystyki kolarskiej i dziedzictwa przyrodniczego wśród mieszkańców Gliwic i powiatu gliwickiego. Poznanie zabytków ziemi Gliwickiej. Zdobywanie punktów odznak turystycznych: Turysta Przyrodnik, Przyjaciel Naturalnego Środowiska, Drewniane budownictwo na Śląsku, KOT.
 • Zbiórka: o godz. 930 przed siedzibą PTTK w Gliwicach, Rynek 11.
 • Start: godz. 1000
 • Trasa: Ostropa (zwiedzanie drewnianego kościoła św. Jerzego), Kozłów, Łany Wielkie - aleja kasztanowa, Rachowice (zwiedzanie drewnianego kościółka św. Trójcy, spichlerza, groty Matki Boskiej nad stawami), w końcu przejazd leśną drogą w kierunku mety rajdu.
 • Meta: szkółka leśna w Rachowicach.
 • Atrakcje: na mecie będą zorganizowane konkursy sprawnościowe, ognisko, pieczenie kiełbasek i rozdanie drobnych upominków dla uczestników rajdu. Najlepsi uczestnicy konkursów sprawnościowych otrzymają dyplomy.
 • Powrót: indywidualny lub grupowy wybraną przez przewodnika trasą.
 • Prowadzący: przodownicy TKK PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach: Władysław Stwarczyk i Jarosław Szerszeń.
 • Warunki uczestnictwa:
  • w rajdzie mogą wziąc udział drużyny składające się z młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich pod opieką nauczycieli lub przodowników turystyki kolarskiej, zgłoszone przez szkoły, kluby i sekcje bez ograniczeń.
  • W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres organizacji zgłaszającej, imię i nazwisko oraz adres kierownika drużyny, imienny wykaz uczestników.
  • Zgłoszenia można składać w oddziale PTTK w Gliwicach, Rynek 11, do dnia 19 maja. Zgłoszenia będą też przyjmowane na zebraniach klubu - we wtorki o godz. 17:00.
  • Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty.
  • Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za swoich uczestników.
  • Organizator nie bieże żadnej odpowiedzalności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu jak i osób trzecich.
  • Zaleca się jazdę w kasakch.
 • Rajd odbędzie się niezależnie od pogody.
 • Ubezpieczenie: uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opis22.05„Pisarzowice kraina azalii” drugie podejście

Prowadzący: K.Szewczyk

Wycieczka rowerowa do Pisarzowic organizowana jest w ramach obchodów "Święta kwitnących azalii". Zbiórka uczestników wycieczki rowerowej o godz. 1000 przed dworcem PKP Bielsko-Biała Główna.

Trasa: ul. Wyzwolenia do Hałcnowa, Pisarzowice ul. Ogrodowa 2. Na miejscu jest Kawiarnia, Herbaciarnia, możliwość zakupienia obiadów domowych. Zwiedzamy ogrody japońskie braci Pudełko, gdzie rosną azalie, magnolie, klony parkowe, wrzosy itp. rośliny. Powrót do Bielska-Białej w grupie z prowadzącym Kazimierzem Szewczykiem.

Informacje kontaktowe
Kazimierz Szewczyk
e-mail
tel. kom. 0-509-121-598

22.05Rajd rowerowy "szlakiem Jana Pawła II"
 • Organizatorzy:
  • Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK oddział Rybnik
  • Rada Dzielnicy Stodoły
  • Impreza dotowana przez miasto Rybnik.
 • Cele rajdu:
  • upamiętnienie pobyty Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II na ziemi rybnickiej,
  • popularyzacja turystyki rowerowej - rodzinnej w ramach obchodów "roku turystyki rodzinnej",
  • poznawanie znakowanych szlaków turystycznych Rybnika i okolic,
  • odkrywanie walorów krajoznawczych ziemi rybnickiej.
 • Trasy:
  • Trasa 1 - z przewodnikiem, zbiórka o godz. 1045 przed pomnikiem Jana Pawła II przed bazyliką w Rybniku.
  • Trasa 2 - dowolna, start z miejsca zamieszkania.
 • Meta: Rybnik-Stodoły, boisko przy ul. księdza Szramka, otwarcie mety o godz. 1200
 • Świadczenia na mecie:
  • Wpisowe: młodzież 1zł, pozostali 2zł.
  • Uczestnik otrzymuje pamiątkowy znaczek rajdowy typu button.
  • Możliwość potwierdzenia uczestnictwa okolicznościową pieczątką.
  • Puchar dla najliczniejszej drużyny
  • Konkursy: sprawnościowe i test okolicznościowy z nagrodami za pierwsze trzy miejsca.
  • Nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika.
 • Uwagi końcowe:
  • Organizator nie ubezpiecza uczestników nie będących członkami PTTK, i nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki i szkody powstałe w czasie trwania rajdu.
  • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Opis28.05Rajd „Karwina-Stare Miasto”

Prowadzący: B. Fukała

 • Organizator: PZKO Karwina Stare Miasto, PTTS w Republice Czeskiej
 • Zbiórka: spotkanie z prowadzącym (kol. Bolek Fukała) o godz. 900, dworzec kolejowy, Karwina
 • Start: godz. 1000 przed domem PZKO Karwina Stare Miasto
 • Wpisowe: 60KC lub 9zł
 • Świadczenia: ciepły posiłek, naklejka pamiątkowa, napój, mapka trasy
 • Trasa: dwa warianty - trasa A ok. 10km, trasa B ok. 30km, trasy będą pilotowane przez PTTS i prowadzone przez miejsca związane z młodzieńczymi latami Gustka.
Opis29.05XIV Rodzinny Rajd Rowerowy

Regulamin

Organizator:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
 • Urząd Miasta - MOSiR Cieszyn

Patronat honorowy:

 • Burmistrz miasta Cieszyna p. Mieczysław Szczurek
 • Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Ryszard Mazur
 • Wójt Gminy Hażlach p. Karol Folwarczny
 • Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tešinské Slezsko p. Bogdan Kasperek

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów i protest przeciw ich dewastacji, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic, realizacja hasła „Rok 2011 rokiem turystyki rodzinnej w PTTK”.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 29.05.2011r. o godz. 1000 z Cieszyńskiego rynku, sekretariat czynny od godz. 830.

Meta: bar „Źródełko”, Zamarski centrum, czynna od godz. 1200 do 1600.

Zgłoszenia:

 • w dniach 18.05 do 27.05. Oddział PTTK ul. Głęboka 56, godz. 1000-1600 z przerwą między 1400 - 1500,
 • w dniach 18.05 do 27.05. Cieszyńskie Centrum Informacji, podcienia ratusza w Cieszynie, godz. 1000-1500.
 • W dniu imprezy od godz. 830 - 930 w miejscu startu (świadczenia wyłącznie do wyczerpania zapasów).

Wpisowe:

 • 13zł od osoby,
 • dzieci do lat 12 - urodzone po 29.05.1999 – 10zł,
 • wpisowe wpłacone w dniu imprezy - 15zł

Świadczenia: rewelacyjna wielozadaniowa chusta buff, ciepły posiłek oraz herbata na mecie, jeden kupon na loterię, ubezpieczenie i pomoc medyczna, prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w loterii i konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

Nagrody:

 • Puchar dla „Rajdowej rodziny” od Burmistrza Miasta Cieszyna
 • Puchar dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie” od organizatora
 • Słodka niespodzianka dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu - „Rajdowego Juniora”
 • Puchary dla „Rajdowych Seniorów” od p. Wójta Gminy Hażlach
 • Puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej od Prezesa Oddziału PTTK „Beskid Śląski”
 • Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych.
 • Loteria

Trasa: start o godz. 1000 z płyty rynku. Przejazd ulicami miasta: Mennicza, Głęboka, Zamkowa, Frysztacka do granicy miasta. Następnie na terenie gminy Hażlach - trasą rowerową czerwoną, do Brzezówki dojazd do drogi nr 937, przecięcie drogi nr 938, przejazd trasa rowerową zieloną przez dzielnice Strumień i Czarne Doły, meta – Zamarski - Karczma Regionalna „U Źródełka” Łącznie ok. 20km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przejazd trasy w tempie turystycznym regulowanym przez służby organizatora prowadzące peleton.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Serwis rowerowy: Jarosław Słota, Cieszyn

Ubezpieczenie: TU Warta, dla członków PTTK dodatkowo Signal Iduna Polska S.A.

Sponsorzy:

 • Hurtownia „Beskid Plus” Cieszyn,
 • Kraft Food Polska Oddział ”Olza” Cieszyn,
 • Centrum Oświetleniowe „Styl” Cieszyn,
 • PSS „Społem” Cieszyn i inne.

Życzymy wspaniałych przezyć i dobrej kondycji na trasie.

Organizatorzy

Mapka

Opis05.06Ziemia Cieszyńska znana i nieznana „Tam gdzie łączą się granice”

Prowadzący: Z.Pawlik

 • Zbiórka: 900, dworzec kolejowy w Czeskim Cieszynie
 • Pociąg do Mostów k/Jabłonkowa, 923, koszt: 43KC (osoba) + 25KC (rower)
 • Trasa: Mosty, Szańce (CZ), Svrcinovec, Cierne, Vysni Konec (SK), Trójstyk, Trojmezi, Trojmedzie, Jaworzynka (PL), Hrcava, Bukowiec, Jabłonków, Cieszyn (CZ).
 • Długość trasy: ok. 50 km
 • Opis trasy: trasa w terenie mocno zróżnicowanym wysokościowo
 • Uwagi: Nie zaszkodzi zabrać waluty państw w których będziemy oraz dowód osobisty.
Opis05.06XIV Rajd Rowerowy Święto Roweru

Czas i miejsce

 • Start: plac pod żyrafą w parku miejskim w Tychach, godz. 1000

Program

 • 1000 - Zbiórka uczestników na placu pod żyrafą.
 • 1100 - Start rajdu i przejazd ulicami miasta Tychy pod eskortą policji.
 • 1230 - Przejazd na metę - plac pod żyrafą.
 • 1245 - Konkursy sprawnościowe i loteria.
 • 1400 - Wręczenie nagród i zakończenie imprezy.

Wpisowe

Wpisowe na rajd wynosi 2zł dla młodzieży i 3zł dla dorosłych. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: pamiątkową naklejkę, okolicznościową pieczątkę oraz możliwość startu w konkursach sprawnościowych i loterii.

Warunki końcowe

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzalności za wypadki i szkody powstałe w trakcie imprezy.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzalność.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Ubezpieczenie uczestnicy powinni sobie zapewnić we własnym zakresie.

Organizator

Klub Turystyki Kolarskiej "Gronie" przy PTTK Tychy
al. Niepodległości 198, 43-100 Tychy
tel. 227-28-93, 227-76-06
Strona internetowe: www.gronie.org
E-mail: ktkol@gronie.org

11.06XII Rajd Rowerowy Powiatu Mikołowskiego, Ornontowice

Regulamin

Organizator

 • Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK w Mikołowie
 • Komandor rajdu: Andrzej Rygulski, tel: 507-283-551, (032) 2-243-614

Cel rajdu

Popularyzacja turystyki kolarskiej, krajoznawstwa, poznanie powiatu Mikołowskiego i szlaków turystycznych, zdobywanie odznaki krajoznawczej "Turysta Powiatu Mikołowskiego" oraz odznaki "Rok turystyki rodzinnej w PTTK".

Termin i miejsce

11 czerwiec 2011 (sobota), meta na boisku stadionu KS "Gwarek" w Ornontowicach.

Ogólne warunki uczestnictwa

 • W rajdzie mogą uczestniczyć koła i kluby PTTK, drużyny szkolne i harcerskie - pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej, młodzież oraz rodziny i turyści indywidualni.
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, ani za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
 • Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzalna za zachowanie się swoich uczestników.
 • Dojazd na metę rajdu dowolnymi trasami.

Zgłoszenia i wpisowe

 • Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się na mecie rajdu w godzinach 1000-1100.
 • Po przyjęciu uczestników zostaną zorganizowane konkursy premiowane nagrodami.
 • Wpisowe wynosi 2zł od każdego z uczestników.

Świadczenia dla uczestników rajdu

W ramach wpisowego uczestnicy zapewniają:

 • pamiątkową naklejkę rajdową,
 • okolicznościową pieczątkę,
 • prawo udziału w konkursach z nagrodami za pierwsze, drugie i trzecie miejsce,
 • puchary dla najliczniejszej drużyny szkolnej i najliczniejszego klubu rowerowego.

Program rajdu

 • Otwarcie rajdu: 1000
 • Konkursy sprawnościowe: 1000-1230
 • Wręczenie wyróżnień i nagród
 • Zakończenie rajdu około godizny 1300

Zaleca się uczestnictwo w rajdzie w kaskach.

Opis12.06Zielonoświątkowe smażenie jajecznicy

Prowadzący: W. Zmełty

Tradycyjnie na Zielone Świątki urządzamy klubową wajecznice. W tym roku przypada to na niedzielę 12 czerwca. Przed godziną 900 zbieramy się na cieszyńskim rynku i wyruszamy doliną Olzy w kierunku Pogwizdowa przez Hażlach, Kończyce Wielkie do Dębowca. Tam urządzimy odpoczynek w pobliżu baru „Solanka" i parku solankowego. Dalej ruszamy w kierunku Ochab do skansenu na Kamieńcu. Po krótkim odpoczynku zabieramy się do rozpalania ogniska i smażenia „wajczówki" z przywiezionych przez siebie produktów. I tu uwaga koleżanki i koledzy - „bez jaj się nie pokazuj". Może też być konsek szpyrki albo masnego boczku, nie zaszkodzi kapke zieleniny. Trzeba też wziąć parę drobnych na wpisowe czy jakiś napój do kupienia w barze. Do zobaczenia przy brytwance pełnej smakowitej wajczówki

Opis18.06
25.06
51. Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK, Nowy Sącz
19.06XXVI Rajd Wagabundy

Cel imprezy

 • Realizacja projektu "Rok turystyki rodzinnej w PTTK".
 • Kontynuacja zwiedzania miasta w ramach zdobywania odznaki krajoznawczej "Znam Katowice".
 • Propagowanie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
 • Upowszechnienie turystyki kolarskiej jako aktywnej formy spędzania czasu.

Program

 • 0930 - wyjazd mieszkańców os. Witosa przy klubie "Kropka".
 • 1000 - zbiórka przy Teatrze Śląskim na Katowickim rynku.
 • 1010 - wyjazd na katowicki Szlak Zabytków Techniki - Szyb Wilson - osiedle Nikiszowiec - osiedle Giszowiec oraz muzeum w Nikiszowcu.
 • 1230 - przjazd do ośrodka Janina-Barbara, przeprowadzenie konkursów sprawnościowych i krajoznawczych.
 • 1430 - Zakończenie rajdu i wręczenie nagród.

Wpisowe i świadczenia

 • Młodzież 2zł, osoby dorosłe 5zł.
 • Obsługa przewodnika.
 • Odcisk okolicznościowej pieczęci oraz naklejka rajdowa.
 • Puchar dla najliczniejszej rodziny.
 • Puchar dla najmłodszego uczestnika.
 • Puchar indywidualny - zwycięzca konkursu krajoznawczego, i nie tylko!
 • Nagrody w konkursach sprawnościowych.
 • Gorący posiłek.
 • Ponadto należy się spodziewać niespodzianek.

Zapisy

 • Podczas czwartkowych zebrań klubu "Kropka", ul. Witosa 18B, w godzinach: 1830-2000
 • Telefonicznie: 504-979-697

Ogólne warunki uczestnictwa

 • Ostateczny termin zgłoszeń klubów PTTK na minimum dzień przed imprezą - wymóg zgłoszenia do ubezpieczenia.
 • Osoby nie będące członkami PTTK, lub z niezapłaconą składką, oraz pozostałe osoby biorące udział w imprezie powinny ubezpieczyć się indywidualnie, ponieważ organizator nie ponosi za nich odpowiedzialności.

Organizator

Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej Wagabunda
ul. Staromiejska 4, 40-013 Katowice
tel. (032) 2-598-314
Strona internetowa: www.wagabunda.katowice.pl

Opis25.06XI Rajd do źródła Olzy

Spotkanie przed wyjazdem na trase będzie w Jabłonkowie.

 • Sekretariat będzie czynny od godz. 900
 • Start planowany jest na godz. 1000.
 • Przejazd (pilotowany przez policje na stronie RCZ) przez Piosek do Bukowca.
 • Olzę przekroczymy na mostku gospodarczym, i przez Istebna Zaolzie dojedziemy pod Gańczorkę. Rowery pozostawimy na improwizowanym parkingu i podejdziemy piechotą ok. 500m do źródła. Tu niespodzianka: miejsce źródła zupełnie zmieniło swój wygląd.
 • Meta w "Barze nad Olzą", gdzie zaserwujemy poczestunek i rozdamy nagrody dla seniora i juniora wyprawy oraz najliczniejszej grupy zorganizowanej.
 • Wpisowe: 50KC lub 8zł płatne na starcie.
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Opis02.07
03.07
„Jezioro Dzierżno po raz ostatni - Cysterski Park Krajobrazowy”

Prowadzący: Z.Pawlik

Informujemy, iż dojazd jest indywidualny - miejsce pobytu ośrodek Maytour nad jeziorem Dzierżno Małe. Ogólny plan dojazdu: Cieszyn, Gliwice, Pyskowice - kierunek Kędzierzyn-Koźle, przed miejscowością Bycina skręt w lewo, objeżdżając jezioro natraficie na miejsce pobytu.

Plan pobytu:

 • sobota przed południem - przyjazd do ośrodka Maytour i zakwaterowanie
 • wyprawa łodzią żaglową pod dowództwem kapitana Urbanka w celu odkrycia nieznanych lądów
 • wieczorne ognisko (niezbędne kiełbaski i śpiewniki)
 • niedziela - wyprawa rowerowa do Rud Wielkich - zwiedzanie muzeum kolejki wąskotorowej, klasztoru cystersów. Trasa liczy w sumie ok. 50km.

Koszt wycieczki: 25 zł/osoba - pokoje 3-4 osobowe (zabierzcie śpiwory), dodatkowo płatna łódka (płatność za każdą godzinę wynajmu) oraz korzystanie z kuchni - 50 zł na grupę za cały pobyt. Kuchnia z pełnym wyposażeniem.

Zarezerwowane zostało 12 miejsc. Zgłoszenia pod numerem telefonu 783-499-837 (Z. Pawlik).

Zapraszam,
Rechtór

Opis15.07
17.07
W Karkonosze ze "Ślimokami"
Opis06.08Śladami żywocickiej tragedii

Prowadzący: W. Kristen

Start od dworca kolejowego w Hawierzowie-Suchej o godz. 800. Można skorzystać z pociagu relacji Czeski Cieszyn - Hawierzów - Ostrawa, który odjeżdża o godz. 740. Przejazd miedzy pamiątkowymi stellami do godz. 1000 - zakończenie imprezy pod pomnikiem z Żywocicach Centrum.

W tym samym dniu PTTS zaplanował kolejny rajd "O kiyrpce Macieja". Na mecie w/w dla chętnych będą wydawane karnety wstępu na Gorolski Swięto w Jabłonkowie. Dojazd rowerem do Jabłonkowa indywidualny. Możliwy też jest start na rajd "O kiyrpce Macieja" z Czeskiego Cieszyna o godz. 1100. Wpisowe jeszcze zostanie określone. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Opis07.08KL Oświęcim–Brzezinka drugie podejście

Prowadzący: W.Nowak

Prowadzący Włodek Nowak oczekuje na uczestników przy dworcu kolejowym Bielsko-Biała o godz. 830. Przyjazd na miejsce startu we własnym zakresie.

W programie: przejazd rowerowy do KL Auschwitz i Brzezinki oraz zwiedzanie.

Powrót: pociągiem do Czechowic i stąd do Bielska znów rowerem.

Długość trasy: ok. 60km.

Koszt pociągu: 8zł wraz z rowerem.

Zapraszamy tych co aktualnie nie leżą na plaży.

15.08
21.08
Obóz kolarski „Osoblaha”

Prowadzący: B. Fukała

Opis28.08Wyprawa do Śląskiej Ostrawy

Prowadzący: T. Farny

Dnia 28.8.2011 będzie start w Hawierzowie Suchej na dworcu kolejowym. Pojedziemy do Ostrawy zamek, zoo, Pietwałd, Sucha. W razie nieustannego deszczu, wycieczka się nie odbędzie. Start o godz. 915.

Z Czeskiego Cieszyna starujemy do Hawierzowa-Suchej pociągiem 843. Zbiórka na dworcu o 815. Koszt przejazdu to 32KC +25KC za rower.

31.08
04.09
Słowackie Tatry po raz drugi

Prowadzący: P. Holisz

Opis11.09Triathlon rowerowy „Ziemia cieszyńska”

Prowadzący: K.Kasztura

 1. Czas: 11 września 2011 r. w godzinach od 1200 do 1600
 2. Cel: Popularyzacja turystyki rowerowej z elementami rywalizacji sportowej oraz upowszechniania aktywnego wypoczynku.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Wypełnienie „Karty zgłoszenia”
  2. Dokonanie zapisu przed startem do pierwszego etapu w Biurze Zawodów Nr 1 na płycie Rynku w Cieszynie od godziny 1030 do 1145.
  3. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 10zł w Biurze Zawodów nr 1 przed startem do pierwszego etapu.
  4. Posiadanie roweru dowolnej klasy, jednakże wyposażonego zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  5. Kask rowerowy sztywny.
  6. Długopis lub pisak.
 4. Trasa:
  1. Pierwszy etap Cieszyn płyta Rynku – Goleszów ulica Łąkowa (przed bramą boiska piłkarskiego LKS Goleszów) indywidualna jazda na orientacje z wyszukiwaniem określonych wylosowanych przez uczestnika punktów (PK) w terenie. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym bez pomiaru czasu przejazdu; Na starcie należy się zgłosić w biurze zawodów nr 1 od godziny 1030 do 1130. Start pierwszego uczestnika o godzinie 1200. Długość etapu od 12 do 15km.
  2. Drugi etap – jazda indywidualna na czas na terenie gminy Goleszów ulicami – Łąkowa, Dworska, Jaworowa, Graniczna, Lotnicza do ośrodka Markis na górze Chełm. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym Start pierwszego uczestnika o godzinie 1330. Nawierzchnia drogi asfaltowa, szutrowa, płyty betonowe. Długość etapu 4000m.
  3. Trzeci etap – „cross terenowy” na czas na terenie gminy Goleszów ośrodek Markis na górze Chełm przejazd: ulicą Lotniczą, wyznaczona trasą przez las, przez łąkę, wyznaczoną trasa przez las, ulicą „bez nazwy”, dalej wyznaczoną trasą przez las, wjazd na ulicę Lotniczą i dojazd do ośrodka Markis na górze Chełm. Przejazd zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym Start uczestnika do trzeciego etapu po zakończeniu drugiego etapu przez wszystkich uczestników. Nawierzchnia dróg: asfaltowa, szutrowa, drogi polne i łąki. Długość etapu 2500m.
 5. Biuro zawodów:
  1. Biuro zawodów nr 1 przed startem do pierwszego odcinka w Cieszynie na płycie Rynku w okolicy Ratusza czynne od 1030 do 1230.
  2. Biuro zawodów nr 2 po starcie do pierwszego odcinka i w trakcie dalszego trwania zawodów na terenie ośrodka Markis na górze Chełm. Czynne od 1300 do zakończenia zawodów.
 6. Kategorie wiekowe:
  LpOznaczeniePłećRocznikWiek
  1.K-1Kobiety1976-199516-35
  2.K-2Kobiety<=1975>=36
  3.M-1Mężczyźni1994-199516-17
  4.M-2Mężczyźni1976-199318-35
  5.M-3Mężczyźni1961-197536-50
  6.M-4Mężczyźni<=1960>=51

  Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest zgłoszenie do niej co najmniej trzech uczestników. W przypadku braku żądanej liczby uczestników zawodnik będzie przypisany do kategorii starszej i jest punktowany zgodnie z ta kategorią. W przypadku braku trzech uczestników w kategorii K-2 i M-4 zawodnicy mogą startować w odpowiedniej kategorii K-1 lub M-3 i będą punktowani zgodnie z tymi kategoriami.

 7. Punktacja:
  1. Pierwszy etap: prawidłowe odnalezienie punktów kontrolnych (PK) w terenie;
  2. Drugi etap – pomiar czasu; zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP-1)
  3. Trzeci etap – pomiar czasu. zaliczenie przejazdu w punkcie kontroli przejazdu (PKP-2).
  4. Każdy uczestnik otrzyma:
   1. „Kartę zawodnika etap 1” – na której zostanie umieszczona mapa i punkty kontrolne (PK). Zostanie ona odebrana zawodnikowi na mecie I etapu.
   2. „Kartę zawodnika etap 2 i 3” na której sędziowie będą wpisywali czasy przejazdu lub pomiar czasu będzie dokonany elektronicznie i zapisany w protokole sędziowskim.
  5. Czasy przejazdu na mecie odcinka 2 i 3 organizator rejestruje w „Protokole sędziowskim”
 8. Zasady punktacji oparte na punktacji negatywnej zwycięża najmniejsza ilość uzyskanych punktów.
  LpZdarzeniePunkty
  1.Za każdą pełną minutę jazdy etapu 2 i 31
  2.Za każdą sekundę jazdy etapu 2 i 30.01
  3.Za ominięcie PKP15
  4.Za spóźnienie na start etapu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  5.Za przekroczenie limitu czasu każda minuta (niepełna minuta pomijana)1
  6.Za mylną lub niepełną treść PK, ominięcie PK15
  7.Za brak, zagubienie numeru startowego15
  8.Zagubienie lub nieczytelność Karty zawodnika15
 9. Zawody będą rozegrane bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator może odwołać zawody bez obowiązku podania przyczyny, w tym przypadku gwarantując zwrot poniesionego wpisowego.
 10. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
  1. opiekę medyczną i przeciw pożarową,
  2. poczęstunek dla uczestników zawodów (napoje chłodzące, posiłek).
  3. ubezpieczenie wg listy startowej.
  4. kartę zawodnika etap 1, kartę zawodnika etap 2 i 3, Numer startowy – do zwrotu po zakończeniu etapu nr 3.
  5. dyplom ukończenia dla wszystkich uczestników.
  6. Nagrody (puchary, medale) za miejsca od I do III w każdej kategorii.
 11. Organizator nie zwraca wpisowego jeżeli uczestnik nie wystartuje w zawodach lub ich nie ukończy.
 12. Pełnoletni uczestnik zawodów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność, natomiast osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na Karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organizatorów.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
  2. za szkody wynikłe w stosunku do uczestników zawodów oraz osób trzecich,
  3. materialnej za rzeczy zaginione w trakcie zawodów,
 14. Uczestnik zawodów zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania zasad "fair play" wobec innych zawodników,
  2. nie zaśmiecania miejsca, gdzie rozgrywają się zawody i szanowania środowiska naturalnego, Obowiązuje zakaz używania szklanych opakowań.
  3. dbania o teren rozgrywania zawodów
  4. jechania po oficjalnie wyznaczonej trasie na etapie 2 i 3 o których mowa w punktach 4.2 i 4.3 niniejszego regulaminu.
 15. Pomoc startującemu uczestnikowi z zewnątrz jest dozwolona. To znaczy osoby z zewnątrz mogą pomagać uczestnikowi dostać się na trasę zawodów, usunąć powstałą awarię.
 16. Każdy uczestnik zawodów na starcie otrzymuje numer startowy (umieszczany na kierownicy), którego posiadanie podczas trwania zawodów oraz po przekroczeniu linii mety jest konieczne w celu klasyfikacji. Zgubienie numeru, lub przekroczenie linii mety bez niego skutkuje brakiem klasyfikacji uczestnika.
 17. Kary za nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń organizatora:
  1. Upomnienie
  2. Dyskwalifikacja po jednym upomnieniu.
 18. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując „Kartę zgłoszenia” akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę, wyłacznie na cele niniejszej imprezy, na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 19. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawane jako wytłumaczenie.
 20. Obowiązuje jazda w sztywnych kaskach rowerowych.

W tej imprezie nie ma przegranych. Wygrywa każdy kto pokona własne lęki, uprzedzenia, słabości i dojedzie do mety.

Powodzenia na trasie
Organizator

Opis15.09
18.09
Ze Ślimokami w Bieszczady
Opis17.09V wyprawa do ujścia Olzy im. W. Janika

Prowadzący: B. Fukała, M. Balcarek

Spotkanie o godz. 815 na dworcu kolejowym w Czeskim Cieszynie. Wyjazd pociągiem (kierunek: Studenka) o godz. 839, koszt przejazdu to 42 (osoba) + 25 (rower) KC. Start o godz. 915 z przystanku kolejowego Dolna Lutynia.

Przejazd trasą: Nierod, Skrzeczoń, ujście Olzy, Wierzniowice, gdzie serwujemy poczęstunek. Wpisowe 50 KC na starcie. Trasa liczy około 30km do przystanku w Dolnej Lutni. Na pewno część ekipy skorzysta z zamówieonej pogody i wykorzysta ją na powrót do Cieszyna rowerem. Prowadzą Beskidziocy z PTTS - Bolek Fukała.

17.09Rower-Reanimacja - warsztaty plecionkarskie

W godzinach 1000-1800 na Moście Przyjaźni w Cieszynie odbędzie się akcja przywracania do życia wiklinowego roweru, który powstał w zeszłym roku i już uszło z niego powietrze.

Opis22.09Europejski Dzień Bez Samochodu

Spotkanie o godz. 1730, przejazd ulicami miasta.

 • Cieszyńska Masa Krytyczna - "rowerem pod prąd".
 • Lobbowanie na rzecz dwukierunkowej organizacji ruchu rowerowego na jezdniach jednokierunkowych.
 • Wesoły autobus - happeningi, akcje artystyczne, warsztaty artystyczne na przystankach autobusowych i w autobusach.

partnerzy:

 • UM w Cieszynie
 • Stowarzyszenie Serfenta
 • TKK Ondraszek
 • Freestyle City Volunteer
Opis25.09Ostrawa-Mosznow Dni NATO - co ty na to?

Prowadzący: Z. Pawlik

Czas wycieczki odpowiada XI Dniom NATO w Ostrawie i II Dniom Sił Powietrznych Armii Republiki Czeskiej. Całość odbywa się na lotnisku międzynarodowym im. Janaczka w Ostrawie-Mosznowie. Szczegóły czekających nas atrakcji na stronie

Na imprezie nie ma wpisowego. Spotkanie uczestników na dworcu w Czeskim Cieszynie o godzinie 815 i jedziemy pociągiem bezpośrednim o godz. 839 do m. Polanka nad Odrou, cena biletu 83KC +25KC za rower. Dalej rowerem ok.10 km na lotnisko w Mosznowie. Powrót indywidualny - raczej na rowerach.

Opis16.10Zakończenie 45. sezonu turystycznego Ondraszka

Prowadzący: Ośka i Bystry

 • Spotkanie i start: o godz. 1000 pod Florianem.
 • Trasa: na ok 20km wiodąca przez: Marklowice, Hażlach, Zamarski (chyba że będzie lało to jedziemy od razu na metę).
 • Meta: ul.Zamarska - ogródek taktyczny panitballa
 • Zapewniamy: ognisko (w razie pogody) lub grill (w razie niepogody), naczynia, sztućce i kubki jednorazowe.
 • Uczestnicy zabierają: śpiewniki, prowiant na ognisko oraz napoje w tym rozgrzewające. Dodatkowa atrakcja: wielka aukcja użytkowych staroci z zasobów klubowych (w aukcji pierwszeństwo mają klubowicze). Na przewidywaną aukcję różnych turystycznych przedmiotów można przynieść również i te własne i próbować je sprzedać. Warunek - niewygórowana cena.

Członkowie PTTK mają ubezpieczenie, a pozostali jadą pod opieką swojego Anioła Stróża lub ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opis03.12IV Barbórkowy rajd szlakiem kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Start: Jastrzębie-Zdrój Jar południowy, godzina 1000.

Trasa: Okolica Jastrzębia-Zdroju.

Zgłoszenia i wpisowe:

 • W siedzibie Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14b, we wtorki i czwartki w godzinach 1500-1700.
 • Jednocześnie prosimy dokonać wpłaty w wysokości 5zł w kasie oddziału lub bezpośrednio na konto:
  Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju
  33 8470 0001 0000 1414 0001
  z dopiskiem: IV Rajd Barbórkowy.

Informacje telefoniczne:

 • Stanisław Głowacki - 506 261 246
 • Andrzej Chełmiński - 605 438 214

Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty i Przepisów o Ruchu Drogowym
 • Uczestnik zobowiązany jest posiadać sprawny rower
 • W przypadku nie stawienia się na starcie, lub wycowania z Rajdu Organizatorzy nie zwracają wpisowego.
 • Rajd odbędzie się bez wzgledu na pogodę.

Dane organizatora:

Opis11.12Wigilijka z Ondraszkiem

Prowadzący: B. Toman

 • Miejsce: świetlica Stowarzyszenia Być razem, ul. Wałowa w Cieszynie. Dla tych co byli w zeszłym roku - wigilijka jest w tym samym miejscu. Dla tych co nie byli - Wałowa jest to ulica w dzielnicy Mała Łąka - przedłużenie Mostowej (z tyłu ciepłowni miejskiej).
 • Czas: 11. grudnia od godz. 1600.
 • Zgłoszenia: telefonicznie u B. Toman (033) 8 520 180 do 7 grudnia (Basia jest organizatorem spotkania).
 • Koszty: 20zł - w tym danie wigilijne
 • W trakcie spotkania dowiemy się nieco o działalności stowarzyszenia.