Kalendarz imprez na rok 2015
Opis01.01Noworoczne Spotkanie Rowerowe

Prowadzący: J. Rezmer

Tradycyjnie już spotykamy się w Nowy Rok w samo południe na rynku w Cieszynie. Trasa wycieczki to ok. 20km.

Pozdrawiam i zapraszam,
Jarek.

Opis09.01Prelekcja - Finlandia z perspektywy bicyklowego zica - poznawanie nowych kultur

Prowadzący: Zbigniew Pawlik

Spotkanie rozpocznie się o 1800 w Teatrze Elektrycznym, zlokalizowanym na ulicy Mickiewicza 3 w Skoczowie. Prelekcję poprowadzi Zbigniew Pawlik.

Opis23.01Zebranie sprawozdawcze, rozstrzygnięcie konkursów sezonu 2014

Czas i miejsce: 23 stycznia 2015r. od godz. 1630 w sali SM Cieszynianka ul. Hajduka 17 w Cieszynie.

Ramowy program

 1. godz. 1700 Przywitanie przybyłych.
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz).
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Sprawozdanie prezesa z działalności zarządu i klubu.
 5. Sprawozdanie skarbnika.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich i wręczenie zdobytych odznak.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głos dla gości.
 9. Rozstrzygnięcie klubowych konkursów na „Najaktywniejszego turystę – kolarza 48 sezonu”, „Długodystansowca 48 sezonu” .
 10. Wręczenie nagród dla laureatów konkursów poz.9 oraz pozostałych wyróżnień.
 11. Omówienie propozycji programowych na rok 2015-XLIX sezon kolarski
 12. Dyskusja, wolne wnioski i zatwierdzenie podjętych uchwał.
 13. Multimedialna prezentacja „XLVIII sezon kolarski w przekroju”
 14. Zakończenie (ok. godz. 2000).

W trakcie obrad zapewnimy mały poczęstunek. Odbędzie się również prezentacja kroniki minionego sezonu oraz rozdanie „kalendarzy-sklerotników” na rok 2015. Pamiętaj, że klub jest aktywny aktywnością swoich członków, więc Twoja obecność jest obowiązkowa. Liczymy zatem na pewne przybycie i cieszymy się na spotkanie.

Uwaga!

Składki członkowskie PTTK oraz klubowe można uregulować na zebraniu (wysokość nie uległa zmianie). Dla ochrony lasów osobom dysponującym adresem e-mailowym niniejszy komunikat wysyłamy w formie elektronicznej

Opis21.02Spotkanie aktywu turystyki kolarskiej województwa Śląskiego w Raciborzu
03.03Prelekcja - "Finlandia z perspektywy rowerowego zica"

Prowadzący: Zbigniew Pawlik

Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej Karwina zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Podróże Marzeń. Wyprawa została zorganizowana przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondraszek, Cieszyn. Prelekcję wygłosi Zbigniew Pawlik.

Czas i miejsce: wtorek 3.3.2015, Biblioteka - Rynek Masaryka, Karwina Frysztat

28.03XXV Topienie Marzanny na Gichcie - Żory

Regulamin

Organizator: Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Wandrus" w Żorach

Start: Żory - rynek godz. 1000

Zgłoszenia: na mecie od godz. 1100, park piaskownia ul. Boczna

Wpisowe:

 • Osoby dorosłe - 2,00 zł
 • Dzieci i Młodzież szkolna - udział bezpłatny

Trasa:

 1. Żory, rynek – Szczejkowice – Palowice – Gichta – Park Piaskownia
 2. Dowolna trasa dojazdowa do Parku Piaskownia w Żorach

Meta: Żory, park piaskownia, ul. Boczna (koniec ulicy pod lasem po lewej stronie)

Atrakcje na mecie:

 • Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę” (Marzanny powinny być zrobione z materiałów ulegających naturalnej biodegradacji)
 • Konkurs strzelania
 • Konkurs zręcznościowy dla dzieci
 • Konkurs sprawnościowy na rowerze

Świadczenia:

 • Puchar dla najliczniejszej drużyny
 • Pieczątka okolicznościowa
 • Przypinka okolicznościowa
 • Puchary i nagrody w konkursach
 • Grillowane kiełbaski i dodatki, oraz kawa, herbata

Sponsorzy:

 • Rada Dzielnicy Kleszczówka,
 • A.G. Łakota sp. j.,
 • Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Warunki uczestnictwa:

 • dobra forma i humor,
 • sprawny rower,
 • ubezpieczenie we własnym zakresie,
 • dzieci biorą udział wyłącznie pod opieką dorosłych

Komandor rajdu: Jerzy Banach e-mail: jerban@wp.pl

Organizatorzy życzą miłych turystycznych wrażeń.

11.04Rajd "Pierwszy dzwonek" w Jastrzębiu-Zdroju

IX Rajd Rowerowy Pierwszy Dzwonek
11.04.2015r – Hala Widowiskowo-Sportowa
Regulamin

 1. Organizatorem Rajdu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Jastrzębie-Zdrój, Klub Turystyki Rowerowej „Wiercipięta”.
 2. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, poznanie tras rowerowych wokół naszego miasta oraz zachęcenie do zdobywania „Kolarskiej Odznaki Turystycznej”.
 3. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność oraz uczestnicy niepełnoletni w towarzystwie opiekuna. Dopuszcza się do udziału młodzież szkolną samodzielnie, posiadającą kartę rowerową, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Rajdzie – powyższe dokumenty należy przedstawić w dniu zawodów podczas weryfikacji.
 4. Szkoły biorące udział w Rajdzie zgłaszają swój udział na listach zbiorczych z pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora. Dla najliczniejszej placówki zostanie ufundowany puchar a dla każdego z uczniów nagroda niespodzianka.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest posiadanie sprawnego roweru i wyposażonego zgodnie z przepisami jak również przestrzeganie prawa o ruchu drogowym. Rajd odbywa się na drogach uczęszczanych przez samochody. Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym! Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny roweru. UDZIAŁ W RAJDZIE TYLKO NA SPRAWNYCH ROWERACH! Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Nie ścigać się. Zachować ostrożność.
 6. Uczestniczący rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, jednakże organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników lub osób trzecich. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą prawni opiekunowie. Uczestnicy nieprzestrzegający prawa o ruchu drogowym będą dyskwalifikowani z Rajdu i nie dopuszczeni do konkurencji sprawnościowych.
 7. Rozpoczęcie i zakończenie rajdu odbędzie się przy Hali Widowiskowo-Sportowej, Aleja Jana Pawła II 6 dn. 11.04.2015 r. Start o godz. 900. Zakończenie Rajdu ok. godziny 1500. W przypadku meczu siatkówki Jastrzębskiego Węgla, start i meta rajdu zostaną przniesione na Stadion Miejski przy ul. Harcerskiej 14 B.
 8. Na mecie każdy otrzyma ciepły posiłek oraz zostaną przeprowadzone konkurencje sprawnościowe dla uczestników, którzy przejadą całą trasę rajdu. Uczestnicy będą rywalizować w kategoriach: indywidualnej i rodzinnej, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 9. „Pierwszy Dzwonek” zostanie przyznany w konkurencjach sprawnościowych w kategoriach:
  Indywidualnej
  • Kategoria I – rocznik 2007 i młodsi
  • Kategoria II – roczniki 2006-2005
  • Kategoria III – rocznik 2004 - 2000
  • Kategoria IV – rocznik 1999 i starsi
 10. Optymalna długość trasy wynosi do 40km – zaliczana do Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK
 11. Zgłoszenia:
  • elektroniczne na stronie - Kolarstwo
  • osobiście w biurze MOSiR – Dział Organizacji Imprez ul. Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie-Zdrój od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500.
  • W zgłoszeniu należy podać :
   • Nazwisko i imię,
   • Datę urodzenia,
   • Adres zamieszkania,
   • Adres e-mail,
   • Rozmiar koszulki T-shirt,
   • Kategorię wiekową
 12. Wpisowe:
  • 7zł – Dzieci do 13 lat ( rocznik 2002 i młodsi)
  • 14zł – Młodzież od 14 lat i starsi ( rocznik 2001 i starsi)
  • W ramach opłaty startowej:
  • Koszulka rajdu – opłata do 2 kwietnia
  • Ciepły posiłek oraz słodka niespodzianka
  • Biuro MOSiR – Dział Organizacji Imprez ul. Harcerska 14 B 44-335 Jastrzębie-Zdrój
   • do 2 kwietnia - od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 (Gwarantowana koszulka rajdu). Hala Widowiskowo-Sportowa , Aleja Jana Pawła II 6
   • w dniu rajdu – 11 kwietnia w godzinach 800-845 (Organizator nie gwarantuje koszulki)
  • Organizator zastrzega, że nie zapewnia koszulek rajdowych dla osób zgłoszonych po terminie!
 13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
 14. Kontakt:
  • Tel. 32 4719450 wew. 32 i 24
  • e-mail: organizacja_mosirjastrzebie@hotmail.com

Organizatorzy

Opis12.04Memoriał kolarski im. M. Palowskiego

Prowadzący: J.Stirba, J.Gociek

O godzinie 900 spotykamy się przy wejściu na cmentarz komunalny w Czeskim Cieszynie - jest to blisko wiaduktu w Boguszowicach. Po spotkaniu przy mogile śp. Mariana wyruszamy na pierwszą rowerową trasę do doliny Tyry - ok 25 km w jedna stronę. Meta w miejscowej restauracji - napitki i jedzenie zamówimy lecz płacimy w własnym zakresie. Powrót trasami dowolnymi.

Opis18.04Zlot Oddziałów PTTK woj. śląskiego Mysłowice

Zgodnie z informacjami przekazanymi na zebraniu sprawozdawczym, zlot odbędzie się 18.04.2015 w Mysłowicach. Start na trasy rowerowe 1R i 2R o godz. 900. Start na trasy piesze 2 i 3 również o godz. 900. Trasa piesza nr 1 rusza o godz. 930.

Chęć udziału wraz z wpisowym należy zgłaszać do dnia 20.03.2015.

 • 02-07 Marca - Maria Biłko-Holisz - Cieszyńskie Centrum Informacji,
 • 09-20 Marca - Barbara Toman - Biuro Turystyki Kwalifikowanej "Ondraszek", ul.Bobrecka.

Dojazd i powrót we własnym zakresie.

Opis26.04Otwarcie sezonu

Prowadzący: A.Nowak „Skryba”

Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie zaprasza 26 kwietnia 2015 roku od godz. 930 pod Floriana na cieszyński rynek, niezależnie od wieku i doświadczenia, każdego z rowerem, na 49 otwarcie sezonu turystyki rowerowej.

Zapisy: godz. 930-955, mała wpłata 8,00 zł.

Start: godz. 1000

Trasa: przejazd częściowo ścieżkami rowerowymi; Cieszyn, Dębowiec, Ochaby - ok. 25 km, wycieczka łatwa. W Dębowcu przerwa regeneracyjna w tężni solankowej i prelekcja. Naturalnym bogactwem Dębowca są zalegające na głębokości ponad 500 m pod ziemią wyjątkowo bogate, unikatowe na skalę światową złoża solankowe.

Meta: łowisko Ochaby, Polskiego Związku Wędkarskiego w Skoczowie. Przewidywany przyjazd na metę ok. godz. 1300.

W ramach wpisowego oferujemy na mecie:

 • indywidualne grillowanie, kiełbasa, herbata lub kawa, dodatki,
 • konkursy z nagrodami
 • pieczątka do zdobywania statuetki na jubileusz „50 lecie Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK Ondraszek” oraz książeczki KOT,
 • karty potwierdzeń do Indywidualnego Rajdu Rowerowego „Ziemia Cieszyńska”

Do nabycia na mecie: napoje chłodzące.

Zakończenie: ok. 1600, powrót indywidualny

Postanowienia końcowe:

 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie podczas trwania wycieczki,
 • udział w wycieczce odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników,
 • członkowie PTTK są ubezpieczeni, pod warunkiem opłaconych składek na 2015r.,
 • osoby niepełnoletnie do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieką osób dorosłych,
 • zalecamy podczas jazdy używać kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych,
 • wycieczka jest imprezą non-profit, organizowana na zasadach samoorganizacji, siłami wolontariatu.

Obowiązki uczestników wycieczki:

 • posiadanie sprawnego technicznie roweru,
 • przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Opis01.05Sabat czarownic na Łysej Górze

Prowadzący: Andrej Nowak "Ziołowy"

W dniu 1.05.2015 na Łysej Górze odbywa się Sabat Czarownic, będzie duży ruch na szczycie. Trasa pagórkowata, ostatnie 8 km dość stromy podjazd na szczyt po asfalcie. Powrót tą samą trasą. Trasa około 100 km..

Zbiórka: 1.05.2015 o godz. 730 na moście "Przyjaźni" - koło zamku.

Potrzebne rzeczy: dokumenty osobiste, oświetleniowe rowerów w.g. Czechów (z przodu, z tyłu i odblaski na kołach).

Opis09.05Na kole kole Nikisza

Startujemy 9 maja o godz 10:00 z Giszowca z Parku pod Lipami, ale trzeba być wcześniej - najlepiej po godzinie 9:00 żeby się zapisać. Trasa prowadzi z Giszowca do ośrodka wodnego Janina, przez dolinę trzech stawów, fabrykę porcelany, staw Upadowa, galerię Szyb Wilson, Nikiszowiec Muzeum, meta - parafia św. Anny. Na mecie żur oraz losowanie nagród. W fabryce porcelany niespodzianka, Wpisowe 5 zł.

Z Cieszyna wyjeżdżamy samochodami o godz. 7:30. Kontakt w sprawie szczegółów: Kazik Szewczyk - "Gwarek" 509 121 598.

Ilość miejsc ograniczona!

Opis16.05Wycieczka „Pod Beskidami”

Prowadzący: M.Machačova, Cz.Byrtus

Towarzystwo rowerowe Olza zaprasza na wycieczkę dnia 16 maja 2015 - sobota. Start o godzinie 10:00 od stacji kolejowej w Boconowicach (możliwość przyjazdu pociągiem 9:21 z Czeskiego Cieszyna). Trasa liczy około 25 km: kierunek Mosty k. Jabłonkowa, Półgróń. Meta na Studziennicznym.

Kontakt:

 • M.Macháč - 00 420 723 293 299,
 • Cz. Byrtus - 00 420 732 762 668.
Opis24.05Zielonoświątkowa jajecznica z ondraszkiem

Prowadzący: W. Zmełty

Opis30.05
06.06
55 Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

Regulamin i karta zgłoszenia na 55 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK jest do pobrania na stronie internetowej Oddziału PTTK w Gdańsku. Osoby towarzyszące wypełniają kartę zgłoszenia taką samą jak kandydaci na przodownika, z pominięciem opłaty za kurs.

Z ostatniej chwili: Ukazała się ostateczna wersja kart zgłoszenia na zlot. Obecnie są trzy wersje kart:

 • dla przodownika
 • dla osoby towarzyszącej
 • dla kandydata na przodownika
W opłatach za noclegi należy uwzględnić opłatę za parkowanie samochodu: 5 zł za dobę.
Opis13.06Okolice Czeskiego Cieszyna

Prowadzący: J.Stirba .J.Gociek

Opis14.06Dzień „Ziołowego” Ziemia Cieszyńska - kraina miodem płynąca

Prowadzący: A.Nowak”Ziołowy”

Wycieczka rozpocznie się o godz. 900 z cieszyńskiego rynku, a zakończy u naszych nowo ochrzczonych Ondraszków - "Roztomiłej" i "Miodzia". Niebywałe atrakcje zapewnione. Prowadzi Ziołowy.

Opis21.06XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy

REGULAMIN

 1. Organizator:
  • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
  • Urząd Miasta- MOSiR Cieszyn
 2. Patronat honorowy:
  • Burmistrz miasta Cieszyna p. Ryszard Macura
  • Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie - pan Jacek Tyczkowski
  • Wójt Gminy Goleszów – pan Krzysztof Glajcar
 3. Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic, popularyzacja hasła „Rowerzysto, bądź widoczny na drodze”.
 4. Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Start:
  • dnia 21.06.2015r. o godz.1000 z cieszyńskiego rynku,
  • sekretariat czynny od godz. 830.
 6. Meta: Dzięgielów, czynna od godz. 1200 do 1600. Na mecie zostaną rozegrane konkursy rekreacyjno-sportowe dla różnych grup wiekowych.
 7. Zgłoszenia:
  • w Oddziale PTTK „Beskid Śląski” ul. Głęboka 56,
  • w Cieszyńskim Centrum Informacji w podcieniach ratusza,
  • w dniu imprezy od godz. 830- 930 w miejscu startu (świadczenia wyłącznie do wyczerpania zapasów).
 8. Wpisowe:
  • 12 zł od osoby dorosłej,
  • dzieci do lat 12 - urodzone po 21.06.2003r. – 10 zł.
 9. Świadczenia:
  • pamiątka rajdowa,
  • ciepły posiłek oraz herbata na mecie,
  • ubezpieczenie i pomoc medyczna,
  • prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.
 10. Nagrody:
  • Dla „Rajdowej rodziny”
  • Nagroda dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie”
  • Słodka niespodzianka dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu „Rajdowego Juniora”
  • Puchar dla „Rajdowych Seniorów”
  • Puchar dla Najliczniejszej grupy zorganizowanej
  • Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych.
 11. Trasa: Przejazd w jedną stronę na trasie Cieszyn – Dzięgielów - ok. 15 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Mapka trasy do pobrania.
  Opis trasy przez Cieszyb w granicach administracyjnych miasta
  • Cieszyński rynek – start o godzinie 1000 - 0 km
  • ul. Regera - 0,16 km
  • ul. Limanowskiego - 0,33 km
  • ul. Pokoju - 0,41 km
  • ul. 3 Maja - 0,97 km
  • al. J. Łyska do ul. Dębowej, granica Cieszyna - 2,40 km
  Opis trasy przejazdu od granicy Cieszyna przez gminę Goleszów do mety w Dzięgielowie, drogą powiatową nr 2608S
  • Cieszyn koniec al. J. Łyska - Puńców początek ul. Cieszyńskiej - 2,40 km
  • Puńców, ul. Sportowa - do obiektów sportowych - 6,50 km
  • przerwa ok. 30 min. od godz. ok. 1040 do 1110
  • powrót do ul. Cieszyńskiej - 6,70 km
  • ul. Kojkowicka - 7,30 km
  • ul. Polna - 7,40 km
  • Dzięgielów ul. Cieszyńska - 9,50 km
  • ul. Spacerowa - 9,80 km
  • ul. Cieszyńska - 10,90 km
  • ul. Targoniny - 11,90 km
  • ul. Lipowa - 13,50 km
  • ul. ks Kulisza - 13,80 km
  • ul. Słoneczna - 14,40 km
  • ul. Cieszyńska - 14,90 km
  • meta: Dzięgiegów ul. Lipowa OSP, przewidywany przyjazd ok. 1230 - 1300 - 15,70 km
  Powrót indywidualny. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje również powrót do miejsca zamieszkania.
 12. Uwagi organizacyjne:
  • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
  • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
  • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • Przejazd trasy w tempie turystycznym regulowanym przez służby organizatora prowadzące peleton.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
  • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 13. Ubezpieczenie: PZU, dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW: Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Jedź z nami bo warto!

Opis27.06XV Rajd do źródła Olzy, Wierch Czadeczka

Regulamin

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej (PTTS)

Patronat honorowy: Henryk Gazurek - Wójt Gminy Istebna

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z Polski i Czech, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, realizacja hasła „turystyka bez granic”.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 27.06.2015r. o godz. 1000, Lasek Miejski Jabłonków (Republika Czeska) sekretariat czynny od godz. 900.

Meta: Bar „Olza” Istebna Zaolzie, czynna od godz. 1400 do 1600.

Zgłoszenia: w dniu i miejscu startu.

Wpisowe: 10 zł lub 70 KC od osoby.

Świadczenia:

 • ciepły posiłek oraz herbata na mecie,
 • udział w konkursie krajoznawczym „Czy znasz Ziemię Cieszyńską”,
 • pamiątkowa naklejka, materiały krajoznawcze, możliwość zwiedzenia chaty Kawuloka w Istebnej.

Nagrody:

 • Dla wyróżnionych grup wedle uznania organizatorów
 • Puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej ufundowany przez Urząd Gminy Istebna
 • Upominki dla zwycięzców w konkursie

Trasa: pilotowany przez Policję przejazd Jabłonków, Piosek, Bukowiec, przekroczenie granicy RCZ-PR, pilotowany przez organizatora przejazd do chaty Kawuloka, następnie przez centrum Istebnej i ul. Wywóz do Istebnej-Zaolzie, drogą leśną pod Gańczorkę. Dojście pieszo do źródła ok. 500m. Powrót do Istebnej Zolzia - do mety. Łącznie ok. 25 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej, w końcowym odcinku gruntowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przejazd trasy w tempie turystycznym regulowanym przez organizatora prowadzącego peleton.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Opis04.07
05.07
Na rowerze i pod żaglami – jezioro Goczałkowickie cz. III dookoła jeziora

Prowadzący: Z. Pawlik

Informujemy że wpisanych jest 20 osób a miejsc w łóżkach jest tylko 18. Istnieje jednak możliwość zakwaterowania w ośrodku na świetlicy na własnej karimacie i w śpiworze. Całkowity koszt noclegu to 500 zł będzie podzielony przez ilość uczestników.

Program: dojazd własny do ośrodka PTTK w Wiśle Małej. Spotykamy się tam w sobotę 04.07.2015 o godz. 900. O godz. 1000 wyruszamy na trasę (objeżdżamy jezioro dookoła). Wieczorem - posiady i wspólne śpiewanie. W niedzielę 05.07.2015 żeglujemy po jeziorze.

12.07
19.07
Zlot UETC Żółkiew Ukraina

Komandor Zlotu - Taras Pacholiuk serdecznie zachęca wszystkich niezdecydowanych do udziału w zlocie. Odbędzie się w miejscowości Zółkiew (ok. 35 km od granicy z Polską - przejście Hrebenne-Rawa Ruska). Nie trzeba się obawiać problemów z działaniami wojennymi konflikt występuje ok. 1000 km na wschód, a na zachodzie życie toczy się normalnie. Jest przygotowana baza - noclegi w agroturystykach zaczynają się od 20zł/noc. W programie mnóstwo atrakcji - zwiedzanie Lwowa, Żółkwi i innych ciekawych miejsc. Wystarczy się zapisać a należności uregulować na miejscu. Nie trzeba kupować waluty - płaci się złotówkami.

Kontakt i informacje: przez maila: darekwpl@poczta.onet.pl.

Warto jechać - druga taka okazja się nie powtórzy!

Opis18.07
25.07
Zachodnie Czechy

Prowadzący: A & R Piszkiewicz

Opis26.07Dzień „Maratończyka” Jak się robi chleb? - Górki Wielkie

Prowadzący: A. Warpechowski

Start: 26.07.2015 r. o godzinie 0945 zbiórka przed Krytą Pływalnią „Delfin” w Skoczowie.

Cel: Przejazd do Chlebowej Chaty w Górkach Małych. Koszt około 14 zł (degustacja)

Chlebowa Chata zaprasza na spotkanie z okruchem tradycji. Dorosłym przypominamy jak życie wyglądało 50 - 100 lat temu i przywołujemy ich wspomnienia, zaś młodszym pokazujemy jak wyglądało życie ich dziadków. W programie między innymi:

 • niezbędne do życia wyposażenie domu,
 • droga "od ziarenka do bochenka",
 • proces wyrobu masła i sera,
 • ciekawostki z życia pszczół.

Całość pokazu kończy się degustacją własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem, masłem, miodem i kawą zbożową - wszystko domowej roboty.

Wycieczkę prowadzi Andrzej Warpechowski tel: 605-549-986

Opis08.08
15.08
64 Centralny Zlot Turystów Kolarzy - Pszczyna 2015

Na stronie Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej jest już dostępny Regulamin Zlotu i Karta Zgłoszenia. Niestety, regulamin w tym momencie nie jest jeszcze w wersji do pobrania, ale Karta zgłoszenia tak. Zgłoszenia będą przyjmowane od 01.04.2015. Wcześniejszych zgłoszeń Organizatorzy nie będą brać pod uwagę.

"Bystry"

Opis16.08„Z rowerową wizytą u sąsiadów” - okolice Bielska-Białej

Prowadzący: W.Nowak

Spotkanie uczestników w Bielsku-Białej przy dworcu PKP o godz. 900. Trasa w okolice Bielska ze zwiedzaniem muzeum automobili i innymi atrakcjami. Trasa liczy ok. 40 km. Przewidywane wpisowe to 5 zł. Wycieczkę prowadzi Włodek Nowak.

21.08
23.08
Rowerem po Opolszczyźnie

Organizator rajdu:

 • Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Raciborzu
 • Komandor rajdu – Marek Walkowicz Tel 798 607 608
 • Impreza dofinansowana przez Urząd Miasta w Raciborzu

Cel rajdu

 • Rozwijanie i krzewienie turystyki kwalifikowanej,
 • kształcenie i doskonalenie kadry turystycznej,
 • propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,
 • szerzenie kultury turystyki,
 • zapoznanie ze zdrowotnymi walorami turystyki rowerowej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia.

Program rajdu

 • 1. dzień – 21.08.2015 (piątek)
  • Spotkanie uczestników rajdu w Raciborzu na placu Długosza o godzinie 800.
  • Wyjazd na trasę o 815.
  • Trasa: Racibórz, Krowiarki, Gościęcin, Głogówek (zwiedzanie miasta z przewodnikiem), Kórnica, Dobra. Długość trasy to około 65 km.
  • Obiadokolacja i nocleg.
 • 2. dzień – 22.08.2015 (sobota)
  • Śniadanie o godzinie 800.
  • Wyjazd na trasę o godzinie 900.
  • Trasa: Dobra, Strzeleczki, Moszna (zwiedzanie zamku z przewodnikiem), Chrzelice, Racławiczki, Dobra. Długość trasy to około 30 km.
  • Obiadokolacja – grill i nocleg.
 • 3. dzień – 23.08.2015 (niedziela)
  • Śniadanie o godzinie 900.
  • Wyjazd na trasę o godzinie 1000.
  • Trasa: Dobra, Brożec, Komorno, Większyce, Kędzierzyn Koźle. Długość trasy to około 40 km.
  • O godzinie 1500 rozpocznie się rejs statkiem po knele gliwickim włącznie ze śluzowaniem. Rejs potrwa około 3 godzin.
  • Wyjazd na trasę Kędzierzyn Koźle, Racibórz (około 40 km). Możliwość powrotu pociągiem o 1927.

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu u. Chopina 16, tel./fax. 0-324-153-093 do dnia 07.08.2015 lub wpłacić na konto oddziału PTTK Racibórz nr 61 8475 0006 2001 0000 0895 0001. Ilość miejsc ograniczona do 30. Szczegółowe informacje u komandora rajdu. Wpisowe wynosi 150 zł dla członków PTTK Racibórz i 170 zł dla pozostałych uczestników.

Świadczenia w ramach wpisowego

 • Znaczek rajdowy,
 • pieczątka,
 • ubezpieczenie,
 • bilety do zamku w Mosznej,
 • przewodnik w Głogówku i Mosznej,
 • 4 posiłki (2x obiadokolacja, 2x śniadanie),
 • grill lub ognisko z prowiantem,
 • 2 noclegi z pościelą w Dobrej,
 • bilet na rejs statkiem po kanale gliwickim.

Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Wskazany jest kask rowerowy.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do osób trzecich.
 • Młodzież i dzieci do lat 18 mog brać udział w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych i muszą posiadać kartę rowerową.
 • Opiekunowie i uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów oraz zasad zawartych w Karcie Turysty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Opis22.08Od Darkowa do Poręby

Prowadzący: B. Fukała

Zapisy: przy moście w Darkowie - Zdroju o godzinie 900.

Start: o godz. 930.

Wpisowe: na starcie 50 kč. lub 8zł.

Trasa: poprowadzi do ujścia Stonawki do Olzy, Dąbrtową - Kiziniec, Dinospark (można pobrać pieczątki), Orłowski rynek, koło byłej kopalni Zofia, do Pietwału. Tu zatrzymamy się w sklepie firmowym fabryki cukierków, gdzie można się zaopatrzyć w słodycze. Dalej pojedziemy koło byłych kopalń Eugeniusz i Wacław. Zatrzymamy się w domu PZKO Orłowa 1, 2, 3 i Pietwałd (była polska szkoła) na odpoczynek i poczęstunek. Dalej pojedziemy przez park w Orłowej - Lutyni, Dziećmorowice, po "cyklotrasie" wzdłuż Olzy do Darkowa.
Trasa liczy 33 km.

Opis28.08
30.08
Broumov-Adršpašskie Skały (CZ)

Prowadzący: B.Toman

Opis05.09
06.09
Rajd pamięci J. Furtaka Grodziec-Żywiec

Prowadzący: Klub, Oddział PTTK Żywiec

Kim był śp. Jasio? Urodził się w 1928r w Żywcu. W 1968 r. wstąpił do miejscowego Oddziału PTTK gdzie najpierw pasjonowała Go turystyka górska i narciarska, lecz stopniowo opanowała go pasja turystyki kolarskiej. Przy PGKiM gdzie pracował założył Koło PTTK nr 21 którego był prezesem, a następnie założył Turystyczny Klub Kolarski „Defekt”, któremu również prezesował. TKK „Defekt” był znany z prężnej działalności w środowisku lokalnym, czy też w ramach Wojewódzkiej Komisji Turystyki Kolarskiej w Bielsku–Białej oraz jej następcy – Ośrodka Turystyki Kolarskiej „Beskidy”. Śp. Jasio był częstym uczestnikiem ogólnopolskich zlotów przodowników turystyki kolarskiej. W roku 1995 za swoją działalność został wyróżniony zaszczytną Złotą Honorową Odznaką PTTK, której niestety nie zdążył odebrać… 02.09.1995r. w drodze powrotnej z rajdu pamięci im. niedawno zmarłego ks. T. Klocka, w Grodźcu na niebezpiecznym zakręcie drogi Cieszyn-Bielsko niepodziewanie zajechała Jasiowi drogę potężna cysterna...

05.09.2015-06.09.2015r. prawie dokładnie w dwadzieścia lat po tej tragedii Babiogórski Oddział PTTK w Żywcu, Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” z Cieszyna organizuje kolarski rajd imienia Furtaka.

Komitet organizacyjny:

 • Babiogórski Oddział PTTK w Żywcu,
 • Wsparcie programowe: Prezes Oddziału Jakub Nowak,
 • Kwatermistrz: Jan Geresz tel. 500-338-932
 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” z Cieszyna,
 • Komandor: Zbigniew Pawlik tel. 783-499-837
 • Trasy: Andrzej Nowak, Maria Biłko-Holisz, Włodzimierz Nowak

Cel: przypomnienie sylwetki i dokonań śp. Jana Furtaka, uczczenie 110 rocznicy powstania Babiogórskiego Oddziału PTTK w Żywcu, promocja walorów krajoznawczych Pogórza Cieszyńskiego, okolic Bielska-Białej i Ziemi Żywieckiej, wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, poznanie uroków i zabytków Żywca.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając swój udział u organizatora.

Start: dnia 05.09.2015r. przewidujemy dwie alternatywy:

 • Spotkanie uczestników - z rowerami nastąpi 05.09.2015 w Cieszynie przy ul. Bobreckiej z tyłu Banku Spółdzielczego przy BTK Ondraszek, gdzie będzie podstawiony bus z przyczepą aby nas podwieźć do Grodźca. Bus ten również przywiezie uczestników z Żywca do Cieszyna po zakończonej imprezie. Stad już rowerami pojedziemy po wyznaczonej trasie, a w dniu następnym z Żywca po objedzie rowerowym zaplanowanej trasy do Cieszyna wrócimy również tym busem. Przejazd jest osobno odpłatny i zależny od ilości uczestników (max12).
 • spotkanie o 9.30 przy krzyżu pamięci Jana Furtaka na zakręcie drogi w Grodźcu (dawna droga E75 Cieszyn - Bielsko-Biała, opodal zjazdu do zamku), start godz. 10.00
 • spotkanie o godz. 9.30 przy dworcu kolejowym w Bielsku- Białej, start godz. 10.00

Trasa przejazdu:

 • pilotowana: Grodziec, Górki Wielkie, Brenna, przełęcz Karkoszczonka, Szczyrk, Buczkowice, Lipowa, Leśna, Żywiec
 • pilotowana: Bielsko-Biała, Bystra Śląska (muzeum Fałata), Wikowice, Łodygowice (dwór), Żywiec; alternatywnie przez Rybarzowice, Szczyrk
 • niepilotowana: Bielsko-Biała, przełęcz Przegibek, Międzybrodzie Bialskie, Czernichów, Tresna, Oczków, Żywiec

Meta: Żywiec - Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Technicznych ul. Komisji Edukacji Narodowej

Program Rajdu

 1. dnia 05.09.2015 (sobota)
  • 915 - Grodziec - zapalenie znicza pod krzyżem
  • 930 - start na trasę rowerowa Grodziec - Żywiec
  • 1500 - spacerkiem po mieście w towarzystwie przewodnika
  • 1720 - spotkanie na cmentarzu przy mogile śp. J. Furtaka
  • 1800 - udział w mszy św. w intencji J. Furtaka i zmarłych turystów kolarzy Podbeskidzia
  • po mszy - spotkanie z władzami Oddziału PTTK w ich siedzibie, ciepły posiłek i wspomnienia
 2. dnia 06.09.2015 (niedziela)
  • śniadanie - we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania
  • 1000 - wyjazd na trasę rowerową według regulaminu
  • zwiedzanie miasta, alternatywnie trasa rowerowa wokół Żywca: Żywiec, Moszczanica, Rychwałd (sanktuarium), Gilowice, Jasna Górka, Pewel Mała, Żywiec.
  • Po powrocie - wykwaterowanie i powrót do Cieszyna zamówionym transportem

Koszty uczestnictwa i zgłoszenia

 • Zgłoszenia są przyjmowane tylko do końca czerwca.
 • Udział w rajdzie - 10 zł,
 • Nocleg - 30 zł (zapewniona pościel)
 • Łącznie - 40 zł.
 • Zgłoszenia na karcie uczestnictwa którą należy przesłać na adres:
  • Babiogórski Oddział PTTK w Żywcu
  • ul. 3 Maja 16,
  • 34-300 Żywiec
 • Tel. (033) 8-612-634
 • Adres e-mail: biuro@zywiec.pttk.pl z równoczesną wpłatą na konto bankowe:
  • BS Żywiec nr 81 8137 0009 0005 0627 2000 0050 z dopiskiem „Rajd im. J.Furtaka”.
 • Ze względu na konieczność bardzo wczesnej rezerwacji noclegów zgłoszenia (z wpłatą) będą przyjmowane wyłącznie do dnia 30.06.2015r.
 • W przypadku rezygnacji z udziału zgłoszonego po 31.07.2015r. lub nie przybycia na zlot organizatorzy nie zwracają wpłaconego wpisowego.

Świadczenia

 • Pamiątkowy dyplom udziału i naklejka,
 • materiały krajoznawcze,
 • zwiedzanie miasta z przewodnikiem,
 • pilotowanie wskazanych tras rowerowych,
 • punkty na KOT,
 • odcisk pieczątki okolicznościowej,
 • kiełbasa z dodatkami do samodzielnego przygotowania na ognisku.
 • Wyżywienie w własnym zakresie - możliwe wykorzystanie wyposażenia kuchni schroniska młodzieżowego.

Uwagi organizacyjne

 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 • Kartę uczestnictwa można pobrać tutaj.
Opis12.09Szwajcaria Czyżowicka

Prowadzący: K. Fukała, Zbyszek Pawlik

Spotkanie odbędzie się na dworcu kolejowym w Czeskim Cieszynie o godzinie 910. Wyjeżdżamy pociągiem do Lutni dolnej o godzinie 937. Następnie już na rowerach przejedziemy trasę:

 • Wierzniowice
 • Gorzyczki
 • Czyżowice
 • Zawada
 • Turza Śląska
 • Godów
 • Gołkowice
 • Piotrowice
 • Cieszyn

Trasa rowerowa liczy około 60 km. Na pociąg kupujemy bilet zbiorowy więc prosimy o punktualność. Po drodze zaplanowana jest niespodzianka.

Opis19.09IX Rajd do ujścia Olzy im. W. Janika

Spotkanie o godz. 910 na dworcu w Czeskim Cieszynie. Wyjazd pociągiem do Bogumina o godz. 937 i dalej już na rowerach do miejsca, gdzie Olza wpada w ramiona Odry. Zakończenie planowane jest w Wierzniowicach. Obowiązuje wpisowe w wysokości 8 zł, w ramach którego będzie posiłek.

Planowany jest powrót do Cieszyna na rowerach ścieżką wzdłuż Olzy (alternatywnie można wrócić znów do Cieszyna pociągiem). Całość z powrotem do Cieszyna to ok 70 km. Należy mieć e sobą korony czeskie na pociąg - bilet zbiorowy będzie kosztował około 50 kc/osoba. Prowadzą Beskidziocy z PTTS.

Opis20.09Dzień ”Rozstrzapka”

Prowadzący: M.Bilko-Holisz

Zbiórka: na rynku w Cieszynie o 900.

Trasa: przejazd do Tradycyjnej Zagrody Rolnej przez Osiedle Bobrek - Wschód do Zamarsk, następnie żółtym szlakiem rowerowym do Dębowca. Odpoczynek przy tężni solankowej. Następnie przejazd do Ochab do skansenu.

Tradycyjna Zagroda Rolna – Skansen Ochaby to największe na południu Polski muzeum zabytków z gospodarstw rolnych, rybackich i wszelkiego rodzaju urządzeń i sprzętu domowego z różnych okresów historii. Odrębną kolekcję stanowią zabytkowe samochody i inne pojazdy. Eksponaty znajdują się w tradycyjnej wiejskiej zagrodzie złożonej ze stajni z wozownią, stodoły, chaty, wiatraka i wiaty.

Opis27.09Dzień ”Paparazziego”

Prowadzący: P.Hamera

Rozpoczynamy o godz. 900 z cieszyńskiego rynku. Jedziemy w kierunku Brennej. Docelowo - niespodzianka, którą w dzień trudno zobaczyć. Co to jest - kto przyjedzie ten się przekona.

Opis03.10Rajd rowerowy Skrbeńsko-Godów

Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów. Trasa rajdu przebiega przez następujące miejscowości: Skrabeńsko, Gołkowice, Skrzyszów, Podbucze, Łaziska, Godów. Długość trasy rajdu wynosi około 23 km..

Opis04.10Dzień ”Wędrowniczka”

Prowadzący: L.Szurman

Zapraszam na wycieczkę rowerową do Ustronia.

Start: spotykamy sie na rynku w Cieszynie o godzinie 900 w niedzielę 4 października.

Trasa: jedziemy bocznymi drogami, w Ustroniu będziemy około godziny 1100.

Atrakcje:

 • zwiedzimy muzeum miejskie z przewodnikiem - wstęp do muzeum opłaca sobie każdy osobno, na przewodnika zbierzemy wspólną składkę;
 • później udamy się do pijalni wód mineralnych na Zawodzie - można zabrać strój kąpielowy, bo będzie można skorzystać z kąpieli w ciepłej wodzie solankowej;
 • oprócz tego powłóczymy się po miasteczku,
 • zahaczymy o ustrońskie mini zoo,
 • wpadniemy na ciastka lub lody do Delicji.

Powrót we własnym zakresie

Opis11.10Zakończenie sezonu

Prowadzący: J. & J.Rezmerowie

Turystyczny Klub Kolarski PTTK "Ondraszek" w Cieszynie zaprasza członków oraz sympatyków "dwóch kółek" na zakończenie 49. sezonu turystycznego. Zbiórka chętnych odbędzie się 11 października (niedziela) o godz. 900 na cieszyńskim Rynku.

Trasa liczy 22 km. Zakończenie trasy w Muzeum Ustrońskim, gdzie zobaczymy Warsztaty Rękodzieła oraz można będzie zwiedzić aktualne wystawy muzealne - wstęp na wystawy płatny: 4 zł. Następnie udamy się do Karczmy Góralskiej na kiełbaskę z grilla wraz z dodatkami w cenie 7 zł. Napoje gorące i zimne do nabycia we własnym zakresie. Wpisowe w wysokości 7 zł, płatne przy zapisach na Rynku.

Zapraszamy,
J.J. Rezmer

Opis22.10Opowieści Wędrowniczka

Dnia 22.10.2015 o godzinie 1600 w auli Uniwersytetu Sląskiego w Cieszynie na ulicy Bielskiej Leszek Szurman - nasz "Wędrowniczek" opowie o swoich przygodach na rowerowym szlaku tegorocznej samotnej wyprawy dookoła Polski szlakiem zamków i nie tylko. Opowieść oczywiście zilustruje pięknymi zdjęciami z własnych zbiorów.

Wstęp darmowy!

Opis09.11Prelekcja: Białoruś - terra incognita

Uniwersytet III Wieku zaprosił Zbyszka Pawlika "Rechtora" aby podzielił się wspomnieniami z rowerowej wyprawy, która odbyła się parę lat temu. Wyprawa wiodła przez Zachodnią Białoruś. Zapraszamy na tą arcyciekawą prelekcję multimedialną pod tytułem "Białoruś - terra incognita".

Prelekcja odbędzie się 09.11.2015 o godzinie 1800 w sali SM Cieszynianka na osiedlu Banotówka.

Wstęp darmowy!

Opis13.12Wigilijka z Ondraszkiem

Prowadzący: B. Toman

Zapraszamy członków i sympatyków TKK Ondraszek na coroczną tradycyjną Wigilijkę Ondraszkową.

Termin: niedziela, 13.12.2015, godzina 1600

Miejsce: restauracja EkoTradycja w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 15 (w tym samym budynku, co Clasic Pub)

Cena: 25 zł/os. obejmuje kolację: ryba, sałatka warzywna, barszcz z krokietem, kawa, herbata, woda mineralna, ciasto, lampka wina oraz jak zwykle niespodzianki programowe!

Zgłoszenia: do 25.11.2015 u Basi Toman