Kalendarz imprez na rok 2018
Opis01.01Noworoczny spacer rowerowy

Prowadzący: Jarek Rezmer - "Bystry"

Witam serdecznie członków i sympatyków "Ondraszka". Spotykamy się już tradycyjnie 1 stycznia (Nowy Rok) na Rynku w Cieszynie o godzinie 1200. Trasa przejażdżki liczy około 15 km, zakończenie w Cieszynie. Na wycieczkę zabieramy: sprawny rower, trzeźwą głowę, dobry humor i trochę zdrowego rozsądku.

15.01Ziemia Święta - prelekcja multimedialna Andrzeja Słoty

Prowadzący: Andrzeja Słoty

Opis19.01Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 19 stycznia 2018r. od godz. 16:30 w sali SM Cieszynianka, ul. Hajduka 17 w Cieszynie (nad byłym dworcem PKP).

Ramowy program

 1. Przywitanie przybyłych (rozpoczęcie obrad o godz. 16:45).
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium stwierdza prawomocności obrad (I-termin 17:00, II termin w wypadku braku quorum). Zebranie w II terminie obraduje wyłącznie w zakresie niniejszego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie prezesa z działalności zarządu klubu w 2017 roku
 4. Sprawozdanie skarbnika.
 5. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich i wręczenie zdobytych odznak.
 6. Ogłoszenie wyników w konkursie na Najaktywniejszego turystę sezonu 2017
 7. Ogłoszenie wyniku w konkursie „Najciekawsza wycieczka sezonu 2017”
 8. Wręczenie dyplomów Oddziału PTTK.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami, głos dla gości.
 10. Omówienie propozycji programowych na 52 sezon kolarski.
 11. Dyskusja, wolne wnioski i zatwierdzenie podjętych uchwał.
 12. Zakończenie (ok. godz. 20:00).

W trakcie obrad: w tle multimedialna prezentacja wydarzeń sezonu 2017, mały poczęstunek, możliwość uregulowania składek PTTK i klubowych na rok 2018. Odbędzie się również prezentacja najnowszej kroniki wydarzeń klubowych, a tym którzy jeszcze nie odebrali przekażemy nowe „sklerotniki” .

Liczymy na pewne przybycie!

Ponadto informujemy, że:

 1. Postanowiliśmy zorganizować konkurs na najciekawszą wyprawę sezonu 2017. W załączeniu przesyłamy formularz konkursowy do wypełnienia, który prosimy oddać e-mailem na w/w adres lub papierowej u B. Toman najpóźniej na zebraniu. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oddanych głosów.
 2. Po latach przerwy podjęliśmy się organizacji Szalenie Ekskluzywnego Klubowego Balu Przebierańców. A zatem w ten ostatni dzień karnawału nie siedź w domu lecz przyjdź dnia 10.02 do restauracji „Pod Dębem”. Koszt 90 zł (płyny rozweselające we własnym zakresie). Zapisy i szczegółowe info - I. Dzikowska - tel. 664-488-702 lub B. Toman BTK Ondraszek. Ilość miejsc ograniczona, więc nie czekaj na ostania chwilę!

Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek” i koła PTTK nr 8

Opis10.02Szalenie ekskluzywny ondraszkowy bal przebierańców

Prowadzący: I. Dzikowska „Kociak” z zespołem

Szalenie Ekskluzywny Bal Przebierańców Ondraszka "Ostatki 2018". Koszt uczestnictwa to 85zł/osoba, 170zł/para. Mile widziane przebrania karnawałowe.

Wysublimowana muzyka DJ Lech - Rewor. Konkursy z nagrodami w tym za najlepsze przebranie. Zabawa w doborowym towarzystwie. Wszystko w cenie za wyjątkiem alkoholu, który trzeba sobie przynieść. Początek o godz. 1703 w restauracji "Pod Dębem" w Cieszynie, dnia 10 lutego.

Karnety do nabycia u "Kociaka" - Ireny Dzikowskiej e-mail, telefon 505-603-707. Ilość miejsc ograniczona!

Opis17.02Narada Aktywu Kolarskiego województwa śląskiego

Spotkanie aktywu kolarskiego województwa śląskiego, które odbędzie sie w Tychach, dnia 17.02.2018. W programie m.in. zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu, obrad, poczęstunek, konferencja Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej.

Koszt udziału to 15 zł. Deklaracje udziału należy przesłać do Rechtora do dnia 24.01.2018, telefon 783-499-837 Dnia 25.01.2018 według zaproszenia należy przesłać zbiorcze wpisowe. Dojazd we własnym zakresie.

24.0328 Topienie Marzanny na Gichcie

Start: Żory, rynek, godzina 10:00.

Zgłoszenia: Na mecie od godziny 11:00, Park Piaskownia ul. Boczna.

Koszt udziału: bezpłatny

Trasa:

 1. Żory - rynek, Szczejkowice, Palowice, Gichta, Park Piaskownia.
 2. Dowolna trasa dojazdowa do Parku Piaskownia w Żorach (przynajmniej 15 km).

Meta: Żory, Park Piaskownia ul. Boczna (koniec ulicy pod lasem, po lewej stronie), gdzie odbędą się:

 • Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę” (Marzanny powinny być zrobione z materiałów ulegających naturalnej biodegradacji)
 • Konkurs strzelania,
 • Konkursy zręcznościowy i sprawnościowy dla dzieci
 • Konkurs sprawnościowy

Świadczenia:

 • Puchar za Najpiękniejszą Marzannę oraz nagrody za wyróżnienia,
 • Pieczątka okolicznościowa,
 • Dyplom okolicznościowy,
 • Medale i nagrody w konkursach,
 • Grillowane kiełbaski i dodatki, kawa, herbata.

Sponsorzy:

 • Zarząd Dzielnicy Kleszczówka
 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Warunku uczestnictwa:

 • Dobra forma i humor oraz sprawny rower,
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie,
 • Dzieci biorą udział wyłącznie pod opieką dorosłych,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników oraz osób trzecich.

Komandor Rajdu: Jerzy Banach, e-mail: jerban@wp.pl

Opis08.04Memoriał kolarski im. M.Palowskiego

Prowadzący: J. Štirba, J. Gociek

Start tradycyjnie przy remizie strażackiej w Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 8:30. Na trasę wyruszamy o godz. 9:00.

Trasa będzie przebiegała następująco: Czeski Cieszyn, Ropica, Końska, Niebory, Oldrzychowice, Tyra. Całkowita długość trasy to ok. 25 km. W Tyrze planujemy posiłek. Powrót będzie indywidualny.

Prowadzący Józek Stirba tel. 724-240-742.

Opis14.04XI Zlot Oddziałów Województwa Śląskiego

Zlot jest organizowany przez Oddział PTTK w Gliwicach i przewiduje cztery trasy piesze i dwie kolarskie. Zakładając, że Ondraszki będą jeżdzić na rowerach, informuję, że start na obie na trasy jest o godz. 9:00. Obie trasy liczą ok. 35 km.

Trasa IV staruje w Gliwicach na rynku. Przejazd w kierunku Taciszowa, Pławniowic, Niewiesza, Toszka. Okolice te penetrowaliśmy w czasie naszych spotkań nad jeziorem Dzierżno.

Trasa V start na rynku w Toszku. Trasa w okolice Toszka i Jemielnicy Meta na zamku w Toszku ok. 13:00.

Wpisowe w wysokości 15 zł od uczestnika należy przesłać (za cała grupę) do 27.03.2018. W ramach wpisowego na mecie kiełbaska do samodzielnego upieczenia oraz herbata, znaczek okolicznościowy, pieczątka. Zgłoszenia udziału proszę przesłać na adres Zbyszka Pawlika do 21.03.2018,a wpisowe - w miarę możliwo ści - zapłaćcie u Basi Toman w Biurze Turystyki Kawalifikowanej Ondraszek. W tym dniu wieczorem wysyłam zbiorcze zgłoszenie. Dojazd własny - myślę, że się rozdzielimy na parę samochodów. Warto wiedzieć, że trasy kolarskie sa częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy z Gliwic, wiec na pewno będzie sporo uczestników.

Opis15.04Forpoczta sezonu: Dzień „Wędrowniczka”

Prowadzący: L. Szurman „Wędrowniczek”

Spotykamy się na rynku o godz. 9:00, aby pod przewodnictwem Wędrowniczka pojechać na Tuł. Tam zostawiamy rowery i wychodzimy na szczyt gdzie masowo rosną przebiśniegi. Jedzenie, tudzież napoje, kupimy w gospodzie, toteż zabieramy tylko pieniądze i nic do jedzenia nie jest potrzebne. Nie robimy też ogniska, o którym mówiliśmy wcześniej.

22.04Otwarcie 52 sezonu kolarskiego

Prowadzący: A. Nowak „Skryba”

Zapisy: odbędą się w godzinach 9:30 – 9:55.

Opłata za udział: 5,00 zł.

Start: o godz.10:00

Trasa: przejazd częściowo ścieżkami rowerowymi oraz drogami utwardzonymi z Cieszyna przez Kaczyce do Zebrzydowic. Długość trasy to ok. 25 km. Trasa jest łatwa.

Przerwa: 11:00–11:30 w Kaczycach z prelekcją pod tytułem „Historia Kopalni im. Morcinka”.

Meta: w Zebrzydowicach, z ogniskiem na terenie parku zamkowego.

Zakończenie wycieczki: o godz. 16:00, powrót indywidualny.

W ramach wpisowego organizator zapewnia kiełbasę do grillowania z dodatkami oraz gorącą herbatę i kawę (grillowanie we własnym zakresie).

Aktywności na mecie:

 • Około godziny 14:00 zaplanowano prelekcję pod tytułem „Gmina Zebrzydowice”.
 • Pasowanie „Na Ondraszka”
 • Konkursy
 • Okolicznościowa pieczątka do KOT.
 • W zamkowej restauracji czynny bufet.

52 otwarcie sezonu zorganizowano przy pomocy i czynnym udziale Turystów z Towarzystwa Rowerowego „Przerzutka” w Zebrzydowicach. Obiekty na mecie udostępnia Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach .

Regulamin

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie, podczas trwania wycieczki.
 2. Udział w wycieczce odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
 3. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pod warunkiem opłacenia składek na 2018 rok.
 4. Niepełnoletni do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieką osób dorosłych.
 5. Zalecamy podczas jazdy używać kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych.
 6. Wycieczka jest imprezą non-profit, organizowana na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu.
 7. Obowiązki uczestników wycieczki:
  • posiadanie sprawnego technicznie roweru,
  • przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, poleceń organizatora oraz zapoznania się z regulaminem wycieczki i w tym celu złożenia własnoręcznego podpisu na liście uczestników wycieczki.
29.04Dzień „Gwarka”

Prowadzący: K. Szewczyk „Gwarek“

Po głębokim namyśle Gwarek postanowił nas jednak "zasmyczyć" do Pszczyny, jednak częściowo przy pomocy PKP. plan jest taki:

 • spotykamy się przy dworcu PKP (będzie świeżo oddany do użytku!),
 • wyjeżdżamy pociągiem o godz. 7:55 do Goczałkowic (przyjazd 9:05).
 • Dalej już na rowerach do Pszczyny, gdzie będziemy m.in. oglądać okolicznościową wystawę niepodległościową.
 • Powrót do Cieszyna - na rowerach przez Strumień.

Tym samym propozycje dwóch wariantów o czym była mowa na otwarciu a także wyjazdu do Pszczyny już z Cieszyna na rowerach jest nieaktualna.

01.05Bily Kamen

Niedaleko Ołomuńca jest duży areał zajęty przez wojsko na poligon. Chodzi o VVP Libava czyli Vojensky Vycvikovy Prostor, Libava. Jest to teren niedostępny, ale właśnie 1 maja co roku robią wyjątek i można go zwiedzać m.in. rowerem. Jest to bardzo ciekawe miejsce, gdzie wypływa Odra i jej źródło jest w ten dzień dostępne. Cała akcja nazywa się Bily Kamen - od białej skały, z którą są związane legendy, a która znajduje się na tym terenie.

Według strony internetowej www.akcebilykamen.cz na terenie poligonu wytyczono ścieżki, na których wolno się przemieszczać. Wejść jest kilka. Wpisowe -wejściówka kosztuje 40 kc. Otrzymuje się mapę i teren można dowolnie eksplorować w godzinach między 7-16. Na terenie poligonu znajduje sie też pałac Bores oraz miejsce nazwane Velka Strelna, gdzie jest dostępna baza gastronomiczna oraz wystawa sprzętu wojskowego.

Koniecznie należy zabrać kask rowerowy, paszport lub dowód osobisty oraz dowód ubezpieczenia. Impreza jest organizowana po raz 25 a w roku ubiegłym poligon odwiedziło aż 5 tysięcy, zwiedzających czyli jest to ciekawa propozycja.

Jak się tam dostać? - pociągiem z Czeskiego Cieszyna do Ołomuńca, skąd będą podstawiane specjalne pociągi w pobliże miejsc wejściowych, ewentualnie samochodem - autostradą na Brno.

Jest to wyjątkowa okazja więc warto z niej skorzystać.

05.05Panorama Beskidu Śląskiego i Śląsko Morawskiego ze szczytu wzniesienia zamarskiego

Wyjazd na wycieczkę z Rynku w Cieszynie o godz. 10:00. Kontakt tel. 664-958-938.

Wycieczka odbędzie się o ile nie będzie lało.

13.05Dzień „Rozstrzapka”

Prowadzący: M. Biłko-Holisz „Rozstrzapek”

20.05Zielonoświątkowa jajecznica

Prowadzący: W. Zmełty „Kropelka”

26.05
03.06
58 Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Kościan

Na stronie www.koscian.pttk.pl pojawił się długo oczekiwany regulamin 58. zlotu przodowników turystyki kolarskiej Boszkowo, który odbędzie się w dniach 26.05.2018-03.06.2018. Jest tam również formularz zgłoszenia. Tutaj zgłoszenia wysyłamy indywidualnie. Proszę osoby towarzyszące przodownikom klubowym aby przekazały informację członkowi zarządu - Alicji Wlach tel. 531-644-310 - jakiemu przodownikowi towarzyszą abyśmy mogli to zbilansować.

Otrzymaliśmy informacje dla tych, którzy zapisali się na zlot. Istnieje możliwość dojazdu wynajętym wagonem od PKP. info tel. 663-292-391. Prośba o pilny kontakt w razie zainteresowania.

08.06
10.06
W górach i na Krupówkach - Zakopane

Prowadzący: I. Dzikowska „Kociak”

Koszt udziału to 170 zł/osoby w cenie są wliczone dwa noclegi, dwa śniadania, dwie obiado-kolacje, przewóz oraz udział w ognisku. Wpisowe wraz z pobraniem zaliczki w wysokości 70 zł płatne w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek.

Informacje: I. Dzikowska, tel. 505-603-707.

09.06Dzień Dziecka z Ondraszkiem

W związku z podjęciem na zebraniu sprawozdawczym Ondraszka inicjatywy "Ola" czyli Aleksandra Sorkowicza, ogłaszam, że klub przystąpił do organizacji imprezy dla dzieci pod nazwą Dzień Dziecka z Ondraszkiem. Oto podjęte na zebraniu zarządu w dniu 15.03.2018 ustalenia:

 1. Termin: 09 czerwca,
 2. Miejsce startu: teren rekreacyjny boiska sportowe koło campingu Olza, godz. 10:00
 3. Do kogo adresowany: dzieci ze szkół podstawowych wraz z opiekunami i nauczycielami wf w szkołach.
 4. Ramowy program:
  • W miejscu startu konkurs rzutu piłką do kosza.
  • Następnie przejazd rowerami ścieżką do Boguszowic.
  • Zwiedzanie schronu bojowego z II Wojny Światowej.
  • Przejazd na Małą Łąkę na metę do ośrodka "Garnizon".
  • Na mecie: zwiedzanie Garnizonu, konkursy sprawnościowe i krajoznawcze, posiłek (samodzielnie upieczony na ognisku), przekazanie nagród zwycięzcom w konkursach, zakończenie.
 5. Wpisowe: 2 zł.
 6. Konieczność posiadania sprawnego roweru.
 7. Impreza jest przygotowywana wyłącznie siłami klubu, więc prosimy Ondraszków o deklaracje obecności oraz pomocy.
16.06XVIII Rajd do źródła Olzy
24.06XXI Rodzinny Rajd Rowerowy
30.06
01.07
Na rowerze i pod żaglami na jeziorze żywieckim - Tresna

Prowadzący: J. i J. Rezmer „Ośka” i „Bystry”

08.07Z rowerową wizytą u sąsiadów w okolice Bielska-Białej

Prowadzący: W. Nowak

12.07
15.07
Zlot gwiaździsty – rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Rowerowa pielgrzymka do Częstochowy. Grupa musi być na miejscu w Częstochowie dnia 13.07.2018 o godzinie 9:00, aby połączyć sie z innymi grupami i wspólnie pojechać na Jasna Górę. Tym samym doszliśmy do wniosku, że z Cieszyna musimy wyjechać o dzień wcześniej a więc nie 13 (piątek), lecz 12 (czwartek). Przewidujemy zatem dwa noclegi, a w związku z możliwymi problemami z zakwaterowaniem zarezerwowaliśmy już nocleg we Wrzosowej koło Częstochowy (7 km od Jasnej Góry) dla 22 osób - tyle może liczyć grupa. Trasa w opracowaniu i szczegóły podamy w terminie późniejszym.

05.08Dzień „Ziołowego”

Prowadzący: A. Nowak „Ziołowy”

06.08Stale żywocickie - jesteśmy Im winni tą pamieć

Prowadzący: W. Kristen

11.08
19.08
Międzynarodowy Zlot UETC w dniach 11-19.08.2018r

W roku 2018 odbędzie się w Polsce - a konkretnie w Kurozwękach (woj. świętokrzyskie) -Międzynarodowy Zlot UETC w dniach 11-19.08.2018r. Będzie to jednocześnie Centralny Zlot Kolarski. Jeszcze nie opublikowano regulaminu zlotu, jednakże według informacji pozyskanych na Radzie Regionalnej Turystyki Kolarskiej woj. Śląskiego, którego jesteśmy członkiem, załatwianie noclegu pozostaje bezpośrednio w gestii zainteresowanych. A zatem jeżeli ktoś ma zamiar mieszkać pod dachem na tym zlocie, to czas najwyższy szukać i rezerwować noclegi w okolicy. Duża część kolarzy ze Śląska już to zrobiła i podobno są już z tym kłopoty. Oczywiście z namiotem nie ma aż takich problemów.

11.08
18.08
Morawy autocamping Straznice

Prowadzący: J. Gurbiel

30.08
02.09
W góry, w góry miły bracie... idziemy na Szrenicę

Prowadzący: B. Toman „Apanaczi”

Koszt udziału to ok. 480 zł/osobę w cenie 3 noclegi (zniżki PTTK honorowane!), 3 śniadania i 3 obiadokolacje. przewóz, przewodnik bilety wstępu do Parku Narodowego i huty szkła kryształowego. Wpisowe wraz z zaliczką 100 zł można włpacać w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek.

Informacje B. Toman, tel.502599613

08.09Nocna wycieczka zbójnika Ondraszka

Prowadzący: P. Hamera „Paparazzi”

16.09Dzień „Maratończyka”

Prowadzący: A. Warpechowski „Maratończyk”

29.09Rajd do ujścia Olzy im. W. Janika
07.10Dzień Mariusza

Prowadzący: M. Bubik

Mariusz Bubik poprowadzi nas śladami "Orła z Wisły". Trasa Cieszyn-Wisła Malinka. W programie m.in zwiedzanie skoczni imienia A. Małysza z wjazdem na belkę startową. Mocne wrażenia gwarantowane.

14.10Zakończenie sezonu

Prowadzący: J. i J. Rezmer „Ośka” i „Bystry”

27.10Z okazji 100-lecia - spacer po Cieszynie „Szlakiem Niepodległości”

Prowadzący: „Rechtór” Z.Pawlik

27.10
28.10
Wyprawa Degustacyjna na Południowe Morawy

Wspólnie z Twardzielami - Kołem PTTK nr 30 przy Oddziale PTTK Cieszyn - Ondraszek organizuje Wyprawę Degustacyjną na Południowe Morawy w dniach 27-28.10.2018r. Koszt udziału to 350 zł/os. W cenie nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja, biesiada winna z degustacją wyrobów miejscowych winnic wraz z zimną płytą i muzyką na żywo, przewóz, pilot i ubezpieczenie.

Wpisowe wraz z zaliczką w wysokości 100 zł należy wpłacać w Biurze Turysytki Kwalifikowanej Ondraszek.

Informacje: B. Toman i A. Słota tel. 501-097-945.

09.12Wigilijka z „Ondraszkiem”

Prowadzący: B. Toman „Apanaczi”