Kalendarz imprez na rok 2018
Opis01.01Noworoczny spacer rowerowy

Prowadzący: Jarek Rezmer - "Bystry"

Witam serdecznie członków i sympatyków "Ondraszka". Spotykamy się już tradycyjnie 1 stycznia (Nowy Rok) na Rynku w Cieszynie o godzinie 1200. Trasa przejażdżki liczy około 15 km, zakończenie w Cieszynie. Na wycieczkę zabieramy: sprawny rower, trzeźwą głowę, dobry humor i trochę zdrowego rozsądku.

15.01Ziemia Święta - prelekcja multimedialna Andrzeja Słoty

Prowadzący: Andrzeja Słoty

Opis19.01Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 19 stycznia 2018r. od godz. 16:30 w sali SM Cieszynianka, ul. Hajduka 17 w Cieszynie (nad byłym dworcem PKP).

Ramowy program

 1. Przywitanie przybyłych (rozpoczęcie obrad o godz. 16:45).
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. Prezydium stwierdza prawomocności obrad (I-termin 17:00, II termin w wypadku braku quorum). Zebranie w II terminie obraduje wyłącznie w zakresie niniejszego porządku obrad.
 3. Sprawozdanie prezesa z działalności zarządu klubu w 2017 roku
 4. Sprawozdanie skarbnika.
 5. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich i wręczenie zdobytych odznak.
 6. Ogłoszenie wyników w konkursie na Najaktywniejszego turystę sezonu 2017
 7. Ogłoszenie wyniku w konkursie „Najciekawsza wycieczka sezonu 2017”
 8. Wręczenie dyplomów Oddziału PTTK.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami, głos dla gości.
 10. Omówienie propozycji programowych na 52 sezon kolarski.
 11. Dyskusja, wolne wnioski i zatwierdzenie podjętych uchwał.
 12. Zakończenie (ok. godz. 20:00).

W trakcie obrad: w tle multimedialna prezentacja wydarzeń sezonu 2017, mały poczęstunek, możliwość uregulowania składek PTTK i klubowych na rok 2018. Odbędzie się również prezentacja najnowszej kroniki wydarzeń klubowych, a tym którzy jeszcze nie odebrali przekażemy nowe „sklerotniki” .

Liczymy na pewne przybycie!

Ponadto informujemy, że:

 1. Postanowiliśmy zorganizować konkurs na najciekawszą wyprawę sezonu 2017. W załączeniu przesyłamy formularz konkursowy do wypełnienia, który prosimy oddać e-mailem na w/w adres lub papierowej u B. Toman najpóźniej na zebraniu. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oddanych głosów.
 2. Po latach przerwy podjęliśmy się organizacji Szalenie Ekskluzywnego Klubowego Balu Przebierańców. A zatem w ten ostatni dzień karnawału nie siedź w domu lecz przyjdź dnia 10.02 do restauracji „Pod Dębem”. Koszt 90 zł (płyny rozweselające we własnym zakresie). Zapisy i szczegółowe info - I. Dzikowska - tel. 664-488-702 lub B. Toman BTK Ondraszek. Ilość miejsc ograniczona, więc nie czekaj na ostania chwilę!

Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek” i koła PTTK nr 8

Opis10.02Szalenie ekskluzywny ondraszkowy bal przebierańców

Prowadzący: I. Dzikowska „Kociak” z zespołem

Szalenie Ekskluzywny Bal Przebierańców Ondraszka "Ostatki 2018". Koszt uczestnictwa to 85zł/osoba, 170zł/para. Mile widziane przebrania karnawałowe.

Wysublimowana muzyka DJ Lech - Rewor. Konkursy z nagrodami w tym za najlepsze przebranie. Zabawa w doborowym towarzystwie. Wszystko w cenie za wyjątkiem alkoholu, który trzeba sobie przynieść. Początek o godz. 1703 w restauracji "Pod Dębem" w Cieszynie, dnia 10 lutego.

Karnety do nabycia u "Kociaka" - Ireny Dzikowskiej e-mail, telefon 505-603-707. Ilość miejsc ograniczona!

Opis17.02Narada Aktywu Kolarskiego województwa śląskiego

Spotkanie aktywu kolarskiego województwa śląskiego, które odbędzie sie w Tychach, dnia 17.02.2018. W programie m.in. zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu, obrad, poczęstunek, konferencja Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej.

Koszt udziału to 15 zł. Deklaracje udziału należy przesłać do Rechtora do dnia 24.01.2018, telefon 783-499-837 Dnia 25.01.2018 według zaproszenia należy przesłać zbiorcze wpisowe. Dojazd we własnym zakresie.

Opis23.03
25.03
Ondraszek na dachu Ukrainy
24.0328 Topienie Marzanny na Gichcie

Start: Żory, rynek, godzina 10:00.

Zgłoszenia: Na mecie od godziny 11:00, Park Piaskownia ul. Boczna.

Koszt udziału: bezpłatny

Trasa:

 1. Żory - rynek, Szczejkowice, Palowice, Gichta, Park Piaskownia.
 2. Dowolna trasa dojazdowa do Parku Piaskownia w Żorach (przynajmniej 15 km).

Meta: Żory, Park Piaskownia ul. Boczna (koniec ulicy pod lasem, po lewej stronie), gdzie odbędą się:

 • Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę” (Marzanny powinny być zrobione z materiałów ulegających naturalnej biodegradacji)
 • Konkurs strzelania,
 • Konkursy zręcznościowy i sprawnościowy dla dzieci
 • Konkurs sprawnościowy

Świadczenia:

 • Puchar za Najpiękniejszą Marzannę oraz nagrody za wyróżnienia,
 • Pieczątka okolicznościowa,
 • Dyplom okolicznościowy,
 • Medale i nagrody w konkursach,
 • Grillowane kiełbaski i dodatki, kawa, herbata.

Sponsorzy:

 • Zarząd Dzielnicy Kleszczówka
 • Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Warunku uczestnictwa:

 • Dobra forma i humor oraz sprawny rower,
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie,
 • Dzieci biorą udział wyłącznie pod opieką dorosłych,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników oraz osób trzecich.

Komandor Rajdu: Jerzy Banach, e-mail: jerban@wp.pl

Opis08.04Memoriał kolarski im. M.Palowskiego

Prowadzący: J. Štirba, J. Gociek

Start tradycyjnie przy remizie strażackiej w Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 8:30. Na trasę wyruszamy o godz. 9:00.

Trasa będzie przebiegała następująco: Czeski Cieszyn, Ropica, Końska, Niebory, Oldrzychowice, Tyra. Całkowita długość trasy to ok. 25 km. W Tyrze planujemy posiłek. Powrót będzie indywidualny.

Prowadzący Józek Stirba tel. 724-240-742.

Opis14.04XI Zlot Oddziałów Województwa Śląskiego

Zlot jest organizowany przez Oddział PTTK w Gliwicach i przewiduje cztery trasy piesze i dwie kolarskie. Zakładając, że Ondraszki będą jeżdzić na rowerach, informuję, że start na obie na trasy jest o godz. 9:00. Obie trasy liczą ok. 35 km.

Trasa IV staruje w Gliwicach na rynku. Przejazd w kierunku Taciszowa, Pławniowic, Niewiesza, Toszka. Okolice te penetrowaliśmy w czasie naszych spotkań nad jeziorem Dzierżno.

Trasa V start na rynku w Toszku. Trasa w okolice Toszka i Jemielnicy Meta na zamku w Toszku ok. 13:00.

Wpisowe w wysokości 15 zł od uczestnika należy przesłać (za cała grupę) do 27.03.2018. W ramach wpisowego na mecie kiełbaska do samodzielnego upieczenia oraz herbata, znaczek okolicznościowy, pieczątka. Zgłoszenia udziału proszę przesłać na adres Zbyszka Pawlika do 21.03.2018,a wpisowe - w miarę możliwo ści - zapłaćcie u Basi Toman w Biurze Turystyki Kawalifikowanej Ondraszek. W tym dniu wieczorem wysyłam zbiorcze zgłoszenie. Dojazd własny - myślę, że się rozdzielimy na parę samochodów. Warto wiedzieć, że trasy kolarskie sa częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Klubu Kolarskiego PTTK im. Władysława Huzy z Gliwic, wiec na pewno będzie sporo uczestników.

Opis15.04Forpoczta sezonu: Dzień „Wędrowniczka”

Prowadzący: L. Szurman „Wędrowniczek”

Spotykamy się na rynku o godz. 9:00, aby pod przewodnictwem Wędrowniczka pojechać na Tuł. Tam zostawiamy rowery i wychodzimy na szczyt gdzie masowo rosną przebiśniegi. Jedzenie, tudzież napoje, kupimy w gospodzie, toteż zabieramy tylko pieniądze i nic do jedzenia nie jest potrzebne. Nie robimy też ogniska, o którym mówiliśmy wcześniej.

Opis22.04Otwarcie 52 sezonu kolarskiego

Prowadzący: A. Nowak „Skryba”

Zapisy: odbędą się w godzinach 9:30 – 9:55.

Opłata za udział: 5,00 zł.

Start: o godz.10:00

Trasa: przejazd częściowo ścieżkami rowerowymi oraz drogami utwardzonymi z Cieszyna przez Kaczyce do Zebrzydowic. Długość trasy to ok. 25 km. Trasa jest łatwa.

Przerwa: 11:00–11:30 w Kaczycach z prelekcją pod tytułem „Historia Kopalni im. Morcinka”.

Meta: w Zebrzydowicach, z ogniskiem na terenie parku zamkowego.

Zakończenie wycieczki: o godz. 16:00, powrót indywidualny.

W ramach wpisowego organizator zapewnia kiełbasę do grillowania z dodatkami oraz gorącą herbatę i kawę (grillowanie we własnym zakresie).

Aktywności na mecie:

 • Około godziny 14:00 zaplanowano prelekcję pod tytułem „Gmina Zebrzydowice”.
 • Pasowanie „Na Ondraszka”
 • Konkursy
 • Okolicznościowa pieczątka do KOT.
 • W zamkowej restauracji czynny bufet.

52 otwarcie sezonu zorganizowano przy pomocy i czynnym udziale Turystów z Towarzystwa Rowerowego „Przerzutka” w Zebrzydowicach. Obiekty na mecie udostępnia Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach .

Regulamin

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie, podczas trwania wycieczki.
 2. Udział w wycieczce odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników.
 3. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pod warunkiem opłacenia składek na 2018 rok.
 4. Niepełnoletni do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieką osób dorosłych.
 5. Zalecamy podczas jazdy używać kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych.
 6. Wycieczka jest imprezą non-profit, organizowana na zasadach samoorganizacji siłami wolontariatu.
 7. Obowiązki uczestników wycieczki:
  • posiadanie sprawnego technicznie roweru,
  • przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, poleceń organizatora oraz zapoznania się z regulaminem wycieczki i w tym celu złożenia własnoręcznego podpisu na liście uczestników wycieczki.
Opis29.04Dzień „Gwarka”

Prowadzący: K. Szewczyk „Gwarek“

Po głębokim namyśle Gwarek postanowił nas jednak "zasmyczyć" do Pszczyny, jednak częściowo przy pomocy PKP. plan jest taki:

 • spotykamy się przy dworcu PKP (będzie świeżo oddany do użytku!),
 • wyjeżdżamy pociągiem o godz. 7:55 do Goczałkowic (przyjazd 9:05).
 • Dalej już na rowerach do Pszczyny, gdzie będziemy m.in. oglądać okolicznościową wystawę niepodległościową.
 • Powrót do Cieszyna - na rowerach przez Strumień.

Tym samym propozycje dwóch wariantów o czym była mowa na otwarciu a także wyjazdu do Pszczyny już z Cieszyna na rowerach jest nieaktualna.

Opis01.05Bily Kamen

Niedaleko Ołomuńca jest duży areał zajęty przez wojsko na poligon. Chodzi o VVP Libava czyli Vojensky Vycvikovy Prostor, Libava. Jest to teren niedostępny, ale właśnie 1 maja co roku robią wyjątek i można go zwiedzać m.in. rowerem. Jest to bardzo ciekawe miejsce, gdzie wypływa Odra i jej źródło jest w ten dzień dostępne. Cała akcja nazywa się Bily Kamen - od białej skały, z którą są związane legendy, a która znajduje się na tym terenie.

Według strony internetowej www.akcebilykamen.cz na terenie poligonu wytyczono ścieżki, na których wolno się przemieszczać. Wejść jest kilka. Wpisowe -wejściówka kosztuje 40 kc. Otrzymuje się mapę i teren można dowolnie eksplorować w godzinach między 7-16. Na terenie poligonu znajduje sie też pałac Bores oraz miejsce nazwane Velka Strelna, gdzie jest dostępna baza gastronomiczna oraz wystawa sprzętu wojskowego.

Koniecznie należy zabrać kask rowerowy, paszport lub dowód osobisty oraz dowód ubezpieczenia. Impreza jest organizowana po raz 25 a w roku ubiegłym poligon odwiedziło aż 5 tysięcy, zwiedzających czyli jest to ciekawa propozycja.

Jak się tam dostać? - pociągiem z Czeskiego Cieszyna do Ołomuńca, skąd będą podstawiane specjalne pociągi w pobliże miejsc wejściowych, ewentualnie samochodem - autostradą na Brno.

Jest to wyjątkowa okazja więc warto z niej skorzystać.

Opis05.05Panorama Beskidu Śląskiego i Śląsko Morawskiego ze szczytu wzniesienia zamarskiego

Wyjazd na wycieczkę z Rynku w Cieszynie o godz. 10:00. Kontakt tel. 664-958-938.

Wycieczka odbędzie się o ile nie będzie lało.

13.05Dzień „Rozstrzapka”

Prowadzący: M. Biłko-Holisz „Rozstrzapek”

Poprowadzę Was po znanych i pięknych ścieżkach rowerowych Zaolzia. Pojedziemy ulicą 3-go Maja, następnie przez Park Sikory w Czeskim Cieszynie. Aby nie jechać główną drogą w kierunku Trzyńca, pojedziemy obok ścieżki rowerowej nr 10 oraz różnymi drogami do Ropicy. Następnie wzdłuż rzeki Ropiczanki trasą rowerową nr 46. Będziemy świadkami pięknych panoram górskich (Jaworowy, Ostry). Będziemy przejeżdżać przez miejscowość Trzycież (w języku czeskim Stritez – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim).

Trasa nr 56 doprowadzi nas do domu rodzinnego Premiera RP Jerzego Buzka w Śmilowicach. Powracamy do trasy nr 46, która zaprowadzi nas do Ligotki Kameralnej. Po około godzinnej przerwie ścieżką rowerową nr 6089 przez pola golfowe w Ropicy dojedziemy do Cieszyna. Trasa liczy około 50 km.

Zapraszam, Roztrzapek - tel: 666-026-320

Opis20.05Zielonoświątkowa jajecznica

Prowadzący: W. Zmełty „Kropelka”

Zbiórka odbędzie się na cieszyńskim rynku 20.05.2018 o godzinie 10:00. Dojazd indywidualny (bez prowadzenia przewodnika). Metą będzie gospodarstwo agroturystyczne Rena w Kisielowie (ul. Głowna). Na starcie będą zorganizowane zapisy - przy wpłacie 7 zł, a na mecie uczestnicy otrzymają komplet dodatków (tacki, sztućce, herbatę, kubki) oraz kawałek kiełbaski do upieczenia. Należy zabrać jajka oraz ewentualnie dodatki: boczek, cebulę czy szczypiorek. Na starcie można to zdeponować w samochodzie, który te cenne wiktuały przewiezie na metę.

Meta będzie czynna od godziny 12:00. Po konsumpcji przeprowadzimy tradycyjny konkurs strzelecki o puchar Ondraszkowej jajecznicy oraz inne konkursy - oczywiście z nagrodami. Zachęcamy do zadeklarowania pomocy w najbliższych naszych propozycjach - Dzień Dziecka z Ondraszkiem oraz Rodzinny Rajd Rowerowy. Szczegóły omówimy na mecie.

Opis26.05
03.06
58 Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Kościan

Na stronie www.koscian.pttk.pl pojawił się długo oczekiwany regulamin 58. zlotu przodowników turystyki kolarskiej Boszkowo, który odbędzie się w dniach 26.05.2018-03.06.2018. Jest tam również formularz zgłoszenia. Tutaj zgłoszenia wysyłamy indywidualnie. Proszę osoby towarzyszące przodownikom klubowym aby przekazały informację członkowi zarządu - Alicji Wlach tel. 531-644-310 - jakiemu przodownikowi towarzyszą abyśmy mogli to zbilansować.

Otrzymaliśmy informacje dla tych, którzy zapisali się na zlot. Istnieje możliwość dojazdu wynajętym wagonem od PKP. info tel. 663-292-391. Prośba o pilny kontakt w razie zainteresowania.

Opis26.05
30.05
I Rodzinny Zlot Osób Zazwyczaj Towarzyszących Przodownikom Turystyki Kolarskiej na Corocznych Zlotach
08.06
10.06
W górach i na Krupówkach - Zakopane

Prowadzący: I. Dzikowska „Kociak”

Koszt udziału to 170 zł/osoby w cenie są wliczone dwa noclegi, dwa śniadania, dwie obiado-kolacje, przewóz oraz udział w ognisku. Wpisowe wraz z pobraniem zaliczki w wysokości 70 zł płatne w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek.

Informacje: I. Dzikowska, tel. 505-603-707.

Opis09.06Dzień Dziecka z Ondraszkiem

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”

Patronat honorowy:

 • Burmistrz miasta Cieszyna - Ryszard Macura,
 • Starosta Cieszyński - Janusz Król.

Cel: Celem rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej wśród uczniów jako formy aktywnego wypoczynku, poznanie walorów cieszyńskich terenów rekreacyjnych oraz promocja właściwego zachowania rowerzysty w ruchu drogowym.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczniowie dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, pod opieką osób dorosłych (rodzice bądź opiekunowie).

Start: dnia 09.06.2018r. (sobota) o godz. 10:00, na kompleksie boisk przy ul. A. Bolko Kantora, Cieszyn. Od godz. 8:00 unikalna możliwość anykradzieżowego oznakowania rowerów. Uwaga! Rowery mogą zgłosić do oznakowania wyłącznie osoby dorosłe (akcję prowadzi Straż Miejska).

Meta: Ośrodek „Garnizon” Mała Łąka Cieszyn

Zapisy: zapisy na listy startowe w szkołach, wyjątkowo w miejscu startu.

Wpisowe: 2 zł od dziecka, opiekunowie nieodpłatnie, jednakże bez zagwarantowanych świadczeń.

Świadczenia: na mecie kiełbaska do samodzielnego upieczenia, napój, pamiątkowy element odblaskowy na rower, prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych, opieka przewodnicka, zwiedzanie schronu bojowego oraz ośrodka „Strzelnica”, gawęda na temat właściwego zachowania rowerzysty w ruchu drogowym (przedstawiciel Policji). Możliwość przeciwkradzieżowego oznakowania roweru (Straż Miejska).

Konkursy (z nagrodami dla zwycięzców):

 • Rzut piłką do kosza (w miejscu startu),
 • Rzut oponą rowerową,
 • Rekreacyjny „Łowienie rybek w suchym stawie”,
 • Krajoznawczy o Ziemi Cieszyńskiej.
Dla zgłoszonych reprezentacji szkoły dyplomy, a dla najliczniejszej - puchar.

Trasa: ścieżka rowerowa na terenach rekreacyjnych wzdłuż Olzy do Boguszowic (po wiadukt).

Uwagi organizacyjne:

 • Przejazd w asyście opiekunów z pilotażem przewodników klubowych.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Ubezpieczenie: We własnym zakresie. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia.

W związku z podjęciem na zebraniu sprawozdawczym Ondraszka inicjatywy "Ola" czyli Aleksandra Sorkowicza, ogłaszam, że klub przystąpił do organizacji imprezy dla dzieci pod nazwą Dzień Dziecka z Ondraszkiem. Oto podjęte na zebraniu zarządu w dniu 15.03.2018 ustalenia:

 1. Termin: 09 czerwca,
 2. Miejsce startu: teren rekreacyjny boiska sportowe koło campingu Olza, godz. 10:00
 3. Do kogo adresowany: dzieci ze szkół podstawowych wraz z opiekunami i nauczycielami wf w szkołach.
 4. Ramowy program:
  • W miejscu startu konkurs rzutu piłką do kosza.
  • Następnie przejazd rowerami ścieżką do Boguszowic.
  • Zwiedzanie schronu bojowego z II Wojny Światowej.
  • Przejazd na Małą Łąkę na metę do ośrodka "Garnizon".
  • Na mecie: zwiedzanie Garnizonu, konkursy sprawnościowe i krajoznawcze, posiłek (samodzielnie upieczony na ognisku), przekazanie nagród zwycięzcom w konkursach, zakończenie.
 5. Wpisowe: 2 zł.
 6. Konieczność posiadania sprawnego roweru.
 7. Impreza jest przygotowywana wyłącznie siłami klubu, więc prosimy Ondraszków o deklaracje obecności oraz pomocy.

W trakcie imprezy będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania naszych bicykli o co tak długo walczyliśmy. Przeprowadzi je Straż Miejska. Aby dostąpić tego zaszczytu należy jednak spełnić pewne warunki:

 1. rower do oznakowania może przedłożyć osoba pełnoletnia (powyżej 18 lat);
 2. należy przedłożyć dowód zakupu lub podpisać oświadczenie o własności;
 3. należy podpisać oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych na ten cel;
 4. należy mieć czysty, sprawny i wyposażony zgodnie z przepisami rower (światła z przodu i z tyłu, hamulec, dzwonek).
Zachęcam do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości.
Opis16.06XVIII Rajd do źródła Olzy

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej (PTTS w RCZ).

Patronat honorowy: Henryk Gazurek - Wójt Gminy Istebna

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z Polski i Czech, promocja ścieżek rowerowych jako najbezpieczniejszych szlaków dla rowerzystów, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, realizacja hasła „turystyka bez granic”.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 16.06.2018r. o godz. 10:00 Lasek Miejski Jabłonków (Republika Czeska) sekretariat czynny od godz. 9:00.

Meta: Pensjonat „Maria”, Istebna Zaolzie, czynna od godz. 14:00 do 16:00.

Zgłoszenia: w dniu i miejscu startu.

Wpisowe: 10 zł lub 70 KC od osoby.

Świadczenia: ciepły posiłek oraz herbata na mecie, możliwość zwiedzenia Izby Pamięci K. Kukuczki, alternatywnie zwiedzanie kościoła parafialnego oraz cmentarza w Istebnej. Okolicznościowa naklejka.

Nagrody:

 • Dla wyróżnionych osób wg uznania organizatorów,
 • puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej ufundowany przez Urząd Gminy Istebna

Trasa: pilotowany przez Policję przejazd Jabłonków, Piosek, Bukowiec, przekroczenie granicy Czechy-Polska, grupowy przejazd do Galerii i następnie pod Gańczorkę. Dojście pieszo do źródła ok. 500 m. Powrót do Istebna Zolzie (meta). Łącznie ok. 25 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny wedle własnego uznania.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Ubezpieczenie we własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału przez wpłatę wpisowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przejazd trasy w tempie turystycznym, w grupach, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
Opis17.06XXI Rodzinny Rajd Rowerowy

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK”

Patronat honorowy: Burmistrz miasta Cieszyna p. Ryszard Macura Starosta Cieszyński p. Janusz Król Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Jacek Tyczkowski Wójt Gminy Goleszów p. Krzysztof Glajcar

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują w kaskach rowerowych oraz wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 17.06.2018r.o godz.10:00 Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków ul. Mostowa, sekretariat czynny od godz. 8:30. Przed startem będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania rowerów. Uwaga! zgłoszenia mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Prowadzi Straż Miejska.

Meta: Gospodarstwo Agroturystyczne U Brzezinów Cisownica czynna od godz. 13:00 do 16:00. Na mecie zostaną rozegrane konkursy rekreacyjno-sportowe dla różnych grup wiekowych.

Zgłoszenia: Wcześniejsze zapisy od 04.06.2018 w Biurze Turystyki Kwalifikowanej „Ondraszek”, Oddziale PTTK „Beskid Śląski” ul. Głęboka 56 w godzinach urzędowania, dodatkowo w dniu imprezy od godz. 8:30- 9:30 w miejscu startu.

Wpisowe: 10 zł od osoby, dzieci do lat 10 tj. urodzone po 17.06.2008r. - 5 zł.

Świadczenia: pamiątka rajdowa, ciepły posiłek oraz herbata na mecie, ubezpieczenie i pomoc medyczna, prawo do udziału w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

Nagrody:

 • dla „Rajdowej rodziny”
 • dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie”
 • dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu „Rajdowego Juniora”
 • dla „Rajdowych Seniorów”
 • dla Najliczniejszej grupy zorganizowanej
 • Upominki dla zwycięzców w konkursach rekreacyjnych oraz tematycznych.

Trasa: Przejazd w jedną stronę do 20 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje również powrót do miejsca zamieszkania.

Uwagi organizacyjne:

 • Przejazd w grupach 15 osobowych, różnymi trasami, w tempie turystycznym i pod opieką przewodników klubowych.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących grupy.
 • Istnieje możliwość samodzielnego pokonania trasy przy jednoczesnym udziale w rowerowej grze terenowej. Wówczas przejazd na własną odpowiedzialność przy bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Ubezpieczenie: PZU, dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW

Rajd obędzie się dzięki finansowemu wsparciu urzędu miasta cieszyna oraz starostwa powiatowego w cieszynie.

Jedź z nami – bo warto!

W trakcie imprezy będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania naszych bicykli o co tak długo walczyliśmy. Przeprowadzi je Straż Miejska. Aby dostąpić tego zaszczytu należy jednak spełnić pewne warunki:

 1. rower do oznakowania może przedłożyć osoba pełnoletnia (powyżej 18 lat);
 2. należy przedłożyć dowód zakupu lub podpisać oświadczenie o własności;
 3. należy podpisać oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych na ten cel;
 4. należy mieć czysty, sprawny i wyposażony zgodnie z przepisami rower (światła z przodu i z tyłu, hamulec, dzwonek).
Zachęcam do skorzystania z tej bezpłatnej możliwości.
Opis18.06
01.07
Spływ Odrą

Prowadzący: L. Szurman - „Wędrowniczek”

Opis30.06
01.07
Na rowerze i pod żaglami na Jeziorze Żywieckim - Tresna

Prowadzący: J. i J. Rezmer „Ośka” i „Bystry”

Na tą cykliczną wyprawę Ondraszek zaprasza tym razem nad Jezioro Żywieckie. Zbiórka odbędzie się dnia 30.06.2018 w godzinach 9:00 do 9:30 w klubie żeglarskim "Perkoz" w Zarzeczu na ulicy Żeglarskiej 5, czyli około 2 km od głównej (starej) drogi prowadzącej na Żywiec z Bielska.

Nocleg przewidziano w domkach typu BRDA z tarasem. W każdym domku są 3 pokoje 2-osobowe, ponadto w salonie jest narożnik lub podwójna sofa. Jest także dobrze wyposażona kuchenka z lodówką, brak jednak bieżącej wody. WC i łazienki są w osobnym budynku. Prysznic dostępny za dodatkową opłatą 5zł za 20 minut.

Na wycieczkę rowerową dookoła Jeziora Żywieckiego wyjeżdżamy około godziny 10:00. Długość trasy to około 30 km. Tras wiedzie drogą asfaltową, brukiem przez około 1 km,, drogami gruntowymi, oraz po wale jeziora. Uwaga! Trasa od tamy o długości około 8 km przy dużym natężeniu ruchu. Wieczorem planujemy ognisko z własną kiełbaską i "nutami". W drugim dniu będzie możliwość popływania na łódce kabinowej ORION z pobliskiej przystani Koła Żeglarskiego "Halny". W zależności od ilości chętnych będą dwie lub jedna łódka ze sternikiem. Przewidywana ilość uczestników to około 20 osób, maksymalnie 24 osoby. Ostateczny temrin zapisów wraz z wpłatą 20 zł do 15.06.2018.

Nocleg z własnym śpiworem lub innym okryciem. Wyżywienie należy zorganizować we własnym zakresie.

Regulamin

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzalności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie podczas trwania wyprawy.
 2. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzalność uczestników.
 3. Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pod warunkiem opłacania składek za 2018 rok.
 4. Niepełnoletni (do lat 18) mogą uczestniczyć w wycieczce pod opieką dorosłych.
 5. Zalecamy podczas jazdy używanie kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.
 6. Impreza organizowana jest na zasadach non-profit, na zasadach samoorganizacji, siłami wolontariatu.
 7. Obowiązki uczestników:
  • posiadania sprawnego technicznie roweru,
  • przestrzeganie przepisów Ustawy o Ruchu Drogowym,
  • przestrzeganie poleceń organizatora oraz gospodarza ośrodka,
  • zapoznanie się z regulaminem oraz potwierzenie jego akceptacji własnoręcznym podpisem na liście uczestników imprezy.

Zapraszamy, "Ośka" i "Bystry" (tel. 668-999-681, 607-607-862).

08.07Z rowerową wizytą u sąsiadów w okolice Bielska-Białej

Prowadzący: W. Nowak

Spotkanie o godz. 9:30 przed dworcem kolejowym w Bielsku-Białej (dojazd własny). Wyruszamy na trasę docelowo do miejscowości Radziechowy koło Żywca aby zobaczyć kontrowersyjną całopostaciową drogę krzyżową wykonaną na wzgórzu Matyska. Po drodze zwiedzimy też kilka kościołów. Powrót do Bielska bocznymi drogami, lub alternatywnie można skorzystać z pociągu w Żywcu. Prowadzący ocenia trasę na 60-70 km, a z wykorzystaniem PKP na 40 km. - zapowiada się ciekawie - zapraszamy.

Opis12.07
15.07
Zlot gwiaździsty – rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Rowerowa pielgrzymka do Częstochowy. Grupa musi być na miejscu w Częstochowie dnia 13.07.2018 o godzinie 9:00, aby połączyć sie z innymi grupami i wspólnie pojechać na Jasna Górę. Tym samym doszliśmy do wniosku, że z Cieszyna musimy wyjechać o dzień wcześniej a więc nie 13 (piątek), lecz 12 (czwartek). Przewidujemy zatem dwa noclegi, a w związku z możliwymi problemami z zakwaterowaniem zarezerwowaliśmy już nocleg we Wrzosowej koło Częstochowy (7 km od Jasnej Góry) dla 22 osób - tyle może liczyć grupa.

Wyjazd z Rynku 12.07.2018 - trasa 1. dnia ok. 85 km - startujemy z Cieszyna 12.07 (czwartek) o godz. 8.00, tradycyjnie z rynku. Trasa: Cieszyn, Zebrzydowice, Marklowice Górne (czerwony szlak rowerowy) , Cisówka, Ruptawa, Moszczenica, Swierklany (droga 930) , Boguszowice, Raszowiec, Paruszowiec (droga 925) , Kamień, Książenice, Szczygłowice, Wilcza, Pilchowice, Leboszowice, Smolnica, Sosnicowice, Brzezinka, Kleszczów, Taciszów, wzdłuż jeziora Dzierżno Małe (po stronie południowej) do ośrodka Maytur. Nocleg mamy zarezerwowany nad jeziorem w marinie "MayTur". Dostępne są pokoje 4-osobowe - po 2 łóżka piętowe w pokoju. Koszt 35 zł bez pościeli, 40 zł z pościelą.

13.07.2018 dzień II - trasa w opracowaniu M. Bubika docelowo do wsi Wrzosowa przed Częstochową (ok. 75km). Trasa przebiega następująco: Bycina, Paczyna, Pniów, Łubie, Połomia, Brynek, Boguszowice , Kalety (drogi 789, 908) , Piasek, Kamienica Śląska, Starcza, Łysiec, Nierada, Brzeziny Nowe, Brzeziny Małe, Częstochowa ul. Korkowa, ul.Grzybowska, ul.Jesienna. Nocleg w pokojach dwu i czeroosobowych. Koszt 30-35 zł z pościelą.

 • godz. 19:30 - sala przy klasztorze - spotkanie formacyjne, katecheza
 • godz. 21:00 - Apel Jasnogórski w kaplicy Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Oczywiście chętni do udziału w wyżej wymienionych wydarzeniach powinni mieć sprawne oświetlenie na rowerze. (dla przypomnienia: Wrzosowa-Częstochowa to ok. 7 km)

14.07.2018 dzień III - przejazd pod katedrę w Częstochowie (7 km), gdzie będzie spotkanie z pozostałymi uczestnikami ogólnopolskiego zlotu rowerzystów organizowanego przez Komisje Turystyki Kolarskiej ZGPTTK (Bedzie ponad 1000 ludzi). Następnie planujemy zawiązanie wspólnoty, nabożeństwo, wspólne zdjęcie. Formowanie peletonu i godz. 9:00 wspólny przejazd pod klasztor. Następnie Msza św. na wałach, przejście pielgrzymów przed obraz Matki Boskiej, indywidualne zwiedzanie klasztoru i inne działania wg scenariusza. Po południu zapewniony powrót busem do Cieszyna (dla 11 osób według kolejności zgłoszeń). Koszt 55 zł za osobę.

Powyższe noclegi zarezerwowano dla max. 22 osób. Pozostało jeszcze sporo miejsc wolnych, zatem aby nie blokować rezerwacji noclegów informuję, że chętni powinni się zadeklarować najpóźniej do 20.06.2018 Po tej dacie zwalniam niewykorzystaną rezerwacje.

Uwaga! nie przewidujemy żadnego dodatkowego środka transportu, wszyscy wiozą własny bagaż na rowerach.

22.07Okolice podbeskidzkie znane i nieznane

Prowadzący: M.Turoń

Start: o godz. 9:00 z przystanku kolejowego Bystrzyca (przed Jabłonkowem). Można skorzystać z pociągu o godz. 7:22 lub 8:19.

Trasa: Nydek, Mały Ostry, Wędrynia, Trzyniec Sosna, Leszna Dolna, Kojkowice Osówki. Razem ok. 31 km (po górkach). Prowadzi: M. Turoń z PTTSu tel. 739-268-039

Opis23.07
27.07
Kampinos, Zastań wycieczka "Czornej" i "Unisono"
05.08Dzień „Ziołowego”

Prowadzący: A. Nowak „Ziołowy”

Wyjazd 05.08.2018 o godz. 9:00 z rynku w Cieszynie. Trasa prowadzi przez: Dębowiec, Ochaby, Drogomyśl do Strumienia. Łącznie z powrotem długość trasy to ok. 60 km. Zwiedzimy Galerię pod Ratuszem, park i Białogród - osadę z X wieku.

Prowadzi A. Nowak "Ziołowy" tel. 698-028-933

06.08Stele żywocickie - jesteśmy Im winni tą pamieć

Prowadzący: W. Kristen

Rajd Pamięci odbywa się w każdą kolejną rocznicę tragicznych wojennych wydarzeń w Żywocicach (tym razem w poniedziałek). Zbiórka uczestników odbędzie się przed dworcem kolejowym w Hawierzowie-Suchej o godz. 15:00. Grupowo jedziemy szlakiem steli umieszczonych w różnych miejscach Żywocic i dojeżdżamy pod pomnik około godziny 17:00. Aby dojechać na start można skorzystać z pociągu wyjeżdżającego o godz 14:40 w kierunku Hawierzowa.

11.08
19.08
Międzynarodowy Zlot UETC w dniach 11-19.08.2018r

W roku 2018 odbędzie się w Polsce - a konkretnie w Kurozwękach (woj. świętokrzyskie) -Międzynarodowy Zlot UETC w dniach 11-19.08.2018r. Będzie to jednocześnie Centralny Zlot Kolarski. Jeszcze nie opublikowano regulaminu zlotu, jednakże według informacji pozyskanych na Radzie Regionalnej Turystyki Kolarskiej woj. Śląskiego, którego jesteśmy członkiem, załatwianie noclegu pozostaje bezpośrednio w gestii zainteresowanych. A zatem jeżeli ktoś ma zamiar mieszkać pod dachem na tym zlocie, to czas najwyższy szukać i rezerwować noclegi w okolicy. Duża część kolarzy ze Śląska już to zrobiła i podobno są już z tym kłopoty. Oczywiście z namiotem nie ma aż takich problemów.

11.08
18.08
Morawy autocamping Straznice

Prowadzący: J. Gurbiel

19.08Wyprawa szlakiem walk I Powstania Śląskiego

Prowadzący: Stanisław Grym

Start imprezy odbędzie się 19 sierpnia o godz. 10:00 z przed Domu PZKO Piotrowice (koło Karwiny) w obecności wójta Gminy Piotrowice pana Mariana Lebiedzika. Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godzinie 9:30. Uczestnicy otrzymają mapy z trasą rajdu. Trasa została przygotowana i będzie pilotowana przez pana Stanisława Gryma z Koła Turystyki Rowerowej z Godowa. Zakończenie odbędzie się w parku gminnym w Zebrzydowicach ok. godz. 15:00.

Organizator prosi o imienne zgłaszanie się na następujące adresy e-mailowe:

w terminie do 16 sierpnia 2018.

Mamy nadzieję, że ten termin jest przedłużony, bo informacje otrzymaliśmy dopiero 15.08.2018.

Opis30.08
02.09
W góry, w góry miły bracie... idziemy na Szrenicę

Prowadzący: B. Toman „Apanaczi”

Koszt udziału to 490 zł/osobę w cenie 3 noclegi (zniżki PTTK honorowane!), 3 śniadania i 3 obiadokolacje. przewóz, przewodnik bilety wstępu do Parku Narodowego i huty szkła kryształowego. Wpisowe wraz z zaliczką 100 zł można wpłacać w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek.

Karkonosze Szrenica informacje dla tych co się zapisali - choć są jeszcze trzy miejsca wolne - można się jeszcze szybko zgłosić do B.Toman.

Wyjazd autokarem o godz. 5:30 z Cieszyna sprzed sądu z ul. Chrobrego.

 1. dzień - Plechowice - zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego, dojazd od Szklarskiej Poręby, dojście do schroniska PTTK na Hali Szrenickiej zajmie ok 2 godz, tam będzie obiadokolacja oraz nocleg.
 2. dzień - śniadanie, wyjście na całodzienną trasę górską po stronie czeskiej do schroniska Dvoracki. Powrót, obiadokolacja, ognisko ze śpiewami (niezbędne śpiewniki) oraz nocleg.
 3. dzień - śniadanie, wyjście na całodzienną trasę górską po stronie polskiej, trasa będzie prowadziła do schroniska Pod Łabskim Szczytem, następnie powrót, obiadokolacja i nocleg.
 4. dzień - śniadanie, zejście do Szklarskiej Poręby, powrót do Cieszyna w godzinach wieczornych.

Wyprawa jest turystycznym chodzeniem po górach a więc ubieramy się i zabieramy bagaż adekwatny do tego celu wyłącznie w plecakach!!! Bagaż do schroniska zostanie wywieziony. Zniżki PTTK w schronisku honorowane.

Informacje B. Toman, tel.502599613

08.09Nocna wycieczka zbójnika Ondraszka

Prowadzący: P. Hamera „Paparazzi”

Dnia 08.09.2018 Paparazzi zaprasza na "Nocna Wyprawę Zbójnika Ondraszka". Spotykamy się na rynku o godz. 20:00 i do przejechania w nietypowych nocnych warunkach mamy ok. 30 km. Pamiętajcie o obowiązkowym oświetleniu roweru, elementach odblaskowych, kamizelkach i kasku.

Opis16.09Dzień „Maratończyka”

Prowadzący: A. Warpechowski „Maratończyk”

>Zbiórka rowerzystów na rynku o godz. 9:00. Przejazd do Ustronia, gdzie spotykamy się z prowadzącym o godz.10:00, też na rynku. Zwiedzimy Ustroń, odwiedzimy dwa słynne źródła: Żelaziste i Karola, będziemy także w pensjonacie skoczka narciarskiego Piotra Żyły.

Opis22.09Rowerowa Sztafeta Niepodległości

Prowadzący: „Rechtór” Z.Pawlik

Regulamin

Organizatorzy

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 • Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „Przerzutka” Zebrzydowice
 • Urzędy Gmin: Zebrzydowice i Hażlach
 • Urząd Miejski Cieszyn

Patronat honorowy

 • Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka
 • Prezes Honorowy Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Ryszard Mazur

Cel: uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, promocja turystyki rowerowej, poznanie miejsc upamiętniających walki niepodległościowe na Ziemi Cieszyńskiej.

Uczestnictwo. Rajd ma formę sztafety rowerowej i uczestnicy mogą dołączyć w poniżej określonych miejscach. Należy dysponować sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem.

Uczestników prosimy o założenie białych lub czerwonych koszulek.

Start dnia 22 września 2018r. o godz. 9:00 przy GOK Zebrzydowice, punkt etapowy: Folwark Klimosz Pogwizdów ok. godz. 11:00.

Trasa odwiedzimy następujące miejsca związane z walkami o niepodległość:

 • Na terenie gminy Zebrzydowice: cmentarz w Marklowicach Górnych, pomnik przy kościele parafialnym powołania NMP, pomnik w parku przy Urzędzie Gminy, cmentarz w Kaczycach, krzyż kapitana C. Hallera - Kończyce Małe, pomnik przy kościele parafialnym w Kończycach Małych,
 • Na terenie Cieszyna: pomnik Park Sikory Czeski Cieszyn, dawne koszary 100 pułku piechoty - pl. Poniatowskiego, pomnik Niepodległości - pl. Słowackiego, rynek, pomnik Cieszynianki Zamek.

Meta Cieszyn browar, Dworek Cieszyński, Stary młyn ul. Frysztacka (do wyboru). Na mecie zostanie przeprowadzony konkurs - quiz turystyczny z nagrodami, tematycznie związany ze sztafetą.

Zgłoszenia do 18.09.2018 w następujących miejscach:

wpisowe udział w rajdzie jest nieodpłatny

świadczenia pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek, udział w konkursie z nagrodami.

trasa trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. powrót indywidualny.

uwagi organizacyjne

 • Przejazd w grupach ok. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym i pod opieką przewodników.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a dla dzieci i młodzieży jest obowiązkowe.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Dołączenie do sztafety jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Ubezpieczenie dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.

Sztafeta jest współfinansowana ze środków miasta Cieszyna

Opis29.09Rajd do ujścia Olzy im. W. Janika

Prowadzący: H. Twardzik

Start: dworzec kolejowy w Boguminie o godz. 8:30 (odjazd pociągiem Czeskiego Cieszyna o godz. 7:39, zbiórka na dworcu o godz. 7:00).

Trasa: Antoszowicka Kładka, Chałupki, meandry Odry, wieża widokowa, ujście Olzy, Uchylsko, Gorzyczki, Wierzniowice - meta Dom PZKO.

Na mecie przerwa w czasie której zaserwujemy ciepły posiłek (kiełbaski, kawę, herbatę). Ciekawe miejsca na trasie to: kładka Antoszowicka, meandry Ody z wieżą widokową, miejsce połączenia obu rzek (tym razem od strony polskiej).

Powrót: szlakiem rowerowym wzdłuż Olzy do Cieszyna.

Wpisowe: 60 kć lub 10 zł. w ramach wpisowego uczestnik otrzyma naklejkę oraz posiłek.

Opis07.10Dzień Mariusza- śladami Adama Małysza

Prowadzący: M. Bubik

Mariusz Bubik poprowadzi nas śladami "Orła z Wisły". Trasa Cieszyn-Wisła Malinka. W programie m.in zwiedzanie skoczni imienia A. Małysza z wjazdem na belkę startową. Mocne wrażenia gwarantowane.

Opis14.10Zakończenie sezonu

Prowadzący: J. i J. Rezmer „Ośka” i „Bystry”

TKK „ Ondraszek” zaprasza na zakończenie 52 sezonu turystycznego. Zbiórka chętnych o godz. 9:45 na rynku w Cieszynie. Wyjazd planowany jest na godzinę 10:00. Długość trasy to około 20 km drogami o dobrej nawierzchni.

Zakończenie imprezy nastąpi w Hażlachu, przy wiacie obok ścieżki dydaktycznej do źródełka „Borgońka”. Wpisowe w wysokości 3 zł płatne przy zapisach na starcie. W ramach wpisowego zapewniamy kiełbaskę na grilla, pieczywo oraz dodatki. Ciepłe i zimne napoje trzeba nabyć we własnym zakresie.

Na miejscu prelekcja leśniczego oraz niespodzianka.

Opis26.10
31.10
Rowerowy rajd dookoła Bielska-Białej
27.10
28.10
Wyprawa Degustacyjna na Południowe Morawy

Wspólnie z Twardzielami - Kołem PTTK nr 30 przy Oddziale PTTK Cieszyn - Ondraszek organizuje Wyprawę Degustacyjną na Południowe Morawy w dniach 27-28.10.2018r. Koszt udziału to 350 zł/os. W cenie nocleg ze śniadaniem, obiadokolacja, biesiada winna z degustacją wyrobów miejscowych winnic wraz z zimną płytą i muzyką na żywo, przewóz, pilot i ubezpieczenie.

Wpisowe wraz z zaliczką w wysokości 100 zł należy wpłacać w Biurze Turysytki Kwalifikowanej Ondraszek.

Informacje: B. Toman i A. Słota tel. 501-097-945.

11.11Rowerowy rajd "100 km na 100 rocznice Niepodległości"

Pomimo, że sezon rowerowy już mamy za sobą przesyłam moim zdaniem ciekawą propozycję jego kontynuacji zwłaszcza,że pogoda sprzyja. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki gminy Godów organizuje w dniu 11.11.2018 Rowerowy rajd "100 km na 100 rocznice Niepodległości". Są przewidziane dwie trasy: 70 km, start o godz.9:00 z boiska gminy Gołkowice oraz 30 km, start o godz. 12:30 w Krosztoszowicach. Nie ma wpisowego lecz jest warunek-na rowerze należy umocować biało-czerwony proporczyk. Na start trzeba dostać się indywidualnie.

W ramach rajdu zapewniony gorący posiłek oraz medal pamiątkowy dla każdego. Zgłoszenia pod nr tel.536956566 do dnia 08.11.2018. Przy zgłoszeniu nie zapomnijcie dodać, że reprezentujecie nasz klub. Dotychczas są od nas zapisane trzy osoby, a może być więcej. Propozycję znalazł Olo.

Opis09.12Wigilijka z „Ondraszkiem”

Prowadzący: B. Toman „Apanaczi”

 • Miejsce: Plackarni u Jónka, ul.Przykopa 30, czyli w Cieszyńskiej Wenecji
 • Rozpoczynamy o godz. 16:30.
 • Koszt: ok. 40 zł.
 • Wpisać się należy u B.Toman w BTK Ondraszek, ul.Bobrecka.