Kalendarz imprez na rok 2019
Opis01.01Noworoczne spotkanie rowerowe

Prowadzący: J. Rezmer

Zapraszam wszystkich chętnych na Noworoczne spotkanie rowerowe. Zbiórka chętnych tradycyjnie w południe, 1 stycznia 2019 roku na Rynku w Cieszynie. Trasa o długości ok. 30 km (w obie strony) - jedziemy do Hażlacha.

15.01Ondraszek na dachu Ukrainy

Opis25.01Zebranie sprawozdawcze

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 25 stycznia 2019r. (piątek) od godz. 16:30 w sali SM Cieszynianka, ul. Hajduka 17 w Cieszynie (nad dworcem PKP).

Ramowy program

 1. Przywitanie przybyłych (rozpoczęcie obrad o godz.17:00).
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz). Prezydium stwierdza prawomocność obrad (I-termin 17.00, II termin w wypadku braku quorum). Zebranie w II terminie obraduje wyłącznie w zakresie niniejszego porządku obrad. Wybór Jury konkursowego „Najciekawsze wydarzenie sezonu 2018”
 3. Sprawozdanie prezesa z działalności klubu w 2018 roku .
 4. Sprawozdanie skarbnika.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, głos dla gości.
 8. Wręczenie dyplomów Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, dyplomów klubu oraz konkursowych.
 9. Ogłoszenie wyników w konkursie „klubowa 50-tka” i wręczenie statuetek..
 10. Ogłoszenie wyników w konkursie na Najaktywniejszego turystę sezonu 2018 i wręczenie nagród.
 11. Ogłoszenie wyniku w konkursie „Najciekawsze wydarzenie 52 sezonu Ondraszka” i wręczenie nagród.
 12. Wręczenie zdobytych odznak turystycznych.
 13. Omówienie propozycji programowych na 53 sezon kolarski i ich zatwierdzenie.
 14. Dyskusja, wolne wnioski i głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami.
 15. Zakończenie (ok.godz.20:00).

W trakcie obrad:

 • w tle multimedialna prezentacja wydarzeń sezonu 2018,
 • mały poczęstunek,
 • możliwość uregulowania składek PTTK i klubowych na rok 2019,
 • zebranie oświadczeń RODO.

Odbędzie się również prezentacja kroniki wydarzeń 52. sezonu kolarskiego klubu oraz przekażemy dotychczas nieodebrane kalendarzyki - „sklerotniki” na rok 2019.

Wzorem roku ubiegłego odbędzie się konkurs na najciekawsze wydarzenie sezonu 2018. Na odwrocie jest formularz, który prosimy wypełnić i przesłać e-mailem na w/w adres lub w wersji papierowej na zebraniu. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oddanych głosów. Głosujemy wyłącznie na wycieczki, w których sami braliśmy udział. Pamiętajmy, że organizacja każdej klubowej propozycji wymaga dużego wysiłku i zaangażowania, więc głosowanie w tym konkursie jest jednocześnie podziękowaniem organizatorom za te naszym zdaniem najciekawsze i najlepiej zorganizowane.

Mamy nadzieję, że na zebraniu nie zabraknie nikogo, komu jest bliski nasz klub,
Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” i Koła PTTK nr 8

Opis16.02Narada Aktywu Kolarskiego woj. śląskiego Dąbrowa G.

Prowadzący: Rada Regionalna t. kol. woj. śl.

Opis02.03Na ostatki - Ondraszkowy Bal Przebierańców

Prowadzący: I.Dzikowska - Kociak

Ostatki 2019 Ondraszkowy Bal Przebierańców organizujemy w dniu 02.03.2019 na Uniwersytecie Sląskim - na stołówce US ul. Bielska. Koszt to 80,00 zł/osoba, co zawiera całą konsumpcję za wyjątkiem napojów procentowych.

w programie: gry i zabawy, muzyka DJ Leszek - "Rewor", nagrody za najoryginalniejsze przebranie. Początek o godz.18:00.

Zapisy w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek lub u I. Dzikowskiej, która jest organizatorem. Obowiązuje przedpłata w wysokości 20 zł/osoba do 15.02.2019.

15.03Jak Śląsk Cieszyński (nie) trafił do Macierzy

Prowadzący: Z. Pawlik

Regulamin rajdu rowerowego „100 lat po… śladami konfliktu zbrojnego PL-CZ 1919”

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 • Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „Przerzutka” Zebrzydowice
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Czechach
 • przy wsparciu:
  • Urzędu Miasta Skoczów,
  • Urzędu Gminy Zebrzydowice,
  • Starostwa Powiatowego Cieszyn.

Patronat honorowy:

 • Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
 • Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko
 • Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka

Cel: w 100-lecie przypomnienie wydarzeń, które doprowadziły do podziału Śląska Cieszyńskiego, poznanie miejsc z tym związanych, zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar, promocja turystyki rowerowej.

Uczestnictwo: Rajd ma formę pilotowanej wycieczki rowerowej w dwóch częściach, z odrębnym wprowadzeniem tematycznym na prelekcji historycznej.

Terminarz:

 1. 15 marca godz. 18:00 - sala SM Cieszynianka ul. Hajduka Cieszyn. Prelekcja pt. „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” z poczęstunkiem i prezentacją artefaktów z epoki,
 2. 30 marca - wycieczka rowerowa cz.I. start godz. 10:00 przed kościołem NMP w Zebrzydo-wicach. Trasa RCZ/PL: Orłowa, Stonawa, Olbrachcice, Cieszyn pomnik Cieszyńskiej Nike,
 3. 31 marca - wycieczka rowerowa cz.II start godz. 10:00 przy pomniku Cieszyńska Nike. Trasa PL: Cieszyn, Goleszów, Nierodzim, Godziszów, Skoczów.

Na trasie: spotkanie z historykami (Stonawa, Skoczów). Zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar.

Meta: Skoczów. Poczęstunek, tematyczny quiz historyczny z nagrodami. Powrót w własnym zakresie.

Zgłoszenia: dotyczy poz. 2 i 3 do 25 marca w następujących miejscach:

Wpisowe: nie przewiduje się

Świadczenia: pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek na prelekcji i mecie rajdu, udział w konkursie z nagrodami.

Trasa: Trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Należy dysponować sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem.
 • Przejazd w pilotowanych grupach max. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a dla dzieci i młodzieży jest obowiązkowe.
 • Na terytorium Czech należy obowiązkowo posiadać dokument tożsamości.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Ubezpieczenie: dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali ubezpieczają się w własnym zakresie.

Rajd jest współfinansowany przez starostwo powiatowe w cieszynie.

Opis30.03
31.03
100 lat po - śladami walk o Śląsk Cieszyński

Prowadzący: M. Buława, Z.Pawlik - ”Rechtór”

Regulamin rajdu rowerowego „100 lat po… śladami konfliktu zbrojnego PL-CZ 1919”

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 • Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „Przerzutka” Zebrzydowice
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Czechach
 • przy wsparciu:
  • Urzędu Miasta Skoczów,
  • Urzędu Gminy Zebrzydowice,
  • Starostwa Powiatowego Cieszyn.

Patronat honorowy:

 • Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
 • Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko
 • Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka

Cel: w 100-lecie przypomnienie wydarzeń, które doprowadziły do podziału Śląska Cieszyńskiego, poznanie miejsc z tym związanych, zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar, promocja turystyki rowerowej.

Uczestnictwo: Rajd ma formę pilotowanej wycieczki rowerowej w dwóch częściach, z odrębnym wprowadzeniem tematycznym na prelekcji historycznej.

Terminarz:

 1. 15 marca godz. 18:00 - sala SM Cieszynianka ul. Hajduka Cieszyn. Prelekcja pt. „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” z poczęstunkiem i prezentacją artefaktów z epoki,
 2. 30 marca - wycieczka rowerowa cz.I. start godz. 10:00 przed kościołem NMP w Zebrzydo-wicach. Trasa RCZ/PL: Orłowa, Stonawa, Olbrachcice, Cieszyn pomnik Cieszyńskiej Nike,
 3. 31 marca - wycieczka rowerowa cz.II start godz. 10:00 przy pomniku Cieszyńska Nike. Trasa PL: Cieszyn, Goleszów, Nierodzim, Godziszów, Skoczów.

Na trasie: spotkanie z historykami (Stonawa, Skoczów). Zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar.

Meta: Skoczów. Poczęstunek, tematyczny quiz historyczny z nagrodami. Powrót w własnym zakresie.

Zgłoszenia: dotyczy poz. 2 i 3 do 25 marca w następujących miejscach:

Wpisowe: nie przewiduje się

Świadczenia: pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek na prelekcji i mecie rajdu, udział w konkursie z nagrodami.

Trasa: Trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Należy dysponować sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem.
 • Przejazd w pilotowanych grupach max. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a dla dzieci i młodzieży jest obowiązkowe.
 • Na terytorium Czech należy obowiązkowo posiadać dokument tożsamości.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Ubezpieczenie: dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali ubezpieczają się w własnym zakresie.

Rajd jest współfinansowany przez starostwo powiatowe w cieszynie.

kwiecieńZlot Oddziałów PTTK województwa śląskiego
07.04Memoriał kolarski im. M. Palowskiego

Prowadzący: J. Gurbiel

Spotykamy się o godz. 9:45 w Czeskim Cieszynie przy straży pożarnej na Alei Masaryka. O godz. 10:00 wyjeżdżamy najpierw na cmentarz a następnie do Oldrzychowic. Prowadzi J. Gurbiel (PTTS)

Opis14.04Dzień „Wędrowniczka”

Prowadzący: L. Szurman - „Wędrowniczek”

Start godz. 10:00 na rynku. Zwiedzanie z przewodnikiem luterańskiego kościoła Jezusowego. Przejazd trasą Puńców-Dzięgielów (Eben Ezer), Cisownica (skansen Brzezinów).

28.04Otwarcie 53 sezonu kolarskiego

Prowadzący: A. Nowak - „Skryba”

Otwieramy 53. sezon kolarski Ondraszka. A. Nowak Skryba prowadzi do Dębowca - inhalacje solankowe i inne atrakcje. W ramach wpisowego w wysokości 8 zł oferujemy żarełko. Wyjazd z rynku o godz. 10:00.
01.05Do źródła Odry - Akcja Bily Kamen poligon Libava, Czechy

Prowadzący: Z. Pawlik - „Rechtór”

Termin: 01 maja (środa) od 8:00 do 16:00.

Miejsce: poligon wojskowy Libava niedaleko Ołomuńca. Poligon jest niedostępny przez cały rok, dlatego jest to swego rodzaju kapsuła czasu minionego, kiedy było tu ok. 20 wsi zamieszkałych w większości przez Niemców, którzy zostali siła wysiedleni w roku 1947r. Są to Góry Odrzańskie (Odeřske Wrchy), a więc teren do równych nie należy....

Wyjazd: samochodami z rowerami o godz. 6:30. Zbiórka na parkingu przy Castoramie Cieszyn -Boguszowice. Kierunek Ołomuniec (autostrada - należy kupić nalepkę - tańsza na stronie czeskiej 320 KC na 10 dni.) zjazd w kierunku Potštat. Dojazd do miejscowości Kozlov, gdzie zostawiamy auta i wyruszamy na trasę rowerową.

Należy posiadać: kask rowerowy, dokumenty i sprawny rower.

Wpisowe: 40 KC w ramach czego otrzymujemy mapę i pasek identyfikacyjny. Trasy: przygotowane są dwie trasy rowerowe: 45 i 55 km są oznakowane w terenie.

Do zwiedzania: źródło Odry, Wielka Strzelnica, pałac Bores, miasteczko Libava, opuszczony kościół Stara Voda…

W niektórych miejscach przygotowane bufety z jedzeniem i piciem. Koło dawnego klasztoru Stara Voda źródło z cudowną wodą - przychodziły tu całe pielgrzymki

12.05Tatra - nie tylko piwo, lecz muzeum samochodów!

Prowadzący: A. Sorkowicz - „Olo”

A. Sorkowicz w miejsce obozu Szlakiem Wielkiej Wojny organizuje wycieczkę pt "Tatra - nie tylko piwo, lecz muzeum samochodów!"

Wyjazd pociągiem 7:41 (zbiórka o 7:15 na dworcu kolejowym w Czeskim Cieszyn). Przejazd i zwiedzanie Koprzywnicy i Hukwaldy. Powrót pociągiem z Frydku. Ze względu na możliwość dostawienia wagonu na rowery istnieje konieczność zapisów i zapłacenie wcześniej opłaty na pociąg (150 kc) do 18.04.2019 u Basi w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek, następnie u Ola.

Szczegółowe info u prowadzącego - telefon: 602-897-889.

19.05Uzdrowisko Jastrzębie-Zdrój: co pozostało

Prowadzący: K. Szewczyk - „Gwarek“

K. Szewczyk - "Gwarek" - zaprasza na wycieczkę "Jastrzębie Zdrój - co pozostało?", wyjeżdżamy o godz. 9:00 z rynku w Cieszynie. Kierunek: Jastrzębie.

25.05Dzień Roztrzapka

Prowadzący: M. Biłko-Holisz - „Roztrzapek”

26.05XXII Rowerowy Rajd Rodzinny
czerwiecSzwecja na rowerze wraz z AZS

Termin: czerwiec i sierpień. Noclegi na kampingu w opcji namiot/domek. W cenie 449 zł/osoba jest wliczone:

 • rejs promem,
 • transport roweru, namiotu i bagaży w tym i na camping,
 • śniadanie na statku,
 • miejsce w kabinie na statku (dwa noclegi),
 • miejsce pod namiot (dwie lub trzy noce),
 • trasy rowerowe do wyboru jada w grupie lub samodzielna,
 • koszulka pamiątkowa,
 • ubezpieczenie.

Bliższe informacje udziela Mariusz Bubik.

02.06Rowerowy Dzień Dziecka

Prowadzący: A. Sorkowicz - ”Olo”+ klub

08.06XVIII Rajd do źródła Olzy
09.06Zielonoświątkowa jajecznica

Prowadzący: W. Zmełty - „Kropelka”

15.06
22.06
59 Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Nysa

Myśle, że wszyscy zainteresowani już wiedzą, że zlot p.t.kol w tym roku odbywa sie w Nysie. Jednocześnie, w regulaminie, który się w tym tygodniu ukazał, jest wyraźnie napisane, że na zlocie przodownikowi może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba nie mająca tych uprawnień.

A zatem wzorem roku ubiegłego uprzejmie proszę wszystkich przodowników klubowych, którzy się na zlot wybierają, aby do końca lutego poinformowali o tym „Czornóm” - Alicję Wlach, i to samo uczynią również wszyscy nie przodownicy, którzy mają zamiar wziąć udział w zlocie.

„Czorno” pokojarzy pary tak, aby aby wszyscy mogli wziąć udział. Jeżeli już jesteście z kimś umówieni też dajcie o tym znać.

29.06
30.06
Na rowerze i pod żaglami na jeziorze żywieckim cz. II - Tresna

Prowadzący: J. i J. Rezmer - „Ośka” i „Bystry”

05.07
14.07
Greenway Jizera od źródła do ujścia: Szklarska Poręba - Praga
21.07Z rowerową wizytą u sąsiadów w okolice Bielska-Białej

Prowadzący: W. Nowak

28.07Rowerem do Ostrawy

Prowadzący: W. Niedoba

sierpieńGdzieś w RCZ

Prowadzący: J. Gurbiel

04.08Śladami bitwy Pszczyńskiej 1939

Prowadzący: A. Nowak - „Ziołowy”

06.08Stale Żywocickie - jesteśmy IM winni tą pamięć

Prowadzący: W. Kristen

16.08
17.08
III nocny rajd śladami I powstania śląskiego

Prowadzący: St. Grym

25.08Na rowerze pod beskidzkimi gróniami

Prowadzący: M. Turoń

30.08
01.09
W góry, w góry miły bracie: Tatry Niskie Słowacja

Prowadzący: B. Toman - „Apanaczi”, A.Słota – „Jedruś”

07.09Nocna wycieczka zbójnika Ondraszka cz.II

Prowadzący: P. Hamera - „Paparazzi”

15.09Dzień „Maratończyka”

Prowadzący: A. Warpechowski - „Maratończyk”

22.09Dobra Pani z Kończyc – śladami dokonań hr. Thun

Prowadzący: M. Bubik

29.09XII Rajd do ujścia Olzy im. W. Janika
05.10
06.10
Wschód słońca na Babiej Górze
20.10Zakończenie sezonu Wisła Kamienny - zlot gwiaździsty

Prowadzący: J. i J. Rezmer - „Ośka” i „Bystry”

14.12Wigilijka z „Ondraszkiem”

Prowadzący: B. Toman - „Apanaczi”