Kalendarz imprez na rok 2019
Opis01.01Noworoczne spotkanie rowerowe

Prowadzący: J. Rezmer

Zapraszam wszystkich chętnych na Noworoczne spotkanie rowerowe. Zbiórka chętnych tradycyjnie w południe, 1 stycznia 2019 roku na Rynku w Cieszynie. Trasa o długości ok. 30 km (w obie strony) - jedziemy do Hażlacha.

15.01Ondraszek na dachu Ukrainy

Opis25.01Zebranie sprawozdawcze

Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 25 stycznia 2019r. (piątek) od godz. 16:30 w sali SM Cieszynianka, ul. Hajduka 17 w Cieszynie (nad dworcem PKP).

Ramowy program

 1. Przywitanie przybyłych (rozpoczęcie obrad o godz.17:00).
 2. Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz). Prezydium stwierdza prawomocność obrad (I-termin 17.00, II termin w wypadku braku quorum). Zebranie w II terminie obraduje wyłącznie w zakresie niniejszego porządku obrad. Wybór Jury konkursowego „Najciekawsze wydarzenie sezonu 2018”
 3. Sprawozdanie prezesa z działalności klubu w 2018 roku .
 4. Sprawozdanie skarbnika.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie referatu weryfikacyjnego odznak kolarskich.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, głos dla gości.
 8. Wręczenie dyplomów Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, dyplomów klubu oraz konkursowych.
 9. Ogłoszenie wyników w konkursie „klubowa 50-tka” i wręczenie statuetek..
 10. Ogłoszenie wyników w konkursie na Najaktywniejszego turystę sezonu 2018 i wręczenie nagród.
 11. Ogłoszenie wyniku w konkursie „Najciekawsze wydarzenie 52 sezonu Ondraszka” i wręczenie nagród.
 12. Wręczenie zdobytych odznak turystycznych.
 13. Omówienie propozycji programowych na 53 sezon kolarski i ich zatwierdzenie.
 14. Dyskusja, wolne wnioski i głosowanie nad zaproponowanymi uchwałami.
 15. Zakończenie (ok.godz.20:00).

W trakcie obrad:

 • w tle multimedialna prezentacja wydarzeń sezonu 2018,
 • mały poczęstunek,
 • możliwość uregulowania składek PTTK i klubowych na rok 2019,
 • zebranie oświadczeń RODO.

Odbędzie się również prezentacja kroniki wydarzeń 52. sezonu kolarskiego klubu oraz przekażemy dotychczas nieodebrane kalendarzyki - „sklerotniki” na rok 2019.

Wzorem roku ubiegłego odbędzie się konkurs na najciekawsze wydarzenie sezonu 2018. Na odwrocie jest formularz, który prosimy wypełnić i przesłać e-mailem na w/w adres lub w wersji papierowej na zebraniu. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie oddanych głosów. Głosujemy wyłącznie na wycieczki, w których sami braliśmy udział. Pamiętajmy, że organizacja każdej klubowej propozycji wymaga dużego wysiłku i zaangażowania, więc głosowanie w tym konkursie jest jednocześnie podziękowaniem organizatorom za te naszym zdaniem najciekawsze i najlepiej zorganizowane.

Mamy nadzieję, że na zebraniu nie zabraknie nikogo, komu jest bliski nasz klub,
Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” i Koła PTTK nr 8

Opis16.02Narada Aktywu Kolarskiego woj. śląskiego Dąbrowa G.

Prowadzący: Rada Regionalna t. kol. woj. śl.

Opis02.03Na ostatki - Ondraszkowy Bal Przebierańców

Prowadzący: I.Dzikowska - Kociak

Ostatki 2019 Ondraszkowy Bal Przebierańców organizujemy w dniu 02.03.2019 na Uniwersytecie Sląskim - na stołówce US ul. Bielska. Koszt to 80,00 zł/osoba, co zawiera całą konsumpcję za wyjątkiem napojów procentowych.

w programie: gry i zabawy, muzyka DJ Leszek - "Rewor", nagrody za najoryginalniejsze przebranie. Początek o godz.18:00.

Zapisy w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek lub u I. Dzikowskiej, która jest organizatorem. Obowiązuje przedpłata w wysokości 20 zł/osoba do 15.02.2019.

15.03Jak Śląsk Cieszyński (nie) trafił do Macierzy

Prowadzący: Z. Pawlik

Regulamin rajdu rowerowego „100 lat po… śladami konfliktu zbrojnego PL-CZ 1919”

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 • Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „Przerzutka” Zebrzydowice
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Czechach
 • przy wsparciu:
  • Urzędu Miasta Skoczów,
  • Urzędu Gminy Zebrzydowice,
  • Starostwa Powiatowego Cieszyn.

Patronat honorowy:

 • Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
 • Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko
 • Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka

Cel: w 100-lecie przypomnienie wydarzeń, które doprowadziły do podziału Śląska Cieszyńskiego, poznanie miejsc z tym związanych, zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar, promocja turystyki rowerowej.

Uczestnictwo: Rajd ma formę pilotowanej wycieczki rowerowej w dwóch częściach, z odrębnym wprowadzeniem tematycznym na prelekcji historycznej.

Terminarz:

 1. 15 marca godz. 18:00 - sala SM Cieszynianka ul. Hajduka Cieszyn. Prelekcja pt. „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” z poczęstunkiem i prezentacją artefaktów z epoki,
 2. 30 marca - wycieczka rowerowa cz.I. start godz. 10:00 przed kościołem NMP w Zebrzydo-wicach. Trasa RCZ/PL: Orłowa, Stonawa, Olbrachcice, Cieszyn pomnik Cieszyńskiej Nike,
 3. 31 marca - wycieczka rowerowa cz.II start godz. 10:00 przy pomniku Cieszyńska Nike. Trasa PL: Cieszyn, Goleszów, Nierodzim, Godziszów, Skoczów.

Na trasie: spotkanie z historykami (Stonawa, Skoczów). Zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar.

Meta: Skoczów. Poczęstunek, tematyczny quiz historyczny z nagrodami. Powrót w własnym zakresie.

Zgłoszenia: dotyczy poz. 2 i 3 do 25 marca w następujących miejscach:

Wpisowe: nie przewiduje się

Świadczenia: pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek na prelekcji i mecie rajdu, udział w konkursie z nagrodami.

Trasa: Trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Należy dysponować sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem.
 • Przejazd w pilotowanych grupach max. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a dla dzieci i młodzieży jest obowiązkowe.
 • Na terytorium Czech należy obowiązkowo posiadać dokument tożsamości.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Ubezpieczenie: dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali ubezpieczają się w własnym zakresie.

Rajd jest współfinansowany przez starostwo powiatowe w cieszynie.

Opis30.03
31.03
100 lat po - śladami walk o Śląsk Cieszyński

Prowadzący: M. Buława, Z.Pawlik - ”Rechtór”

Regulamin rajdu rowerowego „100 lat po… śladami konfliktu zbrojnego PL-CZ 1919”

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” Cieszyn
 • Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „Przerzutka” Zebrzydowice
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Czechach
 • przy wsparciu:
  • Urzędu Miasta Skoczów,
  • Urzędu Gminy Zebrzydowice,
  • Starostwa Powiatowego Cieszyn.

Patronat honorowy:

 • Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
 • Burmistrz Miasta Skoczowa Mirosław Sitko
 • Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka

Cel: w 100-lecie przypomnienie wydarzeń, które doprowadziły do podziału Śląska Cieszyńskiego, poznanie miejsc z tym związanych, zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar, promocja turystyki rowerowej.

Uczestnictwo: Rajd ma formę pilotowanej wycieczki rowerowej w dwóch częściach, z odrębnym wprowadzeniem tematycznym na prelekcji historycznej.

Terminarz:

 1. 15 marca godz. 18:00 - sala SM Cieszynianka ul. Hajduka Cieszyn. Prelekcja pt. „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” z poczęstunkiem i prezentacją artefaktów z epoki,
 2. 30 marca - wycieczka rowerowa cz.I. start godz. 10:00 przed kościołem NMP w Zebrzydo-wicach. Trasa RCZ/PL: Orłowa, Stonawa, Olbrachcice, Cieszyn pomnik Cieszyńskiej Nike,
 3. 31 marca - wycieczka rowerowa cz.II start godz. 10:00 przy pomniku Cieszyńska Nike. Trasa PL: Cieszyn, Goleszów, Nierodzim, Godziszów, Skoczów.

Na trasie: spotkanie z historykami (Stonawa, Skoczów). Zapalenie zniczy pamięci na grobach ofiar.

Meta: Skoczów. Poczęstunek, tematyczny quiz historyczny z nagrodami. Powrót w własnym zakresie.

Zgłoszenia: dotyczy poz. 2 i 3 do 25 marca w następujących miejscach:

Wpisowe: nie przewiduje się

Świadczenia: pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek na prelekcji i mecie rajdu, udział w konkursie z nagrodami.

Trasa: Trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Powrót indywidualny.

Uwagi organizacyjne:

 • Należy dysponować sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem.
 • Przejazd w pilotowanych grupach max. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a dla dzieci i młodzieży jest obowiązkowe.
 • Na terytorium Czech należy obowiązkowo posiadać dokument tożsamości.
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

Ubezpieczenie: dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali ubezpieczają się w własnym zakresie.

Rajd jest współfinansowany przez starostwo powiatowe w cieszynie.

kwiecieńZlot Oddziałów PTTK województwa śląskiego
Opis07.04Memoriał kolarski im. M. Palowskiego

Prowadzący: J. Gurbiel

Spotykamy się o godz. 9:45 w Czeskim Cieszynie przy straży pożarnej na Alei Masaryka. O godz. 10:00 wyjeżdżamy najpierw na cmentarz a następnie do Oldrzychowic. Prowadzi J. Gurbiel (PTTS)

Opis14.04Dzień „Wędrowniczka”

Prowadzący: L. Szurman - „Wędrowniczek”

Start godz. 10:00 na rynku. Zwiedzanie z przewodnikiem luterańskiego kościoła Jezusowego. Przejazd trasą Puńców-Dzięgielów (Eben Ezer), Cisownica (skansen Brzezinów).

Opis27.04Kolarski Pierwszy Dzwonek w Jastrzębiu-Zdroju
Opis28.04Otwarcie 53 sezonu kolarskiego

Prowadzący: A. Nowak - „Skryba”

Otwieramy 53. sezon kolarski Ondraszka. A. Nowak Skryba prowadzi do Dębowca - inhalacje solankowe i inne atrakcje. W ramach wpisowego w wysokości 8 zł oferujemy żarełko. Wyjazd z rynku o godz. 10:00.
Opis01.05Do źródła Odry - Akcja Bily Kamen poligon Libava, Czechy

Prowadzący: Z. Pawlik - „Rechtór”

Termin: 01 maja (środa) od 8:00 do 16:00.

Miejsce: poligon wojskowy Libava niedaleko Ołomuńca. Poligon jest niedostępny przez cały rok, dlatego jest to swego rodzaju kapsuła czasu minionego, kiedy było tu ok. 20 wsi zamieszkałych w większości przez Niemców, którzy zostali siła wysiedleni w roku 1947r. Są to Góry Odrzańskie (Odeřske Wrchy), a więc teren do równych nie należy....

Wyjazd: samochodami z rowerami o godz. 6:30. Zbiórka na parkingu przy Castoramie Cieszyn -Boguszowice. Kierunek Ołomuniec (autostrada - należy kupić nalepkę - tańsza na stronie czeskiej 320 KC na 10 dni.) zjazd w kierunku Potštat. Dojazd do miejscowości Kozlov, gdzie zostawiamy auta i wyruszamy na trasę rowerową.

Należy posiadać: kask rowerowy, dokumenty i sprawny rower.

Wpisowe: 40 KC w ramach czego otrzymujemy mapę i pasek identyfikacyjny. Trasy: przygotowane są dwie trasy rowerowe: 45 i 55 km są oznakowane w terenie.

Do zwiedzania: źródło Odry, Wielka Strzelnica, pałac Bores, miasteczko Libava, opuszczony kościół Stara Voda…

W niektórych miejscach przygotowane bufety z jedzeniem i piciem. Koło dawnego klasztoru Stara Voda źródło z cudowną wodą - przychodziły tu całe pielgrzymki

05.05Tustelatam
Zbiórka na wycieczkę organizowaną przez PTTS w dniu 05.05.2019 zaplanowano na godz. 9:45, a start o godz. 10:00 w Czeskim Cieszynie z al. Masaryka przy remizie Straży Pożarnej.
Opis12.05Tatra - nie tylko piwo, lecz muzeum samochodów!

Prowadzący: A. Sorkowicz - „Olo”

A. Sorkowicz w miejsce obozu Szlakiem Wielkiej Wojny organizuje wycieczkę pt "Tatra - nie tylko piwo, lecz muzeum samochodów!"

Wyjazd pociągiem 7:41 (zbiórka o 7:15 na dworcu kolejowym w Czeskim Cieszyn). Przejazd i zwiedzanie Koprzywnicy i Hukwaldy. Powrót pociągiem z Frydku. Ze względu na możliwość dostawienia wagonu na rowery istnieje konieczność zapisów i zapłacenie wcześniej opłaty na pociąg (150 kc) do 18.04.2019 u Basi w Biurze Turystyki Kwalifikowanej Ondraszek, następnie u Ola.

Trasa: Frydek-Mistek, Hukvaldy, Koprivnice – długość trasy to około 60 km.

Atrakcje:

 • zwiedzanie zamku w Hukvaldach (90 CZK),
 • zwiedzanie muzeum Techniki Tatra w Koprivnice (120 CZK).

Wycieczkę prowadzi Przodownik Turystyki Kolarskiej A. Sorkowicz, telefon: 602-897-889.

19.05Uzdrowisko Jastrzębie-Zdrój: co pozostało

Prowadzący: K. Szewczyk - „Gwarek“

Start: 19.05.2019r. o godz: 9:00, zbiórka na Rynku w Cieszynie

Trasa: Pogwizdów, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój.

Długość trasy: około 70 km .

Atrakcje: zwiedzanie Parku Zdrojowego oraz Muzeum Górnictwa.

Wycieczkę prowadzi Przodownik Turystyki Kolarskiej K. Szewczyk.

25.05Dzień Roztrzapka

Prowadzący: M. Biłko-Holisz - „Roztrzapek”

Zbiórka na cieszyńskim rynku o godz. 9:00

Opis26.05XXII Rowerowy Rajd Rodzinny

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK”

Patronat honorowy:

 • Burmistrz miasta Cieszyna - pani Gabriela Staszkiewicz
 • Prezes Honorowy Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie - pan Ryszard Mazur
 • Wójt Gminy Goleszów - pani Sylwia Cieślar

Patronat medialny: Głos Ziemi Cieszyńskiej

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w poniżej określonych miejscach. Dzieci i młodzież startują w kaskach rowerowych oraz pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 26.05.2019r.o godz. 10:00 Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków ul. Mostowa, sekretariat czynny od godz. 8:30. Przed startem będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania rowerów przez Straż Miejską (o ile negocjacje zakończą się pomyślnie).

Meta: restauracja ”Markiz” Góra Chełm w Goleszowie czynna od godz. 12:30 do 16:00. Na mecie zostaną rozegrane konkursy rekreacyjne oraz loteria.

Zgłoszenia: Zapisy od 15.05. w Oddziale PTTK „Beskid Śląski” ul. Głęboka 56 i Biurze Turystyki Kwalifikowanej „Ondraszek” ul. Bobrecka 2a w godzinach urzędowania. Dodatkowo w dniu imprezy w miejscu startu (do wyczerpania świadczeń).

Wpisowe: 10 zł od osoby, dzieci do lat 10 lat (2009-2014) 5 zł, poniżej 5 lat tj. urodzone po 28.05.2014r. nieodpłatnie.

Świadczenia: pamiątka rajdowa, ciepły posiłek oraz herbata na mecie, ubezpieczenie, ewentualna pomoc medyczna, prawo do udziału w konkursach oraz loterii fantowej. Możliwość uczestnictwa w rowerowej grze terenowej polegającej na odgadnięciu hasła rajdu zaszyfrowanego w terenie na podstawie otrzymanej na starcie karty rajdowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest przejazd rowerem trasy rajdu.

Nagrody:

 • puchar dla najliczniejszej „Rajdowej rodziny”,
 • nagroda rzeczowa dla „Najmłodszego Kolarza Rajdu jadącego samodzielnie”,
 • nagroda rzeczowa dla najmłodszego wiekowo uczestnika rajdu „Rajdowego Juniora”,
 • puchar dla najliczniejszej grupy zorganizowanej,
 • puchary dla uczestników z najdalszych miejscowości,
 • upominki dla zwycięzców w rozegranych konkursach,
 • upominki dla zwycięzców rowerowej gry terenowej.

Trasa: Przejazd w jedną stronę do 15 km. Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej asfaltowej oraz żwirowej. Powrót indywidualny. Uczestnicy rowerowej gry terenowej pokonują trasę wg indywidualnego wyboru.

Uwagi organizacyjne:

 • Przejazd w grupach do 15 osób różnymi trasami, w tempie turystycznym i pod opieką przewodników klubowych. Uczestnicy rowerowej gry terenowej jadą samodzielnie na własną odpowiedzialność.
 • Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Ubezpieczenie: obejmuje również powrót, dla członków PTTK z opłaconymi składkami organ. ubezpieczenie NW

Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta cieszyna

OpisczerwiecSzwecja na rowerze wraz z AZS

Termin: czerwiec i sierpień. Noclegi na kampingu w opcji namiot/domek. W cenie 449 zł/osoba jest wliczone:

 • rejs promem,
 • transport roweru, namiotu i bagaży w tym i na camping,
 • śniadanie na statku,
 • miejsce w kabinie na statku (dwa noclegi),
 • miejsce pod namiot (dwie lub trzy noce),
 • trasy rowerowe do wyboru jada w grupie lub samodzielna,
 • koszulka pamiątkowa,
 • ubezpieczenie.

Bliższe informacje udziela Mariusz Bubik.

Opis02.06II Rowerowy Dzień Dziecka

Prowadzący: A. Sorkowicz - ”Olo”+ klub

Regulamin

Organizator: Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”

Patronat honorowy:

 • Burmistrz Miasta Cieszyna - pani Gabriela Staszkiewicz,
 • Starosta Cieszyński - pan Mieczysław Szczurek.

Cel: popularyzacja turystyki rowerowej wśród uczniów jako formy aktywnego wypoczynku, poznanie walorów krajoznawczych Cieszyna i okolic, promocja właściwego zachowania rowerzysty w ruchu drogowym.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczniowie indywidualnie lub jako reprezentacja szkoły, dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).

Start: dnia 02.06.2019r. (niedziela) o godz. 10:00 z rynku w Cieszynie. Przed startem możliwość antykradzieżowego oznakowania rowerów przez straż miejską (pod warunkiem pozytywnego zakończenia negocjacji).

Meta: boisko Ludowego Klubu Sportowego w Puńcowie.

Zgłoszenia: zapisy na listy startowe w szkołach, lub w miejscu startu od godz. 9:15.

Program: pilotowany przejazd w grupach do Puńcowa, zwiedzanie skansenu powozów państwa Lacelów oraz 500-letmiego kościoła św. Jerzego.

Świadczenia: kiełbaska z grilla, herbata, buton-przypinka z logo rajdu, prawo do udziału w konkursach.

Konkursy:

 • Rowerowy tor przeszkód,
 • rzut oponą rowerową,
 • łowienie rybek w suchym stawie,
 • konkurs krajoznawczy „co wiesz o Cieszynie”,
 • krzyżówka

Nagrody:

 • dla zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody rzeczowe,
 • dyplomy dla zgłoszonych reprezentacji szkolnych, a dla najliczniejszej również puchar.
 • Puchar od organizatora dla rajdowego juniora (najmłodszego uczestnika rajdu).

Trasa: Cieszyn-Puńców, przejazd pilotowany przez przewodników klubowych. Powrót indywidualny na wyłączną odpowiedzialność opiekunów.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
 • Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

Ubezpieczenie: we własnym zakresie. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe: Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Opis08.06XVIII Rajd do źródła Olzy

Start: 10:00, 08.06.2019, lasek miejski w Jabłonkowie.

Meta: pensjonat „Maria” Istebna Zaolzie

Trasa: Jabłonków, Piosek, Bukowiec (CZ), Istebna Centrum (kościół i cmentarz, GOK), Istebna Zaolzie. Dojście piesze do źródła Olzy na stoku Gańczorki, przejazd na metę. Powrót własnymi trasami, ewentualnie pilotowany do miejsca startu.

Zapisy: w dniu rajdu w miejscu startu

Wpisowe: 10 zł lub 70 Kč. W ramach wpisowego ciepły posiłek i herbata, pieczęć i naklejka z logo rajdu. Szczegóły w regulaminie dostępnym w GOK Istebna.

Patronat honorowy: Wójt Gminy Istebna.

Opis09.06Zielonoświątkowa jajecznica

Prowadzący: W. Zmełty - „Kropelka”

Zbliżają się Zielone Święta czyli uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na Śląsku Cieszyńskim "od zawsze" były związane ze smażeniem jajecznicy w plenerze. W Ondraszku też podtrzymujemy lokalną tradycję, a więc zabieramy boczek, jajka, cebulę w ilościach dowolnych i jedziemy do Dębowca.

Zbiórkę uczestników ustalono w Dębowcu przy tężni solankowej o godz. 12:00. Dalej już wszyscy razem jedziemy do rancza Caterina (ok. 2 km), gdzie odbędzie się wielkie smażenie jajecznicy gigant i konkursów z tym związanych - w tym o króla strzelców.

Przedstawicieli Wiercipiętów z Jastrzębia proszę o przybycie wraz z pucharem przechodnim, bo będziemy walczyć o jego odzyskanie. W ramach niewielkiego wpisowego (7 zł) dostaniecie chleb, herbatę i inne niezbędne dodatki.

Opis15.06
22.06
59 Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Nysa

Myśle, że wszyscy zainteresowani już wiedzą, że zlot p.t.kol w tym roku odbywa sie w Nysie. Jednocześnie, w regulaminie, który się w tym tygodniu ukazał, jest wyraźnie napisane, że na zlocie przodownikowi może towarzyszyć wyłącznie jedna osoba nie mająca tych uprawnień.

A zatem wzorem roku ubiegłego uprzejmie proszę wszystkich przodowników klubowych, którzy się na zlot wybierają, aby do końca lutego poinformowali o tym „Czornóm” - Alicję Wlach, i to samo uczynią również wszyscy nie przodownicy, którzy mają zamiar wziąć udział w zlocie.

„Czorno” pokojarzy pary tak, aby aby wszyscy mogli wziąć udział. Jeżeli już jesteście z kimś umówieni też dajcie o tym znać.

Opis28.06
30.06
Na rowerze i pod żaglami na jeziorze żywieckim cz. II - Tresna

Prowadzący: J. i J. Rezmer - „Ośka” i „Bystry”

“Ośka “i “Bystry” zapraszają na cykliczną imprezę “Na rowerze i pod żaglami”. Tak jak w roku ubiegłym bazą będzie Ośrodek Szkoleniowo-wypoczynkowy “Perkoz” w Zarzeczu, przy ul. Żeglarskiej 5. Zbiórka 29.06.2019, w godz. 9:00- 9:30 na terenie bazy rajdu.

Jest możliwość przyjazdu już 28.06.2019 w godzinach popłudniowych!

Noclegi w domkach typu “Brda”. W każdym domku są 3 pokoje dwuosobowe, oraz w salonie kanapa lub podwójna sofa. Dobrze wyposażona kuchenka z lodówką. Minus - brak bieżącej wody. WC i łazienki w osobnym budynku. Prysznic za dodatkową opłatą: 5 zł. za 20 minut.

Na wycieczkę rowerową wyruszymy ok. godz. 10:00. Długość trasy to ok. 30 km, po drogach asfaltowych, brukowanych, oraz utwardzonych. Wieczorem ognisko z własną kiełbaską oraz “nutami”.

W niedzielę, dla chętnych, możliwość popływania łódką kabinową ORION ze sternikiem.

Przewidywana ilość uczestników: 20 osób.

Ostateczny termin zapisów wraz z wpłatą 20,00 PLN - 31.05.2019.

Kontakt:

 • “Ośka” tel. 668 999 681
 • “Bystry” tel. 607 607 862

Uwagi:

 • nocleg z własnym śpiworem lub innym okryciem,
 • wyżywienie we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe i regulamin

 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie, podczas trwania imprezy;
 • udział w imprezie odbywa sie na własną odpowiedzialność uczestników ;
 • członkowie PTTK są ubezpieczeni-pod warunkiem opłacenia składki na 2019 rok;
 • niepełnoletni do lat 18 biorą udział pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność;
 • zalecamy używanie kasków rowerowych oraz elementów odblaskowych;
 • impreza na zasadach non-profit.

Obowiązki uczestników imprezy

 • posiadanie sprawnego technicznie roweru;
 • przestrzeganie przepisów Ustawy “Prawo o ruchu drogowym”;
 • przestrzeganie poleceń Organizatora oraz Gospodarza obiektu;
 • zapoznanie się z regulaminem I potwierdzenie własnoręcznym podpisem na liście uczestników imprezy.
Opis05.07
14.07
Greenway Jizera od źródła do ujścia: Szklarska Poręba - Praga
21.07Z rowerową wizytą u sąsiadów w okolice Bielska-Białej
Wycieczka została anulowana

Prowadzący: W. Nowak

Opis23.07
28.07
7 Międzynarodowy Zlot Turystów-Kolarzy FSTU, Truskawiec, Ukraina

Otrzymałem od ukraińskich przyjaciół informację, że zapisy zbierają do 01 czerwca. Mam też kilka szczegółów:

Zlot odbędzie się w dniach 23-28.07.2019 w uzdrowiskowej miejscowości Truskawiec koło Drohobycza (na południe od Lwowa). Można wykorzystać proponowaną bazę hotelową wraz z wyżywieniem lub zabrać własny namiot. Na każdy dzień przewidziano 2-3 trasy rowerowe od 48 do 112 km ze zwiedzaniem m.in. Drohobycza, Borysławia, Stryja, Samboru i innych znanych z naszej historii miejscowości. Jest też zaplanowana jedna wycieczka autokarowa. Mamy pamiątki zabezpieczone w ramach wpisowego. Uważam, że warto z tej propozycji Skorzystać. Chętnych proszę o kontakt.

Zbyszek Pawlik - "Rechtór"

Zgłoszenia należy wysyłać do 10.05.2019 wykorzystując załączony formularz. Chętnych prosimy o kontatk pod numerem telefonu 783-499-837.

28.07Rowerem do Ostrawy

Prowadzący: W. Niedoba

Wycieczka Rowerem do Ostrawy z dnia 28.07.2019 będzie miała ok. 100 km. Prowadzona mięrzy innymi po wale nad Ostrawicą między Frydkiem i Ostrawą. Spotkanie o godz. 9:00 przed strażą pożarną w Alei Masaryka w Czeskim Cieszynie.

sierpieńGdzieś w RCZ

Prowadzący: J. Gurbiel

Opis03.08Nocna wycieczka zbójnika Ondraszka

Zbiórka na rynku o godz. 20:00. Trasę na 30 km przygotował Paparazzi. Wymagane - sprawne oświetlenie oraz kamizelka odblaskowa.

Opis03.08
16.08
Dolina Barczy i Wrocław
06.08Stale Żywocickie - jesteśmy IM winni tą pamięć

Prowadzący: W. Kristen

16.08
17.08
III nocny rajd śladami I powstania śląskiego

Prowadzący: St. Grym

Zapraszamy na nocny rajd rowerowy „W drodze ku wolności” upamiętniający 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.

Start odbędzie się w piątek (16.8.2019) w kompleksie sportowym TJ Inter Piotrowice koło Karwiny o godz. 22:30. Meta przygotowana jest w polskim Godowie w miejscu byłego dworca kolejowego (ul. Dworcowa), gdzie przed 100 laty odbywały się pierwsze ciężkie walki w ramach tego powstania. Długość trasy ok. 8 km.

Na mecie będzie dla uczestników przygotowany poczęstunek oraz dalszy program. W celu wzięcia udziału w tym niezwykłym rajdzie jest konieczne by się zarejestrować w miejscu startu od godz. 21:00.

23.08Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeństwie

25.08Na rowerze pod beskidzkimi gróniami

Prowadzący: Michał Turoń

Zbiórka odbędzie się na przystanku kolejowym w Boconowice. Startujemy o 9:00. Długość trasy to ok 40 km

Trasa: mapa trasy

Meta: Czeski Cieszyn

Info: Pociąg z Czeskiego Cieszyna w kierunku Mosty koło Jabłonkowa wyjeżdża o 8:21 lub wcześniej 7:21

Prowadzący: Michał Turoń – tel 739 268 039

Kontakt: Robert Walaski - 733 535 570

Opis30.08
01.09
W góry, w góry miły bracie: Tatry Niskie Słowacja

Prowadzący: B. Toman - „Apanaczi”, A.Słota – „Jedruś”

Cena to 100 zł + 70 Euro w tym: przewóz autokarem, 2 noclegi w hotelu w Krpacovie, 2 śniadania, 2 obiadokolacje. Należy zabrać kartę ubezpieczenia EKUZ (do załatwienia w NFOZ). W planie wyjście na Dumbier (2043 mnpm) oraz Chopok (2023 mnpm). Są to najwyższe szczyty pasma Niskich Tatr.

06.09
14.09
Obóz rowerowy na Podlasiu

Przybliżony koszt obozu to około 500 zł - obejmie transport, noclegi i wyżywienie, tak niska kwota wynika z faktu, że dostaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego z Katowic. Ondraszek jako partnerem w tym projekcie i po wstępnej rozmowie z p. Sorkowiczem, jeszcze na etapie starania się o grant ustaliliśmy, że z Cieszyna pojadą cztery osoby.

Przewoźnikiem będzie p. Andrzej Słota, pojedzie także nasz kolega Tadeusz, który ma duży samochód, przymierzamy się do noclegów w rejonie Narewki, jesteśmy w trakcie poszukiwania dogodnego noclegu w gospodarstwie agroturystycznym.

Zainteresowanych proszę kierować na nr telefonu 734 134 153. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Bielsku, w karczmie "Harnaś", w dniu 20 sierpnia (wtorek) o godzinie jedenastej, na bulwarach Straceńskich.

08.09Śladami bitwy Pszczyńskiej 1939

Prowadzący: A. Nowak - „Ziołowy”

Rozpoczynamy na rynku w Cieszynie o godz. 8:00. Ziołowy poprowadzi uczestników do Pszczyny. Na rynku w Pszczynie o godz. 11:00 spotkamy z tymi, którzy przyjadą własnymi drogami. Wspólnie zwiedzimy muzeum i fortyfikacje i wrócimy do Cieszyna - bądz rowerem (łącznie ok 100 km) lub pociągiem do Zebrzydowic i dalej już rowerem.

Opis08.09
15.09
Dolomity na rowerze i nie tylko
15.09Dzień „Maratończyka” - Ród Wilamowskich - co pozostało?

Prowadzący: A. Warpechowski - „Maratończyk”

Start w dniu 15.09.2019 z rynku o godz. 10:00. Spotkanie z prowadzącym i historykiem w Skoczowie na rynku o godz. 11:30. Dalsza trasa wiedzie do Wilamowic. Temat wycieczki to "Ród Wilamowskich - co pozostało?".

21.09Dobra Pani z Kończyc – śladami dokonań hr. Thun

Prowadzący: Mariusz Bubik

Start o godzinie 8:00 z rynku w Cieszynie, przejazd do Karwiny, gdzie o godz. 9:00 spotkamy pozostałych uczestników i współnie wyruszymy do Kończyc Małych.

W programie:

 • zwiedzanie kościoła i kaplicy w Kończycach,
 • cmentarz z mogiłą Hrabiny.

Przejazd ścieżką im. Hrabiny Gabrieli Thun von Hohenstein. Prawdopodobnie będzie to oficjalne otwarcie przy udziale przedstawicieli gminy Hażlach oraz Karwiny jako partnerów tego projektu. Prowadzi i zaprasza do licznego udziału "Milczek" - Mariusz Bubik.

29.09XII Rajd do ujścia Olzy im. W. Janika

Regulamin

Organizatorzy:

 • Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek”
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

Cel: propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego turystów z RP i RCZ, poznanie walorów krajoznawczych Śląska Cieszyńskiego, a zwłaszcza regionu u zbiegu Olzy i Odry,realizacja hasła „turystyka bez granic”.

Uczestnictwo: prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie z przepisami rowerem, zgłaszając udział w miejscu startu. Dzieci i młodzież startują wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Start: dnia 29.09.2019r. Lutynia Dolna przystanek kolejowy o godz. 9:30. Możliwość przyjazdu pociągiem Cieszyn-Bogumin. Odjazd z Czeskiego Cieszyna o godz. 8:40, przyjazd o 9:11.

Meta: Ośrodek Wypoczynkowy „Olza” w Olzie ul. Kolejowa

Zgłoszenia: w miejscu startu.

Wpisowe: 10 zł lub 70 KC od osoby.

Świadczenia: ciepły posiłek (kiełbasa z rusztu z dodatkami) oraz herbata na mecie. Możliwość zakupienia innych napojów. Pamiątkowa naklejka.

Trasa: Lutynia, Wierzniowice, ujscie Olzy, Gorzyczki, Uchylsko, Olza. Powrót indywidualny. Możliwość powrotu pociągiem do Czeskiego Cieszyna.

Uwagi organizacyjne:

 • Uczestnicy są zobowiązani przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb zabezpieczających trasę.
 • Ubezpieczenie w własnym zakresie (członkowie PTTK są objęci ubezpieczeniem organizacyjnym).
 • Uczestnictwo dzieci jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 • Dzieci i młodzież są zobowiązani do używania kasku rowerowego,a pozostałych mocno do tego zachęcamy.
 • Zgłoszenie udziału przez wpłatę wpisowego jest równoznaczne z zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • Przejazd trasy w tempie turystycznym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania imprezy.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
05.10
06.10
Wschód słońca na Babiej Górze
Opis20.10Zakończenie sezonu Wisła Kamienny - zlot gwiaździsty

Prowadzący: J. i J. Rezmer - „Ośka” i „Bystry”

Opis27.10Z wizytą u Pani Gabrieli po raz drugi
09.11Piknik Czeskiego Święta Niepodległości

Zapraszamy dnia 9.11.2019 od godziny 16:00 do Domu Polskiego Żwirki i Wigury w Cierlicku na Nasze Święto Niepodlegości.

W programie:

 • dzieci PSP im. Żwirki i Wigury z Cierlicka,
 • TA Grupa z Czeskiego Cieszyna "Nie tylko Hadyna",
 • Biesiada towarzyska "Co dobre z Polski i Czech".

Zaprasza Zarząd MK PZKO Cierlicko Kościelec.

Opis23.11Zebranie Rady Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego w Bytomiu
Opis01.12XII Rajd Barbórkowy
Opis15.12Wigilijka z „Ondraszkiem”

Prowadzący: B. Toman - „Apanaczi”