Kronika
Ogólnopolska inauguracja roku turystyki rowerowej

18.02.2012

Władze PTTK doceniając pozytywny wpływ roweru na zdrowie i kondycje jego użytkowników, a także wychodząc naprzeciw postulatom składanym przez Komisję Kolarską ZGPTTK ogłosiła bieżący rok Rokiem Turystyki Rowerowej.

To wiekopomne wydarzenie miało miejsce na panelowej konferencji zorganizowanej przy okazji targów turystycznych w Sosnowcu. Szef PTTK Lech Drożdzyński oraz sekretarz pani Jolanta Śledzińska przedstawili założenia oraz poczynione na wysokim szczeblu uzgodnienia partnerskie. Zaprezentowali oni również przewidywane atrakcje jakie będą się wiązały się z obchodami. Szerzej o tym można przeczytać na specjalnie utworzonej stronie internetowej.

Gospodarzem konferencji byli organizatorzy targów przy współudziale Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej województwa śląskiego. Widownię natomiast dość szczelnie wypełnili przedstawiciele miejscowych (i nie tylko) klubów kolarskich. W bloku informacyjnym wystąpił pan Bogdan Kasperek z Euroregionu Śląsk Cieszyński –Tešinske Slezsko przedstawiając dotychczasowe dokonania w zakresie tworzenia infrastruktury rowerowej na Ziemi Cieszyńskiej, jak również aktualne przygotowania do akcji rewitalizacji sieci szlaków rowerowych pod nazwą „Rowerem po Euroregionie”. Historię turystyki kolarskiej w ramach PTTK oraz dotychczasowe dokonania poparte zestawieniami statystycznymi przedstawił Marian Kotarski reprezentujący Kom. Kol. ZGPTTK. Wszystkie wystąpienia poparto ciekawymi multimedialnymi prezentacjami.

Oto kilka danych, jakie zdążyłem wynotować. Wielostopniową Kolarską Odznakę Turystyczną w ostatnich latach zdobywa przeciętnie ok. 1000 turystów rocznie, jednakże jeszcze kilka lat temu było to 5-7 tys. osób. Ważnym aspektem propagowania turystyki jest organizowanie różnorodnych imprez kolarskich, których w 2010r. ogółem zorganizowano blisko 3,7 tys., czego dokonało 105 klubów i komisji turystyki kolarskiej PTTK. Innym efektem działalności towarzystwa jest oznakowanie oraz utrzymywanie 12863 km szlaków rowerowych, co stanowi część z ok. 60 tys. km szlaków turystycznych ogółem oznakowanych i utrzymywanych przez PTTK. Opiekuje się nimi 333 znakarzy a kadra przodownicka liczy nominalnie 7,3 tys. osób z czego aktywnie działa niewiele ponad tysiąc.

Każdy z uczestników otrzymał torbę z materiałami promocyjnymi tej inicjatywy. Torba dzięki zapobiegliwości niektórych właścicieli mocno się rozszerzyła w efekcie połowów ciekawych materiałów krajoznawczych dostępnych na targowych stoiskach poszczególnych biur podróży. Teraz mając tak solidną podbudowę teoretyczną można konkretyzować plany bliższych czy dalszych wypraw tego rowerowego roku.

Rechtór-Zbyś
Galeria