Kronika
Jubileusz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski”

24.03.2012

Gdy w roku 1910 zakładano w Cieszynie Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid” nikt z szacownego grona założycieli pewnie nie przypuszczał jak skomplikowane okażą się losy tej organizacji. A także i tego, że po latach swój jubileusz obchodzić będą dwie niezależne organizacje powstałe na tej bazie: w 2010r. cieszyński oddział PTTK jako spadkobierca PTT oraz PTTS powstała w 1922r. w wyniku granicznych podziałów Śląska Cieszyńskiego.

Piękny jubileusz 90-lecia uzyskał równie piękną oprawę. Preludium do uroczystości było wydanie w ubiegłym roku wspaniałej monografii, a główne spotkanie zaplanowano w Domu Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie. Uświetnili go znamienici goście w tym Konsul Generalny RP w Czechach, przedstawiciele miejscowych organizacji polskich, sponsorzy a także przedstawiciele PTTK z Żywca, Wisły i Cieszyna. Nasz Oddział reprezentował prezes R. Mazur oraz H. Więzik i J. Konieczny, a klub Ondraszek: A. Nowak i Z. Pawlik.

Rolą gospodarza przypadła oczywiście pani Halinie Twardzik prezesowi PTTS-u. Konferansjerami byli natomiast L. Osuchowski, wraz z partnerką. W kolejnych odsłonach wychodzili na scenę w strojach turystycznych, narciarskich oraz kolarskich z odpowiednimi atrybutami (plecaki, narty, rowery) i w dowcipnym dialogu prezentowali osiągnięcia Jubilata w poszczególnych dziedzinach, wspominając również sylwetki zasłużonych działaczy.

Byliśmy niezmiernie zaszczyceni, gdy przy omawianiu działalności na polu turystyki kolarskiej podkreślono współpracę z naszym klubem, prezentując ją jako modelowe rozwiązanie integracji turystów z obu brzegów Olzy. Wyrazem tego było również wyróżnienie pamiątkową plakietą oraz dyplomem jakie odebrałem z rąk p. prezes. Należy dodać, że wyróżnienie to zostało wręczone klubowi w momencie wręczania plakiet najważniejszym dla Towarzystwa osobom i instytucjom, co również świadczy o wysokiej randze naszych wzajemnych kontaktów. Okolicznościowe medale otrzymali także zasłużeni działacze PTTS-u, a także i PTTK.

Uroczyści towarzyszyła wystawa 90-lecia ilustrująca osiągnięcia towarzystwa w różnych dziedzinach swojej wszechstronnej działalności. Wśród przeróżnych dokumentów i fotografii można było odnaleźć i te które ilustrowały naszą dotychczasową współpracę włącznie z współorganizacją niezapomnianego zlotu przodowników turystyki kolarskiej w 2006r., a wśród wystawionych eksponatów był też m.in. archaiczny rower składany marki Eska.

Spotkanie było gęsto przetykane ciekawymi wstawkami artystycznymi jak choćby żywiołowy występ dziecięcego zespołu folklorystycznego z Bystrzycy, popisy wokalne harcerzy z Czeskiego Cieszyna, zapierających dech w piersiach występu gimnastyków z Nydku , czy solowego śpiewu znanego zawodowego tenora p. Czepca. Był również toast oraz konsumpcja „Trzech Kopców”, gdyż okolicznościowy tort był wykonany w kształcie słodkiej alegorii beskidzkich gróni: Jaworowego, Girowej i Kozubowej.

Tą część spotkania zakończyły życzenia i upominki dla Jubilata. Wszyscy goście w swoich przemowach w tym i w naszym wystąpieniu w imieniu klubu, z dużym szacunkiem odnosili się do ogromnego dorobku Jubilata, a także życzyli dalszych sukcesów w przyszłości. Pani prezes została obsypana kwiatami, a w galerii wręczonych upominków znalazła się również i nasza statuetka kolarza ozdobiona stosowną sentencją, a także okolicznościowy list gratulacyjny wraz z Ondraszkową odznaką.

Następna część uroczystości odbyła się w pomieszczeniach szkoły hotelowej przy ul. Frydeckiej, dokąd dostarczono wszystkich gości specjalnymi autobusami. Tutaj, przy stole zastawionym jadłem… i nie tylko odbyły się już bardziej nieoficjalne spotkania wśród znajomych, odświeżające przyjaźnie i wspomnienia. Niestety czas jakoś niepostrzeżenie tak przeleciał, że nie wiedzieć kiedy zrobiło się bardzo późno. To bardzo sympatyczne spotkanie na długo zachowamy w pamięci.

Rechtór-Zbyś
Galeria