Kronika
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze na kadencje 2016-2019, rozstrzygnięcie konkursów

20.01.2017

Zebrania nigdy nie zastąpią naszych wspaniałych rowerowych spotkań, ale raz do roku trzeba się jednak spotkać, aby podsumować to, co za nami. Tym razem to zebranie było wyjątkowe, i to aż z trzech powodów.

Podsumowaliśmy bowiem nie tylko ostatni rok, ale całą kadencję, wybraliśmy nowy zarząd klubu, a do tego były na nim obecne władze naczelne PTTK(!) oraz prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” - J. Tyczkowski. Takiej sytuacji, jak długo istnieje Ondraszek, ba, nawet nasz cieszyński Oddział PTTK, pewnie nigdy nie było. A jaka była przyczyna?

Otóż „Szeryf” - Wł. Sosna został uhonorowany przez ZG PTTK nagrodą literacką im. Władysława Krygowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury krajoznawczej. Wręczała je delegacja w składzie Prezes ZGPTTK R. Bargieł, Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej J. Gajewski, redaktor naczelny „Wierchów” - W. Wójcik, Przewodniczący Kapituły Odznaczeń ZGPTTK - R. Mazur, sekretarz Komandorów Turystiki Górskiej - J. Konieczniak.

Wzruszony laureat odebrał nagrodę w postaci sporej wielkości obrazu o tematyce górskiej. Po tym pięknym wstępie zebranie odbyło się własnym torem. Quorum na przewodniczącą jednogłośnie wybrało A. Wlach – „Czornom”, która jak widać zaczyna się w tym specjalizować. Przy wejściu wszyscy otrzymali również kalendarze – sklerotniki z wkładką z propozycjami wypraw na nadchodzący sezon.

Zaczęliśmy od rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Jubileusz Ondraszka w obiektywie” 10 jednakowych, gustownych pucharków znalazło swoich właścicieli, a nagrody wręczał A. Kowol prezes Klubu Fotograficznego „Start” współorganizator konkursu.

Następnie wysłuchano sprawozdań prezesa, komisji rewizyjnej, TRW oraz skarbnika. Wiało z nich optymizmem, gdyż wielokierunkowe działania całej kadencji zostały w większości zakończone sukcesem. A kadencja obfitowała w różne ważne wydarzenia włącznie z obchodami Złotych Godów naszego klubu. Wyjątkiem było sprawozdanie skarbnika, bo jak się okazało m.in. za sprawą kosztów organizacji jubileuszu w kasie klubu zostało raptem parę złotych. Ostatecznie zarząd w całości otrzymał rozgrzeszenie, czyli udzielono mu absolutorium. Przy tej okazji za udaną kadencję podziękowano prezesowi (czyli mnie) piękną przemową, oklaskami oraz bukietem kwiatów. Nie ma dwóch zdań – mocno się wzruszyłem.

Następnie, w bloku wyborczym wybrano odpowiednie komisje i zebrano kandydatury do zarządu klubu i koła kadencji 2017-2020. W wyniku głosowania tajnego (zgodnie z ordynacją wyborczą w PTTK) skład zarządu na kadencję 2017-2010 ukonstytuował się następująco (w nawiasie ilość oddanych głosów):

 • Zbigniew Pawlik (30)
 • Barbara Toman (29)
 • Jarosław Rezmer (28)
 • Andrzej Nowak (26)
 • Maria Biłko-Holisz (25)
 • Alicja Wlach (25)
 • Jadwiga Rezmer (19)
a do Komisji Rewizyjnej wybrano:
 • Marian Wlach (24)
 • Irena Dzikowska (23)
 • Kazimierz Szewczyk (21)

Teraz w głosowaniu tajnym nowo wybrani członkowie zarządu i Komisji Rewizyjnej wybrali prezesa klubu – Z. Pawlika oraz szefa Komisji Rewizyjnej – I.Dzikowską. Tak więc, jak widać wiele się nam ten skład nie zmienił.

A kiedy Komisja Skrutacyjna w osobach P. Hamera „Paparazzi” oraz J. Pawlik w pocie czoła zbierała i liczyła głosy, najpierw A. Nowak jako szef TRW wydał zdobyte odznaki turystyki kwalifikowanej oraz rozstrzygnęliśmy klubowe konkursy. Tym razem, właśnie z powodu jubileuszu, było ich więcej niż zazwyczaj. Rozstrzygnięto:

 1. konkurs na najciekawszą wycieczkę sezonu jubileuszowego (nagrodą były pamiątkowe patery wykonane przez poznaną na klubowej wycieczce firmę Gliniana Koniczynka). Otrzymali je:
  • I miejsce Jadwiga i Jarosław Rezmerowie,
  • II miejsce Barbara i Andrzej Słota,
  • III miejsce Włodek Nowak oraz Grażyna i Eugeniusz Klapuchowie.
 2. konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza dekady 2007-2016 (nagroda-puchary)
  • I miejsce Zbigniew Pawlik i Jarosław Rezmer,
  • II miejsce Leszek Szurman,
  • III miejsce Jadwiga Rezmer i Beata Szarzec.
 3. konkurs na najaktywniejszego turystę-kolarza sezonu 2016 (nagrody rzeczowe)
  • I miejsce Leszek Szurman,
  • II miejsce Jarosław Rezmer,
  • III miejsce Aleksander Sorkowicz.
 4. konkurs na długodystansowca kadencji 2013-2016 (nagroda- pamiątkowe statuetki)

  Panie:

  • I miejsce Beata Szarzec,
  • II miejsce Kazimiera Hansel,
  • III miejsce Jadwiga Rezmer

  Panowie:

  • I miejsce Andrzej Warpechowski,
  • II miejsce Leszek Szurman,
  • III miejsce Andrzej Nowak Ziołowy
 5. konkurs na długodystansowca sezonu 2016 (dyplomy)

  Panie:

  • I miejsce Małgorzata Holisz,
  • II miejsce Beata Szarzec,
  • III miejsce Kazimiera Hansel

  Panowie seniorzy:

  • I miejsce Adam Poloczek,
  • II miejsce Andrzej Nowak Ziołowy,
  • III miejsce Jan Stasik

  Panowie Juniorzy:

  • I miejsce Andrzej Warpechowski,
  • II miejsce Leszek Szurman,
  • III miejsce Łukasz Krawczyk
W tej podniosłej chwili na klubowiczów (imienne listy w załączeniu), którzy zdobyli laury zwycięstwa spadł deszcz zasłużonych wyróżnień.

Korzystając z obecności prezesa honorowego Oddziału PTTK - R. Mazura Dyplom Zasługi zaległy od zebrania jubileuszowego otrzymał Piotr Holisz, a Stanisław Pawlik otrzymał zdobytą wówczas prestiżową statuetkę konkursu 50/50. J. Tyczkowski wręczył z kolei Dyplomy za Zasługi dla PTTK, na które wnioski złożył klub. Otrzymali je Alicja Wlach oraz Aleksander Sorkowicz.

Bardzo miłą chwilą było też ujawnienie zawartości niespodzianki, czyli sporej wielkości pudła przewiązanego wstążeczką. Mistrzem ceremonii była J. Pawlik, która wyciągnęła z niego… klubowe wielkoformatowe kalendarze ścienne na rok 2017. Była to moja prywatna inicjatywa, gdyż uznałem że mając ciekawe zdjęcia z konkursu fotograficznego warto było z nich zrobić taki użytek. A znając stan klubowej kasy zrobiłem to też na własny koszt. Te estetycznie wydane kalendarze można było traktować też jako sklerotnik w wersji max, bo zostały zaznaczone w nim wszelkie propozycje na 51 sezon klubowej aktywności. Ondraszki mogły go zakupić za cenę ich wykonania, z czego wielu skorzystało.

W bloku uchwał i wniosków przegłosowano dwie uchwały: likwidację konkursu długodystansowca w dotychczasowej postaci oraz realizację mutacji dotychczasowego konkursu 50/50 przy wykorzystaniu zasobu posiadanych statuetek. Do realizacji uchwał zobowiązano zarząd klubu.

W tle spotkania można było obserwować na ekranie jubileuszowy sezon w obiektywie w zestawie zdjęć przygotowanym przez P. Hamerę „Paparazziego”. Na zakończenie omówione zostały co ciekawsze propozycje wynikające z kalendarza imprez i był to ostatni akcent tego ważnego spotkania.

Rechtór-Zbyś
Galeria