Kronika
XX Jubileuszowy Rodzinny Rajd Rowerowy

25.06.2017

Dnia 25 czerwca 2017 roku, przy pięknej pogodzie, cieszyński rynek stał się miejscem spotkania kilku pokoleń rowerzystów, którzy wyruszyli na trasę tegorocznej, jubileuszowej już XX edycji rodzinnego rajdu rowerowego. Impreza ta na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych miasta organizowanych przez nasz klub. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął p. Ryszard Macura - Burmistrz Miasta Cieszyna, p. Krzysztof Glajcar - Wójt Gminy Goleszów, na terenie której zorganizowano metę, a także p. Jacek Tyczkowski - Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Patronat medialny objął „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, a imprezę kilkukrotnie anonsowano na jego łamach, a także „Wiadomości Ratuszowych” oraz stronach internetowych miasta, powiatu oraz klubu. W odstępach czasu kilkukrotnie ponawiano również plakatowanie w miejskim systemie ogłoszeniowym.

Celem imprezy było propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promowanie oznakowanych ścieżek rowerowych, poznanie uroków Ziemi Cieszyńskiej oraz popularyzacja wiedzy z zakresu pomocy medycznej i bezpiecznego poruszania się po drodze.

W rajdzie udział wzięło ok. 130 uczestników, przedstawicieli aż czterech pokoleń, w tym nastoletnich gości z USA, którzy przyjechali tutaj na wakacje. Licznie była reprezentowana grupa dzieci i młodzieży. W rajdzie uczestniczyli przedstawiciele grup zorganizowanych, należących do okolicznych turystycznych klubów kolarskich: „Przerzutka” Zebrzydowice, „Ondraszek” Cieszyn, a także „Wiercipięta” Jastrzębie-Zdrój.

W ramach opłaty wpisowej uczestnicy otrzymali pamiątkową koszulkę z wyszczególnieniem wszystkich dotychczas zorganizowanych rajdów, a także najnowszą wersję mapy tras rowerowych Śląska Cieszyńskiego. Konferansjer i komandor imprezy Zbigniew Pawlik przekazał informacje o czekających uczestników atrakcjach, a obecny na starcie (wraz z rowerem!) Burmistrz Miasta p. Ryszard Macura, a także Honorowy Prezes Oddziału PTTK w Cieszynie p. Ryszard Mazur, w swoich wystąpieniach przekazali słowa uznania startującym. Patronat medialny nad imprezą objął „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, której reporter wykonał uczestnikom grupowe zdjęcie. Był też obecny reporter z TV Ostrawa - sekcja polska i przeprowadził wywiady z prowadzącymi imprezę oraz burmistrzem Miasta Cieszyna. O godzinie 1000 wystartowała pierwsza grupa. Na tym rajdzie, dotychczasowy wielki i pilotowany przez Policję peleton, został zastąpiony małymi maksymalnie 15-osobowymi grupami, które dojeżdżały na metę wieloma trasami, prowadzone przez klubowych przodowników turystyki kolarskiej. Była też możliwość indywidualnego przejazdu w ramach przygotowanej rowerowej gry terenowej, z czego skorzystało 5 zespołów. Ogólnie trasy liczyły ok. 20 km i prowadziły przez malownicze tereny gminy Goleszów aż do gospodarstwa agroturystycznego Etnochata „Topolej”, gdzie zorganizowano metę. W trakcie odpoczynku na trasach prowadzący przekazali uczestnikom słodki poczęstunek ufundowany przez firmę Mondelez Olza.

Na mecie uczestników powitała w imieniu władz gminy Zastępca Wójta p. Grażyna Porębska-Jochacy, pracownik Urzędu Gminy Goleszów, p. Tomasz Lenkiewicz oraz p. Ryszard Mazur. Tutaj uczestnicy otrzymali ciepły posiłek i po krótkim odpoczynku przystąpiono do realizacji zaplanowanego bloku sportowo-rekreacyjnego. Odbyły się następujące konkurencje:

 • Konkurs rysunkowy dla dzieci „Moja wycieczka rowerowa”. Wszystkie prace wykonane kredą na kartonach przez naszych milusińskich zostały nagrodzone upominkami. Najmłodsza artystka miała 2,5 roku.
 • Konkurs „bieg w workach” dla dzieci, zwyciężyli:
  1. Jonasz Raszka, 10 lat,
  2. Szymon Górniak, 5 lat,
  3. Marcin Pońc, 10 lat.
  Dodatkowo za zaangażowanie w konkurencję uhonorowano Alicję Węglorz, 4 lata.
 • Konkurs wiedzy „Rowerzysta w ruchu drogowych ”, zwyciężyli:
  1. Jarosław Rezmer 10 pkt,
  2. Mariusz Bubik 8pkt,
  3. Janusz Czech 7 pkt.
 • Konkurs „Wymiana dętki w rowerowym kole” na czas, zwyciężyli:
  1. Henryk Słowiak 52.05 sek,
  2. Henryk Brylewski 57.39 sek,
  3. Mariusz Bubik 68,8 sek.
 • Konkurs rzutu oponą, kategoria: dorośli, zwyciężyli:
  1. Jadwiga Przywara 15 pkt,
  2. Andrzej Nowak „Ziołowy” 12 pkt,
  3. Fryderyk Wędrzyn 11pkt.
 • Konkurs rzutu oponą, kategoria: dzieci, zwyciężyli:
  1. Jonasz Raszka,
  2. Miłosz Fijałkowski,
  3. Marcin Pońc.
  Dodatkowo uhonorowano Erwina Pawliczka.

Zwycięzcy we wszystkich zmaganiach konkursowych otrzymali nagrody rzeczowe. Otrzymali je również uczestnicy rowerowej gry terenowej, którzy na podstawie mapy startowej, ze znalezionych w terenie liter odcyfrowali hasło „Na rowerze z Ondraszkiem”. W ramach bloku edukacyjnego szkolenie ze sztucznego oddychania przeprowadził p. Grzegorz Gawłowski, zastępca szefa grupy GOPR w Cieszynie. Uczestnicy mogli pod jego kierunkiem samodzielnie sprawdzić nabytą wiedzę na przygotowanym fantomie. Inną atrakcją mety było tez stoisko firmowe Dr Marchewka, gdzie prowadzono nieodpłatne badania wzroku.

Najbardziej oczekiwaną częścią imprezy było zapewne wręczenie ufundowanych pucharów. Otrzymali je:

 1. W kategorii „Rodzina rajdowa”: 4-osobowa rodzina p. Górniaków. Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Cieszyna wręczył p. R. Mazur.
 2. W kategorii „Najwcześniej urodzeni rajdowicze”: puchary ufundował wójt Gminy Goleszów, a otrzymali je: Krystyna Pawliczek oraz Władysław Gojniczek oboje z klubu Ondraszek. Puchary wręczyła p. Grażyna Porębska-Jochacy.
 3. W kategorii „Najliczniejsza grupa zorganizowana”: puchar ufundowany przez Honorowego Prezesa Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zdobyła 12-osobowa ekipa z klubu „Przerzutka” Zebrzydowice, a wręczył go osobiście sam fundator. 11-osobowej grupie przedstawicieli klubu „Wiercipięta” Jastrzębie wręczono dodatkowo upominek.

Wyróżniono również rajdowych juniorów:

 1. W kategorii „Rajdowego Juniora”, czyli najmłodszego rowerzysty, który samodzielnie pokonał trasę, nagrodę rzeczową otrzymał 6 letni Benjamin Mrózek (r. 2011).
 2. W kategorii „Najmłodszy uczestnik rajdu”, słodką nagrodę i upominek odebrała Aleksandra Węglorz (r. 2014), która była pasażerem na rowerze rodziców.

Impreza mogła zostać zrealizowana dzięki pomocy następujących instytucji oraz firm:

 • Urządu Miejskiego w Cieszynie
 • Starostwa Powiatowego z Cieszyna
 • Urządu Gminy Goleszów
 • firmie Mondelez Polska S.A. Oddział Olza Cieszyn
 • oraz innych
a przede wszystkim dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób z Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek”, którzy zapewnili pełną organizację oraz obsługę tego wydarzenia.
Prezes TKK Ondraszek, Zbyszek Pawlik - Rechtór